حالا دو کلام هم حرف جدی: این آزمایش های ناقص و …

دیدگاه فرستاده شده در بی بی سی، نژاد آریایی و ایران ستیزی نویسنده: دشمن الله و عرب.

حالا دو کلام هم حرف جدی:
این آزمایش های ناقص و بی مبنا که هزاران بار توسط متخصصان مختلف انجام شده و هربار یک نتیجه ی متفاوت را نمایش داده و می دهد چه چیزی را نشان داده و ثابت کرده؟ این را ثابت کرده که هفتاد درصد از محتوای ژنتیک نمونه های گرفته شده (دقت کنید نمونه های گرفته شده نه جمعیت واقعی ایران معلوم نیست این ها چند هزارم جمعیت اقوام مختلف ایران بودند و با پراکندگی اتفاقی برداشته شدند) با محتوای ژنتیکی مردم باستانی پیش از تاریخ فلات یکسان است!؟ و چون تنها 20 تا 35 درصد محتوای ژنتیک این نمونه ها با مردمان آسیای میانه ی و ماورای قفقاز امروزی مرتبط است!!!!!! بنابراین آریایی با مهاجرت وارد فلات نشده!؟!؟ بله مردمان هزاره ی چهارم و سوم قبل از میلاد در آسیای میانه و قفقاز سرجای خود تا امروز ماندند و هیچ کی تا امروز جایگزین ایشان نشد تا وقتی که آقای بناب رفت از مردم آنجا ها نمونه دی ان ای جمع آوری کرد!
آیا نتایج این را نشان داده که پس “آسیانی” هایی که شامل دراویدها و گوتی ها و لولو ها و هوریان و مانناییان و کاسی ها و ایلامی ها و اورارتویی ها و دیگران بودند و تمامی آثار فرهنگ و تمدن و زبان خود را در فلات ایران در کنار سامی های بابلی و کلدانی و آشوری و عبری و آرامی و فنیقی بجای گذاشتند و همگی دارای فرهنگ و نژاد و رنگ پوست و باورها و زبان متفاوت با آرین ها و مردمان هندو اروپایی بودند، این ها آریایی واقعی بودند؟!!!! این نتایج کافی است که نشان دهد که این ها از ده هزار سال پیش از فلات ایران به اروپا مهاجرت کرده و کشاورزی را به مردم عالم یاد دادند؟؟؟!!!! کدام مستندات باستانشناسی رد آن ها را تا اروپا نشان داده و کدام یافته ها آن ها را با نژاد نوردیک در اروپا یکی دانسته؟؟؟؟!!!!! فقط معلوم نیست چرا این آریاهای 10 هزارساله ای که ادعا می شود در فلات ایران بودند فقط در هزاره ی اول یا نهایتا نیمه ی هزاره ی دوم قبل از میلاد توی فلات ایران سر و کله ی زبان و آثار ورودشون پیدا می شه! البته حتما از ده هزارسال پیش تا اون زمان فرصت سر خاروندن نداشتن مشغول ساختن تمدن های سومر و ایلام و جیرفت و سیلک کهن و موهونجودارو و هارپا و اختراع خط و زبان ایلامی و دراویدی و سومری برای این تمدن ها بودن!! اسبهاشون رو هم آریاها از 10000 سال پیش تا این زمان توی اصطبل هاشون مخفی کرده بودن ها که هیچ اثری تا 1500 ق م ازشون توی فلات ایران نبود!! دلیلش هم وجود صلیب شکسته در تمدن سومر است! چون در هزاره های متاخر بسیار بعد از تمدن سومر و عیلام و تمدن های آسیای غربی، آریاها هم این علامت تزیینی را هماند دیگر ملل اقتباس کردند پس حتما آن متعلق به آریایی ها بوده پس حالا که در سومر هست یعنی سومری ها آریایی بودند! اصلا هیچ کس هم به فلات ایران مهاجرت نکرده!!!
