آيناز احمق انقدر انقدر زر زيادي نزن پانترك احمق من …

دیدگاه فرستاده شده در سند تجزیه طلبی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان (آداپ) و فاخته زمانی نویسنده: احمد اشرفي نوشنق(اريانا) از اردبيل.

آيناز احمق انقدر انقدر زر زيادي نزن پانترك احمق من ميدونم كه تو يك بوگندوي دوجنسه و يك تورك اوغلو هستي نه تورك قيزي واقعا كه خيلي احمقي پانترك خر زر زياد نزن تو و امثال تو گوه خوردن ادعاي ارضي كنند اول بايد كردستان تركيه تجزيه شود و به ايران ملحق شود :arrow:

دیدگاههای دیگر احمد اشرفي نوشنق(اريانا) از اردبيل

فاخته زمانی؛ لمپنیسم آریایی یا لمپنیسم ترکستان
تركهاي خر مثل تو چطور به خودشون جرات ميدن به افغانستان توهين كنند؟ احمق اذربايجان چقدر وسعت داره مگه؟ نصفشم كه ارامنه دلير به دست اورند مرحبا بر غيرتشان ترك احمق بي غيرت عرضه داري برو ارتساخ(قره باغ سابق) رو ازاد كن
كابل از تبريز قشنگ تره احمق
تو برو در مورد تروريستهاي ترك چچني زر بزن احمق :arrow: :arrow: :arrow:
تبريز نكبت زده انكاراي مشروب زده باكوي كاباره زده خودتون مقايسه كنيد :oops: :oops: :oops:


فاخته زمانی؛ لمپنیسم آریایی یا لمپنیسم ترکستان
اي ترك خر خانه شيران
اي هرزه گياه خاك ايران
زين پس به هر كجا رسيدي
هر جا كه نام ايراني ديدي
در محضر ارباب ايراني ات دم تكان ده
برخيز و وفاي خود نشان بده پانترك احمق :arrow:


ترک نیوز و ماشین حساب ترکی احمدی نژاد
شهريار شاعرك احمق بيسواد در شعر كثيف خوذش از دهان الوده و نجسش مردم تهران را خطاب قرار داده اما همه مي دانند اين احمق نژادپرست منظورش تمام كوردها و فارسها بوده وگرنه كه به ادعاي خودشان كلي ترك خر در تهرانشون زندگي ميكنه :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
اين احمق خواسته اذربايجان و تركها را دفاع كنه گهگاهي خايه هاي لر و گيل و بلوچ را ماليده كه بگويد اره منظور من فقط فلان و بهمان بوده

شهريارك احمق منظورتو همه فهميدن
منظورت اين بوده كه الا تبريزيا و الا اي ترك خر انصاف كني الان خري يا پدرسگ؟ :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:


ترک نیوز و ماشین حساب ترکی احمدی نژاد
۱-شعر تهران و تهرانی شهریار در پاسخ به نژادپرستان تورک سگ

