متاسفانه دوستان پارس ما مثل همیشه و مانند اجداد و …

دیدگاه فرستاده شده در عید نوروز و دروغهای پان ترک ها نویسنده: آتیلا.

متاسفانه دوستان پارس ما مثل همیشه و مانند اجداد و احبا و احبابشان تراوشات معده تحویل می دهند.گویی این قوم فاقد احبا ر بوده و ارجاف را آماج مدوام خویش نموده اند. این پان پا رسهای آریایی!!! چنان سر در جیب تاریخ آسلاوی خاخامنش فرو برده اند که از تمام اخبا ر و علوم معموله کاملا غافل مانده اند. در تحریرات فوق سواد و اطلاعات این کورش زادگان کاملا روخسا ر خود را بی حجاب عرضه نمودندی. اولا معلوم گشت که آریاییان مذکور بجای بحثهای آکادمیک به چرندیات و سفسطه ارج می نهادندی. ثانیا در چنته چیزی که فایده مند باشدی ارائه ندادندی. ثالثا جوابها ایشان مجعول، سخنان مجهول مند بودندی. رابعا گوش به سخنان صواب کلا بستندی. مثلا آریاییان محترم کورش نشان هنوز در قرن بیست و یکم تفاوت خط را با زبان نمی دانندی. و یا اینکه ازمنشا خط مورد استفا ده امروز پارسیان نا مطلع هستند. و یا اینکه نمی دانند که آداب و روسوم متعلق به اقوام ریشه دار است نه اقوامی که بطور صنعی و اختلاط اقوام دیگر و قرون نه چندان دور پا به عرصه حیات نهاده اند. گویی اختصام به این طایفه اختصاص دارد و هر سخن صوابی را در فم اخترام می نمایند. و صد متاسفانه از علم زبانشناسی بی خبرند و یا خود را به بی خبری زده اند این آقاین باید بدانند که هر کلمه که تلفظ می گردد واجد معناست و ریشه( روت، اتیمو) دارد و با استناد به این علم اصل کلمات و منشا آنان معین می گردد. بعنوان مثال دوست من کیروس جان کلمه دیوار در فارسی چه ریشه ای دارد ؟ که به ناصواب به دوستان غیر آریایی می تازی. اما این کلمه در تورکی ریشه دارد و مشتقات وافی. اگر کتابهای ریشه شناسی “جرار کلاوزون، نئمئت، وامبری، رسنئن، بروکلمان و غیره را مطالعه فرمایید این ابهام بر طرف و جهل زایل می گردد.( دوست خوبم اینکه شاهنامه خواندن نیست)، باید کمی به خودتان زحمت دهید و علم یاد گیرید. بنده جهت اطلاع دوستان منصف و رئالیست (نه بی انصاف و شوونیست) کلمه دیوار را ایضاح می نمایم و جواب سفسطه های باقی را به موعد دیگر محول می نمایم. در تورکی باستان و میانه کلمه ” توو ” به معنا (مانع) و (هر چیز بزرگ و بازدارنده) که در متون ادبی قید گردیده است و با (اک ها) یعنی پسوندهای اسم ساز (که در تورکی نقش موثری در ایجا د کلمات دارند)کلمات جدیدی بو جود آورده است. مثلا تووار(دیوار)، توواق= دوواق (روبند زنان)، تووه=دوه (شتر بعلت جثه بزرگ)، دوو (دیو بعلت جثه عظیم)، توولان (فیل باز بعلت جثه عظیم)، توواج ( نردبانی که در جنگهای ماضی با آن از حصارهای حصین عبور می کردند)، و در لهجه تاتاری اوکرایین وقازان؛ توومان(حصاری که جهت مقابله با یورش دشمن احداث گردد)، توومج (در لهجه تورکان سیبری = آلتایی)، (نفت انداز= آلت جنگی که با آن حصار دشمن را تخریب می کردند) ، توواز(حصار نیمه کاره و ناتمام). و و و و غیره. برای مشتاقان حقیقت و عاشقان صداقت آرزوی فرج دارم.
:arrow:

دیدگاههای دیگر آتیلا

توهین به کورش کبیر در دانشگاه تبریز
آدمین جان دل پری از ترکان داری. کاش علت این بغض و کینه را می دانستم و مداوا می کردم. عزیزم زدی ضربتی ضربتی نوش کن .. چندی نام کوروش فراموش کن. عزیزم ملتی که صد سال تحقیر شده و از ابتدایی ترین حقوق فردی و اجتماعی محروم بوده طبعا عکس العمل اش تند خواهد بود و یقین بدان که از اینها نیز بد تر خواهد شد. در این بازی که خودتان شروع کرده اید مسلم بدانید که قوم غالب شما نخواهید لااقل اگرکمی تفکر داشتید اینگونه رفتار و کردار نمی داشتید… زمان بنفع شما پیش می رود لحنتان را تغییر بدهید بهتر خواهد بود.


