دریافت فایل صوتی گفتگوی سناتور کرک

دریافت فایل صوتی از پیوند بالا – سناتور مارک کرک می گوید که گرسنگی دادن مردم ایران برای تنبیه حکومت هیچ ایرادی ندارد

Mark Kirk Says It’s Okay To Starve Iranians To Punish Their Government

You can leave a response, or trackback from your own site

پیوند کوتاه به این نوشته:

هنوز دیدگاهی برای این پست وجود دارد شما می توانید نخستین دیدگاه را بنویسید

دیدگاه خود را بنویسید

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :dance: :cry: :bow: :arrow: :angry-: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)

WWW.FARDA.US © 2008-2015, Project by Tarnama.org Hosted by Live Hoster | All Images and Objects are the property of their Respective Owners