چرا ما ابا داریم که تمدن ایران امروز و مردمش هم وامدار ساکنان اولیه ی فلات ایران است و هم وامدار قبایل دیگری که در زمان های متاخرتر وارد این فلات شدند و زبان های ایرانی و فرهنگی نو و نام ایران را برای این فلات با خود به ارمغان آوردند! چرا ما باید خود را تنها به دومی منسوب کنیم و برخلاف تمامی مدارک تاریخی، زبانشناسی و باستان شناسی و غیره دست به جعل و تحریف تاریخ و خزعبل پراکنی غیر علمی و ناهمسو با واقعیات دست بزنیم؟
شما همین 1000 سال اخیر را که جلوی چشم تاریخ بوده در نظر بگیرید! از سقوط سلسله ی ساسانی و باز شدن دروازه های ایران برای قبایل ترک و خزر که بگذریم، از قرن پنجم هجری تا کنون فوج فوج هجوم و مهاجرت دسته های عظیم و قبایل گوناگون ترکان و ترکمانان غز (غزنویان و سلجوقیان و آتابکان و خوارزمشاهیان) و مغولان و تاتاران و آل مظفر و آل اینجو و آل جلایر و آل کرت و آل مظفر و … و قراقویونلو و آق قویونلو و آلاقایی (=ترکان عثمانی) و ترکمانان یموت و … و هزاران هزار ایل و دسته ی بزرگ و کوچک ترک و مغول آیا این خیل های عظیم از آسیای میانه وارد فلات ایران نشدند و در فارس و بختیاری و لرستان و دشت های قزوین و زنجان و آذربایجان و اران و شروان و فلات آناتولی مستقر نشدند؟ آیا همین ها نبودند که به حیات بیزانس پایان دادند و در بالکان پراکنده شدند و مسلمانان بوسنی را اختراع کردند؟ آیا این ترکان بخار شدند و به آسمان رفتند که امروزه آزمایش های ژنتیک، مردم آذربایجان و قفقاز را دارای ریشه ی نژادی مشترک تشخیص می دهد و فقط چند درصد را ترک نشان می دهد؟ و در آسیای صغیر نیز همین طور! آیا پس چون نتایج ژنتیک محتوای بسیار بسیار کمی از محتوای ژنتیکی ترکان را در آسیای صغیر نشان می دهد پس آنجا هم بیایند بگویند ترکان اصلا با مهاجرت وارد ترکیه نشده و اصلا بیزانس را هم تصرف نکرده بودند!!!! ترکان اصلا از دشت قبچاق به فلات ایران مهاجرت نکره بودند!!! پس چه شدند این ترکانی که ایران و آسیای غربی و روم را به خاک و خون کشیدند؟ آیا اصلا پا به این سو نگذاشتند و نیامده بخار شده و فقط زبانشان را باقی گذاشتند؟ یا جز این است که نهایتا در مردمان بومی اران و شروان و آذربایجان، و از آن سو در مردمان چندگانه ی آسیای صغیر (رومی/یونانی/لیکیه ای/ تراسی/ فریژی/کاپادوسی/کیمری/هوری/هیتی ….) درآمیختند؟؟
امیدوارم بخود آییم و ایرانیان را صاحب افتخارات هم آریایی هم آسیانی با هم بدانیم نه آن که بدروغ آسیانی ها را آریایی نامیده و برخلاف تمام حقایق و اسناد تاریخی و باستانشناسی و زبانشناسی آثار ایشان را به آریاها نسبت داده و آریایی را هم در فلات ایران محاصره و مصادره کرده و دروغ را به جهان مهاجرت دهیم!

