نمايه‌ٴ عمومي‌

الف


آئتيوس ( آيتيوس ) آمِـدي / آميدايي : 229 ، 405 ، 419 ، 1960 ، 3333

آباكوس : 774

آبانو ، پيِـترو ، پيِـترو آبانويي‌

آباي كليسا : 16 ، 17 ، 18 ، 27 ، 243 ، 349 ، 548 ، 732 ، 829 ، 1220 ، 1676 ، 1801 ، 2633 ، 2412 ، 2857 ، 3082 ، 3430 ، 3571 . آباي لاتيني كليسا 350 ، 354 ؛ آباي يوناني كليسا 350 ، 352

آب‌ترسي : 111 ، 362

آب تره ، شاهي آبي‌

آبجوسازي : 328

آب‌چكان : 2220

آب دادن فلز ، آبكاري فلز

آبراوانل ، اسحاق بن يهودا : 1795 ، 2506 ، 2686 ، 2701 ، 3656

آبراوانل ، دُن ساموئل ، يوحناي اشبيلي‌

آبراهام بالمي ( دوبالما ) ، بالمِـسي ، ابراهيم‌ آبراهامز ، اسرائيل : 3168

آبراهام كاتب : 3348

آبراهام ممينگني : 3685

آبراهه : 157 ، 807 ، 1124 ، 1242 ، 2175 ، 2835 . آبراهه‌ٴ بزرگ چين 2835 ؛ آبراهه‌ٴ تراژان 268 ؛ آبراهه‌ٴ ساموس 94 ؛ آبراهه‌ٴ كرينتوس 2835 ؛ آبراهه‌ها و فاضلاب‌ها 233 . ( نيز ، آبگذر )

آبراين باواريايي ، نيكلاي : 2745

آبرساني : 74 ، 94 ، 250

آبرنون ، پكهام ، پيتر

آبزيان : 1809

آبستني : 753 ، 879 ، 2332 . تشخيص آبستني 2324 ، 2335 ؛ دوران آبستني 221 ؛ مدت آبستني 2332 آبسنج : 367 ، 377 ، 1023 ، 1033 ، 3698

آب‌ِ سـوزان : 1243

آب‌شناسي : 901

آب شيرين : 2217 . تهيه‌ٴ آب شيرين از دريا 2981 ؛ روش‌هاي به دست آوردن آب شيرين 2217

آبفشان : 829 ، 1450

آبكاري فلز / آب دادن فلز : 71 ، 523

آبگذر ( آب‌گذر ) : 258 ، 276

آب گرم‌شناسي : 2303 ، 2952 . ( نيز ، چشمه‌هاي‌ آب گرم ، آبهاي معدني ، گرمابه درماني ، گرمابه‌شناسي ) آبگير : 805

آبلار ، پيِـر : 901 ، 912 ، 960 ، 970 ، 974 ، 1011 ، 1085 ، 1220 ، 2090

آبله : 262 ، 712 ، 886 ، 1197 ، 1510 ، 2341 ، 3004 . آبله و سرخك 666 ؛ آبله‌ٴ همه‌گير 497 ؛ توصيف آبله‌ 463 ؛ حمله‌ٴ آبله 1132 ؛ خاصيت مصونيت‌بخشي‌ آبله 886 ؛ سرايت‌پذيري آبله 262 ، 1510 ؛

قديم‌ترين توصيف آبله 463 ، 598 ، 2341 ؛ واگير بودن آبله‌2341

آبله‌ٴ فرنگي : 2341 ، 3521 . ( نيز ، سيفيليس ) آبلينگ ، تئودور : 1229

آب‌مرواريد : 883 ، 1960 ، 2983 ، 3360 . عمل‌ آب‌مرواريد 95 ، 245 ، 278 ، 710 ، 881 ، 1960 ، 2340 ، 2947

آب‌مـقطر : 809 ، 940 ، 1510

آبنِـر بورگوسي / آلفونسو اِل بورگالِس‌

( والادوليدي ، نو دين ) : 2058 ، 2060 ، 2156 ، 2305 ، 2423 ، 2526 ، 2527 ، 2703 ، 2789 ، 3522 آبنـوس : 2284

آب و هوا : 1251

آب و هواشناسي : 3367 ، 3515

آبوي فلوري : 637 ، 645 ، 657 ، 697 ، 712 ، 2930 آب‌ها : 1442 . آب‌هاي بحرالميت 626 ؛ آب‌هاي‌ تيچينو 1124 ؛ آب‌هاي شفابخش 1635 ؛

آب‌هاي طبي 809 ، 1635 ، 2938 ؛ آب‌هاي‌

معجزآسا 883 ؛ آب‌هاي معدني 1137 ، 2958 ،

3367 ؛ آب‌هاي نيروبخش 1635 ، 1903

آبه سئيمئي : 637 ، 659

آبه ماري بن اليگدر : 2154 ، 2685 ، 2786

آبه ماري بن موسي‌ٰ بن يوسـف يَـرحي / دُن‌

آستروك لونلي : 1772 ، 2704

آبه نائي ـ شينو ، شوتوكو ـ تنو

آبهيناوامانگاراجا : 2486 ، 3471

آبياري : 179 ، 420 ، 2381 . شبكه‌ٴ آبياري 186 آبي‌دارماكوشا : 478

آبيناوا مانگراجا ، آبهيناوا مانگراجا

آپاس تامبا : 93

آپروس ، مِـطران : 3046

آپسورتوس نيكومديايي ( بروسوي ) : 346 ، 3963 آپوستوليك‌ها : 976

آپوكاوكوس : 2990

آپولودوروس آتني : 207 ، 212

آپولودوروس دمشقي : 268 ، 275

آپولونيوس : 13 ، 155 ، 182 ، 184 ، 193 ، 366 ، 374 ، 403 ، 588 ، 781 ، 1175 ، 1932 ، 2153 ، 2540 ، 2543 ، 2781 ، 2838 ، 3000 ، 3622 ، 3837

آپولونيوس پرگايي : 178

آپولونيوس تيانايي : 304 ، 2860 ، 3184 ، 3519 آپولونيوس دوسكولوس : 283 ، 301 ، 425

آپولونيوس سيتيومي ( كيتيومي ) : 138 ، 217 ، 226 ، 597 آپوليوس : 293 ، 256 ، 296 ، 367 ، 380 ، 412 ، 636 ، 1060 ، 2336 ، 3220

آپوليوس ، لوكيوس : 293

آپوليوس كاذب ( دروغين ) : 380 ، 417

آپيا : 157

آپيان ، پتر / آپيكيوس : 288 ، 300 ، 2798 ، 3241 ، 3713 ، 3765 ، 3974

آپيانوس پتروس ، آپيان ، پتر

آپيكيوس ، آپيان ، پتر

آپيكيوس ، گابيوس : 328

آپيون : 263

آتاداسي تِـرا : 3861

آتالوس : 198 ، 212

آتالوس دوم : 213

آتالوس سوم فيلومتر : 206 ، 212

آتالياتس ، ميخائيل : 726 ، 727 ، 757 ، 761 آتاناسيو : 1931

آتاناسيوس اسكندراني ، قديس : 339 ، 1971 ، 2057 ، 3575

آتاناسيوس قوصي : 3101

آتچيايولي ، سلسله : 3124

آتريا : 95

آتشبار يوناني : 474 ، 481 . ( نيز ، آتش يوناني ) آتش‌بازي ، تركيبات : 1825 . دستورالعمل‌ها

1635 ؛ فنون 808 ، 1634 ؛ وسايل 1639

آتش‌سوزي : 2405 . آتش‌سوزي كيوتو 1536 ؛

مقررات 1921

آتشفشان : 217 ، 219 ، 254 ، 1450 ، 1808 ، 2265 ، 3297 .

آتشفشان اتنا 109 ، 1185 ، 1929 ؛ آتشفشان‌ وزوويوس 255 فوران آتشفشان 2267

آتشفشاني : 236 . انفجار آتشفشاني 1650 ؛ پديده‌ٴ آتشفشاني 1437 ؛ نيروهاي آتشفشاني 836

آتشك : 484

آتش يوناني : 1898 ، 1900 ، 1901 ، 3833

آتلانتيس ، جزيره‌ٴ نابود شده : 134

آتن : 1329 . فتح آتن : 3124

آتنايوس : 196 ، 206 ، 210 ، 237 ، 261 ، 2444 آتنايوس آتاليايي : 251 ، 260

آتنايوس نوكراتيسي : 305 ، 314

آتني‌گرايي : 240

آتوسا : 96

آتومانوس ، سيمئون / شمعون قسطنطيني :

2678 ، 3182 ، 3187 ، 3458 ، 3464 ، 3530

آتون ( = قرص خورشيد) : 73

آتيشا ، راهب هندي : 3178 ، 3507

آتيكوس : 2613

آتيلا : 377 ، 1229 ، 3217 ، 3609

آثار باستاني : 1078 ، 1454

آثار پزشكي ، مترجمان : 1534

آثار جهان‌شناسي : 1444

آثار كلاسيك : 2086

آثار متبرك : 952 ، 1072

آثار مكتوب بيزانسي : 1530

آثار هنري و نسخه‌هاي خطي ( قسطنطنيه ) :

1329

آجرچيني : 2184

آجر سفالي : 437

آجيكي : 425

آچاكپا : 3005

آچايولي فلورانسي : 3044

آخاتيوس قسطنطيني : 3800

آخاييان : 70

آخرت ، عقايد مسلمانان : 1780

آخن : 815

آخوناتن : 73

آخيلس تاتيوس : 310 ، 322

آداب و خرافات رايج در جهان اسلامي : 1487

آدالبرت ( وُيتِك رانكوف ) يزووايي : 3488 آدام ، گيوم ( ويليام ) : 2045 ، 2056 ، 2232 ، 2498 ، 2523 ، 2525 ، 2879 ، 3049

آدام آسكي : 3563

آدامانتيوس سوفسطايي : 313 ، 344 ، 346 ، 1271 ، 2336 ، 3220

آدام برمني : 724 ، 725 ، 728 ، 749 ، 756 ، 823 ، 1254 ، 2229 ، 3739

آدام سُدبري : 2819

آدام دو آنگليا : 2650 ، 2655

آدام دو بروم : 2585

آدام روس : 3329

آدامز : 2267

آدام كرمونايي : 890 ، 1362 ، 1505

آدام موريموت ، موريموت‌

آدامو ، گيللمو ، آدام ، گيوم‌

آدراستوس افروديسي : 268 ، 271 ، 343 ، 1254 ، 1271 ، 2846

آدلارد باثي : 532 ، 553 ، 739 ، 773 ، 782 ، 786 ، 789 ، 803 ، 809 ، 849 ، 918 ، 960 ، 968 ، 970 ، 987 ، 989 ، 1017 ، 1027 ، 1047 ، 1059 ، 1081 ، 1222 ، 1448 ، 1630 ، 1801 ، 1824 ، 2142 ، 2236 ، 1569

آدلايد لووني : 848 ، 1018

آدلبولد اوترختي : 698 ، 703 ، 713

آدم ابوالبشر : 551 ، 831 ، 1206 ، 1790

آدِمار شاباني : 713

آدْمِتوس دو اورِليانا : 2841

آدم‌سوزي : 2513

آدوايا واجرا : 2063

آذربد : 581

آذرفرنبغ : 581

آراتوس سولي : 91 ، 164 ، 170 ، 171 ، 220 ، 235 ، 304 آراكل سونيكي : 3210 ، 3461

آرّاگِل ، موسي‌ٰ : 1721 ، 3187 ، 3188

آرام ( سوريه ) : 2449

آرام ، احمد : 2751

آرامش‌طلبي ، آيين‌ها : 2022

آرامش‌گرايان : 2110

آرايش ( سازندگان لوازم ) : 1639

آرايش صحنه ( دكورسازي ) : 3221

آرئومتر : 3245

آربلان ، استاد اتين : 2754

آرِتاس : 605

آرتايوس كاپادوكيايي : 298 ، 362 ، 2343

آرتفلده‌ٴ گنتي ، ياكوب فان : 2034

آرتفيوس : 939 ، 998 ، 1035

آرتميدوروس اِفِسُسي : 211 ، 293

آرتميدوروس دالديانوس : 293 ، 3772

آرتينو ، اسپينللو : 2279

آرتينو ، گويدو : 2956 ، 2345

آرجلاتا : 3321

آرجلاتي ، فيليپ : 2956

آرخاگاتوس يوناني : 179 ، 185

آرخلائوس آتني : 102 ، 108

آرخوتاس : 132 ، 135 ، 136

آرخوتاس تارنتومي : 135 ، 2191 ، 2838

آرخيگنس آپاميايي ، آرخيگنس بانياسي‌

آرخيگنس بانياسي ( آپاميايي ) : 261 ، 277 ، 298 ، 362 ، 419 ، 2972

آردِرْن ( آردرني ) ، جان : 2364 ، 3302 ، 3455 ، 3835 آرسينوس : 602

آركاديوس : 356

آركريوس ، ( گرونينگني ) ، يوآنس : 384

آرك كتانژانت : 1474

آركوا پتراركا : 2609

آركيماتايوس : 864 ، 901 ، 947 ، 1056 ، 1058 آرگيروس ، ايساك ( اسحاق ) : 2147 ، 2785 ، 3047 ، 3208 ، 3457 ، 3644 ، 3645 ، 3971

آرلوتوي پراتويي : 1407

آرمانگو : 776 ، 788 ، 858 ، 977 ، 1197 ، 1212 ، 1416 ، 1569 ، 1576 ، 1597 ، 1658 ، 1666 ، 1680 ، 1719 ، 1744 ، 1804 ، 1847 ، 1951 ، 2065 ، 2070 ، 2074 ، 2314 ، 2859 ، 3959

آرمانگوي فرانسوي : 977

آرمِنوپولُس ، كنستانتين ( كنستانتينوس ) : 2055 ، 2112 ، 2399 ، 2446 ، 3087 ، 3088

آرنارسون ، اينگولف : 595

آرنالدوس : 2535

آرنج‌پوش : 3688

آرنو : 1370 ، 1522

آرنو دل پوئي : 3632

آرنول : 822

آرنولد ( پهلوان افسانه‌اي سويس ) : 3118

آرنولد ، استفانوس : 2304

آرنولد ، ماتيو : 69

آرنولد آموري : 2021

آرنولد بارسلوني : 2536

آرنولد برشايي : 915 ، 977 ، 1100

آرنولد بروكسلي : 3698

آرنولد ساكسوني : 834 ، 835 ، 836 ، 1178 ، 1336 ، 1358 ، 1447 ، 1499 ، 1808

آرنولد سرقسطي : 1779

آرنولد كلني : 1917 ، 3033

آرنولد ( آرنو ) كنكمپوايي : 1006 ، 2071 ، 2073 ، 2074 ، 2133 ، 2435 ، 2553 ، 2562

آرنولد لوبكي : 1143 ، 1285 ، 1372 ، 1529 آرنولد مگارايي : 1685

آرنولد ويلانووايي : 861 ، 879 ، 884 ، 901 ، 1050 ، 1065 ، 1136 ، 1170 ، 1181 ، 1565 ، 1571 ، 1592 ، 1593 ، 1604 ، 1635 ، 1666 ، 1669 ، 1704 ، 1780 ، 1826 ، 1903 ، 1951 ، 2043 ، 2065 ، 2070 ، 2101 ، 2141 ، 2202 ، 2210 ، 2217 ، 2304 ، 2307 ، 2310 ، 2328 ، 2340 ، 2346 ، 2393 ، 2475 ، 2503 ، 2520 ، 2536 ، 2759 ، 2852 ، 2854 ، 2855 ، 2938 ، 2940 ، 2955 ، 2956 ، 2957 ، 2974 ، 2978 ، 3078 ، 3182 ، 3223 ، 3226 ، 3247 ، 3336 ، 3337 ، 3345 ، 3368 ، 3369 ، 3456 ، 3510 ، 3511 ، 3632 ، 3705 ، 3707 ، 3709 ، 3711 ، 3836 ، 3844 ، 3845 ، 3849 ، 3959

آرنولدوس ناپلي : 2940

آرنولدوي دونلدي : 3330 ، 3456 ، 3842

آرنولديان : 1168

آرنوي مورخ : 1354 ، 1390 ، 1492 ، 1523

آريابهاتا / آريبهط : 396 ، 1030 ، 3666 ، 3968 آرياسانگا ، آسانگا

آرياس تاشاتا : 396

آرمان دو لات : 2243

آريان مورخ : 159 ، 190 ، 267 ، 269 ، 271 ، 277 ، 281 ، 1230 ، 3948

آريان هواشناس : 198

آريان‌ها : 2347

آرياني : 339 ، 340

آريانيگري : 338 ، 339 ، 353 ، 1099

آرياني‌ها : 1099

آرْيَبهطَ ، آريابهاتا

آريستارخوس : 190 ، 197 ، 212 ، 591 ، 1863 آريستارخوس ساموتراكي : 192 ، 203 ، 214

آريستارخوس ساموسي : 164 ، 169

آريستارسس : 1380 ، 1387 ، 1549 ، 2448

آريستايوس مهتر : 145 ، 155 ، 185

آريستوفانس ( آريستوفان ) بوزنطي : 192 ، 202 ، 1884 ، 2777 ، 2778 ، 3100 ، 3630

آريستوگزنوس تارتنومي : 145 ، 156 ، 159 ، 2196 آريستولوس : 169

آريستياس : 166

آريستيپوس كاتانيايي : 776 ، 1103 ، 1115 ، 1185 ، 1220 ، 1237

آريوس : 338 . آيين آريوس 439

آزادفكري : 550 ، 914

آزادي‌هاي اساسي شهروندان : 1679

آزمايش آيينه‌ها و عدسي‌ها : 1825

آزمايش ادرار : 2334

آزمايش‌هاي پس از مرگ : 867

آزو : 1086 ، 1375 ، 1538 ، 1675 ، 1981 ، 1985 ، 2397 آزوتريو : 359

آژيلون ، گوتيه ، آگيليوس‌

آسا ، ملكه‌ٴ مادر : 2238

آسانگا / آرياسانگا : 340 ، 341

آسايشگاه پيترالاتا : 1169

آستروك ، بُنسنيور ، آستروك‌

آستروك دو نوا ، سن : 2539 ، 2543

آستروك ريمُك مرتد : 3513

آستروك گاتينيو، سليمان : 3167 ، 3291 ، 3313 ، 3767 آستروك هه ـ لاوي : 3167

آسك ، توماس : 3563

آسكلپيادس ( بي‌تي‌نيايي ) : 217 ، 224 ، 225 ، 245 ، 1534

آسكليپودوتوس اسكندراني : 223 ، 258 ، 392 آسكلپيوس ترالسي : 403 ، 411

آسلين : 1354 ، 1493

آسم : 1133

آسمان‌شناسي : 1844

آسمان‌نما : 502 ، 3229

آسوليك ، استفن ( استپان ) : 715 ، 2448

آسي ، قوم : 1843

آسيا : 1562 . آسياي بودايي 819 ؛ آسياي صغير 1513 ؛ آسياي مركزي ( ميانه ) 264 ، 379 ، 437 ، 467 ، 819 ، 821 ، 1356 ؛ گيا و زياي آسيا 1653 آسياب ( آسيا ) : 1351 ، 1476 . آسياهاي بادي در سيستان 626 ، 660

آسياييان : 1643

آسيايي‌گرايي : 240

آسيب‌شناسي : 17 ، 212 ، 225 ، 251 ، 280 ، 297، 330 ، 380 ، 484 ، 527 ، 601 ، 695 ، 945 ، 1058 ، 1268 .

آسيب‌شناسي داخلي 1951 ؛ آسيب‌شناسي رواني‌

886 ، 3903 ؛ آسيب‌شناسي عمومي 1197 ؛

آسيب‌شناسي گياهي 845 ، 1129 ؛ آسيب‌شناسي‌

موضعي 159

آسيسي ، فرانسيس آسيسي‌

آسين ، پالاسيوس‌

آسيندينوس بلغاري : 2110

آشپزي : 328 ، 2938 . آشپزي و شيريني‌پزي رومي‌ 321 ؛ اهميت پزشكي آشپزي 1060

آشتي بزرگ : 1405

آشلين لمبارد : 820

آشِندون ( آشندوني )، جان : 2139 ، 2309 ، 2768 ، 3679 آشواگوسا : 267 ، 270 ، 373 . عصر آشواگوسا 451 ، 2023 ، 2575 ، 2063

آشوت سوم ( بخشنده ) ، پادشاه : 1069

آشور بانيپال : 77 ، 80

آشوري : 1173 . دانش آشوري 77 ، 80

آشوكا : 177 ، 180

آشوكاي ثاني : 270

آشيكاگا ( موروماچي ) : 2040 ، 3111

آشيكاگا (شوگون يوشيميتسو) : 3128 . دوره‌ٴ شوگوني آشيكاگا 2732 ؛ عصر آشيكاگا 3398

آشيكاگا ـ گاكو : 3198 ، 3472

آشيكاگا موتوچي : 3547

آشيكاگا يوشيكانه : 3547

آشيل : 117 ، 3090 ، 3100

آصف ، س‌. : 2081

آصف بن برخيا هه ـ يَرحوني ، آصف يهودي‌

آصف قطن ، آصف يهودي‌

آصف هه ـ روفه : ، آصف يهودي‌

آصف يهودي / قطن : 601 ، 667 ، 3103

آفتاب ، ارتفاع : 158

آفتابگردان : 2381

آفريقا ( دور زدن آن ) : 2227

آفريقاي شمالي : 2248

آفريكانوس ، سكستوس يوليوس : 215 ، 292 ، 304 ، 305 ، 315

آفرينش از عدم : 1771

آفرينش بالقوه ، نظريه : 551

آفرينش جهان : 1230

آفرينش مستمر ارواح : 2741

آفلاسيوس : 1056

آفلاسيوس ، الياس : 1186

آفلاسيوس ، يوآنز : 728 ، 751

آقااوغلو ، محمد : 3969

آقاخان : 736

آقسرايي ، جمال‌الدين محمد بن محمد : 1958 ، 3105 ، 3175 ، 3341 ، 3347 ، 3465 ، 3855

آكادمي : 134 ، 374 . آكادمي آتن 401 ، 403 ، 410 ، 424 ، 518 ، 1105 ، 1189 ، 1820 ؛ آكادمي پومبديته 670 ؛ آكادمي قديس توماي رُم 1794

آكادميا : 131

آكاريا دارماكيرتي : 457

آكازوم اِمون : 760

آكايا ، امرا : 2956

آكتواريوس ، يوآنس ، يوآنس آكتواريوس‌

آكروپوليتس ، گيورگيوس (گريگوريوس ) :

1671 ، 1706 ، 1969 ، 2377

آكرون : 104 ، 121

آكسفُرد ، آكسفورد

آكلوي ، هاكلوي‌

آكمي / اُكامي ( اوكامي ) ، ويليام : 734 ، 1599 ، 1833 ، 2035 ، 2052 ، 2091 ، 2093 ، 2130 ، 2178 ، 2179 ، 2398 ، 2414 ، 2449 ، 2503 ، 2508 ، 2620 ، 2629 ، 2630 ، 2639 ، 2642 ، 2644 ، 2649 ، 2652 ، 2655 ، 2657 ، 2662 ، 2663 ، 2768 ، 2839 ، 3082 ، 3198 ، 3199 ، 3205 ، 3206 ، 3207 ، 3411 ، 3487 ، 3489 ، 3530 ، 3566 ، 3569 ، 3572 ، 3637 ، 3643 ، 3662 ، 3663 ، 3699 ، 3967

آكمي‌گري : 2009

آكوا آپيا : 157

آكوتا / تاي تسو ، امپراتور سلسله‌ٴ چين : 2483 آكورسو ، فرانچسكو / آكورسوي دوم : 1375 ، 1538 ، 1675 ، 2740 ، 3076 ، 3403

آكورسوي دوم ، آكورسو

آكوميناتوس ، نيكتاس : 1530 ، 2377

آكويتانيا : 713

آكويلا : 267 ، 289 ، 298 ، 307

آكيليني بولونيايي ، آلساندرو : 3247

آكي موريسادا : 2326 ، 2334 ، 3009

آكيندينيان : 3046

آكيندينوس ، گريگوريوس : 2681 ، 2682 ، 2702 ، 2928 ، 3089 ، 3523 ، 3891

آگاپانديتاي سوم ، آگاوامسا

آگاتارخوس ساموسي : 103 ، 117 ، 3221

آگاتارخيدس كنيدوسي : 191 ، 199 ، 211

آگاتودايمون : 244

آگاتودايمون اسكندراني : 269

آگاتينوس ( اسپارتي ) ، كلوديوس : 251 ، 261 ، 262 ، 278

آگاوامسا ( برمه‌اي ) / آگاپانديتاي سوم : 1151 ، 1303 ، 2485 ، 2532

آگاهي شهودي : 2089

آگريپا ، كاميلو : 3284

آگريپا ، ماركوس ويسپانيوس : 233 ، 234 ، 272 آگريپا ، هنريك كورنليوس : 1769

آگريكولا ، رودلف‌: 3499

آگريكولا ، گئورگيوس ( گئورگ ) : 3258 ، 3260 ، 3300 ، 3688

آگسُن ، اسوِند : 1144 ، 1147 ، 1287 ، 1297 آگُستينو : 3803

آگني‌وشا : 281

آگوبارد ، قديس : 548

آگوستينو تريونفو ، تريونفو

آگيلينوس ، والتر ( گوالتروس ) / گوتيه آژيلون : 1363 ، 1364 ، 1508 ، 2070 ، 2315 ، 2328 ، 2992 آ ـ لائو ـ وا ـ تينگ ، آلاوا تينگ‌

آلاوا تينگ ( علأالدين ، لا ـ پو ـ تان ) : 1894 ، 2191

آلاريك : 368 ، 956

آلاريك اول : 382

آلاريك دوم ، شاه گوت غربي : 423

آلان‌ها ، قوم : 1843 ، 2492 ، 2880

آلانتوئين ، خاصيت درماني : 2359

آلئام : 1522

آلبانيت‌ها : 976

آلبراند ، آلبرشت‌

آلبرت ، استاد : 2953

آلبرت ، بطريق لاتيني بيت‌المقدس : 1401

آلبرت آخني : 1071

آلبرت اِكسي : 3734

آلبرتانوي برشايي : 1378 ، 1547 ، 1799 ، 2427 آلبرت اول ، شاه آلمان : 2354

آلبرت اول اتريشي : 2517 ، 2672

آلبرت اورلاموندي : 1811

آلبرت ايلْگ : 745

آلبرت پنجم : 3570

آلبرت جديد ، آلبرت ساكسوني‌

آلبرت چهارم : 3320

آلبرت دوم اتريشي : 3031

آلبرت ريكمِستورپ ، آلبرت ساكسوني‌

آلبرت ساكسوني : 1832 ، 2181 ، 2506 ، 2639 ، 2641 ، 2642 ،2662 ، 3199 ، 3205 ، 3207 ، 3222 ، 3230 ، 3231 ، 3246 ، 3247 ، 3290 ، 3296 ، 3321 ، 3535 ، 3565 ، 3568 ، 3572 ، 3573 ، 3624 ، 3671 ، 3672 ، 3698 آلبرت سوم : 3535 ، 3812