شعر تبریز و تبریزی احمق خر سگ سروده محمدحسین بهجت تبریزی ملقب به شهریار احمق

الا تبریزیا انصاف می کن خر تویی یا تو؟

الا ای داور دانا تو می دانی که ایرانی
چه محنت ها کشید از دست این تبریز و تبریزی!چه طَرفی بست از این جمعیت، ایران جز پریشانی؟
چه داند رهبری، سرگشتۀ صحرای نادانی؟!
چرا مردی کند دعوی، کسی کاو کمترست از زن
الا تبریزیا انصاف میکن: خر تویی یا من؟!
•••
تو ای بیمار نادانی چه هذیان و هدر گفتی
به رشتی کلّه ماهی خور، به طوسی کلّه خر گفتی
قمی را بد شمردی، اصفهانی را بَتَر گفتی
جوانمردان تهراننننننننننننن را ترک خر گفتی(اشاره به ترکا گل پسرن فارسا ترک خرن)
تو را آتش زدند و خود بر آن آتش زدی دامن
الا تبریزیا انصاف میکن: خر تویی یا من؟!
•••
به دستم تا سلاحی بود راه دشمنان بستم
عدو را تا که ننشاندم بجای، از پای ننشستم
به کام دشمنان آخر گرفتی تیغ از دستم
چنان پیوند بگسستی که پیوستن نیارستم
کنون تنها علی مانده ست و حوضش، چشم ما روشن!
الا تبریزیا انصاف میکن: خر تویی یا من؟!
•••
چو استادِ دغل سنگ محک بر سکّۀ ما زد
ترا تنها پذیرفت و مرا از امتحان وا زد
سپس در چشم تو تبریز به جای پانتورکسیمممممممم جا زد
چو تبریززززززززز نیز تنها دید، با جمعی به تنها زد
تو این درس خیانت را روان بودی و ترک هم کودن
الا تبریزیا انصاف میکن: خر تویی یا من؟!
•••
چو خواهد دشمنی بنیاد قومی را براندازد
نخست آن جمع را از هم پریشان و جدا سازد
چو تنها کرد هریک را، به تنهایی بدو تازد
چنان اندازدش از پا که دیگر سرنیفرازد
تو بودی آنکه دشمن را ندانستی فریب و فن
الا تبریزیا انصاف میکن: خر تویی یا من؟!
•••
چرا با دوست دارانت عناد و کین و لج باشد؟
چرا بیچاره کردستاننننننننننننن عضو فلج باشد؟
مگر پنداشتی ایران ز تهران تا باکوووووووووووووووو باشد؟!
هنوز از ماست ایران را، اگر روزی فرج باشد…
تو گل را خار می بینی و گلشن را همه گلخن
الا تبریزیا انصاف میکن: خر تویی یا من؟!
•••
تو را تا آذری آذربایجان بود و خراسان بود
کجا بارت بدین سنگینی و کارَت بدینسان بود
چه شد کرد و لر قهرمان کزو هر مشکل آسان بود
کجا شد ایل قشقایی کز خیانتش ایران هراسان بود
کنون ای پهلوان چونی؟! نه تیری ماند و نی جوشن!
الا تبریزیا انصاف میکن: خر تویی یا من؟!
•••
کنون گندم هم از سمنان فراز آید هم از زنجان
هم ماهی و برنج از رشت و هم چایی ز لاهیجان
دگر انبانه از گندم تهی شد دیزی از بُنشَن
الا تبریزیا انصاف میکن: خر تویی یا من؟!

۲-تورک خر حالا سگ شده!!!

ســـخــن را مـــران از تـرکان بی رگ که این قومک ، زخـر بـودن شده سگ

الـــــــهــی تــرک خــــر آواره گـــردی
بــروی « سین کیانگ» بیچاره گردی

بــــیـاوردی زتـــرکــی ، واژه ی « بـــارس»
کـه تـا تـحــقــیـر کــنی ، تـو مـــردم پـــارس

بگــفــتــی پـارســی نــیــسـت پارســـا ، هـــســت بـارس
مــــا هــــم ، ور مـــی زنــــیــم ، کــی بـــه کــی هــاس

آخـــه ای تـر ک خــر، چه قـدر خـــری تو
ز خـر بودن ، نـفـهـمی با کی طـــرفی تو ؟

که ایـن تـف سـربالا شـود بـــیـفـتـد روی تـرک ها
تــرک ها، هـاپ هـاپ کـــنـنـد ، مـانـنـد سـگ ها

زخــــوی ســــــگ بـــــودن، تـــــرکــان بــــی رگ
هــمی هـاپ هـاپ کـنـنـد ، نکــنـنـد واقـعــیـت درک

الا ای تـــرک ســـگ ، مــــشـــت تـــو واشـــد
هــــــمـــه آتـــــیـــش تـــو دود هــــــوا شــــــد

چــو مـی دانــیـم کـه « بـارس » زبـان تــرک اســــت
هـــمـه گــویـــیـم که «ســـگ» در خــور تـرک اسـت