دشمن الله و عرب همینطور نوشت:

بی بی سی، نژاد آریایی و ایران ستیزی
بی بی سی: یک محقق دانشگاه «کاس مُس» انگلستان نظریه ی شیرازی بودن قبیله ای رو در تانزانیا که سالها به نام ایرانی «زنگبار» نامیده می شد به چالش کشید!
اشرفی بناب:
ما مارکرهای کروموزوم «آی» و دی ان ایه «میتو کونده ریال» مادری این قبیله رو با مارکرهای شیرازی های شیراز و حومه مورد آزمایش قرار دادیم!! و همچنین برای تایید آزمایشات نمونه خونها، آزمایشاتی بر روی قبایل دیگر تانزانیا و دی ان ای باقی مانده از آفریقایی های باستان انجام دادیم! نتایج این آزمایش ها نشون داد که محتوای ژنتیکی این قبیله ی شیرازی تانزانیا در مقایسه با مارکرها و محتوای جِنِتیکی که ما الان در شیراز و حومه و اون حوالی می تونیم پیدا کنیم که بر اساس تئوری های موجود از هزار و چند صد سال پیش با کشتی به آفریقا رفتن و به آن بخش آفریقا به فارسی نام زنگبار را تپاندند!! به مقدار بسیار بسیار محدود و کمی (همش 35-20 درصد بیشتر نیست چش گاوه :mrgreen: ) !!!!! به شیرازی های فارس و توابع استان و اونجاها برمی گرده!! و این نشون می ده که تاثیر جنتیکی بسیار کمی، اگر هم گرفتند تازه اگر هم گرفتند از اقوام دریانورد شیرازی قلابی گرفتند. ما به این نتیجه رسیدیم که تمام قبیله های آفریقایی تانزانیا ریشه ی مشترکی دارند که بخش عمده ی محتوای جنتیکی اون ها به جمعیتی از آفریقایی های باستان تانزانیا در ده هزار سال پیش از میلاد برمی گرده که بیش از هفتاد درصد محتوای جنتیکی مرزهای سیاسی امروز تانزانیا و حومه رو تشکیل می ده!! یعنی اصلا شیرازی یی بین این قبیله وجود نداشته!!

دو روز بعد:
شیشه های سفارت انگلیس و دفتر بی بی سی در تانزانیا خرد و خاکشیر می شه! و یکی از خبرنگاران زن بی بی سی مورد تجاوز قرار گرفته و همکار مردش هم که برای دفاع از اون درگیر می شه از عقب مورد همون عمل قرار می گیره!!!