آلبرت طرابوزاني : 2648

آلبرت فون بولشتات ، آلبرت كبير

آلبرت كبير : 809 ، 814 ، 829 ، 834 ، 836 ، 838 ، 845 ، 852 ، 856 ، 867 ، 868 ، 895 ، 923 ، 992 ، 1002 ، 1047 ، 1336 ، 1398 ، 1409 ، 1441 ، 1444 ، 1447 ، 1449 ، 1469 ، 1578 ، 1581 ، 1609 ، 1614 ، 1622 ، 1635 ، 1636 ، 1637 ، 1704 ، 1754 ، 1800 ، 1801 ، 1805 ، 1811 ، 1820 ، 1821 ، 1824 ، 1828 ، 1851 ، 1857 ، 1903 ، 1904 ، 1951 ، 1952 ، 2087 ، 2201 ، 2202 ، 2264 ، 2336 ، 2427 ، 2519 ، 2559 ، 2666 ، 2741 ، 2755 ، 2852 ، 2855 ، 2914 ، 2916 ، 2919 ، 2920 ، 2959 ، 3220 ، 3353 ، 3491 ، 3537 ، 3550 ، 3553 ، 3568 ، 3629 ، 3709 ، 3711 ، 3715 ، 3808 ، 3941

آلبرت كبير دروغين : 2648

آلبرتوتي : 1887 ، 1888

آلبرتو دِسته : 3538

آلبرتو موساتو ، موساتو

آلبرت وورتسبورگي : 3371

آلبرتوي بولونيايي : 3823

آلبرتوي پارمايي : 2311 ، 2441 ، 2954 ، 2988 آلبرت ويلانوايي : 809

آلبرت هوئنبِرگي : 3032

آلبرتي ، برنار : 2183 ، 3326 ، 3337 ، 3349 ، 3370 ، 3517 ، 3822

آلبرتي ، لئون باتيستا : 2836 ، 3222

آلبرتين دا ويرگا ( دو ويرگا ) : 3728 ، 3730 آلبرتينو رينولدي دي سالزو : 3812

آلبرتينو موساتو ، موساتو

آلبرشت ( آلبراند ) : 2353

آلبرشت سوم ، مهين‌دوك : 3636

آلبر كلروويي : 1116

آلبُرنُث ، كاردينال گيل آلوارز كاريلّو : 2622 ، 3116 ، 3119 ، 3132 ، 3402 ، 3403 ، 3404 ، 3924 ، 3928 ، 3942

آلبُرنُث ، گومز : 3942

آلبريك : 1493

آلبريكو دا روشياته : 2216 ، 2390 ، 3078

آلبو ، يوسف : 3583 ، 3584

آلبوت ، تاماس كليفُرد : 857

آل بويه : 648 ، 2471

آلبيك ، سيگيسموند : 3332 ، 3365 ، 3370 ، 3456 آلبيگاييان : 253 ، 324 ، 976 ، 1088 ، 1099 ، 1168 ، 1225 ، 1320 ، 1368 ، 1398 ، 1402 ، 1405 ، 2348 ، 2424 ، 2512 ، 2674 ، 3971

آلبيگنها ، آلبيگاييان‌

آلبيگنيان ، آلبيگاييان‌

آلبينو دا مُنته كال‌يِرو ، مونته كاليِـرو آلبينوس : 518

آلبيون : 2762 ، 2819

آلپ : 1111 . رشته كوه‌هاي آلپ 864

آلپاگو ، آندريا : 1515

آلتاويلا : 3937

آلخاندروس : 2466

آلخاندروي اسپانيايي : 2961

آلدروتي ، تاديو ( تادئو ) : 861 ، 865 ، 889 ، 893 ، 894 ، 898 ، 1577 ، 1596 ، 1605 ، 1656 ، 1657 ، 1669 ، 1706 ، 1744 ، 1800 ، 1943 ، 1947 ، 1948 ، 2071 ، 2100 ، 2301 ، 2302 ، 2355 ، 2361 ، 2416 ، 2941 ، 2942 ، 2944 ، 2946 ، 2950 ، 2957 ، 3319 ، 3365 ، 3806 ، 3807 آلدگيت ، ويليام : 3681

آلدوبراندينوي ( دينو ، هيلدبراند ) سي‌ينايي : 1577 ، 1657 ، 1669 ، 1682 ، 1706 ، 1744 ، 1920 ، 1944 ، 2042 ، 2074 ، 2336 ، 2356 ، 2426 ، 2433 ، 2940 ، 3220 ، 3322 ، 3833 ، 3962

آلدوس مانوتيوس : 2617

آليگينوس ، والتر : 1363 ، 1365

آليگينوس سالرنويي : 1658

آلدهلم ، قديس : 474 ، 479

آلساندرو دلا اسپينا : 1884 ، 1887 ، 1888

آلشا كلروويي : 1220 ، 1221 ، 1444

آلفانوس : 708

آلفرد ، شاه : 596 ، 622 ، 644 ،

آلفرد سارشلي : 813 ، 836 ، 855 ، 865 ، 868 ، 1238 ، 1326 ، 1330 ، 1352 ، 1363 ، 1415 ، 1441 ، 1482 ، 1499 آلفرد كبير : 383 ، 586 ، 595 ، 605 ، 1335 ، 1729 ، 3271 آلفونس دو پواتيه / آلفونسوي سن پواتيه : 883 ، 1368 ، 1515 ، 2428

آلفونسو ، شاه : 656 ، 747 ، 776 ، 835 ، 1368 ، 1572 ، 1610 ، 1652 ، 1683 ، 1729

آلفونسو اِل بورگالِس ، آبنر بورگوسي‌

آلفونسو دا واداترا : 3494

آلفونسو دو اسپيتاي فرانسيسي : 3520

آلفونسو دو بالِنسيا : 3434

آلفونسو وارگاس طليطلي : 2621

آلفونسوي اسپانيايي : 2527

آلفونسوي اول آراگوني : 3254

آلفونسوي پنجم ، شاه آراگون : 1281 ، 3134 ، 3481 آلفونسوي چهارم ، شاه پرتغال : 2432 ، 2537 ، 2872 ، 3966

آلفونسوي دهم اِل سابيو ، آلفونسوي دهم فرزانه‌ آلفونسوي دهم فرزانه : 785 ، 790 ، 803 ، 1226 ، 1430 ، 1561 ، 1563 ، 1571 ، 1582 ، 1592 ، 1610 ، 1637 ، 1670 ، 1679 ، 1704 ، 1722 ، 1723 ، 1742 ، 1750 ، 1754 ، 1847 ، 1895 ، 1965 ، 1985 ، 2065 ، 2080 ، 2202 ، 2373 ، 2422 ، 2429 ، 2474 ، 2546 ، 2817 ، 3225 ، 3585 ، 3893

آلفونسوي سالرنويي : 3839

آلفونسوي سن پواتيه ، آلفونس دو پواتيه‌

آلفونسوي سوم ، شاه پرتغال : 1563 ، 2431 ، 2537 ، 2621 ، 3025

آلفونسوي ششم ، شاه كاستيل : 1016

آلفونسوي قرطبي : 2305 ، 2953 ، 2962

آلفونسوي هشتم ، پادشاه كاستيل : 1430

آلفونسوي والادوليدي ، آبنر بورگوسي‌

آلفونسوي نودين ، آبنر بورگوسي‌

آلفونسوي يازدهم ، شاه كاستيل : 2080 ، 2245 ، 2432 ، 2509 ، 2510 ، 2527 ، 3023 ، 3581 ، 3924 آلفيديوس ( آلفياتوس ) : 2201 ، 3707 ، 3709 آلكادينوي سيراكوزي : 901 ، 2357

آلكادينوي گيرگنتي سالرنويي : 1269 ، 1362 آلكاندروس : 657 ، 1182

آلكريتوس ، يوآنس : 3434

آلكريوس ، جوواني : 3252 ، 3257 ، 3259

آلكساندر : 1493

آلكساندر ، استاد : 3715

آلكساندر آرنولد : 2536

آلكساندر اسپانيايي / آلكسيوس اسپانوس :

2305 ، 3089

آلكساندر اسكندراني : 2099 ، 2619

آلكساندر آشيليني بولونيايي : 550

آلكساندر پاريسي ، آلكساندر دو برنه‌

آلكساندر پنجم ، پاپ / پيِـترو فيلارگو /

پطروس ( پطر ) كرتي : 2133 ، 3182 ، 3210 ، 3268 ، 3322 ، 3351 ، 3358 ، 3371 ، 3576 ، 3728 آلكساندر ترالسي ، اسكندر ترالسي‌

آلكساندر ( اسكندر ) چهارم ، پاپ : 1406 ، 1430 ، 1751 ، 1806 ، 2474 ، 2596 ،

آلكساندر دو برنه ( پاريسي ) : 2288

آلكساندر دو ويلديو ، آلكساندر ويلديويي‌

آلكساندر سوروس : 245 ، 309 ، 315 ، 316

آلكساندر سوم ، پاپ / ماگيستر رولاندوس :

956 ، 1088 ، 1168 ، 1428

آلكساندر ششم برژيا : 2240

آلكساندر ويلديويي ( دو ويلديو ) : 774 ، 1344 ، 1470 ، 1472 ، 1547 ، 1854 ، 2413 ، 2519 ، 2776 ، 3098

آلكساندر هيلزي : 1334 ، 1397 ، 1439 ، 1444 ، 1452 ، 1711 ، 1796 ، 1817 ، 1828 ، 2087 ، 2104 ، 2619 آلكسيوس اسپانوس ، آلكساندر اسپانيايي‌

آلكسيوس كومنني ( كومننوس ) اول ، امپراتور بيزانس : 950 ، 1043 ، 1068

آلكسيوس كومنني ( كومننوس ) دوم : 2068 ،

2146 ، 2548 ، 2743

آلكسيوس كومنني ( كومننوس ) سوم : 2849 ، 2893 آلكمايون كروتوني : 46 ، 84 ، 96

آلكواين ، آلكوين‌

آلكوين / ايلواين : 510 ، 518 ، 521 ، 548 ، 1332 ، 1463 آلكيموس : 1904

آلّگرِتي مانتوايي ، ياكوبو : 3946

آلگوريسم : 554 ، 1471 ، 2973

آلگوريسموس : 774

آلماليق : 2885

آلمان قديم : 264 . آلمان‌ها و اسلاوها 953 ، 1170 ، 1285

آلمانيان : 966 ، 1116

آلمانوي ايتاليايي ، جاكومو : 2208

آلِمدا ، لويس دو : 3006

آلن ، توماس : 2138

آلن‌ِ ليلي : 848 ، 977 ، 1116 ، 1122 ، 1125 ، 1220 ، 1243 ، 1260 ، 1446

آلو : 2280

آلوارز ، خوان دو يِـپِزا : 1401

آلوارز دو ويلاساندينو ، آلفونسو : 3442

آلوار گراسيا دو سانتاماريا : 3376

آلوارو پلايو ، پلايو

آلواروس توماس ليسبوني : 2838

آلوئيسيوس‌ِ معمار : 3366

آلورد اهل كانتربري : 3701

آلونسو دو سانتامارياي قرطاجنه‌اي : 3868

آلونوي فرارايي ، فرانچسكو : 3435

آلوويدي ، توماس : 3395 ، 3461

آلياتس ، شاه ليديا : 93

آليگيري ، ياكوپو دي دانته : 2110 ، 2098 ، 2419 ، 2421 ، 2605

آليگينوس : 1508 ، 2328

آليمنتوس ، كينكيوس : 186

آمارا : 441 ، 2484 ، 3957

آماراسيمها ، آمارا

آماس‌ها : 484

آمالريك اهل بِن ، آموري‌ِ بِني‌

آماندين اورور لوسي لوپن ، ژرژ ساند

آمالريكيان : 1320

آمبرواز ( آمبروز ) پاره : 2347 ، 2972 ، 3358 ، 3823 آمبرواز خنياگر : 1308 ، 1310

آمبروجو تراوِرساري : 3951

آمبروجوي كامالدولي : 3423

آمبروز ، قديس : 253 ، 350 ، 353 ، 1448 ، 1799 آمبروزِ تراوايي ، قديس ، آمبروز

آمبروسيوس : 3185

آمبروسيوس تئودوسيوس ماكروبيوس ،

ماكروبيوس‌

آمپلونيوس فون بِركا : 3536

آمِدئوي ششم ساووي : 3137

آمِدئوي هفتم : 3843

آمِدي ، ركن‌الدين محمد : 1338 ، 1383 ، 1453 آمِر ، خليفه‌ٴ فاطمي : 1050

آمرزش : 816 . نظريه‌ٴ آمرزش 1711

آمريكا : 398 ، 662 ، 706

آمريكاييان : 731 ، 1364

آمريگو وسپوچي : 3263

آملي ، محمد بن محمود : 2124 ، 2321 ، 2723 ، 2727 آمن امحت سوم ، پادشاه : 377

آمن حوتپ چهارم : 73

آمنوفيس سوم : 3313

آموري‌ِ ( آمالريك ) بِني ( بنه‌اي ) : 1320 ، 1403 ، 2510 .

آيين آموري (آمالريكي‌) 1404 ؛ افكار ملحدانه‌ٴ آموري 1422

آموري دولوسينيان : 2562

آموزش : 789 .آموزش انجيل 1398 . آموزش به‌ زبان ملي 1582 ؛ آموزش جنسي 879 ؛ آموزش‌

خواندن و نوشتن 1431 ؛ آموزش دختران‌

2475 ؛ آموزش عالي 1189 ؛ آموزش عمومي‌

2518 ؛ آموزش كتابي 1412 ؛ آموزش كشيشان‌

706 ؛ آموزش كودكان و زنان 261 ؛ آموزش‌

همگاني 2080

آموزش و پرورش : 1581 . آموزش و پرورش اسلامي‌ 957 ؛ آموزش و پرورش در زمان مغول 1431

آموزه‌هاي دگرانديشانه : 1200

آموگا ، پو كئونگ‌

آموگاواجْرا ، پو كئونگ‌

آمونياك : 587 ، 1257

آمونيوس اسكندراني : 304 ، 309 ، 402 ، 404 ، 407 ، 409 ، 410 ، 415

آمونيوس حمال : 1206

آمونيوس سنگ‌مثانه بردار : 237 ، 3362

آميانوس ماركلينوس : 352 ، 363 ، 3425

آميدا : 1413

آميدايي ، آئتيوس آمدي‌

آميدايي‌، آيين‌( اصول‌، تمايلات‌، عقيده‌، مذهب ) : 350 ، 354 ، 545 ، 985 ، 1068 ، 1101 ، 1173 ، 1325 ، 1568 ؛ 1714 ، 2533

آميو ، ژوزف ماري : 2196

آنا : 645

آنا ، قديسه : 2055

آنا ، ملكه ،: 2678

آناتوليوس اسكندراني : 320 ، 326 ، 342

آناتوليوس بيروتي : 351 ، 352 ، 358 ، 359 ، 360 آناتوليوس ، ويندونيوس : 359

آناخارسيس : 84 ، 93

آناستاسيوس : 422 ، 567 ، 602

آناستاسيوس ، راهب : 1186

آناستاسيوس اول ، امپراتور : 439

آناطولي ، يعقوب : 92 ، 1179 ، 1317 ، 1328 ، 1340 ، 1419 ، 1421 ، 1438 ، 1459 ، 1549 ، 2694 ، 2704 آناكسارخوس : 151

آناكساگوراس : 102 ، 103 ، 104 ، 108 ، 113 ، 117 ، 2179 ، 3221 ، 3754

آناكسيماندر ( ملطي ) : 84 ، 91 ، 97

آناكسيمنس : 84 ، 91 ، 117

آنا كومننا ( كومنني ) : 886 ، 950 ، 958 ، 965 ، 1068 ، 1091 ، 2312 ، 2445

آناگوندي ، راجه : 2039

آناليز : 554 . آناليز تركيبي 778 ؛ 1030 ، 2154 ؛ آناليز ديوفاني ( ديوفانتوسي ) 320 ، 325 ، 1343 ؛ آناليز رياضي 134 ؛ آناليز سيال 325 ، 491 ، 502 ، 1479 آن ( آنا ) بوهميايي‌، ملكه : 3187 ، 3461 ، 3487 ، 3690 آن ـ تائو ، وانگ لي‌

آنتراسيت : 2273

آنتراكس ( زغال ) : 2273

آنتراكسيس ( زغال‌سنگ ) : 2273

آنتميوس ترالسي : 403 ، 413 ، 438

آنتولوس : 278

آنتون سرميسُـن : 3822

آنتون فان تسستيش : 3455

آنتون نووگرادي ، اسقف اعظم : 817 ، 1128 ، 1254 آنتوني : 193

آنتوني ، قديس : 333 ، 337

آنتونيا آليگيري : 2605

آنتونينس : 293

آنتونيو ، مايسترو : 1244

آنتونيو آدورنو : 3136 ، 3639

آنتونيو دا اوتسانو ، جوواني : 2878

آنتونيو داپِرا : 1953

آنتونيو داماتزيگي دا پِرِتولا : 2737

آنتونيو دا مونتولمو : 3223

آنتونيو دو رِبولدي ( ريبولدي ) كرمونايي : 2227 آنتونيوس : 261 ، 271

آنتونيوس آسالا : 2663

آنتونيوس آندرئا : 2620

آنتونيوس انطاكي : 3043

آنتونيوس چهارم : 3745

آنتونيوس موزا : 238

آنتونيوس پادوايي : 3804

آن ـ تي : 275 ، 282

آنتيفون : 103 ، 114 ، 115

آنتيگونوس گوناتاس : 170 ، 180

آنتيموس : 404 ، 418

آنتيمون : 2360

آنتيوخوس اول : 174

آنتيوخوس دوم : 180

آنتيوخياس ، ماگيستر : 752

آنتيوك ـ لوزينيان ، سلسله : 3335

آنجرويل ، ريچارد ، بِري‌

آنجلو : 3577

آنجلو دا كلارِنو ( دا چينگولي ) : 2503

آنجلو دِلي اوبالدي : 3926

آنجلو كوراريوي ونيزي ، گرگوريوس دوازدهم‌

آنجلي دا اسكارپاريا : 3459

آنجليكوي اهل فيزوله : 3476

آنجلينو ( دولچِرت ) ، دولچِـرت‌

آنجلينو دا لورتو : 2222

آنجلينو دِل تِگيا دي كوربيتسي : 2872

آن جِن ، لي تسئو

آنخل گونزالس پالنسيا : 2541

آندالو دا ساوينيونه ، ساوينيونه‌

آندالو دي نگرو : 2132 ، 2230 ، 2301 ، 2742 ، 3550 ، 3934 ، 3941

آندرآ دلي آچايولي : 3937

آندرآ گيني دي مالپيگي : 2938

آندرئولي پاويايي ، جورجو : 3255

آندرئولي پاويايي ، جوواني : 3255

آندرئولي پاويايي ، ساليمبِنه : 3255

آندرئولي پاويايي ، ويچنزو : 3255

آندرئوي ( آندرئا ) پروجايي : 1918 ، 2056 ، 2057 ، 2228 ، 2251 ، 2880 ، 2883

آندرئوي ويچنزايي : 1938

آندرس سيوملينگي : 1490

آندرسن : 3024

آندروماخوس كرتي : 261

آندروماخوس كهتر : 251 ، 262

آندروماخوس مهتر : 251 ، 261

آندرونيكوس : 218 ، 1911 ، 2112 ، 2679

آندرونيكوس اُيناتوس : 3645

آندرونيكوس پالئولوگوس ( دوم ) : 1607 ، 1684 ، 2111 ، 2112 ، 2146 ، 2195 ، 2557 ، 2567 ، 2681 ، 2682 ، 2776 ، 2779 ، 2780 ، 2784 ، 2989 ، 3045 ، 3047 ، 3089 ، 3090 آندرونيكوس پالئولوگوس ( سوم ) : 2779 ، 2780 ، 3747 ، 3890

آندرونيكوس رودسي : 215 ، 218

آندرونيكوس قسطنطيني : 2055 ، 2522

آندرونيكوس كومننوس اول ، امپراتور : 2523 آندره : 2885 ، 1438

آندره ، مفتي پالنسيا : 1438

آندره دوناسو : 1843

آندره لونگژوميويي : 13 ، 820 ، 1354 ، 1493 ، 1494 ، 1916

آندريا : 3255

آندريا ، جوواني : 2773

آندريا آموديو ( آموليو ) : 3288

آندريا آلچياتي : 3983

آندريا دا سُمِريا ( سومريا ) : 3223 ، 3618 آندريا داگروستو : 1547

آندريا دلي اُرگاني مُدِنايي : 3789

آندريا دي چونه ، دي چونه‌

آندرياس ، قديس : 431

آندرياس ، اسقف بلنسيه : 1507

آندرياس آسانِس : 3953

آندرياس حواري ، قديس : 3138

آندريوز ، سنت : 1093

آنزياني ايمُلايي : 3942

آنزيو : 1651

آنسلم ، قديس : 720 ، 728 ، 732 ، 927 ، 1144 ، 1798 ، 2091 ، 2651 ، 2768 ، 3185 ، 3524 ، 3563 ، 3652 ، 3941 آنسلم هاولبرگي : 921 ، 953 ، 999 ، 1010 ، 1013 ، 1017 ، 1027 ، 1077

آنسلمو ( آنسلم ) تورمِدا ، تورمِدا

آنطيوخوس اپي‌فانس ( چهارم ) : 194

آنكتيل دو پرون : 1230

آنكليتسن ، كنستانتين : 3714

آنگلوساكسون‌ها : 622

آنگستروم ، آندرياس : 2807

آنگكوروات ، معبد : 821 ، 1928 ، 3130

آنگلور : 3733

آنگيلبرت ، تئوبالد : 1438

آنوراداپورا ( شهر مقدس ) : 180

آنِوْريسم : 278

آنهيلواز : 1152

آني ، شهر : 1971

آن ـ يانگ : 2489

آنيانوس ، ماگيستر : 795 ، 1612 ، 1854

آنيبالدوي چكانويي ، كاردينال : 2988

آن يو : 2127 ، 2731

آوادوتا ، راماناندا

آواز : 1121 ، 2845

آواشناسي : 142 ، 1289 ، 3905 . آواشناسي لاتيني‌ 1682

آوالون ، آرتور / سِر جان وودراف : 3178

آوكريان : 3050

آوِندريك : 2746

آوينوس ، روفوس فستوس : 260 ، 350 ، 351 ، 360 آوينيون : 2060

آهك : 2206 . آهك رس 1499 ؛ آهك زنده 481 ؛ خاصيت موزدايي آهك 664

آهن : 71 ، 522 ، 1269 ، 1905 ، 2272 ، 2853 آهن‌ربا : 90 ، 95 ، 802 ، 2943

آي : 433

آيتيكوس ايستر / ايسترياگوس : 475 ، 482 ، 1826 ، 1913

آي چِنگ : 176

آيدين : 2719

آيدين اغلو محمدبيگ : 3857

آيزنشتين ، يهودا داود : 1248 ، 2081

آيش زمين : 427

آيش‌بندي : 2281

آيك رِپگووي ( فون رپگو ) : 1372 ، 1529 ، 1541 ، 1985 ، 2441 ، 3087 ، 3887

آيگيديوس دتبالديس ( دي تبالديس ) پارمايي : 699 ، 1723 ، 1729

آيگيديوس يوناني : 3800

آيگينتا ، پائولوس ، پائولوس آيگينتا

آيگينيايي ، پائولوس آيگينتا

آيليان / كلوديوس آيليانوس : 304 ، 305 ، 314 ، 348 ، 944 ، 1069 ، 1246

آيليوس پايتوس ، سكستوس : 191 ، 202

آيليوس هروديانوس ، هروديان نحوي‌

آيمريك : 2801

آيمريك ، نيكولاس : 1790 ، 3152 ، 3155 ، 3224 ، 3251 ، 3478 ، 3707 ، 3983

آيمريك دا جولياني پياچنتزايي : 2623

آيموس : 2661

آيميليوس ماكِر ورونايي : 238

آينهارد : 518 ، 565 ، 755

آينياس تاكتيكوس ، تاكتيكوس‌

آيوتهيا : 3130

آيوروِدايي ، نظريه‌ها : 2325

آيولي پالپاتا ، جن تسونگ‌

آي - هسيه ، عيسي‌ٰ مغول ( نسطوري )

آيتيوس آمِدي ، آئتيوس آمدي‌

آيين دادرسي : 422 . آيين دادرسي در چين 569 ؛ آيين دادرسي شرعي و عرفي 1982

آيين شهرياري : 3953

آيين مَدْرسي : 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 393 ، 788 ، 1623 ، 2655 . آيين مَدْرسي اسلامي 34 ، 35 ، 615 ؛ آيين مَدْرسي بودايي 35 ، 373 ؛ آيين مَدْرسي‌ چيني 35 ؛ آيين مَدْرسي غرب 494 ؛ آيين‌

مَدْرسي ودانتايي 35 ؛ آيين مَدْرسي يهودي‌ 34 ، 35 ، 389

آيين‌هاي كليساي كاتوليك : 2035

آيينه‌ٴ مسطح : 413

آيينه‌ها : 1628. آيينه‌هاي سوزاننده ( سهمي‌وار، شلجمي ) 183 ، 190 ، 196 ، 404 ؛ آيينه‌هاي سهموي‌ 403 ؛ آيينه‌هاي سهموي و شلجمي 704 ؛

آزمايش با آيينه‌ها و عدسي‌ها 1628 ؛ علم‌

ساختن‌آيينه‌ها 992

ائمه‌ٴ اربعه : 543

ائمه‌ٴ رَسي ( رسيّون ) : 2118

ائوسترايوس نيقي : 3568

ارُسيوس : 3941

ائومنس دوم : 193

ابا اريخا / رب : 304 ، 307

ابا شائول بن بُطنِت : 3503

اُبانل ، تئودور : 3438

اباضيه ، فرقه : 475 ، 478 ، 495

اباقا : 1871 ، 1978 ، 3063

اباماري بن اليگدر ، آبه ماري بن اليگدر

اباماري بن موسي‌ٰ لونل : 2993

اباماري عزريابن يوسف : 3560

اُبَديه بن ابراهيم : 1218

اُبِر آنژويي ، شاه ناپل و سيسيل : 3438

ابراهيم آراگوني : 883 ، 1367 ، 1511

ابراهيم الفقين طليطلي : 1572

ابراهيم بَـرحيه ، بَـرحيه‌

ابراهيم بن اسحاق بِدِرسي ، بِدِرسي ،

ابراهيم بن اسحاق‌

ابراهيم بن اسحاق ناربُني : 1205 ، 1307 ، 1308 ابراهيم بن اسكندر ( كلني ) : 1590 ، 1694 ، 1776 ابراهيم بن حييم : 810 ، 1635 ، 1694 ، 1773 ، 1903 ، 2459 ابراهيم بن داود پوسكيري ، پوسكيري ،ابراهيم‌بن داود ابراهيم بن داود كَـسلَـري ، كَـسلَـري ،ابراهيم بن‌ داود

ابراهيم بن داود لاوي ( طليطلي ) / رَبَـد / ربّي ابد : 1112 ، 1141 ، 1205 ، 1207 ، 1235 ، 1279 ، 2787 ، 3211 ، 3512 ، 3513