پیوند کوتاه به این نوشته:

بازخوری ثبت نشده به متاسفانه دوستان پارس ما مثل همیشه و مانند اجداد و …

 • ARAZ گفت:

  پاسخ:
  خوب جمهوری اسلامی از گرده ی شما سواری می گیرد ایراد ندارد طبیعتتان همین است
  _______________________________________________________________________________

  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
  پيام سکوت ملت آذربايجان :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.

  بعد از حوادث خونبار مربوط به خلق مسلمان در سال 1359درآذربايجان،وجانباختن تعداد کثيري از مردم آذربايجان در آن حادثه تاريخي،که در نهايت به عقب نشيني توام با اعتراف به اشتباه از سوي رهبريت حرکت خلق مسلمان در آذربايجان يعني آيت الله شريعت مداري که علاوه بر مرجعيت بعنوان مردي از داخل نظام که لقب جانشين خميني را هم يدک ميکشيد،وميتوان گفت که از حيث وابستگان نظام اولين کسي بود که وقتي علم مخالفت با توتاليترهاي مذهبي به رهبريت خميني،را برافراشت ،با اولين حمله متقابل از سوي رژيم،مردم را تنها گذاشته وبراي نجات جان خود، شروع به چانه زني نموده ونهايتا تن به اعتراف و توبه داد.مردم آذربايجان با چنين تجربه اي که نشان ميدهد تغيير نظام با تکيه به وابستگان ناراضي حاکميت وکساني که از درون حاکميت ميآيند امکان پذير نيست ، تجربه تلخ وخونبار ديگري را در سال 1385 از سر گذراند ،تجربه اي که در آن ، اعتراض مدني ملت مظلوم آذربايجان به سالها توهين وتحقير از سوي رسانه هاي همواره وابسته به شوونيستها ، در ميان سکوت موذيانه وعمدي مدعيان حقوق بشر ! ودر ميان بهت وحيرت،در کوجه ها وخيابانهاي شهرهاي آذربايجان،توسط رژيم بخاک و خون کشيده شد.همانهايي که مدام آذربايجان را سر ،سبز وطن ميناميدند،و به جانفشانيها وفداکاريهاي بينظير آذربايجانيها در راه بقول آنان ايران! اعتراف و اذعان داشتند،بناگهان زبان در کام فرو بردند،وچشمها بستند،تا اين بقول آنها سر،سبز وطن!سرخ شود.تو گويي آذربايجان وآذربايجاني سرباز بي مزد ومواجب ايران است وفقط در روزهاي دشوار ايران بکار ميآيد وبعد از آن ديگر هيچ! در واقع آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد.اما مسبب اين جدايي آذربايجاني نبود بلکه کساني بودند که چشم بر جنايت رژيم در آن سال در آذربايجان بستند.نميشود آنگاه که ايران به سرباز جنگجوي غيور نياز دارد ،آذربايجاني ، هموطن غيور ،براي ايراني عنوان شود وبعد از کارزار ،سوسک شود وله شدن سزايش، يکي براي ما تعريف کندفاصله هموطن غيور تا سوسک از کجاست تا بکجا؟.آري درست ميخوانيد، آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد. اماآذربايجان از اين جدايي شرمگين نيست وبا سري بلند به تاريخ جواب خواهد داد، چه:آنکه آذربايجان را از ايران جدا کرد آذربايجاني نبود،بلکه کساني بودند که آذربايجاني را گارگر فصلي ايران قلمداد ميکردند.با احترام به جنبش سبز ايران ،ودر پاسخ به گلايه هاي اين جنبش نسبت به نپيوستن ملّت آذربايجان به اين جنبش بايد خاطر نشان کنم باتوجه به اينکه سالهاست اين ملت را از خود جدا کرده ايد (جز در مواقع دشوار که نياز به غيرت آذربايجان ،پيدا ميکنيد) وچون فرزند خوانده ايران به وي نگريسته ودرد ورنج آنها را مربوط به خودشان دانسته وچشم بر مظالم رفته بر آنان ميبنديد،چنين انتظاري (پيوستن ملت آذربايجان به جنبش سبز)غير معقول مينمايد.که چرا وقتي شما امور مربوط به آذربايجان را به خودمربوط ندانسته ونميدانيد ،در شگفتم ،که چگونه پيام ملت آذربايجان را تابحال دريافت نکرده ايد؟پيام سکوت ملت آذربايجان به شما اين است :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.
  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي

  نمایش  
  • آنتی تجزی طلب گفت:

   آکراد متوهم
   امروزه تصور میشود که شمال عراق و شمال سوریه و جنوب شرق آناتولی از دیرباز تاریخ کرد نشین بوده و اکراد پابه پای اقوام آسوری و سریانی و ارمنی و بابلی و سومری در بین النهرین و آناتولی و سوریه حضور داشته اند.حتی برای تثبیت این توهم عده ای از پانکردها الفبای کردی پیش از اسلام را جعل و ارائه داده اند جلب است که زبانهای پارسی و پهلوی و مادی و هخامنشی که قرنها زبان رسمی خاورمیانه بوده اند هرگزالفبای مستقلی نداشتند و از زبانهای بین النهرین و سریانی و عربی الفبای میخی و سریانی و عربی را به قرض گرفته اند حال این الفبای کهن کردی از کجا سر برآورد جای شگفتی و در عین حال اسباب خنده است.
   واقعیت این است که اکراد در اصل سکنه زاگرس بوده اند مانند الوار و لک و بختیاری و….. و با شروع فتوحات سلاجقه ترک در آناتولی( دولت روم شرقی) پای کردها به آناتولی شرقی باز شد در این هنگام کردها بعنوان مزدور در واحد های سلاجقه خدمت میکردند و بتدریج بر نیمه شرقی آناتولی که ارمنی نشین بود غلبه کرده و مهاجرت اکراد و نیز اتراک به داخل آناتولی قوت گرفت البته فتوحات اتراک سلاجقه و عثمانی به غرب آناتولی هم سرایت کرده که در آن هنگام یونانی نشین بود ودر یک هزار سال اخیر این روند ترکسازی و کردسازی در شرق و غرب آناتولی ادامه یافت تا اینکه در پایان جنگ دوم جهانی و زوال دولت عثمانی اکراد حمیدیه( تابع سلطان عبدالحمید) با اوامر ناسیونالیستهای ترک کمیته باصطلاح اتحاد و ترقی برای همیشه ارامنه را از شرق آناتولی پاکسازی کرده و صاحب اراضی و مایملک آنها شدند و در غرب آناتولی هم با کوچ اجباری ۵ میلیون یونانی به خاک اصلی یونان غرب آناتولی هم یک دست ترک نشین شد.
   در شمال عراق و شمال شرق سوریه حضور کردها به عصر هلاکو بر میگردد و تا آن موقع شهرهای عمدتا کرد نشین امروز مانند اربیل و کرکوک و دهوک وحکاری و قامشلو و حسکه و…. نه کرد نشین بلکه آسوری نشن بوده و نام آسوری این شهرها همگی دلالت بر این مطلب دارد لکن با حمله هلاکو بداخل حوزه خلافت عباسی با تحریک خواجه نصیر الدین طوسی اکراد در معیت مغولان شروع به فتح و تخریب و کشتار در مناطق مزبور زده و به تدریج این مناطق با طوایف کوچنده و جنگجویان کرد و ترکمن مجددا مسکونی گردید. پس وواقعیت این است که شمال عراق و سوریه و جنوب شرق آناتولی (ترکیه) در اصل ملک آسوری ها و سریانی ها و ارامنه بوده ودر کمتر از ۹۰۰ سال اخیر به تدریج به دست اکراد افتاده و حال اکراد از ارامنه و آسوری ها و سریانی ها بعنوان مسیحیان کرد تبار!!!!!! یاد میکنند. ودر این زمینه چیزی از پانترکها کم ندارندبا این تفاوت که پانکردها بشدت مورد حمایت مادی و معنوی از امپریالیزم و رسانه های غربی بوده و برای اهداف آتی یعنی نا امن کردن و تضعیف و تجزیه خاورمیانه برگزیده شده اند.

   نمایش  
  • ایرانی گفت:

   شما دروغگو هستی. این نفت خوزستان شمارو پولدار کرده. همین حالا شما در همین تهران و تبریز کلی مایه دار شدید، البته با زمینه نفت ایران. حالا میگید ما کارگریم. در ضمن ما تو آذربایجان کلی ملی گرای ایرانی داریم. با وقاهت دروغ میگید. البته کاش بدونید اگه همون کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان اگه دخترهاش رو هرزه نکنه مردمش از گشنگی میمیره. از آذربایجانی حرف میزنید که هیچ پیش زمینه اقصادی اعم از تکنولوژی و منابع کاملا فقیر و هیچ راهی به آبهای آزاد نداره. خواهشا فکر کنید و انقدر بیسوادانه و از احساس نظر ندید.

   نمایش  
 • WWW.FARDA.US © 2008-2015, Project by Tarnama.org Hosted by Live Hoster | All Images and Objects are the property of their Respective Owners