صبح فردای واقعه: بی بی سی:
توضیح در مورد نتایج یک تحقیق پیرامون نژاد قبیله ی شیرازی تانزانیا:
دکتر اشرفی توضیح تکمیلی در اختیار ما گذاشته است. عنوان آن گزارش ویدیویی هم که قبلا منتشر شده بود، پس از دریافت توضیح زیر اصلاح شد:
اشرفی بناب:
اینجانب در مصاحبه خود با گزارشگر محترم بی بی سی فارسی به هیچ عنوان ادعا و عنوان نکرده ام که «اصلا شیرازی یی بین این قبیله وجود نداشته!!» و این جمله که به اشتباه به عنوان تیتر گزارش انتخاب شده، کاملا با آنچه اینجانب مطرح کرده و باور دارم متفاوت است.
تحقیقات اخیر جنتیکی اینجانب نشان می دهند که عموم قبایل تانزانیا (زنگبار قدیم) و حتی حومه، علیرغم اینکه دارای تفاوتهای جزئی فرهنگی هستند و حتی گاه به زبانهای مختلف هم تکلم می کنند، دارای ریشه جنتیکی مشترک هفتاد درصدی هستند و این ریشه مشترک به جمعیتی اولیه که در حدود ده تا یازده هزار سال پیش از میلاد در این بخش از آفریقا ساکن بوده بر می گردد.
این مطالعات جنتیک نشان می دهند که شباهت های جنتیکی قبیله ی شیرازی با فارس ها و شیرازی ها &)) 8-O نه به دلیل مهاجرت اقوامی از شیراز… و بنادر خلیج فارس (در همون حدودی که می گین حالا هرچی) بلکه به دلیل مهاجرت و سفر دریایی قبایل تانزانیایی به سمت ایران (در حدود همون ده هزار سال قبل) می باشد!
اندکی تفحص در منابع و مدارک تاریخی موجود نشان می دهد که کلمات «شیراز و شیرازی» و » زنگی و زنگبار»به کرات توسط شخصیتهای تاریخی و مورخان داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گرفته و دارای معانی مختلفی بوده اند، مثلا به عنوان نامی برای یک قبیله ی باستانی در تانزانیا، نامی برای کشور رسمی تانزانیا و حتی نامی برای سرزمینی که محل اقامت تانزانیایی های باستان بوده است به کار رفته است!! اسناد و شواهد تاریخی و باستان شناسی نشان می دهد که شیرازیان زنگبار اقوامی مهاجر نبوده اند، بلکه از حدود ده هزار سال قبل در همین سرزمین ساکن بوده و مبدا و منشاء بزرگترین ابداعات و نو آوریهای انسان مدرن بوده اند (از جمله ابداع کشتی، ابداع بادبان، ابداع قبیله ی ماسائی، پیدایش نخستین روستاهای کپری و زاغه ای در جهان، اهلی کردن شیر و گاو یالدار و تمساح برای اولین بار، و خیلی چیزای دیگه!).
هر چند بررسی دقیق اینکه شیرازیان که بوده اند، چه بوده اند و چه وقت و در کجای سرزمینهای تانزانیا بوده اند نیاز به تحقیقات جامع زبان شناسان، متخصصان تاریخ و باستان شناسی دارد، امروزه شواهد مختلفی از جمله یافته های باستان شناسی و جنتیک درستی این فرضیه که اقوامی از سرزمینهای دور شیراز به سواحل آفریقا مهاجرت کرده و نام آنجا را زنگبار نهادند را به طور جدی مورد سئوال قرار داده و آنرا رد می کنند.
باور بنده اینست که برخی انسان شناسان و زبان شناسان شیراز برای فرضیه نژادپرستانه و پان شیرازیست خود که قصد توضیح و توجیه تمدن برتر خود و نحوه گسترش فرهنگ و کشتیرانی و بازرگانی پارس و حتی برتری نژادی برخی ایرانیان را داشته است و برای اصالت بخشیدن به این فرضیه خود نیاز به یک نام اصیل و باستانی داشته اند، نام «شیرازی» را که ریشه در زبانهای سواحیلی و تانزانیای باستان دارد را به امانت گرفته و به نوعی مورد سوء استفاده قرار داده اند. و این باور غلط را در بین شما شیرازی های تانزانیا ایجاد کرده اند که در هزار و اندی سال پیش شیرازیان با کشتی به سواحل شما آمده و میان شما ساکن شدند! دلیلی هم که زبانشناسانشان استناد می کنند نام ایرانی «زنگ-بار» است که همانطور که از محتوای جنتیکی تان پیداست و همینطور تحقیقات بسیار جدید و بسیار برجسته و قلنبه شده ی جنتیکی و زبان شناسی نشان می دهند فقط ورود دونفر! نه! فقط یکی! یک ایرانی خلیج فارسی بی سروپا کافی بود که نام ایرانی «زنگبار» را به کل کشور شما اماله کند یا بتپاناند!
در حالیکه جریان کاملا برعکس است شیرازی اصیل همین شماها بودید که از ده هزار سال پیش در سواحل آفریقا بودید و شما با کشتی به شیراز رفتید و آن جاها پراکنده شدید و تمدن و «شیر» آفریقایی را با آن یال و کوپالش از آفریقا به ایران بردید و به عنوان نماد ملی بر پرچم و نقوش برجسته هایش حک کردید!!!
دکتر نازبیار اشرفی بناب
دانشگاه کاس مُس – انگلستان


پیوند کوتاه به این نوشته:

بازخوری ثبت نشده به حالا دو کلام هم حرف جدی: این آزمایش های ناقص و …

 • ARAZ گفت:

  پاسخ:
  خوب جمهوری اسلامی از گرده ی شما سواری می گیرد ایراد ندارد طبیعتتان همین است
  _______________________________________________________________________________

  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
  پيام سکوت ملت آذربايجان :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.