ابراهيم بن رو بن اَميلَبي : 3511

ابراهيم بن سالم بن اسحاق : 3573

ابراهيم بن سليمان توروتِيِلي : 1208

ابراهيم بن سمويل ابوالعافيه ، ابوالعافيه‌ٴ سرقسطي‌ ابراهيم بن سنان : 22 ، 620

ابراهيم بن شم ـ طُب / ابراهيم يهودي طرطوسي : 859 ، 1049 ، 1573 ، 1575 ، 1662 ، 1694 ، 1733 ، 1742 ، 1946 ، 1955 ، 2065 ، 2073

ابراهيم بن صالح : 2471

ابراهيم بُنِط ابيگدُر ، ابيگدُر ، ابراهيم‌ ابراهيم بن عزرا ، ابن عزرا

ابراهيم بن عزرئيل : 1380 ، 1408 ، 1549

ابراهيم بن فرج : 1301

ابراهيم بن ماهر بن عزرا ، ابن عزرا

ابراهيم بن محمد بن دقماق صارم‌الدين حنفي‌

مصري ، ابن دُقماق‌

ابراهيم بن مِشُلًم بن سليمان ابيگدُر ، ابيگدُر ، ابراهيم‌

ابراهيم بن موسي ، ناقِد مصر : 1217

ابراهيم بن ناتان هَه ـ يَرحي لانگدوكي : 1322 ، 1328 ، 1407 ، 1418 ، 3168

ابراهيم بن وصيف ، شاه : 2906

ابراهيم بن يعقوب : 638 ، 661

ابراهيم بن يوسف بن تاشفين‌، امير مرابطي : 1052 ابراهيم بن يوسف بن نحمياس : 1795

ابراهيم بن يهودابن حييم ، ابراهيم بن حييم‌ ابراهيم پروفيت ، بِدِرسي ، ابراهيم بن اسحاق‌ ابراهيم ثاني : 1218

ابراهيم حاسب : 3237 ، 3662

ابراهيم حاسب مالكي منصوري نصيري ،

ابراهيم حاسب‌

ابراهيم طليطلي : 1694 ، 1725 ، 1730 ، 2546 ، 3237 ابراهيم عسقلاني : 3773

ابراهيم فزاري ، فزاري ، ابراهيم‌

ابراهيم قِرِمي : 3171 ، 3502

ابراهيم منصور ، شاه حمص : 1873

ابراهيم منصور ، فرمانرواي مصر : 1477

ابراهيم نبي [ع‌] : 1206

ابراهيم يهودي طرطوسي ، ابراهيم بن شم - طُـب‌ ابرخس نيقي : 90

ابركوهي ، محمد : 3068

ابرو : 1959

ابروان : 1555

ابرهارد بتوني فلاندري : 1320 ، 1377 ، 1404 ، 1545 ، 2413 ، 2519 ، 3098 ، 3542

ابرهارد فون وامپِن ، ابرهارت وامپني‌

ابرهارت وامپِني : 2107 ، 2256 ، 2311 ، 2441 ، 2673 ابريشم : 181 ، 186 ، 276 ، 277 ، 436 . ابريشم چين‌ 437 ؛ ابريشم گلدار 500 ؛ تجارت ابريشم 437 ، 846 ، 2479 ؛ توليد ابريشم در يونان 424 ، جاده‌ٴ ابريشم 811 ؛ راه معامله‌ٴ ابريشم 424 ، صنعت‌ ابريشم 691 ، 844 ، 1131 ، صدور ابريشم چين به‌ باختر 846

ابريشمبافي : 846 ، 1009

ابزار : 703. ابزار پروازي 703 ؛ ابزارهاي آبي‌ ( ساعت آبي‌، فواره ) 221 ، 806 1484 ؛ ابزارهاي‌ خودكار 691 ؛ ابزارهاي مكانيكي 548 ، 657 ؛ ابزارهاي نجومي 556 ، 557 ، 2165

اِبْستورف : 825

اَبًسه ، يعقوب : 1591

ابسيخلُس ، هوپسيكلس‌

ابشالوم سوم : 1287

اِبصار ، روٴيت‌

اُبُلْس ( پول ) : 2146

ابلونيوس ، اپولونيوس‌

ابلي ، ابوعبدالله محمد بن ابراهيم : 1861 ، 2790 اِبُلي ، پيِـترو ، پيترو اِبولي‌

اَبُلي تلمساني ، محمد بن ابراهيم : 2158 ، 2790 ، 3236

ابن آجُروم : 2472 ، 3103

ابن آدمي : 618

ابن ابار ( بلنسي ) : 1358 ، 1473 ، 1531 ، 1672 ، 1974 ابن اباض : 474 ، 476 ، 478

ابن ابي اصيبعه : 339 ، 563 ، 666 ، 758 ، 900 ، 1366 ، 1374 ، 1383 ، 1476 ، 1502 ، 1512 ، 1517 ، 1534 ، 1555 ، 1673 ، 1957 ، 2117

ابن ابي‌الدم حَمَوي : 1373 ، 1383 ، 1532

ابن ابي‌الصلت : 3347 ، 3510

ابن ابي‌الفضائل ، مفضّل : 1977 ، 2380 ، 3383 ، 3392 ، 3910

ابن ابي حَجَله ( الجزايري ) : 3214 ، 3215 ، 3336 ، 3239 ، 3852

ابن ابي رِجال ( مغربي ) : 699 ، 933 ، 990 ، 2746 ، 2755 ، 3054 ، 3184 ، 3236 ، 3617 ، 3620 ، 3895 ابن ابي رَندَقه ، طرطوشي ، ابوبكر

ابن ابي زرع : 2381 ، 3051 ، 3052

ابن ابي طَي : 1975

ابن ابي عُذّه ، قلقشندي‌

ابن ابي منصور ، يحيي : 554 ، 557 ، 996

ابن ابي يعقوب نديم ، ابن نديم‌

ابن اثير : 530 ، 1276 ، 1373 ، 1383 ، 1532 ، 2897 ، 2903 ، 2904 ، 3059 ، 3061

ابن اخوة ( ابن الاْخوَه ) : 2172 ، 2400 ، 2810 ، 3091 ابن اخي حِزام ، ابو يوسف يعقوب : 598

ابن اخي حِزام جبلي ، محمد : 2930

ابن ارفع رَأسَه ( فاسي ) : 812 ، 1124 ، 1157 ، 1243 ، 2861 ، 3106

ابن ارقام : 2931

ابن اسحاق ( اسحق ) : 530 ، 568 ، 1860 ، 3648 ابن اسماعيل : 1453

ابن اعرابي : 554

ابن اعلم : 636 ، 644 ، 654

ابن اكفاني ( عراقي ) : 2082 ، 2124 ، 2259 ،، 2265 ، 2319 ، 2320 ، 2337 ، 2999 ، 3091

ابن الاعرابي ، ابن اعرابي‌

ابن العبري ، ابن عبري‌

ابن العربي ، ابن عربي‌

ابن الاكفاني ، ابن اكفاني‌

ابن الحسين : 701

ابن الطيب ، ابن طيب‌

ابن الفوطي / عبدالرزاق شيباني : 1866 ، 2384 ، 3061 ، 3062

ابن‌الفقيه ، ابن فقيه‌

ابن‌اللباد ، ابن لطيف‌

ابن‌الوردي ، ابن وردي‌

ابن اماجور : 609 ، 613 ، 619

ابن اَمشاطي ، عينتابي‌

ابن انباري : 1149 ، 1299 ، 2471

ابن اَهدَل : 3052 ، 3392

ابن بابويه / ( شيخ ) صدوق : 634 ، 646 ، 3175 ابن باجه ( اندلسي ) : 791 ، 849 ، 923 ، 929 ، 931 ، 939 ، 943 ، 945 ، 960 ، 964 ، 1002 ، 1022 ، 1050 ، 1119 ، 1214 ، 2159 ، 2355 ، 2703

ابن باصَه ، ابوجعفر احمد بن حسن : 2792

ابن باصَه ، ابوعلي حسن بن محمد : 2791

ابن بختيشوع : 526 ، 562 ، 711

ابن بَدْر : 1345 ، 1385 ، 1475 ، 1616

ابن برون ، ابوابراهيم ، اسحاق بن برون‌

ابن بَسّال ، ابوعبدالله محمد بن ابراهيم : 3770 ابن بسام : 1292

ابن بِشْر : 1663 ، 1693 ، 1957

ابن بشكوال : 715 ، 950 ، 964 ، 1068 ، 1373 ابن بَصّال : 3970

ابن بطروجي : 1002

ابن بطريق ، سعيد : 1285

ابن بطريق ، يحيي : 549 ، 562 ، 1178 ، 1181 ، 1418 ، 1446

ابن بطلان : 710 ، 711 ، 725 ، 753 ، 866 ، 946 ، 1055 ، 1059 ، 1181 ، 1278 ، 3970

ابن بطوطه : 1247 ، 1484 ، 2186 ، 2352 ، 2531 ، 2722 ، 2830 ، 2858 ، 2868 ، 2882 ، 2905 ، 2906 ، 3195 ، 3280 ، 3281 ، 3282 ، 3283 ، 3286 ، 3292 ، 3390 ، 3391 ، 3605 ، 3702 ، 3746 ، 3783

ابن بكلارش : 866 ، 946 ، 958 ، 965 ، 1055 ، 1091 ابن بلخي : 823 ، 940 ، 963 ، 1039

ابن بنّـا ( مراكشي ) : 1609 ، 1616 ، 1693 ، 1705 ، 1859 ، 2158 ، 2790 ، 3236 ، 3895

ابن بيطار مالقي : 822 ، 839 ، 878 ، 945 ، 1002 ، 1049 ، 1129 ، 1257 ، 1265 ، 1317 ، 1355 ، 1360 ، 1382 ، 1385 ، 1495 ، 1502 ، 1503 ، 1513 ، 1534 ، 1550 ، 1898 ، 1946 ، 1956 ، 1960 ، 2998 ، 3348 ، 3854 ، 3858

ابن تاج ، مولتاني‌

ابن تاشفين : 1051 ، 1052

ابن تبّـون ، يعقوب بن ماهر بن تبّـون‌

ابن تركمان ، علي بن عثمان مارديني‌

ابن تغريبَردي ، يوسف : 3055 ، 3852 ، 3910 ابن تلميذ : 597 ، 839 ، 875 ، 943 ، 946 ، 964 ، 1054 ابن تَمّام عراقي ، ابوالاصبع عبدالعزيز : 2861 ابن تومرت ( بربر ) / مهدي‌الموحدين : 917 ، 964 ، 984 ، 1110 ، 3404

ابن تيميه‌ٴ شامي : 2062 ، 2120 ، 2400 ، 2530 ، 2714 ، 3001 ، 3106 ، 3911

ابن جابيرول ، ابن جبرول‌

ابن جامع : 808 ، 839 ، 863 ، 887 ، 1123 ، 1134 ، 1158 ، 1265 ، 1277 ، 1495 ، 1501 ، 1512 ، 1516 ، 1532 ، 1637 ، 1880 ، 2244 ، 2281 ، 2350

ابن جبرول ( جابيرول ) / ابن جبرون : 35 ، 691 ، 991 ، 1003 ، 1024 ، 1102 ، 1114 ، 1184 ، 1208 ، 1439 ، 1444 ، 1594 ، 1602 ، 1792 ، 2463 ، 2537 ، 2559 ، 2707 ، 2768 ، 3579 ، 3580

ابن جبرون ، ابن جبرول‌

ابن جُبير بلنسي : 1126 ، 1157 ، 1247 ، 1484 ، 2908 ، 3750

ابن جزّار : 22 ، 640 ، 666 ، 709 ، 889 ، 1327 ، 1570 ، 1573 ، 2341 ، 3782

ابن جزله : 711 ، 725 ، 730 ، 753 ، 866 ، 946 ، 1055 ، 1059 ، 1654

ابن جزولي ، شمس‌الدين محمد : 2158 ، 2791

ابن جُزًي ، عبدالله بن محمد : 3292 ، 3311 ، 3768 ابن جُزًي‌، محمد بن محمد : 1247 ، 3281 ، 3292 ، 3750 ابن جُلجُل : 640 ، 641 ، 666 ، 672 ، 877 ، 1514 ابن جماعه ( شامي ) : 2082 ، 2119 ، 2400 ، 3090 ابن جناح / ربي مارينوس : 709 ، 716 ، 1102 ، 1184 ، 1300 ، 1572 ، 1685 ، 2462 ، 2684 ، 2712 ، 2895 ، 3102 ، 3655

ابن جني : 642 ، 673 ، 2471 ، 3104

ابن جواليقي بغدادي : 851 ، 943 ، 964 ، 957 ، 1090 ، 2471 ابن جوزي ( بغدادي )، جمال‌الدين عبدالرحمن : 863 ، 887 ، 1109 ، 1133 ، 1140 ، 1155 ، 1202 ، 1264 ، 1278 ، 3059

ابن حاجب : 1324 ، 1377 ، 1381 ، 1384 ، 1410 ، 1542 ، 1550 ، 2471 ، 2723 ، 2728 ، 3590 ، 3597

ابن حبيب ، زين‌الدين طاهر:2897 ، 3392 ، 3912 ، 3913

ابن حجر عسقلاني ، احمد بن علي : 3058 ، 3214 ، 3393 ، 3914

ابن حِجّه‌ٴ حَمَوي : 3773 ، 3916

ابن حزم ( قرطبي ) : 696 ، 984 ، 1067 ، 1451 ، 3106 ابن حَسدَي ( لاوي ) : 861 ، 923 ، 945 ، 964 ، 1002 ، 1049 ، 1050 ، 1210 ، 1214 ، 1327 ، 1340 ، 1418 ، 1459 ، 1738 ابن حصار ، محمد : 1615

ابن حفيد ، ابومحمد عبدالله : 1054

ابن حَمّاد : 1373 ، 1385 ، 1531

ابن حمدون ( بغدادي ) : 1156 ، 1276 ، 1140 ابن حنبل : 542 ، 543 ، 550 ، 629 ، 2120 ، 3173 ابن حوقل : 638 ، 660 ، 661 ، 2068

ابن حيان : 715

ابن خاتمه : 2318 ، 2953 ، 2996 ، 3893 ، 3894 ابن خَـدّام ( عراقي ) : 2161 ، 2804

ابن خردادبه : 596 ، 625

ابن خرقي ، محمد بن احمد : 792

ابن خصيب ، ابوبكر حسن : 592

ابن خطيب : 2381 ، 2929 ، 2931 ، 2954 ، 2996 ، 2997 ، 3281 ، 3339 ، 3390 ، 3392 ، 3768 ، 3892 ، 3898 ابن خلاّل : 2121

ابن خلدون : 57 ، 629 ، 692 ، 994 ، 1083 ، 1201 ، 1291 ، 1860 ، 1861 ، 2016 ، 2161 ، 2472 ، 2790 ، 3052 ، 3113 ، 3195 ، 3214 ، 3236 ، 3260 ، 3281 ، 3283 ، 3292 ، 3296 ، 3339 ، 3340 ، 3352 ، 3390 ، 3391 ، 3392 ، 3395 ، 3398 ، 3401 ، 3416 ، 3598 ، 3647 ، 3648 ، 3751 ، 3768 ، 3783 ، 3897 ، 3898 ، 3901 ، 3906 ، 3907 ، 3981

ابن خلكان : 487 ، 1002 ، 1351 ، 1673 ، 1692 ، 1706 ، 1975 ، 1976 ، 3392 ، 3911

ابن خير ( اشبيلي ): 1139 ، 1157 ، 1275

ابن دانيال ، محمد : 2121

ابن دايه‌ٴ مصري ، ابوجعفر احمد بن يوسف بن‌ ابراهيم : 588 ، 933

ابن دُبَيثي ، محمد بن سعيد : 3058

ابن دخوار ( دمشقي ) : 1663 ، 1958

ابن دُرَيد : 613 ، 629 ، 631 ، 1476 ، 2471 ، 2477 ابن دُرَيْهِم : 3293 ، 3304 ، 3770

ابن دُقماق ، ابراهيم بن محمد : 3215 ، 3219 ، 3392 ، 3401 ، 3913 ، 3914

ابن دقيق اَلعيد : 3090

اِبِندورفِر ، توماس : 3571

ابن دَهّـان ، فقيه : 1109 ، 1120 ، 1145 ، 1201 ، 1235 ، 1291 ، 1299

ابن دُهَـيري : 3101

ابن ديصان : 294 ، 322

ابن رافع ( موصلي ) ، يوسف : 1140 ، 1278 ، 1373 ابن رافع سلامي ، محمد : 3053

ابن راهب ( قبطي ) : 1672 ، 1673 ، 1674 ، 1692 ، 1976 ، 1977 ، 3101

ابن رَ بن طبري ، علي : 560 ، 564 ، 882 ، 2702 ، 3585 ابن رجب : 2717

ابن رسته : 613 ، 623 ، 2743 ، 3226

ابن رشد : 731 ، 792 ، 855 ، 860 ، 882 ، 885 ، 945 ، 1002 ، 1052 ، 1106 ، 1141 ، 1157 ، 1195 ، 1196 ، 1197 ، 1209 ، 1263 ، 1318 ، 1326 ، 1337 ، 1340 ، 1382 ، 1416 ، 1418 ، 1434 ، 1510 ، 1573 ، 1594 ، 1598 ، 1604 ، 1774 ، 1801 ، 1818 ، 1852 ، 1891 ، 1938 ، 1942 ، 2070 ، 2115 ، 2261 ، 2300 ، 2306 ، 2315 ، 2328 ، 2331 ، 2341 ، 2519 ، 2542 ، 2543 ، 2544 ، 2545 ، 2554 ، 2559 ، 2598 ، 2602 ، 2603 ، 2619 ، 2620 ، 2630 ، 2635 ، 2640 ، 2644 ، 2646 ، 2653 ، 2655 ، 2661 ، 2684 ، 2685 ، 2686 ، 2692 ، 2698 ، 2700 ، 2701 ، 2702 ، 2703 ، 2704 ، 2802 ، 2803 ، 2804 ، 2940 ، 2969 ، 3098 ، 3184 ، 3227 ، 3329 ، 3336 ، 3353 ، 3360 ، 3517 ، 3568 ، 3584 ، 3586 ، 3625 ، 3654 ، 3773 ، 3830 ، 3849 ، 3906 ، 3944 .

ابن رشدگرايي 1107 ، 1333 ، 1438 ، 1580 ، 2093 ، 2554 ، 2673 ؛ ابن رشدگرايي يهود 1200 ؛ ابن‌ رشديان پاريس 1797 ، 1812 ؛ آيين ابن رشد

1790 ، 2093 ؛ آيين ابن رشد لاتيني 1436 ؛ 1200 ؛ تبعيد ابن رشد به لوقنه 1196 ؛ سوزاندن‌

كتاب‌هاي غيرعلمي ابن رشد 1196 ؛ عصر ابن‌

رشد 1095 ؛ مبارزه با ابن رشدگرايي 1781 ؛ ابن رُشيد مغربي ( مراكشي ) ، محمد : 818 ، 834 ، 1927 ، 1974 ، 2249 ، 2258

ابن رضوان : 2543

ابن رَقّـام : 2159 ، 2791 ، 3648

ابن روميه ، نباتي‌

ابن زرقالي ، زرقالي‌

ابن زُرَيق ( خيري ) : 3237 ، 3657 ، 3658 ابن زُهر ( اندلسي ) : 860 ، 885 ، 912 ، 945 ، 1050 ، 1051 ، 1132 ، 1182 ، 1197 ، 2067 ، 2317 ، 2702 ، 2952 ، 3772 ، 3812 ، 3826 ، 3849 ، 3905

ابن زَيّـات : 3285 ، 3339 ، 3896 ، 3923

ابن زيان ، موسي : 2337 ، 3398 ، 3401 ، 3923 ابن ساعاتي‌، رضوان : 806 ، 861 ، 1350 ، 1366 ، 1383 ، 1484 ، 1512 ، 3589

ابن ساعاتي‌، محمد : 1123 ، 1241 ، 1484

ابن ساعي : 3062

ابن سامري : 1293

ابن سبعين ( مغربي ) : 804 ، 1322 ، 1337 ، 1351 ، 1385 ، 1435 ، 1452 ، 1485 ، 1583

ابن سرابي ، ابن سرافيون صغير

ابن سرافيون : 623 ، 2957

ابن سرافيون اصغر ، ابن سرافيون صغير

ابن سرافيون صغير / ابن سرابي : 597 ، 839 ، 860 ، 943 ، 945 ، 1049 ، 1662 ،1741 ، 1941 ، 1946 ، 1950 ، 2957 ، 2969 ، 3330

ابن سرافيون كبير / سرافيون اسكندراني : 597 ، 191 ، 200 ،623 ، 858 ، 1049 ، 1176 ، 1182 ، 1938 ، 2901 ، 2995 ، 2969 ، 3330

ابن سرافيون كهين ، ابن سرافيون صغير

ابن سرافيون ، لوقا : 561

ابن سرافيون مهين ، ابن سرافيون كبير

ابن سرافيون ، يحيي‌ٰ ، ابن سرافيون كبير

ابن سراياي حلّي ، عبدالعزيز : 2163 ، 2197 ، 2849 ابن سعاده‌ٴ خويي / احمد بن خليل ايراني :

1553 ، 1554

ابن سعد / كاتب واقدي : 568

ابن سعيد مغربي ، ابوالحسن علي : 1646 ، 1672 ، 1693 ، 1705 ، 1926 ، 1974 ، 3282

ابن سَمْح : 699 ، 1725 ، 2153 ، 2543 ، 3260 ابن سمعون ، محمد : 2160 ، 2792

ابن سنه ، سموئيل بن ظَرظَه‌

ابن سهل ، سابور : 597

ابن سيده ، علي : 727 ، 730 ، 764 ، 2471 ، 3772 ، 3956 ابن سيرين ، احمد : 551 ، 692

ابن سينا / سلطان‌العلما : 22 ، 46 ، 617 ، 639 ، 663 ، 664 ، 677 ، 694 ، 695 ، 702 ، 704 ، 710 ، 792 ، 805 ، 812 ، 814 ، 836 ، 840 ، 855 ، 859 ، 868 ، 882 ، 885 ، 938 ، 991 ، 1035 ، 1176 ، 1182 ، 1196 ، 1436 ، 1444 ، 1448 ، 1474 ، 1511 ، 1514 ، 1571 ، 1573 ، 1658 ، 1666 ، 1774 ، 1799 ، 1801 ، 1809 ، 1889 ، 1904 ، 1938 ، 1941 ، 1945 ، 1946 ، 1958 ، 1960 ، 2066 ، 2091 ، 2094 ، 2113 ، 2264 ، 2304 ، 2307 ، 2314 ، 2315 ، 2328 ، 2329 ، 2332 ، 2340 ، 2477 ، 2479 ، 2553 ، 2603 ، 2606 ، 2651 ، 2686 ، 2703 ، 2724 ، 2741 ، 2797 ، 2854 ، 2895 ، 2914 ، 2916 ، 2919 ، 2939 ، 2940 ، 2942 ، 2944 ، 2947 ، 2949 ، 2951 ، 2952 ، 2957 ، 2958 ، 2969 ، 2970 ، 2978 ، 2979 ، 2984 ، 3000 ، 3259 ، 3260 ، 3290 ، 3319 ، 3322 ، 3326 ، 3329 ، 3347 ، 3353 ، 3360 ، 3369 ، 3511 ، 3568 ، 3586 ، 3623 ، 3625 ، 3626 ، 3663 ، 3707 ، 3772 ، 3805 ، 3807 ، 3808 ، 3809 ، 3812 ، 3814 ، 3816 ، 3818 ، 3819 ، 3821 ، 3824 ، 3826 ، 3831 ، 3833 ، 3836 ، 3838 ، 3841 ، 3845 ، 3902 ، 3905 .