۳-شعر نماد هر جهنم تورک سگ بود

تورک سگ

به راستی زبان فارسی را نباید به چنین اشعاری در مورد تورکان آلوده ساخت ولی افسوس که درگیری با مشتی خوک نجس ما را به چه کارهایی واداشته است .میبینید این زبان چه قدرتی دارد که هر دانشمند و شاعر و حکیم شایسته ای را در طول تاریخ به سمت خود کشانده از هندوستان و پاکستان تا عراق این زبان قلمروی تفکر و ادبیات غرب آسیا بوده و همین نکته باعث شده که زبان عقیم و وقیح تورکان هرزه گو بسیار پست جلوه کند … آیا تا به حال فارس زبانی دیده اید که تورکی بلغور کند؟ مولوی و نظامی بی شک فارسی زبان بوده اند که چنین در عرصه ی زبان فارسی درخشیده اند ما نمونه هایی همچون نیمایوشیج را داریم که او طبری بود و زبان محلی داشت و به زبان فارسی آنقدرها اشراف نداشت به همین دلیل بعضی از اشعار او برای مردم و ادیبان فاقد معنا است… از آن گذشته از زبان عظیم فارسی زبانهایی چون کردی ، لری ، گیلگی و مازنی یا همان طبری به وجود آمده که همه ی این مردمان نسبت به زبان فارسی احترام خاصی دارند چراکه فارسی مادر زبان آنان به حساب می آید … اگر چنین موردی را تورکان کفتار قبول ندارند میتوانند بمیرند ما حرفی نداریم.

پان تورکهای کفتار صفت اصولا در دنیا به تورک سگ مشهورند ، به راستی هیچ سگی نیست که در حد تورکان پست و فرومایه باشد . نباید موجود کم آزاری مثل سگ را با ادغام نام تورک وقیح جلوه داد اما میتوان گفت که سگ نمیتواند معنای تورک وحشی باشد بلکه هرجا سگی هار و وحشی دیدید باید بگویید که این حیوان یک سگ تورک است. یعنی سگی که به شدت وحشی و پلید است به عبارتی تورک است… جالب آنجاست که این صفت همیشگی شان را به دیگران نسبت میدهند مثلا اگر این مردم جنون زده ی رذل در همسایگی ژاپنی ها بودند این لقب را به ژاپنی ها داده بودند!

به هر جایی که رفتم تورک سگ بود

میان گربه ها هم تورک سگ بود

همان خوکی که با پستی فنا کرد

همه خوبی ِعالم تورک سگ بود

بدیدم روح حوا را که میگفت

بلای جان آدم تورک سگ بود!

ببینی ارمنی یا کرد و لر را

بگوید بانی ِغم تورک سگ بود

بگو با ما تو ای خوک فراری

چرا که گویی که عالم تورک سگ بود؟

تو گویی مولوی یا هم نظامی

و یا بقيه تورک سگ بود؟

نیچه و نيوتن و رازی

و حتی كل عالم ‍! تورک سگ بود؟

مگو دیگر نژاد هرزه ات را

زبان مرگ و ماتم تورک سگ بود
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:

بدان گوید خدای برزخ و عرش

نماد هر جهنم تورک سگ بود


زبان ترکی مادر همه زبانها و فارسی لهجه زبان ترکی
ترك سگ عرعرنكن ننه ق**ه احمق :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:


پیوند کوتاه به این نوشته:

بازخوری ثبت نشده به آيناز احمق انقدر انقدر زر زيادي نزن پانترك احمق من …

 • ARAZ گفت:

  پاسخ:
  خوب جمهوری اسلامی از گرده ی شما سواری می گیرد ایراد ندارد طبیعتتان همین است
  _______________________________________________________________________________

  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
  پيام سکوت ملت آذربايجان :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.