  بعد از حوادث خونبار مربوط به خلق مسلمان در سال 1359درآذربايجان،وجانباختن تعداد کثيري از مردم آذربايجان در آن حادثه تاريخي،که در نهايت به عقب نشيني توام با اعتراف به اشتباه از سوي رهبريت حرکت خلق مسلمان در آذربايجان يعني آيت الله شريعت مداري که علاوه بر مرجعيت بعنوان مردي از داخل نظام که لقب جانشين خميني را هم يدک ميکشيد،وميتوان گفت که از حيث وابستگان نظام اولين کسي بود که وقتي علم مخالفت با توتاليترهاي مذهبي به رهبريت خميني،را برافراشت ،با اولين حمله متقابل از سوي رژيم،مردم را تنها گذاشته وبراي نجات جان خود، شروع به چانه زني نموده ونهايتا تن به اعتراف و توبه داد.مردم آذربايجان با چنين تجربه اي که نشان ميدهد تغيير نظام با تکيه به وابستگان ناراضي حاکميت وکساني که از درون حاکميت ميآيند امکان پذير نيست ، تجربه تلخ وخونبار ديگري را در سال 1385 از سر گذراند ،تجربه اي که در آن ، اعتراض مدني ملت مظلوم آذربايجان به سالها توهين وتحقير از سوي رسانه هاي همواره وابسته به شوونيستها ، در ميان سکوت موذيانه وعمدي مدعيان حقوق بشر ! ودر ميان بهت وحيرت،در کوجه ها وخيابانهاي شهرهاي آذربايجان،توسط رژيم بخاک و خون کشيده شد.همانهايي که مدام آذربايجان را سر ،سبز وطن ميناميدند،و به جانفشانيها وفداکاريهاي بينظير آذربايجانيها در راه بقول آنان ايران! اعتراف و اذعان داشتند،بناگهان زبان در کام فرو بردند،وچشمها بستند،تا اين بقول آنها سر،سبز وطن!سرخ شود.تو گويي آذربايجان وآذربايجاني سرباز بي مزد ومواجب ايران است وفقط در روزهاي دشوار ايران بکار ميآيد وبعد از آن ديگر هيچ! در واقع آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد.اما مسبب اين جدايي آذربايجاني نبود بلکه کساني بودند که چشم بر جنايت رژيم در آن سال در آذربايجان بستند.نميشود آنگاه که ايران به سرباز جنگجوي غيور نياز دارد ،آذربايجاني ، هموطن غيور ،براي ايراني عنوان شود وبعد از کارزار ،سوسک شود وله شدن سزايش، يکي براي ما تعريف کندفاصله هموطن غيور تا سوسک از کجاست تا بکجا؟.آري درست ميخوانيد، آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد. اماآذربايجان از اين جدايي شرمگين نيست وبا سري بلند به تاريخ جواب خواهد داد، چه:آنکه آذربايجان را از ايران جدا کرد آذربايجاني نبود،بلکه کساني بودند که آذربايجاني را گارگر فصلي ايران قلمداد ميکردند.با احترام به جنبش سبز ايران ،ودر پاسخ به گلايه هاي اين جنبش نسبت به نپيوستن ملّت آذربايجان به اين جنبش بايد خاطر نشان کنم باتوجه به اينکه سالهاست اين ملت را از خود جدا کرده ايد (جز در مواقع دشوار که نياز به غيرت آذربايجان ،پيدا ميکنيد) وچون فرزند خوانده ايران به وي نگريسته ودرد ورنج آنها را مربوط به خودشان دانسته وچشم بر مظالم رفته بر آنان ميبنديد،چنين انتظاري (پيوستن ملت آذربايجان به جنبش سبز)غير معقول مينمايد.که چرا وقتي شما امور مربوط به آذربايجان را به خودمربوط ندانسته ونميدانيد ،در شگفتم ،که چگونه پيام ملت آذربايجان را تابحال دريافت نکرده ايد؟پيام سکوت ملت آذربايجان به شما اين است :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.
  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي

  نمایش  
  • آنتی تجزی طلب گفت:

   آکراد متوهم
   امروزه تصور میشود که شمال عراق و شمال سوریه و جنوب شرق آناتولی از دیرباز تاریخ کرد نشین بوده و اکراد پابه پای اقوام آسوری و سریانی و ارمنی و بابلی و سومری در بین النهرین و آناتولی و سوریه حضور داشته اند.حتی برای تثبیت این توهم عده ای از پانکردها الفبای کردی پیش از اسلام را جعل و ارائه داده اند جلب است که زبانهای پارسی و پهلوی و مادی و هخامنشی که قرنها زبان رسمی خاورمیانه بوده اند هرگزالفبای مستقلی نداشتند و از زبانهای بین النهرین و سریانی و عربی الفبای میخی و سریانی و عربی را به قرض گرفته اند حال این الفبای کهن کردی از کجا سر برآورد جای شگفتی و در عین حال اسباب خنده است.
   واقعیت این است که اکراد در اصل سکنه زاگرس بوده اند مانند الوار و لک و بختیاری و….. و با شروع فتوحات سلاجقه ترک در آناتولی( دولت روم شرقی) پای کردها به آناتولی شرقی باز شد در این هنگام کردها بعنوان مزدور در واحد های سلاجقه خدمت میکردند و بتدریج بر نیمه شرقی آناتولی که ارمنی نشین بود غلبه کرده و مهاجرت اکراد و نیز اتراک به داخل آناتولی قوت گرفت البته فتوحات اتراک سلاجقه و عثمانی به غرب آناتولی هم سرایت کرده که در آن هنگام یونانی نشین بود ودر یک هزار سال اخیر این روند ترکسازی و کردسازی در شرق و غرب آناتولی ادامه یافت تا اینکه در پایان جنگ دوم جهانی و زوال دولت عثمانی اکراد حمیدیه( تابع سلطان عبدالحمید) با اوامر ناسیونالیستهای ترک کمیته باصطلاح اتحاد و ترقی برای همیشه ارامنه را از شرق آناتولی پاکسازی کرده و صاحب اراضی و مایملک آنها شدند و در غرب آناتولی هم با کوچ اجباری ۵ میلیون یونانی به خاک اصلی یونان غرب آناتولی هم یک دست ترک نشین شد.
   در شمال عراق و شمال شرق سوریه حضور کردها به عصر هلاکو بر میگردد و تا آن موقع شهرهای عمدتا کرد نشین امروز مانند اربیل و کرکوک و دهوک وحکاری و قامشلو و حسکه و…. نه کرد نشین بلکه آسوری نشن بوده و نام آسوری این شهرها همگی دلالت بر این مطلب دارد لکن با حمله هلاکو بداخل حوزه خلافت عباسی با تحریک خواجه نصیر الدین طوسی اکراد در معیت مغولان شروع به فتح و تخریب و کشتار در مناطق مزبور زده و به تدریج این مناطق با طوایف کوچنده و جنگجویان کرد و ترکمن مجددا مسکونی گردید. پس وواقعیت این است که شمال عراق و سوریه و جنوب شرق آناتولی (ترکیه) در اصل ملک آسوری ها و سریانی ها و ارامنه بوده ودر کمتر از ۹۰۰ سال اخیر به تدریج به دست اکراد افتاده و حال اکراد از ارامنه و آسوری ها و سریانی ها بعنوان مسیحیان کرد تبار!!!!!! یاد میکنند. ودر این زمینه چیزی از پانترکها کم ندارندبا این تفاوت که پانکردها بشدت مورد حمایت مادی و معنوی از امپریالیزم و رسانه های غربی بوده و برای اهداف آتی یعنی نا امن کردن و تضعیف و تجزیه خاورمیانه برگزیده شده اند.