آموزش‌هاي ابن سينا 1333

ابن شاذان ، محمد : 824 ، 1039

ابن شاطر : 3237 ، 3657

ابن شاكر ، احمد بن موسي‌ٰ : 588

ابن شاكر ، صلاح‌الدين محمد : 1863 ، 1865 ، 3392 ، 3910 ، 3911

ابن شاكر كُتُبي ، ابن شاكر ، صلاح‌الدين محمد ابن شبهه ، ابن قاضي شبهه‌

ابن شبيب : 2248 ، 2250 ، 2258 ، 2906 ، 2907 ، 3057 ابن شحنه‌ٴ حلبي ( شامي ) ، محمد : 1533 ، 2897 ، 3195 ، 3392 ، 3914

ابن شعله ، ابوالحسن علي : 3663

ابن شمّـاع حلبي : 3060

ابن شُـهدي : 562

ابن صاعد ( مغربي ) / قاضي صاعد : 722 ، 726 ، 730 ، 742 ، 758 ، 2247

ابن صالح ، ابراهيم : 641

ابن صباح : 2197

ابن صفار : 699 ، 786 ، 935 ، 1573 ، 1615 ، 3897 ابن صلاح : 1324 ، 1383 ، 1410 ، 1986

ابن صَـلت ، ابراهيم : 996

ابن صوري دمشقي : 839 ، 843 ، 1359 ، 1366 ، 1383 ، 1501 ، 1512

ابن طاهر : 693 ، 702

ابن طرخان دمشقي : 863 ، 1366 ، 1383 ، 1512 ، 1513 ، 1960

ابن طفيل : 791 ، 1002 ، 1106 ، 1129 ، 1157 ، 1195 ، 1233 ، 1263 ، 1337 ، 2114 ، 2703

ابن طقطقي : 2384 ، 2401 ، 3061

ابن طُـمْـلوس ( طُـملس ) ، يوسف بن محمد : 1337 ، 1385 ، 1451

ابن طوبي ، موسي : 2066 ، 2706

ابن طيب : 291 ، 705 ، 710 ، 865 ، 1415

ابن عاصم : 3213 ، 3401 ، 3588

ابن عَبّـاد : 3213 ، 3587 ، 3980

ابن عبدالباقي بزاز ، ابوبكر محمد : 743

ابن عبدالحَـكَـم : 603

ابن عبدالرحمن ثالث ، حَـكَـم ثاني‌

ابن عبدالمنعم ، صنهاجي حميري‌

ابن عبدربه قرطبي : 549

ابن عبدون : 3091

ابن عبري ، ابوالفرج : 717 ، 758 ، 1257 ، 1501 ، 1574 ، 1607 ، 1608 ، 1615 ، 1622 ، 1624 ، 1661 ، 1672 ، 1684 ، 1695 ، 1704 ، 1742 ، 1837 ، 1859 ، 1866 ، 1955 ، 1974 ، 2112 ، 2451 ، 2452 ، 2464 ، 3050

ابن عَـديم ، عُمَـر : 809 ، 1352 ، 1373 ، 1383 ، 1487 ، 1532

ابن عِـذاري ( مراكشي ) : 665 ، 1482 ، 1672 ، 1693 ، 1706 ، 1974

ابن عربشاه : 3364 ، 3393 ، 3394 ، 3401 ، 3468 ، 3469 ، 3470 ، 3604 ، 3608 ، 3609

ابن عربي ( اشبيلي ، اندلسي ) : 924 ، 955 ، 957 ، 964 ، 1002 ، 1083 ، 1090 ، 1202 ، 1337 ، 1385 ، 1451 ، 1452 ، 1531 ، 1788 ، 2119 ، 2123 ، 2604 ، 2714 ، 2722 ، 2904 ، 3175 ، 3594

ابن عربي مُرسي ، محمد بن عبدالله : 1373

ابن عزرا ، ابراهيم : 675 ، 773 ، 778 ، 790 ، 792 ، 795 ، 912 ، 958 ، 960 ، 999 ، 1005 ، 1026 ، 1091 ، 1103 ، 1300 ، 1550 ، 1610 ، 1773 ، 1856 ، 2058 ، 2073 ، 2074 ، 2133 ، 2462 ، 2465 ، 2539 ، 2549 ، 2553 ، 2560 ، 2684 ، 2690 ، 2698 ، 2700 ، 2712 ، 2755 ، 2777 ، 3102 ، 3211 ، 3212 ، 3213 ، 3235 ، 3501 ، 3502 ، 3503 ، 3512 ، 3513 ، 3515 ، 3585 ، 3586 ، 3587 ، 3624 ، 3652 ، 3654 ، 3655 ، 3767 ، 3848

ابن عزراي شرق ، تَـنحُـم اورشليمي‌

ابن عساكر : 1140 ، 1156 ، 1277 ، 2382 ، 2906 ابن عسّـال ، ابواسحاق : 3101

ابن عسّـال ، ابوالفرج : 3101

ابن عطار : 1986

ابن عقنين ، يوسف : 742 ، 792 ، 1110 ، 1122 ، 1124 ، 1134 ، 1158 ، 1218 ، 1235 ، 1241 ، 1264 ، 1281 ، 1390 ، 1459 ، 1627 ، 2062 ، 2115 ، 2547 ، 2697

ابن عميد مَكين : 1672 ، 1673 ، 1674 ، 1692 ، 3910 ابن عَـوّام ( اشبيلي ) : 748 ، 845 ، 1129 ، 1154 ، 1157 ، 1257 ، 1358 ، 1360 ، 2282 ، 3770 ، 3963

ابن غزال ، ابوالحسن : 1368 ، 1517

ابن فارض ( مصري ) : 1338 ، 1383 ، 1455 ، 1585 ، 3589 ، 3590 ، 3852

ابن فرات : 3392 ، 3913

ابن فرحون : 2806

ابن فرخان طبري ، عمر : 527 ، 557 ، 558 ، 932 ، 990 ابن فرخان طبري ، محمد : 558

ابن فَـرضي : 713 ، 950

ابن فركاح : 2248 ، 2906

ابن فضل‌الله عمري : 2247 ، 2258 ، 2383 ، 2904 ، 3466

ابن فضلان : 624 ، 1759

ابن فقيه : 613 ، 623 ، 1051

ابن فَلَقُره : 1764

ابن فلوس ، اسماعيل بن ابراهيم مارديني‌

ابن فندق ، بيهقي ، علي بن زيد

ابن قاضي بَعَلبَكي : 3853

ابن قاضي شبهه ، تقي‌الدين / ابن شبهه : 3060 ، 3393 ، 3912

ابن قتيبه ( دينوري ) ، ابومحمد : 592 ، 602 ، 605 ، 885 ، 957 ، 1090 ، 3915

ابن قزاوغلي ، يوسف / سبط بن جوزي : 1553 ، 1555 ، 1556 ، 2401

ابن قُف ( شامي ) ، ابوالفرج : 861 ، 871 ، 891 ، 1550 ، 1663 ، 1669 ، 1692 ، 1706 ، 1838 ، 1873 ، 1957 ، 2339

ابن قفطي : 583 ، 758 ، 904 ، 1022 ، 1366 ، 1374 ، 1383 ، 1513 ، 1533 ، 1839 ، 3059 ، 3391

ابن قُنفُذ : 3236 ، 3390 ، 3392 ، 3894

ابن قوطيه : 641 ، 671 ، 673 ، 2471

ابن قيم جوزيه : 2120 ، 2121 ، 2198 ، 2259 ، 2296 ، 2320 ، 2400 ، 3001

ابن كاتب ، قيصر : 3101

ابن كَـبَـر ، ابوالبركات‌

ابن كُـتُـبي ، يوسف بن اسماعيل : 2319 ،، 2320 ، 2359 ، 2998

ابن كثير : 3392 ، 3911

ابن كَـري‌ٰ : 2850

ابن كَـمّاد : 3647 ، 3648

ابن كَـمونه : 882 ، 1585 ، 1590 ، 1605 ، 1639 ، 1663 ، 1668 ، 1693 ، 1763 ، 1907 ، 1957

ابن كَـهْـلان ، لَـيث : 823 ، 1039

ابن لبودي ( شامي ) : 1346 ، 1366 ، 1383 ، 1476 ، 1512 ، 1617 ، 2120 ، 2777

ابن لطيف ( طليطلي ) / ابن‌اللَباد : 1341 ، 1373 ، 1453 ، 1461 ، 1531 ، 3579

ابن لونگو : 3970

ابن لُيون : 2258 ، 2929 ، 2829 ، 3970

ابن لُيون آلمريايي : 2282

ابن ليون غرناطي : 2472

ابن ماجد ، احمد : 1039

ابن ماجه‌ٴ قزويني ، ابومحمد بن يزيد : 3173 ابن مارستانيه : 1218

ابن ماسويه : 563 ، 597 ، 599 ، 709 ، 858 ، 882 ، 1176 ، 1181 ، 1513 ، 1741 ، 1946 ، 2952 ، 2957 ، 2969 ، 2983 ، 3183 ، 3330 ، 3337 ، 3347 ، 3830

ابن مبارك ، ابوالفضل : 2573

ابن مَـتْـقه ، يهودابن سليمان هه ـ كوهِن : 1457 ابن مجدي ( مصري ) : 2791 ، 3237 ، 3660 ، 3663 ابن مُـدَوّر : 898 ، 1134 ، 1158 ، 1265 ، 1516 ابن مُـسَـرّه‌ٴ ( قرطبي ) ، محمدبن عبدالله : 1202 ، 1451 ، 2603 ، 2707 ، 2722

ابن مسكويه : 635 ، 649 ، 671

ابن مطهر حلّـي ، حلّـي ، ابن مطهر

ابن مَـظْلـِـيَـح ، سهل : 67 ، 642 ، 673 ، 2461 ابن معاذ اشبيلي ، ابوعبدالله محمد : 1180 ، 2153 ، 2544 ، 2545

ابن معاذ جيهاني قرطبي ، ابوعبدالله محمدبن‌ يوسف : 1180

ابن مغربي : 1473

ابن مُـغَـيْرِبي : 3259

ابن مقفع ، عبدالله / روزبه : 466 ، 529

ابن مَلكاه ، هبةالله بن ملكا

ابن مَـماتي : 1146 ، 1156 ، 1292

ابن مُنَجَع سامري ، صدقه : 1324

ابن منذر ( بيطار ) : 892 ، 1664 ، 2259 ، 2297 ، 2319 ، 2320 ، 2353 ، 2929

ابن منظور مصري : 1686 ، 1692 ، 1706 ، 1990 ، 2382 ، 2471 ، 2473

ابن مُنقِذ : 1129 ، 1140 ، 1156 ، 1258 ، 1277 ابن مَنگَلي ، محمد : 3340

ابن ميمون / موسي ثاني ( زمان ): 35 ، 391 ، 584 ، 792 ، 808 ، 860 ، 879 ، 886 ، 891 ، 893 ، 894 ، 901 ، 1095 ، 1110 ، 1112 ، 1122 ، 1133 ، 1134 ، 1158 ، 1205 ، 1208 ، 1235 ، 1264 ، 1266 ، 1300 ، 1312 ، 1318 ، 1322 ، 1368 ، 1382 ، 1409 ، 1418 ، 1439 ، 1477 ، 1553 ، 1572 ، 1573 ، 1594 ، 1661 ، 1666 ، ، 1733 ، 1792 ، 1807 ، 2093 ، 2094 ، 2066 ، 2114 ، 2314 ، 2315 ، 2328 ، 2341 ، 2399 ، 2463 ، 2505 ، 2525 ، 2528 ، 2559 ، 2560 ، 2653 ، 2683 ، 2686 ، 2688 ، 02689 ، 2700 ، 2702 ، 2703 ، 2705 ، 2709 ، 2712 ، 2787 ، 2789 ، 2919 ، 2952 ، 2993 ، 3169 ، 3211 ، 3517 ، 3579 ، 3581 ، 3583 ، 3586 ، 3649 ، 3654 ، 3849 ، 3960 . ارتداد ابن ميمون 1217 ؛ انهدام آثار ابن‌ ميمون 1216 ؛ تأثير ابن ميمون 1216 ؛ مخالفان‌ 1589 ، 1734 ؛ هواداران 1587 ، 1589 ، 1733 ابن موفق ، فضل‌الله بن ابي‌محمد : 2382

ابن ناقد ، ابوالفضائل : 882 ، 898 ، 1158 ، 1265 ، 1516 ابن نباته : 2401 ، 3093

ابن نجار ، ابوعبدالله محمد بن محمود : 3058 ابن نَحّاس : 3105

ابن نحمن ، يوسف بن ابراهيم : 1672 ، 2689 ، 2707 ، 2712 ، 2995 ، 3579

ابن نديم : 323 ، 481 ، 495 ، 635 ، 641 ، 650 ، 671 ، 2288 ، 2304

ابن نفيس : 861 ، 882 ، 891 ، 1663 ، 1669 ، 1692 ، 1706 ، 1880 ، 1957 ، 2332 ، 3341

ابن نَـقَـوه : 3580 ، 3582

ابن واصل : 1583 ، 1673 ، 1692 ، 1758 ، 1975 ابن واضح ، يعقوبي‌

ابن وافد ( اندلسي ، طليطلي ) : 709 ، 859 ، 945 ، 1049 ، 1176 ، 1182 ، 1514 ، 2357 ، 3247 ، 3511 ، 3970 ابن وحشيه : 620 ، 622 ، 1258 ، 2903 ، 3769 ابن وردي : 2248 ، 2319 ، 2325 ، 2383 ، 2472 ، 2897 ، 3056 ، 3057

ابن وردي ، زين‌الدين : 2907 ، 3057

ابن وردي ، سراج‌الدين : 2907 ، 3057

ابن وَهّاس : 3392 ، 3909

ابن وهب : 561 ، 624 ، 3719

ابن ويوِس ( ويواس ، بيباس ) ، يوسف بن يوشع‌ اول هَه ـ لُرقي‌

ابن هائم : 3237 ، 3659 ، 3360

ابن هاني ، ابوعثمان سهل بن حبيب : 558

ابن هُـبَل ( بغدادي ) : 863 ، 1133 ، 1156 ، 1263 ، 1554 ابن هبيره ، يحيي بن محمد : 1556

ابن هذيل ( اندلسي ) : 3292 ، 3311 ، 3767 ، 3769 ابن هشام ، جمال‌الدين عبدالله : 2472 ، 2860 ، 3104

ابن هشام ، عبدلملك : 568

ابن هشام مَداني ، قاسم بن محمد : 618

ابن هلال ، ابواسحاق ابراهيم : 648

ابن همام قاهري ، محمد : 3755

ابن هُـواري ، عبدالعزيز بن علي : 2790

ابن هيثم : 22 ، 693 ، 700 ، 704 ، 710 ، 791 ، 800 ، 1022 ، 1175 ، 1181 ، 1218 ، 1263 ، 1454 ، 1573 ، 1612 ، 1617 ، 1627 ، 1629 ، 1824 ، 1825 ، 1851 ، 1855 ، 1868 ، 1878 ، 1889 ، 1960 ، 2131 ، 2139 ، 2155 ، 2170 ، 2626 ، 2697 ، 2803 ، 2804 ، 2805 ، 2806 ، 3237 ، 3658 ، 3968 . مسئله‌ٴ ابن هيثم 2170 ؛ عقايد و جهان‌شناسي ابن هيثم 1878

ابن يارمحمد : 2289

ابن ياسميني ( مراكشي ) : 1120 ، 1157 ، 1234 ، 3660 ابن يحيئيل بن ابراهيم : 764

ابن يونس ، ابوالحسن علي : 699

ابن يونس ( موصلي ) ، كمال‌الدين : 22 ، 587 ، 591 ، 600 ، 619 ، 654 ، 699 ، 782 ، 787 ، 804 ، 1119 ، 1235 ، 1279 ، 1338 ، 1346 ، 1351 ، 1383 ، 1453 ، 1454 ، 1457 ، 1475 ، 1501 ، 1617 ، 1623 ، 1757 ، 1862 ابو : 675

ابواسحاق ابراهيم : 1115 ، 1157 ، 1293 ، 1301 ، 1408 ، 2462

ابواسحاق ابراهيم بن حبيب بن سليمان‌

سمرة بن جندب ، فزاري ، ابراهيم بن حبيب‌

ابواسحاق ابراهيم بن سنان ثابت قره ،

ابراهيم بن سنان‌

ابواسحاق ابراهيم بن مَجِد ، ابن عزرا

ابواسحاق ابراهيم بن محمد حكيم ،

سمرقندي ، كمال‌الدين ابواسحاق‌

ابواسحاق ابراهيم بن محمد فارسي اصطحري‌

، اصطخري‌

ابواسحاق ابراهيم بن يحيي نقاش ، زرقالي‌

ابواسحاق ابراهيم جندب ، فزاري ، ابراهيم بن حبيب‌ ابواسحاق ابراهيم ( نحوي ) سامري ، سامري ، ابراهيم‌

ابواسحاق بن محمودشاه : 2728

ابواسحاق وَرّاق ، ابراهيم بن صالح : 673

ابواَفلَـح سرقسطي : 3654

ابوالحسان علي بن عبدالرحمن انصاري ، ساعدي‌ ابوالاسود بصري : 476

ابوالاسود الدوٴلي : 486 ، 2471 ، 3754

ابوالبركات ، زين‌الدين / ابن كَـبَر : 1219 ، 2058 ، 2112 ، 2383 ، 2456 ، 3056 ، 3100

ابوالبقا خالد بن عيسي ، بَـلَوي اندلسي‌

ابوالبقا صالح بن حسين جعفري : 1383 ، 1410 ابوالبقا كمال‌الدين محمد بن موسي‌

دَميري ، دَميري ، محمد بن موسي‌

ابوالبقاي مصري : 1324

ابوالجود 701

ابوالجود محمد بن ليث ، ابوالجود

ابوالحجاج اُقصوري : 3751

ابوالحجاج يوسف بن محمد بن طملس ،

ابن طملُـوس‌

ابوالحجاج يوسف بن يحيي بن اسحاق سبتي‌

فاسي مغربي اسرائيلي ، ابن عقنين‌

ابوالحسن احمد بن محمد طبري ، احمد بن‌

محمد طبري‌

ابوالحسن بن بَـهلول ، باربَـهلول‌

ابوالحسن بن ملاعب الفوارس بغدادي : 3916

ابوالحسن ثابت بن قره بن مروان حراني ،

ثابت بن قره‌

ابوالحسن سعيد بن هبةالله بن حسن ، سعيد بن‌ هبةالله‌

ابوالحسن عبدالملك بن محمد شيرازي ،

عبدالملك شيرازي‌

ابوالحسن علي : 619

ابوالحسن علي ، سلطان مَريني : 2790 ، 2791 ابوالحسن علي بن ابوبكر بن عبدالجليل‌

مرغيناني رشتاني ، مرغيناني‌

ابوالحسن علي بن ابي‌رِجال شيباني ،

ابن‌ابي‌رجال‌

ابوالحسن علي بن ابي‌علي قسنطيني غرناطي‌

، قسنطيني ، علي بن ابوعلي‌

ابوالحسن علي بن احمد نسوي ، نسوي‌

ابوالحسن علي بن ابي‌سعيد عبدالرحمن بن يونس‌ صَدَفي مصري ، ابن يونس ، ابوالحسن علي‌

ابوالحسن علي بن اسماعيل اشعري ، اشعري‌

ابوالحسن علي بن اسماعيل مرسي سيده ،

ابن سيده‌

ابوالحسن علي بن حسن بن وَهّـاس خَـزرَجي‌

نَـسّاب ، ابن وَهّـاس‌

ابوالحسن علي بن حسين بن علي مسعودي ،

مسعودي‌

ابوالحسن علي بن رضوان بن علي بن جعفر

مصري ، علي بن رضوان‌

ابوالحسن علي بن سهل بن رَ بن طبري ،

ابن ربن طبري‌

ابوالحسن علي بن شعله ، ابن شعله‌

ابوالحسن علي بن عبدالله بن ابي‌زرع فاسي ، ابن ابي‌زرع‌

ابوالحسن علي بن عبدالله زَرويلي شاذلي ، شاذلي ، علي بن عبدالله‌

ابوالحسن علي بن محمد بن حبيب ماوردي‌

، ماوردي‌

ابوالحسن علي بن محمد قرشي بسطي قَلَصادي‌

، قلصادي‌

ابوالحسن علي بن مغربي ، ابن مغربي‌

ابوالحسن علي بن موسي بن محمد مغربي ،

ابن سعيد مغربي‌

ابوالحسن علي بن هارون ، زنجاني‌

ابوالحسن كوشيار بن لبّان بن باشَهري جيلي‌ ( گيلاني ) ، كوشيار بن لبّان‌

ابوالحسن لاوي ، يهوداي لاوي‌

ابوالحسن محمد بن احمد كناني ، ابن جبير

ابوالحسن محمد سامري ، سامري ، محمد

ابوالحسن مختار بن حسن بن سعدون بن بُطلان‌

، ابن بُـطلان‌

ابوالحسن يهودابن ابي‌اسحاق بن استِلجا : 3647 ابوالحسين عبدالرحمن بن عمر صوفي رازي‌

، عبدالرحمن صوفي‌

ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيري نيشابوري‌

، مسلم‌

ابوالحَكَم عمرو ( عمر ) بن عبدالرحمن‌

احمد بن كَرْماني ، كَرْماني‌

ابوالحكيم محمد بن عبدالملك صالحي خوارزمي‌ كاثي ، كاثي‌

ابوالخير رشيدالدين فضل‌الله بن عمادالدوله‌ٴ همداني ، رشيدالدين فضل‌الله همداني‌

ابوالربيع حامد بن علي واسطي ، واسطي‌

ابوالربيع سليمان : 2995

ابوالسعادات : 1299

ابوالصقر عبدالعزيز بن عثمان بن علي قبيصي‌ ، قبيصي‌

ابوالصَلت ، امية بن عبدالعزيز : 803 ، 923 ، 939 ، 945 ، 950 ، 964 ، 1002 ، 1008 ، 1022 ، 1050 ، 1571 ، 2792

ابوالعافيه ، سمويل لاوي‌

ابوالعافيه‌ٴ سرقسطي ، ابراهيم : 1587 ، 1694 ، 1741 ، 1769 ، 1772 ، 1769

ابوالعافيه ، تُدرُس : 1461 ، 1587 ، 1694 ، 1770 ابوالعباس ، سلطان مَريني : 3587

ابوالعباس احمد بن ابراهيم بن خليل حلبي ، دمشقي ، احمد بن ابراهيم‌

ابوالعباس احمد بن حسن ( حسين ) بن خطيب‌

قسنطيني ، ابن قُـنفُـذ

ابوالعباس احمد بن علي بن اسحاق تميمي‌

تونسي : 3647

ابوالعباس احمد بن علي بن يوسف بوني‌

قُرَشي ، بوني الجزايري‌

ابوالعباس احمد بن علي مقريزي ، مقريزي‌

ابوالعباس احمد بن محمد بن طيب سرخسي‌

تلميذالكندي ، سرخسي‌

ابوالعباس احمد بن محمد بن عثمان ازدي‌

ابن بنّا ، ابن بنّـا

ابوالعباس احمد بن محمد بن كثير فرغاني‌

، فرغاني‌

ابوالعباس احمد بن محمد بن مُفًـرج ، نباتي‌ ابوالعباس احمد بن يحيي بن ابي‌حَـجَـله‌ٴ

تِلمِـساني حنفي ، ابن ابي‌حَـجَـله‌

ابوالعباس احمد بن يحيي بن جابر بلاذري‌

، بلاذري‌

ابوالعباس احمد بن يوسف بن كمّاد ، ابن كَـمّـاد ابوالعباس سِـبتي ، سبتي‌

ابوالعباس صوفي مراكشي : 1109

ابوالعباس فضل بن حاتم نيريزي ، نيريزي‌

ابوالعباس نباتي اشبيلي ، نباتي‌

ابوالعلأ زُهْـر : 898 ، 945 ، 1050 ، 1571 ابوالعلأ زُهْـر بن ابي‌مروان عبدالملك‌

محمد بن مروان اشبيلي ، ابوالعلأ زُهْـر

ابوالعلا بن زُهْـر قرطبي ، ابوالعلأ زُهْـر ابوالعلا محمد : 1054

ابوالعلا معري ، معري شامي‌

ابوالفارس بن احمد ، سلطان ، مستنصر مريني‌ ابوالفتح اصفهاني : 588 ، 636 ، 653

ابوالفتح بن ابوالحسن : 3389 ، 3463 ، 3892 ابوالفتح عبدالرحمن منصور ، خازني‌

ابوالفتح عثمان بن جنّي موصلي ، ابن جنّي‌

ابوالفتح محمد بن عبدالكريم شهرستاني‌

، شهرستاني‌

ابوالفتح محمد بن محمد بن قاسم بن فضل‌

اصفهاني ، ابوالفتح اصفهاني‌

ابوالفتح ( ابوعمران ) موسي بن يونس محمد بن‌ مَنْع ، ابن يونس ، كمال‌الدين‌

ابوالفدا ، ملك موٴيد : 806 ، 827 ، 832 ، 1645 ، 1926 ، 1975 ، 2120 ، 2152 ، 2159 ، 2163 ، 2246 ، 2247 ، 2250 ، 2258 ، 2268 ، 2383 ، 2473 ، 2858 ، 2896 ، 3093 ، 3282 ، 3284 ، 3392 ، 3903 ، 3913 ، 3915 .

آرامگاه ابوالفدا در حماه 2900

ابوالفدا اسماعيل بن كثير عمادالدين بن خطيب‌ بُـصرَوي قرشي شافعي ، ابن كثير

ابوالفرج اصفهاني ، علي بن حسين : 530 ، 613 ، 629 ، 631 ، 781 ، 832

ابوالفرج شامي : 825

ابوالفرج عبدالرحمن بن نصرالله بن عبدالله‌ شيرازي ، عبدالرحمن شيرازي‌

ابوالفرج عبدالله بن طيّـب ( عراقي ) ،

ابن طيّـب‌

ابوالفرج فرقان بن اسد ، يشوع بن يهودا

ابوالفرج قدامة بن جعفر كاتب بغدادي ، قُدامه‌ ابوالفرج محمد بن اسحاق بن ابي‌يعقوب نديم‌

ورّاق بغداد ، ابن نديم‌

ابوالفرج هارون بن فرج اورشليمي : 1094

ابوالفرج يوحنابن عبري ملاطي ، ابن عبري‌

ابوالفضائل بن ناقد ، ابن ناقد

ابوالفضائل صفي‌الدين عبدالموٴمن بن خطيب‌

عبدالحق بغدادي حنبلي ، عبدالموٴمن بن‌

عبدالحق‌

ابوالفضل احمد بن محمد بن احمد ميداني‌

، ميداني‌

ابوالفضل احمد بن محمد بن عطأالله‌

اسكندري شاذلي ، شاذلي ، احمد بن محمد

ابوالفضل جعفر بن تَـعـلَب اَدفُـوي شافعي‌ ، اَدفُـوي‌

ابوالفيض ثوبان بن ابراهيم اخميمي مصري‌

، ذوالنون مصري‌

ابوالقاسم زهراوي ، زهراوي‌

ابوالقاسم احمد بن عبدالله بن عمر غافقي‌

، ابن صفار

ابوالقاسم احمد بن محمد بن خلف اشبيلي‌

، حَوْفي‌

ابوالقاسم اسماعيل بن عباد بن عباس صاحب‌

طالقاني ، صاحب بن عَبّاد

ابوالقاسم اصبغ بن محمد بن سَـمْح ،

ابن سَـمْح‌

ابوالقاسم اصبغ بن محمد بن اصبغ غرناطي‌

، ابن سَـمْح‌

ابوالقاسم بن عبدالملك بن مسعود بن بشكوال‌ قرطبي ، ابن بشكوال‌

ابوالقاسم جراح : 644

ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن‌

عبدالحكم ، ابن عبدالحَـكَـم‌

ابوالقاسم صاعد بن احمد بن عبدالرحمن‌

محمد بن صاعد قُرطُبي اندلسي ، ابن صاعد

ابوالقاسم عبدالله بن اَماجور ( ماجور ) ، ابن اماجور

ابوالقاسم عبدالله بن علي بن محمد بن‌

ابي‌طاهر كاشاني ، عبدالله بن علي كاشاني‌

ابوالقاسم عبيدالله بن عبدالله بن خردادبه‌ ، ابن خردادبه‌

ابوالقاسم عراقي ، عراقي‌

ابوالقاسم علي بن حسين علوي شريف حسيني‌

، ابن اعلم‌

ابوالقاسم عمّار بن علي موصلي ، عمّـاربن علي‌ ابوالقاسم عمر بن علي بن فارض ، ابن فارض‌

ابوالقاسم فردوسي ، فردوسي‌

ابوالقاسم محمد بن احمد سماوي عراقي‌

، عراقي‌

ابوالقاسم محمد بن حوقل ، ابن حوقل‌

ابوالقاسم محمد بن عمر ، زمخشري‌

ابوالقاسم مسلمة بن احمد مجريطي ، مجريطي‌

ابوالكاتب ( ابوالخاطب ، ابوالخطيب ) : 3521 ابوالمحاسن جمال‌الدين يوسف بن تغريبردي‌

، ابن تغريبردي‌

ابوالمطرف عبدالرحمن بن محمد بن عبدالكريم بن‌ يحيي وافد لخمي طليطلي ، ابن وافد

ابوالمظفر اسامة بن مرشد بن منقذ ، ابن‌مُـنقِذ ابوالمعالي : 1134 ، 1158 ، 1266 ، 1368

ابوالمعالي بن هبةالله يهودي ، ابوالمعالي‌ ابوالمكارم اسعد بن خطير بن مماتي ، ابن مماتي‌ ابوالمني بن ابونصر بن حفاظ كوهين هاروني‌

عطار اسرائيلي ، كوهين عطار

ابوالوفا بوزجاني : 22 ، 57 ، 553 ، 633 ، 636 ، 637 ، 648 ، 654 ، 700 ، 1474 ، 2693 ، 2767

ابوالوفا مبشر بن فاتك‌القائد : 3437

ابوالوفا محمود بن محمد بن يحيي بن‌

اسماعيل بن عباس بوزجاني ، ابوالوفا

بوزجاني‌

ابوالوفاي ايراني ، ابوالوفا بوزجاني‌

ابوالوليد محمد بن شحنه‌ٴ حلبي ، ابن شِحنه‌ٴ حلبي‌

ابوالوليد مروان بن جناح ، ابن جناح‌

ابوالوليد عبدالله بن محمد بن يوسف بن نصر اَذْي بن فرضي ، ابن فرضي‌

ابوالوليد محمد بن احمد بن رشد ، ابن رشد

ابوايوب سليمان بن يحيي بن جبرول ،

ابن جبرول‌

ابوئب ، ابوهَب‌

ابوبِشْر ( ابوالحسن ) عمرو بن عثمان بن قنبر ، سيبويه‌ٴ ايراني‌

ابوبِشْر متي‌ٰ بن يونس ، متي‌ٰ بن يونس‌

ابوبكر ، خليفه : 449 ، 450 ، 1871 ، 2125 ابوبكر احمد بن علي بن ثابت خطيب بغدادي‌

، خطيب بغدادي‌

ابوبكر احمد بن علي بن طيب باقلاني ،

باقِلاني‌

ابوبكر احمد ( محمد ) بن علي بن وحشيه‌ٴ

كلداني ( نبطي ) ، ابن وحشيه‌

ابوبكر احمد بن محمد بن اسحاق فقيه‌

همداني ، ابن فقيه‌

ابوبكر احمد بن محمد بن موسي رازي ،

رازي ، ابوبكر محمد بن زكريا

ابوبكر بن‌العربي : 3095

ابوبكر بن بدرالدين بن مُنذِر بيطار ، ابن مُنذِر ابوبكر بن محمد ايوب تميمي كَرَكي ، كَرَكي‌ ابوبكر بن منذر ، ابن منذر