   نمایش  
  • کریم ناصری گفت:

   من یک مرندی هستم وهمه همشهریانم وهم استانیهایم همه وهمه قویااعتقادداریم که روزی جمهوری آذربایجان جعلی که زمانی به زورتوسط روسهای حرامزاده ازایران جداشد،دوباره به مام میهن یعنی ایران عزیزخواهدپیوست واین عو عوی اقلیت بسیاربسیارناچیزو حقیر بنام پانترک هم بزودی تمام خواهدشد.اینهاهنوزنمیدانندکه چند نفرسران جمهوری جعلی آذربایجان مزدوران اردوغان بیسواد و عقده ای هستند وسودی برای این پان تجزیه طلبان ندارند.همه30میلیون آذری های هموطنم بلی سربازهستندولی سرباز مادرمان ایران واز ذره ذره خاکمان دفاع کرده ومشتی عناصر تجزیه طلب که ازباسن پدرشان اردوغان
   خارج شده اند رابه سزای خیانتشان بزودی خواهندرساند.زنده بادایران بزرگ وآذریهای شریف و خوار و زبون باد سران جمهوری جعلی آذربایجان و سران متعفن ترکیه جعلی،که اگر بخواهیم به مرزهای تاریخی برگردیم،ترکیه هم بایدبه مام وطن یعنی ایران بزرگ برگردد.

   نمایش  
 • کریم ناصری گفت:

  من یک مرندی هستم وهمه همشهریانم وهم استانیهایم همه وهمه قویااعتقادداریم که روزی جمهوری آذربایجان جعلی که زمانی به زورتوسط روسهای حرامزاده ازایران جداشد،دوباره به مام میهن یعنی ایران عزیزخواهدپیوست واین عو عوی اقلیت بسیاربسیارناچیزو حقیر بنام پانترک هم بزودی تمام خواهدشد.اینهاهنوزنمیدانندکه چند نفرسران جمهوری جعلی آذربایجان مزدوران اردوغان بیسواد و عقده ای هستند وسودی برای این پان تجزیه طلبان ندارند.همه30میلیون آذری های هموطنم بلی سربازهستندولی سرباز مادرمان ایران واز ذره ذره خاکمان دفاع کرده ومشتی عناصر تجزیه طلب که ازباسن پدرشان اردوغان
  خارج شده اند رابه سزای خیانتشان بزودی خواهندرساند.زنده بادایران بزرگ وآذریهای شریف و خوار و زبون باد سران جمهوری جعلی آذربایجان و سران متعفن ترکیه جعلی،که اگر بخواهیم به مرزهای تاریخی برگردیم،ترکیه هم بایدبه مام وطن یعنی ایران بزرگ برگردد.

  نمایش  
  • ناشناس گفت:

   یاشاسین مرندی با غیرت

   نمایش  
  • ناشناس گفت:

   هنوز یک عده از همشهریهای ما در خواب غفلت هستند نمیدونند اررررردوغان خواب دیده براشون همونطور که ایلهام علیف غلام حلقه به گوش خود کرده. اما کور خوندن
   زنده باد ایران و ایرانی
   همه دوره موشهای پان حضور داشتند اما جرات ندارند
   در اصل پان تورک یا پان کورد همه اینها باید شجرشونو ببینند احتمالا یک جا تخم ترکه شون ایراد داره

   نمایش  
 • WWW.FARDA.US © 2008-2015, Project by Farda.us Hosted by Farda.us | All Images and Objects are the property of their Respective Owners