ابوبكر زنگي ، اتابك سلغري فارس : 1761

ابوبكر طرطوشي ، طرطوشي‌

ابوبكر محمد بن احمد رِقوطي مرسيايي ،

رِقوطي‌

ابوبكر محمد بن حسن ( حسين ) حاسب‌

كَـرَجي ، كَـرَجي‌

ابوبكر محمد بن حسن بن دُرَيد اَزْدي ،

ابن دُرَيد

ابوبكر محمد بن خير بن عمر بن خليفه‌ٴ اشبيلي‌ ، ابن خير

ابوبكر محمد بن زكريا رازي ، رازي ، ابوبكر محمد بن زكريا

ابوبكر محمد بن عاصم مالكي قيسي غرناطي‌

، ابن عاصم‌

ابوبكر محمد بن عبدالله ، ابن عربي مرسي‌

ابوبكر محمد بن عبدالملك / حفيد : 1053

ابوبكر محمد بن عبدالملك بن طفيل قيسي‌

، ابن طفيل‌

ابوبكر محمد بن علي بن عربي‌( اشبيلي ) ،

ابن عربي‌

ابوبكر محمد بن علي غرناطي اندلسي ، زهري‌

غرناطي‌

ابوبكر محمد بن عمر بن عبدالعزيز بن قوطيه‌ ، ابن قوطيه‌

ابوبكر محمد بن عمر بن فرخان طبري ،

ابن فرخان طبري ، محمد

ابوبكر محمد بن مروان فقيه ، ابن فقيه‌

ابوبكر محمد بن محمد تبريزي ، تبريزي ،

محمد بن محمد

ابوبكر محمد بن وليد بن محمد بن خلف‌

طرطوشي ، طرطوشي‌

ابوبكر محمد بن يحيي بن الصائغ ، ابن باجه‌ ابوتيوس : 1438

ابوجعفر بن حبش : 556

ابوجعفر احمد بن ابراهيم بن ابي‌خالد بن‌

جَـزّار ، ابن جَـزّار

ابوجعفر احمد بن علي بن خاتمه‌ٴ انصاري ،

ابن خاتمه‌

ابوجعفر احمد بن محمد غافقي ، غافقي‌

ابوجعفر احمد بن يحيي بن احمد بن عميره‌ٴ

ضَـبّي قرطبي ، ضَـبّي قرطبي‌

ابوجعفر اندلسي قرطبي اشبيلي ، ابن طفيل‌

ابوجعفر جلال‌الدين ( صفي‌الدين ) محمد بن‌

علي بن طباطبا بن طَـقطقي ، ابن طَـقطقي‌

ابوجعفر خازن : 636 ، 652 ، 1022

ابوجعفر محمد بن جرير طبري ، طبري ،

ابوجعفر محمد

ابوجعفر محمد بن حسين ، ابن‌الحسين‌

ابوجعفر محمد بن علي بن بابويه‌ٴ قمي ،

ابن بابويه‌

ابوجعفر محمد بن موسي‌ٰ : 553

ابوجعفر يوسف بن احمد بن حَـسدَي ،

ابن حَـسدَي‌

ابوجنيش : 658

ابوحاتم مظفر بن اسماعيل اسفزاري ، مظفر

اسفزاري‌

ابوحارث عبدالله بن سلام : 993

ابوحامد احمد بن محمد صاغاني اسطرلابي‌

، صاغاني‌

ابوحامد محمد بن محمد طوسي شافعي‌

غزالي ، غزالي‌

ابوحفص زين‌الدين عمر بن مظفر قريشي‌

بكري معري بن وَردي شافعي ، ابن وَردي‌

ابوحفص عمر بن عبدالله سهروردي ، عمر

سهروردي‌

ابوحفص عمر بن فرخان طبري ، ابن فرخان‌

طبري ، عمر

ابوحمو موسي دوم ، ابن زيان‌

ابوحمو موسي‌ٰ بن يوسف بن زيان عبدوادي‌

، ابن زيان‌

ابوحنيفه احمد بن داود دينوري ، دينوري ،

ابوحنيفه‌

ابوحنيفه نعمان بن ثابت : 488 ، 495 ، 506 ، 509 ، 515 ، 3597 ، 3914

ابوحيان ( اندلسي ، غرناطي ) : 2061 ، 2218 ، 2382 ، 2458 ، 2472 ، 2480 ، 2483 ، 3053 ، 3104 ، 3105 ، 3469 ، 3589 ، 3971

ابوداود سليمان بن اشعث سجستاني ،

سجستاني ، سليمان بن اشعث‌

ابوداود سليمان بن حسين بن جلجل ، ابن جُـلجُـل‌ ابودراهم : 2058 ، 2526

ابودُلَـف : 613 ، 624 ، 625 ، 1759

ابودُلَـف مسعر بن مُـهَلهَل خزرجي‌

ينبوعي ، ابودُلَـف‌

ابوروح صابي : 618

ابوروح محمد بن منصور بن ابي‌عبدالله منصور جَماني ( جرجاني ) ، زرّين‌دست‌

ابوريحان بيروني ، بيروني‌

ابوريحان محمد بن احمد بيروني ، بيروني‌

ابوزكريا ( ابوبكر ) محمد بن عبدالله حَـصّار ( حاصر ) ، حَـصّار

ابوزكريا محمد اشبيلي : 2791

ابوزكريا يحيي بن بلعام : 2462

ابوزكريا يحيي بن داود ، حَـيّوج‌

ابوزكريا يحيي بن محمد بن خلدون ، يحيي بن‌ خلدون‌

ابوزكريا يحيي بن محمد بن احمد بن عوام‌

اشبيلي ، ابن عَوّام‌

ابوزكريا يحيي بن بطريق طبيب ، ابن بطريق‌

ابوزكريا يوحنابن ماسويه ، ابن ماسويه‌

ابوزيد : 561 ، 613 ، 624 ، 3719

ابوزيد احمد بن سهل بلخي ، بلخي‌

ابوزيد حسن سيرافي ، ابوزيد

ابوزيد حنين بن اسحاق عبادي ، حنين بن‌

اسحاق‌

ابوزيد عبدالرحمان بن ابي غالب جَـدَري‌

مديوني ، جَـدَري‌

ابوزيد ولي‌الدين عبدالرحمن بن محمد بن خلدون‌ تونسي حَـضَرمي اشبيلي مالكي ، ابن خلدون‌

ابوسالم ابراهيم ، سلطان مَريني مراكش : 3894 ، 3896

ابوسعدان : 2153

ابوسعد زيد بن ثابت بن ضحاك الانصاري ،

زيد بن ثابت‌

ابوسعيد ، ايلخان مغول : 1272 ، 2318 ، 2723 ، 3062 ، 3070 ، 3602

ابوسعيد احمد بن محمد بن عبدالجليل‌

سجْـزي ، سجْـزي‌

ابوسعيد بن لفيت لاوي : 1094

ابوسعيد سنان بن ثابت بن قره ، سنان بن ثابت‌ ابوسعيد ضرير جرجاني ، جرجاني ، ابوسعيد

ضرير

ابوسعيد عبيدالله : 711

ابوسعيد عبيدالله بن جبريل بختيشوع‌

، ابوسعيد عبيدالله‌

ابوسعيد عفيف عسقلاني : 3338 ، 3340 ، 3850 ابوسعيد ( سعد ) عفيف بن ابي سرور اسرائيلي‌ سامري (ساوي‌) عسقلاني ، ابوسعيد عفيف‌

ابوسعيد نصر بن يعقوب دينوري ، نصر بن يعقوب‌ ابوسليمان داود بن علي بن خلف اصفهاني‌

، داودالظاهري‌

ابوسهل عيسي بن يحيي مسيحي جرجاني ،

ابوسهل مسيحي‌

ابوسهل فضل ، فضل بن نوبخت‌

ابوسهل مسيحي : 639 ، 664 ، 873

ابوسهل ويجن ( بيژن ) بن رستم كوهي ، كوهي‌ ابوشاكر بطروس بن ابوكرم بن مهذب ، ابن راهب‌ ابوشاكر بن راهب ، ابن راهب‌

ابوشامه ، عبدالرحمن اسماعيل : 1673 ، 1692 ، 1974 ، 1986

ابوطالب حسيني نامي : 3608

ابوطاهر اسماعيل : 1265

ابوطاهر محمد بن يعقوب مجدالدين شيرازي‌

شافعي فيروزآبادي ، فيروزآبادي‌

ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل ، ابن حنبل‌ ابوعبدالله جعفر صادق بن محمدباقر بن علي‌

زين‌العابدين بن الحسين بن علي بن‌

ابي‌طالب ( ع ) ، جعفر صادق‌

ابوعبدالله شرف‌الدين سيد محمد بن يوسف‌

ايلاقي ، آملي‌

ابوعبدالله شمس‌الدين محمد بن ابراهيم‌

سنجاري مصري سخاوي ، ابن اَكفاني‌

ابوعبدالله محمد بن ابراهيم اَبُـلي ، ابـلي‌ ابوعبدالله محمد بن ابراهيم بن بصّال ،

ابن بَـصّال‌

ابوعبدالله محمد بن ابراهيم بن جماعه ،

ابن جماعه‌

ابوعبدالله محمد بن ابراهيم بن رقّام مُرسي‌ ، ابن رقّام‌

ابوعبدالله محمد بن ابراهيم بن عباد نَـفَـزي‌ رُندي ، ابن عَـبّاد

ابوعبدالله محمد بن ابراهيم فزاري ، فزاري ، محمد بن ابراهيم‌

ابوعبدالله محمد بن ابي‌محمد سقطي مالقي‌

، مالقي‌

ابوعبدالله محمد بن احمد بن سعيد تميمي‌

مقدسي ، تميمي ، محمد بن احمد

ابوعبدالله محمد بن احمد بن يوسف خوارزمي‌

، خوارزمي ، محمد بن احمد

ابوعبدالله محمد بن احمد مِز ي حنفي ،

مِزّي ، محمد

ابوعبدالله محمد بن اسحاق ، ابن اسحاق‌

ابوعبدالله محمد بن اسمعيل بخاري جُـعْـفي‌ ، بخاري ، محمد بن اسماعيل‌

ابوعبدالله محمد بن جابر بن سنان بتّـاني‌

حراني صابي ، بتّـاني‌

ابوعبدالله محمد بن سعد بن منيع الزُهري‌

، ابن سعد

ابوعبدالله محمد بن عبدالرحيم بن سليمان تيسي‌ مازني اندلسي غرناطي ، مازني غرناطي‌

ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن ابوبكر بن ابار قُـضاعي ، ابن اَبّـار

ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن ادريس حمودي‌ حسني قرطبي صَقَلي ، ادريسي‌

ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن محمد لَواتي‌ طنجي ، ابن بطوطه‌

ابوعبدالله محمد بن عبدالمنعم صنهاجي‌

حميري ، صنهاجي حميري‌

ابوعبدالله محمد بن علي بن حماد ، ابن حمّاد ابوعبدالله محمد بن عمر بن حسين بن خطيب‌

فخرالدين رازي ، فخرالدين رازي‌

ابوعبدالله محمد بن عمر بن محمد ، ابن بدر ابوعبدالله محمد بن عمر واقدي ، واقدي‌

ابوعبدالله محمد بن عيسي‌ٰ ماهاني ، ماهاني‌ ابوعبدالله محمد بن قربلياني شَفْرَه ، محمد شَفْره‌

ابوعبدالله محمد بن محمد بن جُـزَي‌ّ كلبي‌

غرناطي ، ابن جزي‌

ابوعبدالله محمد بن محمد بن جعفر ،

محمدبن محمد اَلمِرياوي‌

ابوعبدالله محمد بن محمد بن داود صنهاجي‌

، ابن آجُروم‌

ابوعبدالله محمد بن محمد قطب‌الدين رازي‌

، تحتاني‌

ابوعبدالله محمد بن معاذ اشبيلي ، ابن معاذ اشبيلي‌

ابوعبدالله محمد بن موسي‌ٰ خوارزمي ،

خوارزمي ، ابوعبدالله محمد

ابوعبدالله محمد بن يعقوب بهأالدين جندي‌

، جَـنَـدي‌

ابوعبيدالله بن عبدالعزيز بن محمد بن ايوب بن‌ عمرو ، بَـكري‌

ابوعبيدالله مالك بن انس اصبحي ،

مالك بن انس‌

ابوعبيد عبدالواحد بن محمد جوزجاني : 2797 ، 3662

ابوعبيده : 524 ، 530 ، 2477 ، 3769

ابوعبيده مَعْمَر بن مُـثَنّي‌ٰ ، ابوعبيده‌ ابوعثمان : 619 ، 628 ، 1178 ، 1180

ابوعثمان سعد بن احمد بن لُـيون تُـجيبي ، ابن لُـيون‌

ابوعثمان سعيد بن يعقوب ، ابوعثمان‌

ابوعثمان سهل بن حبيب بن هاني ( هايا )

، سهل بن بشْر

ابوعلي احمد بن عمر بن رُسته ، ابن رُسته‌

ابوعلي احمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه‌

، ابن مسكويه‌

ابوعلي حسن بن حسن ( حسين ) بن هيثم ،

ابن هيثم‌

ابوعلي حسن بن علي بن اسحاق ، نظام‌الملك‌

ابوعلي حسين بن عبدالله بن سينا ، ابن سينا ابوعلي خياط : 559 ، 933 ، 990

ابوعلي سيمجوري : 663

ابوعلي يحيي بن ابي منصور : 557

ابوعلي يحيي بن جَزْله ، ابن جَزْله‌

ابوعمر بن حجاج : 723 ، 730 ، 748 ، 845

ابوعمر عثمان منهاج سراج جوزجاني ، منهاج‌

سراج‌

ابوعمر يوسف بن صدّيق ، يوسف بن ظدّيق‌

ابوعمر ( ابوعمرو ) يوسف بن هارون كِـندي‌

، كِـندي‌

ابوعمران موسي بن طوبي ( طوبيه ) اشبيلي‌

اسرائيلي ، موسي بن طوبي‌

ابوعمران موسي‌ٰ بن لاوي : 3521

ابوعمران موسي‌ٰ بن ميمون بن عبدالله قرطبي‌ اسرائيلي ، ابن ميمون‌

ابوعنان ، سلطان مَريني : 3749

ابوعنان فارس : 3750

ابوغالب محمد بن خلف فخرالملك : 701

ابوكامل : 613 ، 619 ، 1175 ، 1180 ، 1475 ، 2736 ابوكامل ، شجـاع بن اسلم بن محمد بن شجاع‌

حاسب مصري ، ابوكامل‌

ابومحمد جابر بن افلح ، جابر بن افلح‌

ابومحمد حسن بن احمد بن يعقوب همداني ابن‌

حائك ، همداني ، حسن‌

ابومحمد عبداسحاق بن ابراهيم اشبيلي سبعين‌ ، ابن سبعين‌

ابومحمد عبدالجبار بن محمد ، خرقي‌

ابومحمد عبدالله بن احمد تيجاني ، تيجاني‌

ابومحمد عبدالله بن عزيز مراكشي : 3855

ابومحمد عبدالله بن محمد بن حجاج‌

ياسميني اَدْريني اشبيلي ، ابن ياسميني‌

ابومحمد عبدالله بن محمد جُزَي‌ّ غرناطي‌

، ابن جُزَي‌ّ

ابومحمد عبدالله بن محمد بن سيْد بَطَليوسي‌ ، بَـطَـليوسي‌

ابومحمد عبدالله بن مسلم بن قتيبه دينوري‌

، ابن قُـتَـيبه‌

ابومحمد عبدالملك بن هشام بن ايوب‌

الحميري البصري ، ابن هشام ،عبدالملك‌

ابومحمد عطا بن احمد بن خواجه غازي‌

سمرقندي ، عطا بن احمد

ابومحمد علي بن احمد بن حزم ، ابن حزم‌

ابومحمد قاسم بن محمد عَلَم‌الدين برزالي‌

شافعي ، بِـرزالي‌

ابومحمد محمد بن محمد بن علي عَبدَري‌

، عَبدَري‌

ابومحمود حامد بن خضر ، خجندي ، ابومحمود

حامد

ابومَديَن شُعيب بن حسن تلمساني : 3895

ابومروان بن زُهر ، ابن زُهر

ابومروان حَيان بن خلف بن حسين حَيان ،

ابن حَيان‌

ابومروان عبدالملك اشبيلي : 1051

ابومروان عبدالملك بن ابي‌العلا زُهر ،

ابن زُهر

ابومسلم عمر بن احمد بن خلدون حضرمي : 3897 ابومعشر : 551 ، 558 ، 933 ، 934 ، 990 ، 1222 ، 1856 ، 2555 ، 2606 ، 2741 ، 2746 ، 2755 ، 2757 ، 2775 ، 3496 ، 3559 ، 3617 ، 3643 ، 3662 ، 3808 ، 3826 ، 3941 ابومعشر جعفر بن محمد بن عمر بلخي ، ابومعشر ابومعين‌الدين قبادياني مروزي ، ناصرخسرو

ابومقرع : 2158

ابومقري ، محمد بن علي بطوي : 2791 ، 3656 ابومنذر هشام بن محمد بن سائب كلبي ،

هشام بن محمد ( كلبي )

ابومنصور حسن بن نوح قُمري بخارايي ،

قُمري‌

ابومنصور سليمان حَـفّاظ كوهن ، كوهن ، سليمان‌ ابومنصور عبدالقاهر بن طاهر بن محمد

بغدادي ، ابن طاهر

ابومنصور موفق بن علي هروي ، موفق هروي‌

ابومنصور موهوب بن ابي‌طاهر احمد بن‌

محمد بن خضر جواليقي ، ابن جواليقي‌

ابونصر سموئيل بن يحيي بن عباس مغربي‌

، سموئيل بن عباس‌

ابونصر عدنان بن نصر عين زربي ، عدنان‌

عين زربي‌

ابونصر عراق : 637 ، 655 ، 996

ابونصر محمد بن طرخان بن اوزلغ فارابي‌

، فارابي‌

ابونصر منصور بن علي بن عراق ، ابونصر عراق‌ ابونعيم احمد بن عبدالله اصفهاني : 3060

ابوهارون موسي‌ٰ بن يعقوب بن عزراي غرناطي‌

، موسي‌ٰ بن عزرا

ابوهب ( ابوئب ) ، اسحاق : 1583 ، 1586 ، 1694 ، 1766 ، 3582

ابويحيي البطريق ، البطريق‌

ابويحيي زكريا ، پادشاه سلسله‌ٴ حفصي : 2908 ابويحيي زكريابن محمد بن محمود قزويني‌

، قزويني ، زكريا

ابويحيي محمد بن رضوان بن ارقام ، ابن ارقام‌ ابويعقوب اسحاق بن حنين بن اسحاق عبادي‌

، اسحاق بن حنين‌

ابويعقوب اسحاق بن سليمان اسرائيلي‌

، اسحاق اسرائيلي اكبر

ابويعقوب الباصِر ، يوسف هه ـ روئه‌

ابويعقوب يوسف ، خليفه‌ٴ موحدي : 1106

ابويعقوب يوسف بن نوح : 1094

ابويَعلي‌ٰ محمد بن حسين بن فرّأ بغدادي : 2718 ابويوسف ، قاضي ابويوسف‌

ابويوسف بن اسحاق بن عزرا ، حسداي شَپروط

ابويوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب كوفي‌

انصاري ، قاضي ابويوسف‌

ابويوسف يعقوب بن اسحاق بن صبّاح كنْدي‌

، كِنْدي‌

ابويوسف يعقوب ( يوسف ابويعقوب )

قِرقِساني ، قِرقِساني‌

ابهري ، امين‌الدين : 2794

ابهري ، مفضل بن عمر : 1455 ، 1583 ، 1617 ، 1691 ، 1757 ، 1881 ، 2161 ، 2794

ابيب : 2156

ابي بكر بن بشرون : 3259 ، 3260

ابيقور ، اپيكور

اَبيگدُر، ابراهيم (ابن مِشُلًم‌) / ابراهيم بُـنِط ابيگدر : 1778 ، 2977 ، 3183 ، 3184 ، 3212 ، 3235 ، 3337 ، 3347 ، 3348 ، 3516 ، 3517 ، 3518 ، 3822 ، 3842 ابيگدُر ، سليمان ( ابن ابراهيم ) : 1471 ، 3184 ، 3345 ، 3346 ، 3518 ، 3520

ابيناوا مانگاراجا : 3956

اپافروديتوس : 385

اپتيك : 1600 ، 1614 ، 1633 ، 1825 ، 1857 ، 1878 ، 1879 ، 2169 . ( نيز ، نورشناسي )

اپولونيوس / ابلونيوس : 1863

اپيانُس : 944

اپي خارموس : 101 ، 106

اپيسيكل ( فلك تدوير ) : 2645

اپيسكل‌ها ( فلك‌هاي تدوير ) : 2694

اُپيسينوس دي ( دو ) كانيستريس : 2231 ، 2391 ، 2416 ، 2870

اپيفاني پرِمودري : 3954

اپي فانيوس ، قديس : 350 ، 353 ، 1249

اپيكتتوس : 267 ، 271 ، 282

اپيكور ( ابيقور ) : 11 ، 144 ، 151 ، 219 . فلسفه‌ٴ اپيكور 256

اپيون آسيسي : 3789

اتاق اصناف : 2188

اتاق بازرگاني : 2188

اتاق تاريك : 1627 ، 1890 ، 2697 ، 2805

اتچلينوي ( اتزلينو ، اتسلينو ، اچلينو ) سوم‌ دا رومانو : 1669 ، 1707 ، 1850 ، 1963 ، 3017 اتحاد عاقل و معقول : 2699

اتحاد ملي : 1538

اتحاديه‌ٴ كالمار : 3118

اتحاديه‌ٴ هانسايي : 822 ، 1644 ، 1924 ، 2149 ، 2188 ، 2403 ، 2825 ، 2827 ، 2925 ، 3118

اتحاديه‌هاي صنفي : 2184

اتحاديه‌هاي صنفي اسلامي : 2185

اتحاديه‌هاي صنفي چين : 2188

اُترار : 1925

اتزلينو / اتچلينو ، خاندان : 1426

اَتسِز : 1055

اِتسلينوي سوم دارومانو ، اتچلينوي سوم‌

دارومانو

اَتكينس ، جان : 3917

اتلرد دوم ، شاه انگلستان : 697

اُتْـلوُه‌ْ : 2920

اتم : 2647

اتم‌گرايان : 1215 ، 1630

اتم‌گرايي / ذره‌گرايي : 110 ، 144 ، 254 ، 693 ، 2180 .

اتم‌گرايي بودايي 2181 ؛ اتم‌گرايي جايني 2181 اتنا ، آتشفشان ، آتشفشان‌

اتو ، اوتو

اتوكَر اِشتيريايي : 2441 ، 3028

اِتِه ، هرمان : 1204

اتين ، اسقف اعظم تولوز : 2023

اتين اوبر ( دالبر ) : 3131

اتين دو بزانسن : 2674

اتين دو بوربن : 2674

اتيوپيان : 1643

اثر انگشت : 561 ، 2337

اثر مويينگي : 1033

اثريا آكويتانيايي / سيلويا : 360

اثمد ( سنگ سرمه ) : 522 ، 664

اثني عشر : 171

اثني عشريه : 2713

اثير / عنصر پنجم : 115 ، 117 ، 145 ، 233 ، 1473 اثيرالدين ابوحيان محمد بن يوسف غرناطي‌

نفْزي جياني ، ابوحيان‌

اثيرالدين مفضل بن عمر ابهري ، ابهري‌

اجاره دادن خانه : 1794

اجتماع سياره‌هاي زحل و مشتري : 2987

اجتهاد ، جواز : 1190

اجرام سماوي : 103 ، 149 ، 233 ، 404 ، 411 ، 2177 .

حركت اجرام سماوي 480 ، 502 ؛ حركت‌

دوراني اجرام سماوي 223

اجسام : 326 . اجسام دوار 326 ؛ اجسام ساكن‌ (استاتيك ) 1630 ؛ اجسام شيميايي 598 ؛

اجسام غوطه‌ور 806 ، 1631 ؛ اجسام طبيعي‌

484 ؛ اجسام معدني 638 ؛ اجسام نوراني 696 اجماع : 478 ، 543 ، 2530

اجنه ( دفـع ) : 2322 ، 2513 ، 2556 ، 2951 اجيديوي رُمي : 1595 ، 1600 ، 1604 ، 1611 ، 1622 ، 1628 ، 1656 ، 1678 ، 1704 ، 1796 ، 1797 ، 1851 ، 1891 ، 1981 ، 2099 ، 2131 ، 2300 ، 2333 ، 2391 ، 2559 ، 2566 ، 2620 ، 2661 ، 2672 ، 3185 ، 3186 ، 3202 ، 3229 ، 3408 ، 3411 ، 3573 ، 3618 ، 3629 ، 3982 اجيديوي كُلني ، اَجيديوي رُمي‌

اچلينوي سوم رومي ، اتچلينوي سوم دا رومانو احاديث : 785 . احاديث فقهي 516

احتمالات : 3943

احداث جو : 800

احضار ارواح ( روح ) : 2555 ، 3617

احكام فقهي : 495

احكام نجوم ( اخترگويي ) : 656 ، 796 ، 895 .

احكام نجوم عربي 870 ؛ اصول احكام نجوم‌

897

احكاميان : 1625

احطب بن اسحاق ( پالرمويي ) : 1210 ، 1574 ، 1589 ، 1694 ، 1741 ، 1774 ، 2605 ، 2711 ، 3509 احمد ، سلطان : 3702 ، 3703

احمدالمستعين : 1055

احمد اول ، سلطان عثماني : 3481

احمد بَـدَوي سيدي : 2529

احمد ( بن علي ) بن اسحاق تميمي ، ابن اسحاق‌ احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب بن‌

واضح يعقوبي ، يعقوبي ، ابن واضح‌

احمد بن حسن : 2159

احمد بن حنبل ، ابن حنبل‌

احمد بن خليل ايراني ، ابن سعاده‌ٴ خويي‌

احمد بن سَرّاج : 3658

احمد بن سيرين ، ابن سيرين‌

احمد بن طولون : 588

احمد بن عبدالرحيم عراقي : 3060

احمد بن عبدالله مروزي ، حبش حاسب‌

احمد بن عثمان جوزجاني ، جوزجاني تركمان‌

احمد بن علي بن ساعاتي ، ابن ساعاتي‌

احمد بن علي مقريزي ، مقريزي‌

احمد بن عمر بن علي نظامي عروضي‌

سمرقندي ، نظامي عروضي سمرقندي‌

احمد بن غلام‌الله كوم‌َالريشي : 3657

احمد بن فضلان بن عباس بن راشد حماد ،

ابن فضلان‌

احمد بن كمال : 1958

احمد بن محمد بن حنبل بغدادي ، ابن حنبل‌

احمد بن محمد بن مَـقَـرّي تلمساني : 3893 احمد بن محمد بن هلال مَقْدِسي شافعي ،

مَـقْدِسي‌

احمد بن محمد بن يحيي بلدي ، بلدي‌

احمد بن محمد طبري : 663 ، 885 ، 946 ، 1053 احمد بن محمد نهاوندي ، نهاوندي‌

احمد بن يوسف : 1122 ، 1175 ،، 1179

احمد بن يوسف بن دايه : 990

احمد بي‌جان ، يازيجي اوغلو ، احمد

احمد ثاني ، ابوالعباس : 3480

احمد جلاير ، احمد ، سلطان‌

احمد زكي پاشا : 2834

احمد طبيب‌النحاس : 3085

احمد عيسي بيگ : 3375

احمد گلشهري ، گلشهري‌

احمد مصري ورّاق : 2902

احمدي : 3216 ، 3341 ، 3468 ، 3469 ، 3599 احمديه ، فرقه : 2529 ، 2530 ، 3176 ، 3966 احمس مصري : 698

اختراعات فني : 2281

اخترشماري : 1625 ، 1852 ، 1921 ، 1951 .

( نيز ، احكام نجوم ، اخترگويي )

اخترشناسي : 783 ، 785 ، 1344 ، 1345 ، 1439 ، 1610 ، 1624 ، 1626 ، 1852 ، 2132 . اخترشناسي اروپايي‌ 789 ؛ اخترشناسي اسلامي 960 ؛ اخترشناسي‌

بطروجي 1348 ؛ اخترشناسي بطليموسي‌

1621 ؛ اخترشناسي عربي 870 ؛ اخترشناسي‌

كاربردي 1345 ؛ كاربرد اخترشناسي در پزشكي‌ 931 . ( نيز ، نجوم )

اخترگويي : 796 ، 895 ، 1214 ، 1345 ، 1442 ، 1610 ، 1625 ، 1665 ، 1824 ، 2014 ، 2132 ، 2266 . اخترگويي اسلامي‌ 933 ؛ اخترگويي طبي ( پزشكي ) 1660 ، 1733 ، 1858 ، 2132 ، 2301 ؛ تحريم اخترگويي 2045 ؛ رابطه‌ٴ اخترگويي و هواشناسي 2139 ؛ ردّ

اخترگويي 1405 ؛ موهومات اخترگويي 1016 .

( نيز ، احكام نجوم )

اخترماران سالار : 213

اخترماري : 1852

اخترنما : 376

اختلاف منظر : 1023 . اختلاف منظر خورشيدي‌

700 ؛ ابزار سنجش اختلاف منظر و نصف‌النهار

208

اخته كردن : 1939 ، 2930

اختيار : 2712

اختيارات ايام : 740 ، 1470

اختيار در برابر جبر : 2642

اخلاط : 887 . اخلاط اربعه 139 ؛ 1957

اخلاط چهارگانه ، اخلاط اربعه‌

اخلاق : 341 ، 393 ، 695 ، 804 ، 992 ، 1099 ، 1447 .

اخلاق پزشكي 118 ، 900 ، 2364 ؛ اخلاق‌

نوافلاطوني 671

اخميم ، مقابر : 525

اخناتون : 73

اخوان الصفا : 522 ، 616 ، 635 ، 649 ، 660 ، 1630 ، 2161 ، 2777

اخوان ثلاثه : 552

اخوت اسلامي : 2020

اخوت‌هاي ديني پيشه‌وران : 2186

اداره‌ٴ اسناد ملي لندن : 761

ادبيات آتني : 1061

ادبيات ارمني : 368 ، 385 ، 2448

ادبيات اروپا : 2231

ادبيات اسپانيايي : 1281 ، 1728

ادبيات استونيايي : 3954

ادبيات اسكانديناوي : 2443

ادبيات اسلامي : 924

ادبيات اسلاوني ميانه : 1280

ادبيات ايتاليايي : 1381 ، 1436

ادبيات ايسلند : 959 ، 1683 ، 2442

ادبيات ايسلندي و نروژي ( قديم ) : 1381

ادبيات باستان : 254

ادبيات بلغاري : 1280

ادبيات پرتغالي : 1728

ادبيات پرونسي : 1378 ، 2428

ادبيات پهلوي : 420 ، 582

ادبيات تبتي : 2488

ادبيات تركي : 2069

ادبيات تطبيقي : 848

ادبيات توتُني : 340

ادبيات توده‌اي : 1803

ادبيات جهان : 2097

ادبيات چك : 2376

ادبيات حبشي : 2547

ادبيات روسي : 942 ، 959

ادبيات ژاپني : 626

ادبيات سرياني : 389 ، 421

ادبيات عبري : 1089

ادبيات عرب : 470 ، 1089 ، 1381 ، 1551 ، 1592 ادبيات فنلاندي : 3954

ادبيات قبطي : 2456

ادبيات كاتالونيايي : 3950

ادبيات كفار ( كافران ) : 2048 ، 3946

ادبيات كلاسيك : 1428

ادبيات گاليسي : 2431

ادبيات گرجي : 2379

ادبيات لاتيني : 252 ، 958 ، 3948

ادبيات مسيحي : 3946

ادبيات محض : 1117

ادبيات مغولي : 1082 ، 1579

ادبيات هندي : 1078

ادبيات يهود : 924

ادرار ، خاصيت درماني : 2356 . ادرار بيمار 871 ادراك : 1231 . ادراك بصري 1889 ؛ ادراك معمولي‌ 1889 ؛ ادراك هوشيارانه 1889

ادريسي : 624 ، 825 ، 826 ، 839 ، 840 ، 926 ، 941 ، 1009 ، 1125 ، 1128 ، 1154 ، 1157 ، 1245 ، 1257 ، 1263 ، 1355 ، 1514 ، 1643 ، 1645 ، 1926 ، 1933 ، 2284 ، 2903 ، 2905 ، 3254 ، 3281 ، 3282 ، 3903

ادريسي ، شريف ، ادريسي‌

ادعيه : 582 ، 1456 ، 1971 ، 2086

ادفوي : 2120 ، 2198 ، 2382 ، 3053

اِدِلشتاين ، لودويگ : 2552

اِدمِـر ، ايدِمر كانتربري‌

ادموندز ، سنت : 944 ، 1046

ادوارد ، شاهزاده‌ٴ ويلز : 3689 ، 3936

ادوارد استام : 2643

ادوارد اول ( لنگ دراز ) : 1375 ، 1539 ، 1562 ، 1679 ، 1930 ، 1985 ، 2042 ، 2271 ، 2395 ، 2397 ، 2398 ، 2404 ، 2516 ، 2517 ، 2656 ، 2762 ، 3035 ، 3038 ، 3039 ، 3040 ، 3414 ، 3834

ادوارد پلانتاجِنِت : 3290 ، 3310 ، 3452 ، 3764 ادوارد جرجي : 3401

ادوارد خُـستُـوان ، ادوارد معترف‌

ادوارد دوم : 2271 ، 2398 ، 2437 ، 2585 ، 2656 ، 2658 ، 2980 ، 3040 ، 3289 ، 3452 ، 3764 ، 3961 ادوارد سوم ( ويندسور ) / شاهزاده‌ٴ سياه : 2034 ، 2035 ، 2223 ، 2036 ، 2658 ، 2662 ، 2762 ، 2765 ، 2819 ، 2822 ، 3042 ، 3117 ، 3119 ، 3135 ، 3141 ، 3249 ، 3299 ، 3328 ، 3382 ، 3409 ، 3410 ، 3432 ، 3446 ، 3541 ، 3553 ، 3557 ، 3690 ، 3714 ، 3764 ، 3872 ، 3873 ، 3879 ، 3882

ادوارد ششم : 2770

ادوارد معترف / خُستُوان : 727 ، 761

اُدوريك پوردِنوني ، اودوريكو دا پوردِنونه‌ اُدوريكو پوردِنونه ، اودوريكو دا پوردِنونه‌ اُدوفرِدو ، اودوفرِدوس‌

اُدونيس ، گرالدوس ، اودونيس‌

ادونيم لاوي ، دُنَـش بن لَـبْرَط

ادويه : 1129 ، 1918 ، 2283 ، 2284 ، 2285 ، 2403 ، 3308 .

ادويه‌ٴ ساده 1517 ؛ ادويه‌ٴ مركب 1517

اُدّي‌، اشيتورنو ، اودي‌

اديسه ( اوديسه ) : 165 ، 725

اُدينگتُن ( اودينگتن ) ايوشامي ، والتر : 2138 ، 2194 ، 2217 ، 2758 ، 2759 ، 3700

اِراپراگادا : 2075 ، 2125 ، 2487 ، 2574

اراتوستنس كورنه‌اي : 175 ، 178 ، 179 ، 183 ، 196 ، 202 ، 209 ، 213 ، 219 ، 222 ، 235 ، 236 ، 1041 ، 2243 ، 3976

اراده : 2642

اراسم ، اراسموس‌

اراسموس / اراسم : 292 ، 1377 ، 1545 ، 1737 ، 2052 ، 2588 ، 2609 ، 2837 ، 3194 ، 3208 ، 3431 ، 3459 ، 3467 ، 3499 ، 3531

اراسموس انطاكي : 3800

اراسيستراتوس : 165 ، 172 ، 279 ، 1943 ، 2945 اُرام ( اورام ) ، نيكول : 1960 ، 2010 ، 2071 ، 2397 ، 2441 ، 2519 ، 2564 ، 2588 ، 2640 ، 2645 ، 2664 ، 2670 ، 2836 ، 2839 ، 3082 ، 3132 ، 3185 ، 3199 ، 3201 ، 3202 ، 3204 ، 3207 ، 3225 ، 3229 ، 3230 ، 3242 ، 3246 ، 3406 ، 3407 ، 3408 ، 3413 ، 3415 ، 3416 ، 3443 ، 3444 ، 3445 ، 3484 ، 3567 ، 3568 ، 3572 ، 3573 ، 3611 ، 3621 ، 3639 ، 3698 ، 3701 ارباب و رعيتي ، اصول : 914

اربليان ( اوربليان ) ، استپان : 1972 ، 2056 ، 2113 ، 2378 ، 2449

اَرتاخه‌ٴ ايراني : 103 ، 116

ارتباطات : 420

ارتداد : 1217

ارتدوكس ( اورتودوكس ) ، مذهب : 411 ، 1339 ، 2388

ارتدكس‌ها : 2055 ، 3137

ارتش : 420 ، 569

ارتـق‌هاي مسلمان : 1462

ارتقيه : 1277 ، 1484

اُرتولان ، اُرتولانوس‌

اُرتولانوس‌، ريشار : 1547 ، 3256 ، 3257 ، 3709 ، 3710

ارث : 693 ، 762

ارجوزه : 1720

اِرح ـ يا : 128 ، 343 ، 1810 ، 2488

اردشير : 126 ، 127

اردشير درازدست : 3125

اردو : 820

اردوي زرين : 1307 ، 3109

ارزاني ، محمد : 1512

ارزش ترتيبي اعداد : 2143 ، 2154

ارسطو : 15 ، 27 ، 79 ، 110 ، 143 ، 144 ، 145 ، 146 ، 148 ، 154 ، 156 ، 157 ، 158 ، 159 ، 160 ، 161 ، 167 ، 172 ، 218 ، 221 ، 229 ، 268 ، 271 ، 273 ، 324 ، 356 ، 366 ، 374 ، 392 ، 394 ، 410 ، 436 ، 479 ، 480 ، 549 ، 599 ، 617 ، 619 ، 649 ، 650 ، 690 ، 696 ، 704 ، 723 ، 734 ، 791 ، 798 ، 800 ، 836 ، 856 ، 867 ، 991 ، 1013 ، 1014 ، 1102 ، 1107 ، 1119 ، 1153 ، 1175 ، 1245 ، 1330 ، 1417 ، 1434 ، 1447 ، 1448 ، 1468 ، 1509 ، 1560 ، 1569 ، 1573 ، 1799 ، 1801 ، 1809 ، 1836 ، 1852 ، 1904 ، 1932 ، 1941 ، 1982 ، 2091 ، 2135 ، 2161 ، 2179 ، 2243 ، 2261 ، 2265 ، 2266 ، 2301 ، 2311 ، 2333 ، 2479 ، 2505 ، 2545 ، 2553 ، 2564 ، 2601 ، 2602 ، 2603 ، 2606 ، 2612 ، 2613 ، 2619 ، 2625 ، 2630 ، 2633 ، 2635 ، 2642 ، 2643 ، 2644 ، 2646 ، 2647 ، 2648 ، 2651 ، 2653 ، 2669 ، 2672 ، 2673 ، 2683 ، 2685 ، 2688 ، 2689 ، 2699 ، 2700 ، 2704 ، 2712 ، 2751 ، 2756 ، 2780 ، 2781 ، 2802 ، 2803 ، 2804 ، 2805 ، 2838 ، 2846 ، 2853 ، 2854 ، 2866 ، 2895 ، 2904 ، 2930 ، 2940 ، 2942 ، 2947 ، 2951 ، 2957 ، 2969 ، 2979 ، 2981 ، 3083 ، 3098 ، 3199 ، 3205 ، 3207 ، 3210 ، 3220 ، 3222 ، 3247 ، 3267 ، 3296 ، 3353 ، 3354 ، 3360 ، 3369 ، 3398 ، 3407 ، 3443 ، 3445 ، 3459 ، 3543 ، 3565 ، 3567 ، 3569 ، 3571 ، 3572 ، 3573 ، 3583 ، 3584 ، 3586 ، 3623 ، 3624 ، 3625 ، 3638 ، 3652 ، 3697 ، 3770 ، 3772 ، 3803 ، 3807 ، 3826 ، 3728 ، 3841 ، 3845 ، 3853 ، 3902 ، 3929 ، 3941 ، 3978 ، 3979 . ارسطوگرايي 1559 ، 1579 ، 2009 ، 2179 ؛ ارسطوگرايي اسلامي 920 ، 992 ؛ ارسطوگرايي‌

و معارف اسلامي 1792 ؛ ارسطوگرايي يهودي‌

920 ؛ ارسطوييان 2179 ، 1579 ، 1613 ؛ ارسطوييان‌ مسلمان 1102 ؛ ارسطوييان يهودي 1102 ؛ آثار ارسطويي 1603 ؛ آيين ارسطويي 308 ؛ اصول‌

ارسطويي 1423 ، 1579 ؛ سنت ارسطويي 1746 ؛ فلسفه‌ٴ ارسطو 616 ، 617

اِرسِـنگي ، گئورگ : 3210 ، 3461

ارسنيك : 1352 ، 2360

اُرسِـنيگو ، سيمونه : 3789

ارشميدس : 13 ، 168 ، 177 ، 178 ، 180 ، 182 ، 185 ، 193 ، 196 ، 216 ، 220 ، 403 ، 404 ، 620 ، 798 ، 938 ، 1175 ، 1181 ، 1465 ، 1569 ، 1836 ، 1863 ، 2002 ، 2006 ، 2153 ، 2175 ، 2540 ، 2543 ، 2838 ، 3000 ، 3131 ، 3622 ، 3651 ، 3698 . آثار ارشميدس 548

ارض پاك ، فرقه ، خاك پاك‌

ارض جديد : 706

ارض جنوبي : 244

ارض مقدس ( فلسطين ) : 820 ، 1042

ارغنون هيدروليكي : 198

ارغون خان : 1642 ، 1881 ، 1917 ، 1912 ، 1929 ، 2935 ، 3062 ، 3063 ، 3066

ارقام الفبايي ( ابجدي ) : 2143

ارقام الفبايي و هندي ، تركيب : 2144

ارقام دِواناگاري : 649

ارقام رومي : 739 ، 773 ، 1609 ، 1836 ، 2143 ، 2152 ارقام شرقي : 773

ارقام عربي : 652 ، 1344 ، 1471 ، 2142 ، 2144 ، 2784 ، 2783

ارقام غبار ( عربي اسپانيايي ) : 636 ، 652 ، 657 ، 1609 ، 2159 . منشأ ارقام غبار 773

ارقام عربي اسپانيايي ، ارقام غبار

ارقام لاتيني ( و نه هندي ) جانشين حروف‌

ابجد : 2160

ارقام هندي : 479 ، 493 ، 636 ، 649 ، 652 ، 739 ، 773 ، 960 ، 970 ، 1343 ، 1470 ، 1615 ، 1860 ، 2153 ، 2735 .

شرح ارقام هندي 694 ؛ كاربرد ارقام هندي‌

2160 ؛ ممنوعيت استفاده از ارقام هندي 1609 ارقام يوناني : 1421

ارقام يهودي : 774 ، 1471

اركان سه گانه‌ٴ طبيعت ( جمادات ، گياهان و حيوانات ) : 1109

اِركِمبُدُن ، قديس : 3885

اُرگ : 2195 ، 2841

ارلاندو باندينلي سي‌ينايي / ماگيستر ارلاندوس‌ ، آلكساندر سوم‌

ارلندسُـن ، هاوكر ( هوكر ) : 1077 ، 2071 ، 2108 ، 2141 ، 2377 ، 2442 ، 2776 ، 3739 ، 3741

ارمنستان : 383 ، 715 ، 820 ، 866 ، 1271 ، 1645 ، 1971 .

مكان‌شناسي ارمنستان 823

ارمنستان ايران : 1271

ارمنستان بزرگ ، ارمنستان كبير

ارمنستان جديد ( كيليكيه ) : 2072

ارمنستان صغير ( صغري‌ٰ ، كوچك ، كيليكيه‌ٴ

قديم ) : 1100 ، 1150 ، 1575 ، 1922 ، 2448 ارمنستان صغري ، ارمنستان صغير

ارمنستان قديم : 1150

ارمنستان كبير ( بزرگ ) : 866 ، 1973 ، 2448 ارمنستان كوچك ، ارمنستان صغير

ارمني : 367 . آثار ارمني 865 ؛ ملت ارمني 1101 ارمنيان : 821 ، 1100 ، 1837 ، 1915 . ارمنيان كاتوليك‌ 2072 ؛ ارمنيان كيليكيه 2056

اُرمَـوي ، صفي‌الدين اُرمَـوي‌

اُرمَـوي ، سراج الدين : 3857

ارنفيلد والترفون شيرنهاوس : 1244

ارواح سه‌گانه (نباتي ، حيواني و روحاني‌) : 1955 اروپا ، قاره : 1364

اروپا ، جغرافياي سياسي : 1443

اروپاي باختري ( غربي ) : 422 ، 408 ، 706 اروپاي غربي ، اروپاي باختري‌

اروپاي شمالي : 1490

اروپاي قرون وسطايي : 1285

اروپاييان : 823 ، 1230

اروتيانوس : 225 ، 252 ، 265

اروسيوس ، اوروسيوس‌

ارومچي : 1925

ارويگ شاه : 485

اريباسيوس ، اوريباسيوس‌

اُريپيدِس ، اوريپيدس‌

اريك چهارم ، شاه دانمارك : 1510

اريك خونين تبر : 1490

اريك سرخ ( قرمز ) : 638 ، 661 ، 706 ، 2238 اريكسن كبير : 2673

اريك گنوپسُـن ، گنوپسُـن‌

اريك نروژي ، اريك سرخ‌

اريگنا ( اِريوگنا ) ، جان اسكات ( اسكوتوس ) : 393 ، 585 ، 592 ، 1403 ، 2446 ، 2631

اِريوگنا ، اريگنا

اُريول ، پي‌ير ، اوريول‌

ازبرن انگليسي : 1302

ازبك خان : 2885 ، 3747 . دربار ازبك 2524 ازدواج ، قوانين : 1215

اَزْدي : 711

ازريل بن مناهم ، عزرئيل بن مناهم‌

ازليت ماده : 1005

اژدر : 3685

اژدها / تِنّين ، صورت فلكي : 924 ، 1289

اُژياي هشتم ، اوژياي هشتم‌

اسارت بابلي : 2034 ، 2042 ، 3115 ، 3132 ، 3135 اساطير : 1074 ، 1567 . اساطير شينتو 2040 ، 2064 ؛ اساطير مربوط به 24 صورت فلكي 235

اُسامة بن مُنْقِذ : 849

اسب : 346 ، 844 ، 801 ، 892 ، 1360 ، 2296 ، 2319 ، 2353 . اسب آبي 877 ، 2293 ، 2921 ، 3313 ؛ اسب تكشاخ 2927 ؛ اسب چاپاري 3916 ؛

اسب عربي 851 ، 1652 ؛ خوش‌يُمني و بديُمني‌ اسب 2337 ؛ روايت‌هاي مربوط به اسب 1652

اسبان : 851 . اخته كردن اسبان 1932 ؛ نام اسبان‌ پيامبر اسلام 1933

اسب پزشكي : 2930

اسبداري : 892 ، 2354

اسب‌شناسي : 892 ، 2257 ، 2296 ، 2354 ، 2929 ، 2930 اسپانيا : 964 . اسپانياي اسلامي 1452 ؛ اسپانياي‌ مسلمان 665 ، 1337 ، 2070 ؛ فتح اسپانيا به دست‌ مسلمانان 629 ، 964

اسپانياييان : 1337

اسپرماتوزوآ : 1831

اسپريال ، سموئيل : 3336 ، 3358 ، 3440 ، 3847 اِسپِكْتزْهارت ، اِشپِكْتزْهارت‌

اسپكولوم رحم : 278

اسپنسِر ، ا. ج‌. : 2271

اسپوروس نيقي : 327 ، 327

اسپيچاله ، نيكولو : 2370 ، 3868

اسپيلمان ، ماريُن هَري : 3563

اسپينوزا : 294 ، 1005 ، 1216 ، 2702 ، 3211 ، 3583 اسپينولا ، آرجنتينا : 2567

اسپيوسيپوس : 132 ، 145 ، 153

استاپلتون ( استاپْلتُن ) ، هنري ارنست : 1906 ، 2862

استاپِلدُن ، والتر دو : 2585

استاپِلدُن هال ، كالج اِكسِتِر

استاتيك ، علم اجسام ساكن‌

استاتيوس : 2608 ، 3016 ، 3558 ، 3617 ، 3876 استاد اسفِن : 2776

استاد اِكهارت ، اِكهارت‌

استاد فلوروس : 3715

استاد كالو ، قالونيموس بن قالونيموس‌

استاش دشان ، اوستاش دشان‌

اُستاش ( اوستاش ) دكامپ : 2843

استاك ، سوميون : 1401

استاكيوس نيقي : 3800

استانلي : 3283

استانتُـن ، هروِي دو : 2586

استپان اربليان ، اربليان‌

استپان پرمي ، استفان پرمي‌

استپان نوگورودي ( نووگرادي ) : 2244 ، 2448 ، 2893 ، 3279 ، 3545

استحاله‌ٴ اجسام تحت‌القمر : 1813

استحسان : 495

استحكامات : 1478

استحمام : 901 ، 1211 ، 1505 . استحمام جمعي 901 استخر : 2881

استخراج طوالع : 414

استخوان : 278 . استخوان آرواره‌ٴ زيرين ( فك‌ پايين ) 1366 ، 1454 ؛ استخوان خاجي 868 ، 1366 ، 1454

استخوان‌بندي : 1057 ، 1810 ، 1894

استخوان‌ها : 173 . استخوان‌هاي انسان 1369 ؛ استخوان‌هاي پرندگان 1359 ؛ استخوان‌هاي‌

مردگان 1053 ، 1454 ؛ متخلخل بودن‌

استخوان‌ها 1434

استرابون ( استرابُن ) : 123 ، 196 ، 197 ، 198 ، 211 ، 233 ، 236 ، 244 ، 277 ، 378 ، 806 ، 1836 ، 2265 ، 2835 ، 3425 ، 3969 ، 3977

استراتن ( استراتون ) ، لامپساكوسي : 144 ، 164 ، 167 ، 169 ، 210 ، 2180

استراتون كوسي ، استراتن لامپساكوسي‌

استراسبورگ : 1224

استرالياييان : 1364

استراو ، جك : 3140

استرود ، رالف : 3202 ، 3552

استريگاتي ، فرانچسكو : 1851

استسقا : 140 ، 298 ، 1939 ، 1942

استشر : 740

استعمار : 819 ، 2518

استفان ( استپان ، استفانوس ) پِرمي ، قديس : 3164 ، 3418 ، 3462 ، 3953

استفان دوشان ، تزار صربستان : 2037 ، 3334 استفان فوژْري : 1677

استفان لازارِويچ ، فرمانرواي صربستان : 3461 استفان ( استفانوس ) موره‌اي ، قديس : 913 ، 972 استفان ويلانووايي : 2065

استفانسن ، و. : 2238 ، 2240

استفانو : 2142

استفانو دي كُرادو ماكُني : 3477

استفانوس آتني : 457 ، 462 ، 708 ، 889

استفانوس آرلاندي : 2134 ، 2535

استفانوس اسكندراني : 457

استفانوس بيزانسي : 405 ، 418 ، 1230

استفانوس پِرمي ، استفان پرمي‌

استفانوس ماگنِتِس : 708

استفاني ، جيمز : 2536

استفراغ ( = تئو ) : 1310

استفن آسوليك تارونه‌چي ( ترانه‌خوان ) ،

آسوليك‌

استنتاج : 1231 ، 1889

استقرا : 31 . استقراي رياضي ( كامل ) 2154 ، 2691 ؛ روش استقرايي 148

استوا : 327

اِستوان دوشان اوروش چهارم ، تزار بلغارستان : 3088

استِوان نِمانيه دوشان نهم ، شاه صربستان : 3890 استوانه : 183

استوبايوس ، يوآنس : 393 ، 1720

استورلاي هوامي : 1969

اِستورلُـوسُـن ، اسنوري : 1019 ، 1372 ، 1528 ، 1548 ، 1671 ، 1969 ، 2442

استوره فرحه : 1720

استوري بن موسي هه ـ پَـرْحي ، فَـرْحي‌

استوك ، ملي ( مليس ) : 2376 ، 2440 ، 3035 استوكس ، جان : 3488

استوكلي ، ويليام : 3875

استون ، ايزابلا : 2678

اِستِوين ، سيمون : 179 ، 775 ، 2144 ، 2151 ، 2751 ، 2877 ، 3229 ، 3230 ، 3234 ، 3245 ، 3246 ، 3247 ، 3651 ، 3658 ، 3965

استيد ، كليوْز : 3304

استيزوي براشايي ، سِر جو : 2960

استيفن ، شاه : 1146 ، 1294

استيفن ، قديس : 975

استيل ، رابرت : 549 ، 550 ، 1182

استين ، سِر اورِل : 324 ، 462 ، 593 ، 2811 ، 2935 ، 2479

اسحاق آرگيروس ، آرگيروس‌

اسحاق ابوهَب ، ابوهَب‌

اسحاق اسرائيلي ( طليطلي ) : 616 ، 627 ، 666 ، 872 ، 884 ، 889 ، 1115 ، 1175 ، 1178 ، 1179 ، 1208 ، 1267 ، 1268 ، 1327 ، 1778 ، 1941 ، 1946 ، 2159 ، 2307 ، 2465 ، 2473 ، 2559 ، 2692 ، 2787 ، 2916 ، 3360 ، 3579 ، 3849

اسحاق اسرائيلي اصغر ( ثاني ، كوچك ،

كهين ) : 627 ، 1776 ، 2380 ، 2156 ، 2444 ، 2787 اسحاق اسرائيلي اكبر ، اسحاق اسرائيلي‌

اسحاق اسرائيلي بزرگ ، اسحاق اسرائيلي‌

اسحاق اسرائيلي ثاني ، اسحاق اسرائيلي اصغر اسحاق اسرائيلي طبيب ، اسحاق اسرائيلي‌

اسحاق اسرائيلي كوچك ، اسحاق اسرائيلي اصغر اسحاق اسرائيلي كهين ، اسحاق اسرائيلي اصغر اسحاق‌البلگ : 1573 ، 1591 ، 1694 ، 1704 ، 1733 ، 1765 ، 2066 ، 2115 ، 2686 ، 2703 ، 2789 ، 3510 ، 3511 ، 3517 ، 3584

اسحاق‌الحَـديب‌: 3233 ، 3243

اسحاق بكري مُلتاني ، مولتاني‌

اسحاق بن آبه ماري : 1114 ، 1146 ، 1219 ، 1293 ، 1308 اسحاق بن ابراهيم ، اسحاق نابينا

اسحاق بن ابراهيم بن لطيف ( طليطلي ) ،

ابن لطيف‌

اسحاق بن برون ( ابوابراهيم ) : 957 ، 965 ، 969 ، 1091 ، 2463

اسحاق بن پَلقَر ( پُلگار ) : 1766 ، 2060 ، 2156 ، 2423 ، 2527 ، 2789

اسحاق بن تاج‌الدين مولتاني ، مولتاني‌

اسحاق بن حنين : 589 ، 590 ، 600 ، 1179 ، 1415 ، 1734 ، 2544 ، 3770

اسحاق بن سليمان بن اسرائيل ، اسحاق اسرائيلي‌ اسحاق بن سليمان بن صديق ، اسحاق حَـدِب‌

اسحاق بن سموئيل : 2116 ، 2117

اسحاق بن سموئيل عَـكّاوي : 2711

اسحاق بن سيد : 790 ، 1572 ، 1694 ، 1704 ، 1725 ، 1729 ، 1730 ، 1847

اسحاق بن سيد هه ـ حزن ، اسحاق بن سيد

اسحاق بن شِشِت پِرفِت ( بَرفَت ) : 2701 ، 2706 ، 3169 ، 3482 ، 3512 ، 3513 ، 3582 ، 3648

اسحاق بن طُـدرُس : 2707 ، 3336 ، 3848

اسحاق ناتان ، قالونيموس ، اسحاق ناتان‌

اسحاق بن كرسپِن : 1307 ، 1309

اسحاق بن لطيف طليطلي ، ابن لطيف‌

اسحاق بن مراد گِرِدي ( گِرِده ) ، گِرِدي‌ اسحاق بن مردخاي ، ميسترو گايو

اسحاق بن ملكيصدق : 1111 ، 1162 ، 1205

اسحاق بن موسي‌ٰ لاوي ، پروفيت دُوران‌

اسحاق بن ناتان قرطبي ( مايوركايي ) : 1210 ، 2066 ، 2115 ، 2546 ، 2547 ، 3584

اسحاق بن ويدال : 2706

اسحاق بن يعقوب : 2993

اسحاق بن يعقوب فاسي ، فاسي‌

اسحاق بن يعقوب كوربه‌اي : 1322

اسحاق بن يعقوب كوهِن ( كهِـن ) : 2116 ، 2706 اسحاق بن يوسف اسرائيلي ، اسحاق اسرائيلي اصغر اسحاق بن يوسف بن پلقر ، اسحاق بن پلقر

اسحاق بن يوسف كوربه‌اي : 1408

اسحاق بن يوسف حِـلو : 2244 ، 2895

اسحاق بن يهودا لاتِس ( لاطِـس ) : 2702 ، 2993 اسحاق حَدِب : 3648 ، 3649

اسحاق حِلُو ، اسحاق بن يوسف حِـلو

اسحاق‌الفاسي ، فاسي‌

اسحاق كُهِن كاپستانگي ، اسحاق بن يعقوب كُهِن‌ اسحاق لاوي : 1184

اسحاق نابينا / اسحاق بن ابراهيم : 1111 ، 1205 ، 1341 ، 1459 ، 1586 ، 3336

اسحاق ناتان بن قالونيموس بن يهودا ناتان‌

پرونسي : 3170

اسدي طوسي : 728 ، 729 ، 765 ، 957 ، 2477 اسرائيل بن سموئيل مأربي ، مَعرَبي‌

اسرائيل بن سموئيل هه ـ ديّـان مَـعرَبي ، مَعرَبي‌

اسرائيل بن نَقَوه : 3211 ، 3580

اسرائيل بن يوسف اسرائيلي : 2066 ، 2472 ، 2788 اسرائيل بن يوسف بن نَـقَوه طليطلي ،

اسرائيل بن نَـقَوه‌

اسرائيل بن يوسف كسلري ، كَـسلَري ،

اسرائيل بن يوسف‌

اسرائيلي اكبر ، اسحاق اسرائيلي‌

اسراي مسيحي : 1171

اسطرلاب : 404 ، 410 ، 520 ، 591 ، 656 ، 657 ، 698 ، 699 ، 722 ، 785 ، 2146 ، 2160 ، 2771 ، 3046 ، 3047 ، 3227 ، 3233 ، 3557 . اسطرلاب تام 1874 ، 1882 ، 2776 ؛ اسطرلاب چندمنظوره 2747 ، 2748 ؛ اسطرلاب‌

خطي ( عصاي طوسي ) 1345 ، 1475 ؛ اسطرلاب‌

كروي 589 ، 591 ، 1474 ، 1724 ، 1730 ؛ اسطرلاب‌ مسطح 589 ، 1474 ؛ استعمال اسطرلاب 740

اسطرلابي ، علي بن عيسي‌ٰ : 554 ، 556 ، 591 اسطوره : 1251

اسطوره‌شناسي : 3938

اسعدالدين يعقوب بن اسحاق محلي يهودي‌

، اسعد محلي‌

اسعد محلي : 1385 ، 1368 ، 1516 ، 1880

اسفناج كوهي : 3307

اسفينبيورنسُـن ، رافن : 819 ، 1353 ، 1365 ، 1490 ، 1511 ، 2241 ، 3362

اسفنج بيهوشي : 1059

اِسقليبوس : 3329

اسكالا ، خانواده : 3014

اسكاتلنديارد : 1023

اسكاتيف ( خشك كننده ) : 810 ، 2206

اسكاليژِر : 2555

اسكانديناوي : 836

اسكانديناويان : 706 ، 1490

اسكان‌يافتگي : 3901

اسكات : 2619 ، 2630 ، 2635 ، 2655 ، 2662 ، 2673 اسكات ، دُنس ، اسكوت ، دُنس‌

اسكات ، مايكل : 776 ، 793 ، 797 ، 814 ، 836 ، 855 ، 872 ، 880 ، 928 ، 992 ، 1326 ، 1330 ، 1352 ، 1363 ، 1389 ، 1416 ، 1419 ، 1433 ، 1436 ، 1439 ، 1452 ، 1471 ، 1481 ، 1499 ، 1596 ، 1649 ، 1809 ، 2070 ، 2200 ، 2201 ، 2265 ، 2333 ، 2336 ، 2559 ، 2640 ، 2746 ، 2947 ، 3220 ، 3550 ، 3928

اسكات ، والتر : 3883

اسكروپ ، استِـبين : 3438

اسكريبونيوس لارگوس : 237 ، 246

اسكلپيادس بي‌تي‌نيايي : 2940

اسكلپيودوتوس : 217

اسكلينك تيرليمونتي ، توماس : 2310

اسكناس : 1843 ، 2174 ، 3127 . اسكناس تقلبي‌ 2829

اسكندر آفروديسي : 222 ، 298 ، 303 ، 304 ، 308 ، 313 ، 1178 ، 1569 ، 2069 ، 2113 ، 2301 ، 2544 ، 2549 ، 2551 ، 2686

اسكندر استاد طب : 1941 ، 1946

اسكندر ترالسي : 413 ، 427 ، 438 ، 889 ، 946 ، 1053 ، 1941 ، 2919 ، 3333 ، 3821

اسكندر چهارم ، آلكساندر چهارم‌

اسكندر ذوالقرنين : 1196

اسكندر لاذقي : 1941

اسكندر مقدوني ( كبير ) : 13 ، 143 ، 145 ، 148 ، 157 ، 175 ، 192 ، 215 ، 1463 ، 2882 ، 3217 ، 3600 ، 3601 .

حمله‌ٴ اسكندر 2449 ؛ لشكركشي اسكندر 282

اسكندريه : 147 ، 451 ، 1901 ، 2284 ، 3912 اسكوربوت : 3027

اسكوت ( اسكات ) ، دُنس : 691 ، 1601 ، 1604 ، 1637 ، 1681 ، 1704 ، 1790 ، 1817 ، 1831 ، 1833 ، 2091 ، 2104 ، 2137 ، 2202 ، 2506 ، 2508 ، 2620 ، 2622 ، 2629 ، 2631 ، 2632 ، 2648 ، 2652 ، 2653 ، 2657 ، 2661 ، 2662 ، 2838 ، 2839 ، 3098 ، 3203 ، 3487 ، 3496 ، 3537 ، 3566 ، 3570 ، 3577 ، 3637 ، 3701 . آيين‌ اسكوت 3488

اسكوتس ، توماس : 2510

اسكوتوس ( اسكوتس ) ، دُنس ، اسكوت‌

اسكوتوس ، ماريانوس ، مولبريگته‌

اسكوردوتيس : 224

اسكولاريوس قسطنطيني ، گيورگيوس : 1778

اسكولاستيكوس ، كاسيانوس باسوس‌

اسكولاكس كارواندايي : 104 ، 123 ، 158

اسكوليتزس ، يوآنس : 726 ، 757

اسكيالداربراند ، آندرس : 1491

اسكيپيو آفريكانوس ( كبير ) : 208 ، 2610

اسكيت ، والتر ويليام‌: 3553

اسكيموها : 2240

اسلام ، دين : 448 ، 494 ، 529 ، 697 ، 730 ، 815 ، 902 ، 916 ، 983 ، 1101 ، 1463 ، 1603 ، 1656 ، 1780 ، 2039 ، 2060 ، 3137 . اسلام در چين 3065 ؛ آغاز اسلام‌ 448 ؛ رسوم اسلامي 1433 ؛ رشد ناگهاني‌

اسلام 449 ؛ سير تحولي اسلام 1567 ؛ ظهور

اسلام 470 ؛ قلمرو غربي اسلام 1337 ؛ داعيه‌داران‌ اسلام ناب 1110 ؛ مذاهب اسلامي 697

اسلاو : 3917

اسلاوها : 958 ، 1759 ، 3038 . اسلاوهاي غربي 661 اسلاوني : 1322

اسلحه : 1632 . اسلحه‌ٴ گرم 1634 ، 2173 ، 2825 اسلحه سازي : 1816

اسلو ، آبدره : 595

اسم : 487 . اسماي الهي‌ٰ 1451

اسمأالله : 2686

اسماعيل : 3064

اسماعيل ، رابي : 2699

اسماعيل بن ابراهيم مارديني ، مارديني ،

اسماعيل بن ابراهيم‌

اسماعيل بن اليشع : 2703

اسماعيل بن عَبّاد ، صاحب بن عباد

اسماعيل بن محمد : 559

اسماعيل خوارزمي : 946

اسماعيلي : 583 . افكار اسماعيلي 1637 ؛ دعوت‌ اسماعيلي 583 ؛ محافل اسماعيلي 2181

اسماعيليان ، اسماعيليه‌

اسماعيليه : 409 ، 583 ، 736 ، 1862 ، 1906 ، 1978 ، 1979 ، 2883 ، 3063 ، 3065

اسمِك كبير ، شاه : 3278

اسمولنسكي ، ايگنات (ايگناتيوس ) : 3279 ، 3461 ، 3745

اسميت ، ديويد يوجين : 270 ، 590 ، 739 ، 1006 ، 1883 ، 2130

اسميت ، سيريل استنلي : 3688

اسميت ، ف‌. آ. : 213

اسميت ، وينسنت آ. : 180 ، 3126

اسنِل ، ويلبرورد : 1865 ، 2803

اسنوي ، عبدالرحيم بن حسن : 3149 ، 3214 ، 3294 ، 3296 ، 3588

اسواوارسون ، گاردار : 3278

اِسوينبورن ، توماس : 3273

اسيد سيليسيك : 664

اسيد نيتريك : 2215

اسيدهاي كاني : 1244

اسيران : 1320

اسينيان : 336

اشاعره : 2724

اشبيليه : 1051

اشپرنگر ، ياكوب : 3153 ، 3478

اشپرِنگل : 2989

اشپكتزهارت ( اسپكتزهارت ) ، كنراد : 2842 اشپكتزهارت ( اسپكتزهارت ) روتلينگني ،

هوگو : 2194 ، 2375 ، 2413 ، 2841

اشپنگلر ، اُسوالد : 3901

اشتاگل ، اليزابت : 2669

اشتاين‌اشنايدر : 742 ، 1026 ، 1248 ، 1265 ، 1717 ، 2552 ، 2976

اشتاينشنيدر ، اشتاين‌اشنايدر

اشتاينر : 2391

اشتاينفورت ، بالدوين : 2892

اشتروتمان : 3175

اشترومر ( نورنبرگي ) ، اولمان : 2214 ، 3229 ، 3243 ، 3258 ، 3386 ، 3409 ، 3455 ، 3456 ، 3712 ، 3713

اشتفان ، شاه مجار : 3031

اشتقاقات لغوي : 671

اشتورلا ثردارسن ، ثوردارسن‌، استورلا

اشتورم ، گوستاف : 595

اشتيْتني ، توماس اشتيْتني‌

اشتيفل ، ميشائيل : 2798

اشتينشنايدر ، اشتاين‌اشنايدر

اشتينشنَيدِر ، اشتاين‌اشنايدر

اِشرأ : 1780

اشراف ملحد : 1226

اشراقيان : 1201

اشراقيه ، فرقه : 2529

اشرف اسمعيل اول ، پادشاه : 3909

اشرف شعبان ، ملك الاشرف شعبان‌

اشعار تعليمي : 927 ، 2108

اشعار ديني : 1745

اشعري : 613 ، 615 ، 648 ، 692 ، 731 ، 2119 ، 2530 ، 2714 ، 2722 . تعاليم اشعري 984

اشعه‌ٴ ايكس : 896 ، 1665

اشعه‌ٴ كاتدي : 2808

اشعيا : 68 ، 74

اشعيابن ايليا : 1694

اشعيابن ايليا تراني ، تراني ، اشعيا بن ايليا اشعيابن مَلي تراني ، تراني ، اشعيا بن مَلي‌ اشعيابن يوسف ايراني ( تبريزي ) : 3213 ، 3585 اشعياي تراني كهتر ، تراني ، اشعيا بن ايليا اشعياي تراني مهتر ، تراني ، اشعيا بن مَلي‌ اشكنازي ، مناهم : 1776

اشكنازي ، موسي بن يعقوب : 2713

اشكنازي ، يوسف بن اسحاق : 2850

اشميت : 156 ، 2783

اَشي ، رابي : 366 ، 372 ، 2461

اشين ( سوزو ) ، گِنشين‌

اصالت تسميه (نامگرايي‌) : 734

اصحاب اهويه : 260

اصحاب دين و دنيا : 1564

اصحاب ذره ، آيين : 106 . تاريخ اصحاب ذره 102 .

( نيز ، فلسفه‌ٴ اتمي )

اصحاب كليسا : 1564

اصحاب مدرسه : 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 34 ، 960 ، 1604 ، 1628 ، 2098

اصطخري ، ابراهيم : 638 ، 660 ، 661

اصطفن ، استفانوس اسكندراني‌

اصطفن انطاكي : 859 ، 920 ، 947 ، 957 ، 998 ، 1056 ، 1137 ، 1327 ، 2474

اصطفن بن بَسيل : 601 ، 877

اصطفن بوهميايي : 1493

اصطفن پرونسي : 1423

اصطفن دوشان ، استفان دوشان‌

اصطفن سرقسطي : 859 ، 1327 ، 1416 ، 1505 ، 1508 اصطفن مغنيسايي : 708

اصطلاح‌شناسي فلسفي : 2441

اصفهاني ، ابونعيم‌

اصفهاني ، حمزه‌ٴ اصفهاني‌

اصفهاني ، عمادالدّين : 849

اصلاح ديني : 1169 ، 1565 ، 3136 ، 3788

اصلاح سيسترسيني : 972

اصلاح‌طلبان : 2522 . اصلاح‌طلبان و محافظه‌كاران‌ 2502

اصلاح‌طلبي : 515

اصلاح نژاد : 731

اصل آسماني ، روش : 780

اصل ارشميدس : 183 ، 805 ، 2835

اصل برهم‌نهش نيروها : 2805

اصل بقاي جرم و انرژي : 2664

اصل بقاي ماده و انرژي : 110

اصل جا به جايي مجازي : 2176

اصل يوردانوس : 1468 . اصل موضوعه‌ٴ

يوردانوس 2176

اصمعي‌، عبدالملك : 512 ، 514 ، 524 ، 530 ، 2477 ، 3769 اصول ارباب و رعيتي : 1676

اصول پارلماني : 1679

اصول در هندسه : 154

اصول تعقلي : 1006 ، 2094

اصول دين : 1215

اصول طب : 1136

اصول عقلي اسلامي : 960

اصول قضايي : 493

اصول متعارف : 2692

اصول مَدْرَسي : 21 ، 893 ، 1589 ، 3944

اصول موضوعه : 2692

اطفال متولد نشده : 708

اطوقيوس : 2540

اطولوقس : 1863

اطيخاييان ، منوفيزيتان‌

اعتدال ربيعي : 226 ، 1474

اعتدالين : 415 ، 1848

اعتصاب معلمان غيرديني : 1398

اعداد : 701 . اعداد اصم 114 ، 132 ، 1475 ؛ اعداد اول‌ ( خطي ) 135 ، 183 ، 1343 ؛ اعداد خيالي بسيار بزرگ 2167 ؛ اعداد دهدهي 310 ؛ اعداد صحيح‌ 1466 ، 1736 ؛ اعداد كثيرالاضلاع 132 ، 137 ، 256 ؛ اعداد گويا 325 ؛ اعداد متحاب 342 ، 589 ، 636 ، 656 ، 2161 ، 2539 ، 2804 ؛ اعداد مجذور 134 ؛ اعداد مكعب 256 ؛ اعداد مُنطق‌ 701 ؛ اعداد منفي‌1343 ؛ اعداد همساز 2154 ؛ اعداد هندي 590 ، 1847 ؛ اسرار اعداد 1347 ؛ خصوصيات رمزي اعداد 1006 ؛ خواص اعداد

692 ؛ خواص جادويي اعداد 778 ، 932

اعدام جمعي : 1403

اعراب : 420 ، 463 ، 2347 . فتوحات 434

اِعراب ( حركات ) : 2459

اعشار : 2133

اعصاب : 173 ، 279 . اعصاب بينايي 171

اعياد : 390 . تعيين اعياد 357

اغما : 362

اُفا ، شاه مرسين‌ها : 2366

افرائيم بن اسرائيل بن نَقَوه : 3211 ، 3581 افرائيم بن شبِـثاي مِلامِد : 3503

افرائيم بن يعقوب ( ياكوب ) : 1141 ، 1279 افرايم ، قديس : 291

افرايم سوري / رسول سوريه : 2454

افرنج ( فرنگي ) : 951

افسانه‌ٴ جغرافيايي : 398

افسنطين‌: 1246

افسون : 2322

افسونگري : 2671 ، 3076

افشار ، ايرج : 2186 ، 2819 ، 2858

افشاري ، مهران : 2186

اَفطين ، ابزار : 805

افكار شهودي : 1630

افكار قرون وسطي‌ٰ ( وسطايي ) : 134 ، 1358 افلاطون : 15 ، 111 ، 114 ، 124 ، 131 ، 134 ، 135 ، 136 ، 137 ، 139 ، 144 ، 153 ، 157 ، 161 ، 168 ، 243 ، 255 ، 322 ، 343 ، 366 ، 374 ، 391 ، 410 ، 549 ، 585 ، 599 ، 605 ، 733 ، 834 ، 1013 ، 1153 ، 1809 ، 1836 ، 1904 ، 2179 ، 2192 ، 2195 ، 2196 ، 2484 ، 2545 ، 2546 ، 2612 ، 2631 ، 2647 ، 2648 ، 2679 ، 2686 ، 2780 ، 2781 ، 2853 ، 2854 ، 2940 ، 2989 ، 3114 ، 3210 ، 3314 ، 3360 ، 3458 ، 3459 ، 3487 ، 3496 ، 3770 ، 3772 ، 3978 ، 3981 . افلاطون‌گرايي 928 ؛ آموزه‌هاي‌ افلاطوني 649 ؛ فلسفه‌ٴ افلاطوني 691 ؛ معارف‌ افلاطوني 334

افلاطون تيوولي : 776 ، 782 ، 784 ، 786 ، 797 ، 920 ، 932 ، 996 ، 1000 ، 1024 ، 1729

افلاطونيان : 1560 ، 1906

افلاطوني‌گري : 132 ، 372 ، 2009

افلاك : 831 . افلاك تدوير 185 ، 791 ؛ افلاك خارج‌ از مركز 185 ، 791 ؛ افلاك خارج از مركز و فلك‌ تدوير 1851 ، 2551 ؛ افلاك سماوي 396 ، 1824 ، 1828 ، 2135 ؛ افلاك متحدالمركز 132 ، 136 ، 791 ، 1196 ، 1852 ، 1858 ، 2551 ؛ افلاك نه‌گانه 1473 افندي پولو ( افندو پولو ) ، كالب بن الياس : 2713 افنو : 3231 ، 3643

افوروس كومي : 93 ، 147 ، 158 ، 160

افيقور ، اپيكور

افيون : 217 ، 225 ، 1212 ، 1517

اقامتگاه باختري : 2239 ، 2240

اقامتگاه خاوري : 2239

اقاليم سبعه : 1644

اقبال و ادبار اعتدالين : 589 ، 592 ، 722 ، 742 ، 1119 ، 1234 ، 1344 ، 1473 ، 1611 ، 1849 ، 1857 ، 1868 اقتران : 700 . اقتران حقيقي 2694 ؛ اقتران زحل و مشتري 3927

اقتصاد سياسي : 3413

اقليدس : 13 ، 134 ، 135 ، 136 ، 155 ، 156 ، 163 ، 164 ، 168 ، 182 ، 185 ، 222 ، 273 ، 393 ، 552 ، 605 ، 619 ، 654 ، 722 ، 781 ، 960 ، 1107 ، 1175 ، 1465 ، 1470 ، 1481 ، 1573 ، 1614 ، 1615 ، 1835 ، 1863 ، 2006 ، 2131 ، 2142 ، 2606 ، 2684 ، 2690 ، 2691 ، 2692 ، 2697 ، 2724 ، 2838 ، 2846 ، 3000 ، 3034 ، 3233 ، 3651 اقليدس مگارايي : 168

تاج‌الملوك ، اقونيطون‌

اقيانوس : 1483 ، 1640 . اقيانوس اطلس 819 ، 2013 ، 2905 ؛ اقيانوس اطلس شمالي 2239 ؛ اقيانوس‌ هند 824 ؛ پويش اقيانوس اطلس 2225

اِكاتريناي دوم : 3983

اِكارت دومينيكي : 2021

اُكامي ، آكمي‌

اكبرشاه هندي : 2573 ، 3124 ، 3469

اكتاو : 805 ، 2759

اكتشافات جغرافيايي : 1644

اُكرياتوس ، يوآنس : 773 ، 933 ، 1027 ، 1028 اكسيد سرب : 1062

اكسيد مس : 664

اكسير : 1907 ، 2219 ، 2853 ، 2854 ، 2856 . اكسير حيات 1635

اكفانتوس سيراكوزي : 132 ، 137 ، 155

اكليل زرد ( سولفيد قلع ) : 2205

اكليل كوهي : 2278

اِكوام ، پير : 3200

اِكوان : 454 ، 477

اكوي زرين ( سكه ) : 3414

اِكهارت ( اورايي ) : 951 ، 1070 ، 1076 ، 2096 ، 2107 ، 2417 ، 2441 ، 2666 ، 2667 ، 2668 ، 2669 ، 2675 ، 2804 ، 3161 ، 3206 ، 3496

اكيتوكي : 1755

اگتاي قاآن : 1332

اُگموند ( اوگموند ) ، اسپانهايمي : 817 ، 819 ، 1353 ، 1490 ، 1492

اگموندسُـن ، اسكوپتي : 1042

اِگوما ( روغن ) : 2206

الازهر : 1453

الاف هارالدسن ، قديس : 3493

الاگابالوس : 314

الاوس ماگنوس : 3740

الاهيات : 21 ، 342 ، 393 ، 894 ، 1446 ، 1780 . الاهيات‌ قبطي ( منوفيزيتي ) 2112 ؛ الاهيات مسيحي‌

292 ، 1563

الئونور آكيتني ( آكويتانيايي ) : 1226 ، 1283 البطريق : 527

البَلَگ ، اسحاق البلگ‌

الجايتو ( اولجايتو ) خدابنده ، ايلخان : 2317 ، 2721 ، 2727 ، 2998 ، 3065 ، 3067 ، 3071 ، 3126 الجوهرالفرد ، جوهر فرد

الحاد : 1002 ، 1035 ، 2090 . الحاد نسبي 1412 الحاكم ، خليفه ، حاكم‌

اِلدَد هَه ـ دَني : 2463

اُلدرادو دا پونته : 2216 ، 2389 ، 3075 ، 3077 ، 3078 اُلدرادوي مِدايي ، جوواني دو : 1167

الزهرا : 617

ال سابيو ، سانچو : 1296

ال سيد / رودريگو ( روي ) دو دياز دو ويوار : 1142 ، 1281 ، 1333

العاذر ، رابي : 1851 ، 3211

العاذر اَشكِنازي بن ناتان ، هَه ـ بَبْلي ، العاذر بن‌ ناتان بَبْلي‌

العاذر بن سمويل ورونايي : 1774

العاذر بن ناتان بَبْلي : 3503

العاذر ( العاذار ) بن هيركانوس هَه ـ گدُل‌: 2787 ، 3580 العاذر ( العاذار ) بن يهودا ( قالونيموس ) ، العاذر وُرمسي‌

العاذر وُرمسي / عطار : 1341 ، 1408 ، 1461 ، 1590 ،، 1776 ، 2465

العازر ، ناتان بن اليعاذر

العازر : 1301

الغ بيك ( الغ بيگ ) : 654 ، 743 ، 787 ، 1866 ، 3238 ، 3603 ، 3605 ، 3609

الفبا : 2778

الفباي ارمني : 368 ، 385 ، 2448

الفباي اويغوري : 1381 ، 1463

الفباي براهمي : 1025 ، 128 ، 142 ، 2484

الفباي چوآن : 187

الفباي چيني : 476 ، 508 ، 1687

الفباي دِواناگاري : 1030 ، 2484

الفباي رون / ژرماني : 2442

الفباي زيريايي : 3954

الفباي ژاپني : 1381

الفباي ژرماني ، الفباي رون‌

الفباي سامي : 128 ، 2484

الفباي سانسكريتي : 452

الفباي سرياني : 1092

الفباي سرياني سطرنجيلي : 1992

الفباي سغدي : 1992

الفباي سيريلي : 581

الفباي شرقي : 385

الفباي عبري : 1767

الفباي قديم گرجي : 386

الفباي كره‌اي ، انمون‌

الفباي گاليك : 2482

الفباي گرجي : 2379

الفباي گلاگليتي : 581

الفباي مغولي : 1687 ، 1992

الفباي مهر كوچك : 187

الفباي هيروگليف : 2455

الفباي يوناني : 385

الفيديوس : 3711

القنطره‌: 276

الكازار ( قصر اشبيليه ) : 3119

الكساندر ، آلكساندر

الكل : 809 ، 940 ، 988 ، 1635 ، 1901 . تاريخ ساختن‌ الكل 1243 ؛ تقطير الكل 1125 ، 1243 ؛ دستور تهيه‌ٴ الكل 524 ؛ قديمي‌ترين اشاره به الكل‌ 1243 ؛ كشف الكل 524 ، 1244

الكندروس : 637

الكواتيم : 884 ، 1132 ، 1157 ، 1263

الموت ، قلعه‌ٴ الموت‌

المپياد ( واحد گاه‌شماري چهارساله در يونان‌ باستان ) : 91 ، 165

المپيك ، بازي‌ها : 175

المرشد ، تميمي ، محمد بن احمد

الواح دوازده‌گانه : 105 ، 202

اِلوِه : 3282

الوهيت مسيح : 1099

الهازن ، ابن هيثم‌

الٰهه‌ٴ خورشيد : 497

الي ، پير دالي‌

الياس اول ، الياس طيرهاني‌

الياس بارشينايا : 716

الياس بَحور ، الياس لويتا

الياس بن عاشر هَه ـ لاوي اشكنازي ، الياس لويتا الياس بن موسي‌ٰ بشيظي ادرنه‌اي : 3515

الياس بن موسي‌ٰ دو ويداس : 2711

الياس بن موسي‌ٰ هَه ـ نَقَدن : 2462

الياس بن يوسف حبيلو : 2650

الياس بن يهوداي مونپليه‌اي : 2895

الياس تِشبي : 3850

الياس طيرهاني ( اول ) : 710 ، 717 ، 2451 الياس فروتولف ، فروتولف بامبرگي‌

الياس لويتا ( بَـحور ) : 3850

الياه دِل مِديگو : 2542

الياي ونيزي : 3349

الي دو روفه : 713

اليزابت ، ملكه : 1853 ، 1985 ، 3469

اليزابت دو بورگ / ليدي كلر : 2586

اليسيف ، جورج : 2254

اليسيف ، سِرژ : 2029

اليگريوس تبسي : 997

اُليمپوس : 3715

الينور پرونسي : 3690

اِليو آنتونيو دو نِبريخا ( لِبريخا ) : 3437 اُليوار اوگوستيني ، برنات : 2102

اُليوي ، اوليوي‌

اماكن مقدسه : 818

ام‌الدماغ : 1056

ام‌الرقيق ، نرم‌شامه‌

ام‌الغليظ ، سخت‌شامه‌

اماله : 877

اماميه : 984 ، 2721

امان نامه : 3915

امانوئل بن سليمان : 1741 ، 2117

امانوئل دو مونتيكولو : 2880

امپدوكلس / انباذقلس ( آگريگنتومي ) : 102 ، 104 ، 109 ، 139 ، 219 ، 2546

امپدوكلسي ، آيين : 194

امپراتور زرد / هوانگ تي : 133 ، 141 ، 176 ، 181 ، 300 ، 659

امپراتوران : 2064

امپراتوري : 450 . امپراتوري آسماني ( مقدس ) روم‌ 3082 ، 3116 ؛ امپراتوري ايران 450 ؛ امپراتوري‌ بيزانس 1063 ، 3123 ؛ امپراتوري پارس 2449 ؛ امپراتوري پالئولوگي 2037 ؛ امپراتوري چونگ كو 3127 ؛ امپراتوري لاتيني 1329 ؛ امپراتوري مغول‌ 1354 ، 1493 ، 2523 ؛ اضمحلال امپراتوري روم‌ 1296 ، 1483

امپيريكوس بوردويي ، ماركليوس : 367 ، 380 امتحانات ، نظام : 763

املاي اسامي : 728

امم ضاله : 1067

اموال غيرمنقول : 1101

اِموان فلوري : 706 ، 712

امور دولتي : 1296

امور كليسايي : 1296

امويان : 828 . امويان اندلس 1275 ؛ امويان قرطبه‌ 1974

اُميكرُن : 2143

امير افضل ، ملك‌الافضل يوبي‌

امير ركن‌الدين بيبَرْس منصوري خطئي ،

بيبَرْس منصوري‌

اميركبير : 3069

امين‌الدوله ، ابن غزال‌

امين‌الدوله ابوالحسن هبةالله بن صاعد تلميذ ، ابن تلميذ

امين‌الدوله ابوالفرج يعقوب بن اسحاق بن قُف‌ّ مسيحي كَرَكي ، ابن قُـف‌ّ

امين‌الملك : 3910

امية بن ابي‌الصَلت ، ابن ابي‌الصَلت‌

انباذقلس ، امپدوكلس‌

انبا يوحنا : 3101

اِن بُندَوي مارسيايي : 2545

اِن بنه ابرام ( پروفيت ) ، بِدِرسي ، جدياه بن ابراهيم‌ انبياي صغار : 81 ، 82

انبيق : 1900

انتگرال‌گيري : 782 ، 937 ، 1030

آنتونيوس آندرياس : 2102

انجدان رومي : 2278 ، 2286

انجمن جغرافيايي آمريكا : 2030

انجمن معارف لذت‌بخش : 2427

انجمن مقدس : 3134

انجير : 855

انجير معبد / درخت بودا / درخت بزرگ‌

روشنايي ) : 87 ، 373

انچين : 545

انحراف جنسي : 901

انحلال : 1905

اندازه‌شناسي : 1124

اندازه‌گيري : 1031 . اندازه‌گيري احجام 459 ؛ اندازه‌گيري ارتفاع و فاصله 315 ؛ اندازه‌گيري‌ وقت‌، ابزارهاي اخترشناسان مسلمان 1631 ؛

معيار اندازه‌گيري آسمان 2165

اندام‌ها : 1058 . اندام‌هاي تناسلي 171 ؛ اندام‌هاي‌ جنسي 1942 ؛ اندام‌هاي جنسي زنان 173

اندروي وينتوني ( وينتُني ) : 3381 ، 3452 ، 3872 اندلس : 617

اندود كردن ( گل گرفتن ) : 1905

اِن دوران : 2704

انديشه‌ٴ ايراني : 1118

انريكا تراستامارا / انريك دوم : 3119 ، 3120 ، 3829 ، 3866

انريك دوم ، انريكا تراستامارا

انريكو : 2225

انريكو دا گامديا ( گامونديا ) ، هاينريش آرلر فون‌ گموند

انريكوي بلنسي : 1521

انريكوي دريانورد : 2223 ، 2226 ، 2889 ، 3262 ، 3274 ، 3284 ، 3725

انريكوي ( انريك ) سوم ( كاستيلي ، دردكش ) ، شاه كاستيل : 3264 ، 3482 ، 3520 ، 3602 ، 3829 ، 3866

انزيو : 850 ، 1500 ، 1577 ، 1931 ، 2433

انزيو ( انريكو ) ، شاه ساردني : 3962

انسان : 1065 ، 1809

انسان‌شناسي : 1358 ، 1448

انسان‌گرا : 479

انسان‌گرايان : 629

انسان‌گرايي : 960 ، 1014 ، 2052

اُنِـستو دا بولونيا : 3618

انستيتو پاستور پاريس : 3785

انس و جن : 1246

انشا : 1428

انشو دائيشي ، ايپن شونين‌

انصاري ، زكريابن محمد : 1757 ، 2199

انطاكي ، ابوالقاسم علي بن احمد مجتبي‌ٰ : 3665 انعقاد خون : 875

انقروي ، صلاح‌الدين : 3341

انقلاب 987 : 669 . انقلاب آموزشي سده‌ٴ سيزدهم‌ 1319 ؛ انقلاب آمريكا 3121 ؛ انقلاب كبير

فرانسه 775 ، 2052 ، 2185 ، 2385 ، 2348 ، 2809 ، 2965

انقلاب شتوي : 415 ، 1882

انقلاب صيفي : 158 ، 169 ، 415

انقلابين : 377 ، 2165

انكسار جوي : 217 ، 222 ، 275 ، 704 ، 2170 انكسار نور : 132 ، 137 ، 217 ، 222 ، 268 ، 275 ، 552 ، 2170

اِنكو ـ دائيشي ، گِـنگو

اِنگِـل ، يوهان : 2555

انگلبرت آدمونتي ( ادمونتي ) : 1680 ، 1986 ، 2107 ، 2172 ، 2194 ، 2375 ، 2397 ، 2669 ، 3184 ، 3626 ، 3967

انگلبرت اولمي ، ياكوب : 3268

انگلبرت ( گيلبرت ) ، پرِه : 3224 ، 3233 ، 3512 ، 3620 انگلستان ( انگليس ) : 264 ، 586 ، 706 ، 761 ، 1072 ، 1143 ، 1283

انگل‌شناسي : 850

انگل مولد جرب : 946 ، 1053

انگليسيان : 865 ، 912 ، 966 ، 1116 ، 1364 اِنگي ( ينگي ) : 630 ، 668

اُنْـمون / الفباي كره‌اي : 2493

انوري : 2769 ، 3116

انوشيروان ، خسرو ( ساساني ) / انوشيروان ، دادگر ( عادل ) / كسري‌ٰ ، شاه ايران : 402 ، 403 ، 405 ، 420 ، 410 ، 411 ، 433 ، 2038 ، 2476 انوشيروان بن خالد : 1278

انوشيروان دادگر ( عادل ) ، انوشيروان ، خسرو اِنّـين ، جيكاكو دائيشي‌

انيوس : 106 ، 151 ، 189 ، 191 ، 201 ، 2369 اواگريوس : 439 ، 3043 ، 3782

اواگريوس مدرس ، اواگريوس‌

اوآن سِـكي ، وانگ آن ـ شيه‌

اوئِسوگي نُريزانه ( نوريزانه ) : 2590 ، 3547 اوباكو : 1412

اوبالدو دِل مونتْه پزارويي ، گويدو : 3247 اوبرتو دِچمبرو : 3577 ، 3952

اوبرتو دي كورتنوا : 2353

اوبِرتينو دا فرارا : 3369

اوبرتينو دا كاراراي جوان : 3948

اوبِر دو مونديديه : 1743

اوبرياچي ايتاليايي : 3976

اوپاتوريا : 224

اوپتيك ، اپتيك‌

اوپيچينوس دو كانيستريس : 2370

اوتامارو ( = كيتاگاوا ) : 3315

اوتر : 586 ، 595

اوتراكيان : 2582

اوتركور ( دوترِكور ) ، نيكلاس ( نيكولا ) : 2021 ، 2634 ، 2642 ، 2646 ، 2647

اوتِسيا : 2201

اوتنبروك ، فيليپ : 1815 ، 2071 ، 2376 ، 3035 اوتو ، سلسله : 1676

اوتو برونفلز : 3486

اوتوخُـس / اوطيخا : 2057

اوتوخيوس ، اوتوكيوس‌

اوتو فُـن ناينهوز ( راينهوز ) ، ويلهلم بولدِنزْله‌ اوتوكَر اشتيريايي : 2375

اوتوكيوس / سعيد بن بطريق : 403 ، 413 ، 589 ، 627 ، 1181 ، 1977 ، 3717

اوتولوكوس ( بي‌تي‌نيايي ) : 145 ، 156 ، 1119 ، 1175 ، 1179 ، 1573 ، 1615 ، 3000

اوتوي اول ، امپراتور آسماني روم : 640 ، 647 ، 668 ، 669

اوتوي برونسويكي : 2827

اوتوي چهارم ، امپراتور : 828 ، 1318 ، 1372 ، 1489 اوتوي دوم ليختن اشتايني ، امپراتور : 645 ، 3028 اوتوي فريزينگي : 998 ، 929 ، 953 ، 960 ، 968 ، 1076 ، 1249 ، 3031 ، 3086

اوتوي كبير : 661

اوثره‌ٴ نروژي : 2238

اوچي ميچيهيده ، ايپن شونين‌

اوچين : 2072

اوحدالزمان ابوالبركات هبةالله بن علي بن ملكا بلدي ، هبةالله بن ملكا

اود ، ريشار : 3185 ، 3327 ، 3367 ، 3344 ، 3527 اودا ، امپراتور : 2590

اود چهارم : 3275

اودكسوس : 1119

اودموس‌: 165 ، 392

اودموس اسكندراني : 173

اودموس رودسي : 145 ، 147 ، 154

اودو ، قديس ، اودوي كلوني‌

اودوريكو (اُدوريكو) دا پوردِنونه / ادوريك‌ پوردنوني : 2251 ، 2292 ، 2370 ، 2746 ، 2830 ، 3735

اودوفرِدوس (اُدوفردوس‌) : 1375 ، 1539 ، 1675 ، 3925

اودوكسوس كنيدوسي : 132 ، 135 ، 136 ، 137 ، 140 ، 149 ، 154 ، 156 ، 170 ، 198

اودوكيا : 386

اُودونيس (اُدونيس‌) ، گرالدوس : 2509 ، 3568 اودوي كلوني : 614 ، 615

اودوي موني : 723 ، 728 ، 747 ، 752 ، 837 اودي ( اُدي ) ، اشتيورنو : 937 ، 1029 ، 1238 ، 2442 ، 3232

اوديسه ، اديسه‌

اودينگتُن ، والتر ، ادينگتن ايوشامي‌

اور ، سلسله : 377

اورابه ، گِنشين‌

اورابه كِنكو ، يوشيدا كِنكو

اوراد : 2110 . اوراد جادويي 496

اورار دو ترموگون : 3407

اورار دو كُنتي : 3185 ، 3242 ، 3327 ، 3346 ، 3444 ، 3529

اوراسيا ( آسيا و اروپا ) : 273

اورام و قرحه‌ها : 667

اوربان پنجم ، اوربانوس پنجم‌

اوربان چهارم ، اوربانوس چهارم‌

اوربان دوم : 1084

اوربان ششم ، اوربانوس چهارم‌

اوربان هفتم : 2299

اوربانوس ( اوربان ) پنجم ، پاپ / گيوم‌

دو گريموار : 1426 ، 3132 ، 3138 ، 3139 ، 3142 ، 3160 ، 3371 ، 3485 ، 3490 ، 3493 ، 3534 ، 3535 ، 3536 ، 3544 ، 3566 ، 3622 ، 3820 ، 3844 ، 3805 ، 3924 ، 3942 ، 3944 ، 3947

اوربانوس ( اوربان ) چهارم ، پاپ : 1426 ، 1742 ، 3131 اوربانوس ( اوربان ) ششم ، پاپ : 1710 ، 3133 ، 3136 ، 3137 ، 3155 ، 3159 ، 3187 ، 3429 ، 3458 ، 3464 ، 3477 ، 3480 ، 3489 ، 3494 ، 3531 ، 3535 ، 3536 ، 3537 ، 3540 ، 3572 ، 3636 ، 3642 ، 3706 ، 3926 ، 3927 ، 3749

اوربانوس مجار : 3686

اوربانوي بولونيايي : 2101 ، 2620

اورتِليوس ، آبراهام ، اورت وامپِـني‌

اِوِرت وامپِني : 2673 ، 3282

اورتولف باواريايي : 3331

اورخان ، سلطان عثماني : 2187 ، 2721 ، 3123 ، 3595 ، 3601 ، 3890

اورچارد ، جان : 3690

اورسِل ، ماسن : 2084

اورسوي كالابريايي : 864 ، 867 ، 872 ، 893 ، 1136 ، 1268

اورسيني ، ناپلئون : 2854 ، 2959

اورشليم : 127 ، 450

اورفا : 2449

اوركانيا ، دي چونه‌

اورگتس نيكوكار : 184

اورِل استين : 324

اورليانوس ، كايليوس ، كارليوس اورليانوس‌

اورليوس ، ماركوس : 193 ، 289 ، 294 ، 296 ، 298 ، 300 ، 301 ، 328 ، 1302 ، 3043

اورليوس اوگوستينوس ، اوگوستين ، قديس‌

اوروس : 386

اوروسيوس : 382 ، 482 ، 586 ، 596 ، 929 ، 953 ، 1913 ، 1914 ،، 2606

اوروفون : 104 ، 121

اوروگولياريوس ، بارتولوميوس : 2173

اورولوگيوم : 2819

اوره : 2359

اورياك ، ژربر ، ژربر

اوريباسيوس : 160 ، 237 ، 278 ، 299 ، 346 ، 349 ، 351 ، 352 ، 361 ، 463 ، 597 ، 1946 ، 2358 ، 2940 ، 2972 ، 3333 ، 3781

اوريپيدس ( اوريپيد ) : 201 ، 202 ، 2777 ، 3090 ، 3531 اوريسپا ( سيسيلي ) ، جوواني : 3021 ، 3321 ، 3323 ، 3324 ، 3362 ، 3459

اوريگن اسكندراني : 289 ، 292 ، 303 ، 307 ، 347 ، 370 ، 2448 ، 2602 ، 2927

اوريگنا : 1320

اوريول ، پي‌ير : 2044 ، 2048 ، 2092 ، 2103 ، 2620 ، 2629

اوريون : 386

اوزان قديم : 1629

اوزان و مقياسات : 310 ، 716 ، 2172

اوزان و مقادير : 98 ، 181 ، 425 ، 518 ، 584 ، 702 ، 775 ، 808 ، 1265 ، 1292 ، 1517 ، 1956 ، 2130،2778 ، 2809 ، 2941 ، 2948

اوزبيوس نيكومديايي ( قيصراني‌) : 93 ، 226 ، 339 ، 347 ، 350 ، 382 ، 418 ، 465 ، 605 ، 715 ، 2894 ، 2927 ، 3043

اوزو دي ماره : 2889

اوژن : 800

اوژيا دانگلور : 3335

اوژياي هشتم : 3270 ، 3733

اوسا : 433

اوستاتزيوي ماترايي : 1269

اوستاتيوس ( سالونيكي ) : 260 ، 828 ، 1126 ، 1142 ، 1230 ، 1249 ، 1281

اوستاش ( اُستاش ) دِ شان / مورِل : 3150 ، 3152 ، 3157 ، 3185 ، 3202 ، 3205 ، 3227 ، 3327 ، 3371 ، 3444 ، 3551

اوستانِس : 244

اوستراتيوس نيقي : 1330 ، 1441

اوستروگوت : 413 ، 418 ، 440

اوسترومنيدس ، جزاير ، جزاير قلع‌

اوستِنتا : 1443

اوستي ، قوم : 2380

اوسلي ، ريشار : 1481

اوسونيوس : 351 ، 352 ، 359 ، 834 ، 3021 ، 3421 اوسياس ماركوي بلنسي : 2617

اوطوقيوس ، اوتوكيوس‌

اوفميا ، ملكه‌ٴ نروژ : 2673

اوقات ، لزوم شناخت : 1474

اوقات سعد : 656

اوقاف : 2041 ، 2406

اوكامي ، آكمي‌

اوكتاويانوس : 232

اوكتمون : 103 ، 116

اوكِتوس ( اصطلاح ) : 803

اوكسن ، پيِـر : 3830

اوكيتا ، هيدئيه : 1273

اوگتاي / تئاي تسونگ : 820 ، 1430 ، 1463

اوگريم : 554

اوگموند اسپانهايمي‌

اوگموندسن ، اسكوپتس : 2442

اوگوئتوس : 1929

اوگو بِنتسي / اوگوي سي‌ينايي : 3818

اوگو بورگونيوني ، اوگوتيوي بورگونيايي‌

اوگوتيوي بورگونيايي : 1655 ، 1668،، 3370 اوگو دُكاستللو ، اوگوسيتا دي كاستللو

اوگو دو سيويتاته كاستِليس ، اوگوسيتا دي كاستللو اوگوست ، آنتونين : 312

اوگوستوس ، امپراتور روم : 233 ، 237 ، 238 ، 2371 ، 2375 ، 2842 ، 3019

اوگوستوس دوم : 2859

اوگوستيان ، فرقه ، اوگوستينيان‌

اوگوستين ( اوگوستينوس )، قديس : 173 ، 234 ، 245 ، 323 ، 324 ، 350 ، 362 ، 366 ، 367 ، 372 ، 380 ، 382 ، 431 ، 551 ، 585 ، 586 ، 732 ، 831 ، 853 ، 929 ، 953 ، 991 ، 1402 ، 1444 ، 1578 ، 1607 ، 1796 ، 1803 ، 1820 ، 1901 ، 2050 ، 2199 ، 2237 ، 2261 ، 2300 ، 2507 ، 2595 ، 2602 ، 2611 ، 2612 ، 2619 ، 2630 ، 2631 ، 2652 ، 2668 ، 2669 ، 2673 ، 2768 ، 2802 ، 2803 ، 2886 ، 2974 ، 3076 ، 3160 ، 3184 ، 3185 ، 3207 ، 3408 ، 3422 ، 3461 ، 3492 ، 3496 ، 3500 ، 3524 ، 3625 ، 3641 ، 3836 ، 3874 ، 3928 ، 3946 ، 3982 .

اصول اوگوستيني 976 ؛ عهد اوگوستين 243

اوگوستين ( اوگوستينوس ) ترنتي : 2132 ، 2301 ، 2745 اوگوستينوس ، اوگوستين ، قديس‌

اوگوستيني ، فرقه ، اوگوستينيان‌

اوگوستينيان ، فرقه : 1010 ، 1171 ، 1319 ، 1402 ، 1462 ، 2098 ، 2619 ، 2621 ، 2672 ، 2675 ، 2745 ، 3079 ، 3490 ، 3570

اوگوسيتا دي كاستللو : 2301 ، 2738 ، 2739 اوگوسيتاي كاستللويي ، اوگوسيتا دي كاستللو اوگولينو دا مونته ( مُنته ) كاتيني : 3320 ، 3349 ، 3370 ، 3807 ، 3818 ، 3819

اوگوليني ، برناردينو : 2148

اوگونه دي پرووِنزا : 1888 ، 3361

اوگوي بورگونيايي : 1506

اوگوي سي‌يِنايي ، اوگو بِنتسي‌

اولافر ثوردارسُـن ، ثوردارسُون ، اولاف‌

اولپيان ( اولپيانوس ) : 301 ، 304 ، 305 ، 316 ، 384 ، 424 اولپيانوس ، دوميتيوس ، اولپيان‌

اولجايتو خدابنده ، الجايتو خدابنده‌

اولدنبورگي ، الدنبورگي‌

اولريك ( اولريش ) استراسبورگي ( اتريشي ) : 1598 ، 1604 ، 1811 ، 2670

اولفيلاس : 339 ، 340 ، 2442

اولمان ، اشترومر ، اشترومِر

اولومپيودو روس : 367 ، 368 ، 377 ، 382

اوليأالله : 2096

اوليا چلبي : 2186

اوليوِتان ، فرقه : 2047

اوليور ، برنات : 3441

اوليوي ( اُليوي ) ، پيِـر ( پيِـر ژان‌، پتر ) : 798 ، 799 ، 1597 ، 1604 ، 1630 ، 1705 ، 1804 ، 1818 ، 1891 ، 1893 ، 2021 ، 2176 ، 2177 ، 2503 ، 2507 ، 3246 ، 3623 اوليويه ، ژان : 2150

اوليويه ، سيدني : 2152

اومايادو ، شوتوكو تائيشي‌

اوناساندر ( اوناساندروس ) : 250 ، 258

اونس ( = 47 اتم ) : 1443

اونگ وِئي : 2799

اونو : 492

اِونوس پاروسي : 3314

اونوفريو سول جانيكولو : 3140

اونونو تاكامورا : 3547

اونو ياسو ـ مارو : 504 ، 505

اوورني ، پي‌ير : 2103

اوويد ، اوويديوس‌

اوويديوس ( اوويد، اويد ) : 878 ، 1578 ، 1607 ،، 1803 ، 2853 ، 3031 ، 3039 ، 3379 ، 3427 ، 3558 ، 3617 ، 3836 ، 3876

اوهارا : 1081

اوهام : 714

اوهمروس : 144 ، 151 ، 2369

اوهِمِريسم : 151

او ـ يانگ هسين ( شين ) : 526

او ـ يانگ هسيو ( شيو ) / ون چونگ : 630 ، 724 ، 726 ، 729 ، 749 ، 759 ، 847 ، 1144 ، 2489 ، 2490 ، اُو يانگ يو : 3919

اُويد ، اوويديوس‌

اويس ، شاه ايلكاني : 3858

اويسوگي نوريزانه : 1750

اويغورها : 324 ، 1916

اويكومنه : 199

اوينوپيدس خيوسي : 103 ، 113

اويو ـ ريودا : 438

اَهدَل ، حسين بن عبدالرحمن ، ابن اَهدَل‌

اهرام : 873

اهرم : 1033 . اهرم زاويه‌اي 798 ، 1349 ، 2176 ؛ اهرم‌ها 183

اهريمن : 1230

اهل‌الطريق : 2185

اهل بدعت : 478

اهل سنت : 1291

اهله‌ٴ قمر ( تغييرات ماه ) : 2354

اَهِماز : 726 ، 757

اهُمَن ، اُلُف : 3740

اهوازي ، علي بن عباس : 22 ، 639 ، 663 ، 695 ، 724 ، 751 ، 884 ، 920 ، 1268 ، 1938 ، 1940 ، 1945 ، 1946 ، 2833 ، 2952 ، 2969 ، 2979 ، 2982 ، 3330 ، 3353 ، 3336 ، 3823

اهورمزدا : 1230

اُهيكي ، نيكلاس : 2974 ، 2982

اياس : 3136 ، 3137

اياصوفيه : 403 ، 413 ، 424 ، 2036

ايام بحران ، هفت‌

ايام سعد و نحس : 72

ايانگار ، هـ . سشا : 2486

ايباس / هيبها : 371 ، 394

ايپرمان ( ايپرمن ) ايپرايي ، يان : 1508 ، 1949 ، 2310 ، 2338 ، 2339 ، 2346 ، 2364 ، 2440 ، 2982 ، 2984 ، 3358 ، 3574

ايپرمن ، ايپرمان ايپرايي‌

ايپن شونين / انشو دائيشي / اوچي ميچيهيده : 1568 ، 1715

ايتاليا ، رستاخيز : 1013

ايتالياي جنوبي : 706

ايتالياييان : 865 ، 1116

ايتره ، اميل : 2348

ايثلستان : 988

ايجي‌، عضدالدين : 2124 ، 2723 ، 2728 ، 3596 ، 3968 ايچي‌جو فويويوشي : 3074

ايخيمنس ، فرانسيسكو : 2009 ، 3200 ، 3441 ، 3550 ايخيمينيس ، ان فرانسسك ، ايخيمنس‌

ايدمر كانتربري : 1093 ، 3029

ايران : 450 ، 571 ، 782 ، 786 ، 1617 ، 2498 ، 2887 ايرانشهري ، ابوالعباس : 2181

ايرانيان : 638 ، 729 ،، 758 ، 1338 ،