  بعد از حوادث خونبار مربوط به خلق مسلمان در سال 1359درآذربايجان،وجانباختن تعداد کثيري از مردم آذربايجان در آن حادثه تاريخي،که در نهايت به عقب نشيني توام با اعتراف به اشتباه از سوي رهبريت حرکت خلق مسلمان در آذربايجان يعني آيت الله شريعت مداري که علاوه بر مرجعيت بعنوان مردي از داخل نظام که لقب جانشين خميني را هم يدک ميکشيد،وميتوان گفت که از حيث وابستگان نظام اولين کسي بود که وقتي علم مخالفت با توتاليترهاي مذهبي به رهبريت خميني،را برافراشت ،با اولين حمله متقابل از سوي رژيم،مردم را تنها گذاشته وبراي نجات جان خود، شروع به چانه زني نموده ونهايتا تن به اعتراف و توبه داد.مردم آذربايجان با چنين تجربه اي که نشان ميدهد تغيير نظام با تکيه به وابستگان ناراضي حاکميت وکساني که از درون حاکميت ميآيند امکان پذير نيست ، تجربه تلخ وخونبار ديگري را در سال 1385 از سر گذراند ،تجربه اي که در آن ، اعتراض مدني ملت مظلوم آذربايجان به سالها توهين وتحقير از سوي رسانه هاي همواره وابسته به شوونيستها ، در ميان سکوت موذيانه وعمدي مدعيان حقوق بشر ! ودر ميان بهت وحيرت،در کوجه ها وخيابانهاي شهرهاي آذربايجان،توسط رژيم بخاک و خون کشيده شد.همانهايي که مدام آذربايجان را سر ،سبز وطن ميناميدند،و به جانفشانيها وفداکاريهاي بينظير آذربايجانيها در راه بقول آنان ايران! اعتراف و اذعان داشتند،بناگهان زبان در کام فرو بردند،وچشمها بستند،تا اين بقول آنها سر،سبز وطن!سرخ شود.تو گويي آذربايجان وآذربايجاني سرباز بي مزد ومواجب ايران است وفقط در روزهاي دشوار ايران بکار ميآيد وبعد از آن ديگر هيچ! در واقع آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد.اما مسبب اين جدايي آذربايجاني نبود بلکه کساني بودند که چشم بر جنايت رژيم در آن سال در آذربايجان بستند.نميشود آنگاه که ايران به سرباز جنگجوي غيور نياز دارد ،آذربايجاني ، هموطن غيور ،براي ايراني عنوان شود وبعد از کارزار ،سوسک شود وله شدن سزايش، يکي براي ما تعريف کندفاصله هموطن غيور تا سوسک از کجاست تا بکجا؟.آري درست ميخوانيد، آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد. اماآذربايجان از اين جدايي شرمگين نيست وبا سري بلند به تاريخ جواب خواهد داد، چه:آنکه آذربايجان را از ايران جدا کرد آذربايجاني نبود،بلکه کساني بودند که آذربايجاني را گارگر فصلي ايران قلمداد ميکردند.با احترام به جنبش سبز ايران ،ودر پاسخ به گلايه هاي اين جنبش نسبت به نپيوستن ملّت آذربايجان به اين جنبش بايد خاطر نشان کنم باتوجه به اينکه سالهاست اين ملت را از خود جدا کرده ايد (جز در مواقع دشوار که نياز به غيرت آذربايجان ،پيدا ميکنيد) وچون فرزند خوانده ايران به وي نگريسته ودرد ورنج آنها را مربوط به خودشان دانسته وچشم بر مظالم رفته بر آنان ميبنديد،چنين انتظاري (پيوستن ملت آذربايجان به جنبش سبز)غير معقول مينمايد.که چرا وقتي شما امور مربوط به آذربايجان را به خودمربوط ندانسته ونميدانيد ،در شگفتم ،که چگونه پيام ملت آذربايجان را تابحال دريافت نکرده ايد؟پيام سکوت ملت آذربايجان به شما اين است :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.
  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي

  نمایش  
  • آنتی تجزی طلب گفت:

   آکراد متوهم
   امروزه تصور میشود که شمال عراق و شمال سوریه و جنوب شرق آناتولی از دیرباز تاریخ کرد نشین بوده و اکراد پابه پای اقوام آسوری و سریانی و ارمنی و بابلی و سومری در بین النهرین و آناتولی و سوریه حضور داشته اند.حتی برای تثبیت این توهم عده ای از پانکردها الفبای کردی پیش از اسلام را جعل و ارائه داده اند جلب است که زبانهای پارسی و پهلوی و مادی و هخامنشی که قرنها زبان رسمی خاورمیانه بوده اند هرگزالفبای مستقلی نداشتند و از زبانهای بین النهرین و سریانی و عربی الفبای میخی و سریانی و عربی را به قرض گرفته اند حال این الفبای کهن کردی از کجا سر برآورد جای شگفتی و در عین حال اسباب خنده است.
   واقعیت این است که اکراد در اصل سکنه زاگرس بوده اند مانند الوار و لک و بختیاری و….. و با شروع فتوحات سلاجقه ترک در آناتولی( دولت روم شرقی) پای کردها به آناتولی شرقی باز شد در این هنگام کردها بعنوان مزدور در واحد های سلاجقه خدمت میکردند و بتدریج بر نیمه شرقی آناتولی که ارمنی نشین بود غلبه کرده و مهاجرت اکراد و نیز اتراک به داخل آناتولی قوت گرفت البته فتوحات اتراک سلاجقه و عثمانی به غرب آناتولی هم سرایت کرده که در آن هنگام یونانی نشین بود ودر یک هزار سال اخیر این روند ترکسازی و کردسازی در شرق و غرب آناتولی ادامه یافت تا اینکه در پایان جنگ دوم جهانی و زوال دولت عثمانی اکراد حمیدیه( تابع سلطان عبدالحمید) با اوامر ناسیونالیستهای ترک کمیته باصطلاح اتحاد و ترقی برای همیشه ارامنه را از شرق آناتولی پاکسازی کرده و صاحب اراضی و مایملک آنها شدند و در غرب آناتولی هم با کوچ اجباری ۵ میلیون یونانی به خاک اصلی یونان غرب آناتولی هم یک دست ترک نشین شد.
   در شمال عراق و شمال شرق سوریه حضور کردها به عصر هلاکو بر میگردد و تا آن موقع شهرهای عمدتا کرد نشین امروز مانند اربیل و کرکوک و دهوک وحکاری و قامشلو و حسکه و…. نه کرد نشین بلکه آسوری نشن بوده و نام آسوری این شهرها همگی دلالت بر این مطلب دارد لکن با حمله هلاکو بداخل حوزه خلافت عباسی با تحریک خواجه نصیر الدین طوسی اکراد در معیت مغولان شروع به فتح و تخریب و کشتار در مناطق مزبور زده و به تدریج این مناطق با طوایف کوچنده و جنگجویان کرد و ترکمن مجددا مسکونی گردید. پس وواقعیت این است که شمال عراق و سوریه و جنوب شرق آناتولی (ترکیه) در اصل ملک آسوری ها و سریانی ها و ارامنه بوده ودر کمتر از ۹۰۰ سال اخیر به تدریج به دست اکراد افتاده و حال اکراد از ارامنه و آسوری ها و سریانی ها بعنوان مسیحیان کرد تبار!!!!!! یاد میکنند. ودر این زمینه چیزی از پانترکها کم ندارندبا این تفاوت که پانکردها بشدت مورد حمایت مادی و معنوی از امپریالیزم و رسانه های غربی بوده و برای اهداف آتی یعنی نا امن کردن و تضعیف و تجزیه خاورمیانه برگزیده شده اند.

   نمایش  
  • کریم ناصری گفت:

   من یک مرندی هستم وهمه همشهریانم وهم استانیهایم همه وهمه قویااعتقادداریم که روزی جمهوری آذربایجان جعلی که زمانی به زورتوسط روسهای حرامزاده ازایران جداشد،دوباره به مام میهن یعنی ایران عزیزخواهدپیوست واین عو عوی اقلیت بسیاربسیارناچیزو حقیر بنام پانترک هم بزودی تمام خواهدشد.اینهاهنوزنمیدانندکه چند نفرسران جمهوری جعلی آذربایجان مزدوران اردوغان بیسواد و عقده ای هستند وسودی برای این پان تجزیه طلبان ندارند.همه30میلیون آذری های هموطنم بلی سربازهستندولی سرباز مادرمان ایران واز ذره ذره خاکمان دفاع کرده ومشتی عناصر تجزیه طلب که ازباسن پدرشان اردوغان
   خارج شده اند رابه سزای خیانتشان بزودی خواهندرساند.زنده بادایران بزرگ وآذریهای شریف و خوار و زبون باد سران جمهوری جعلی آذربایجان و سران متعفن ترکیه جعلی،که اگر بخواهیم به مرزهای تاریخی برگردیم،ترکیه هم بایدبه مام وطن یعنی ایران بزرگ برگردد.

   نمایش  
 • کریم ناصری گفت:

  من یک مرندی هستم وهمه همشهریانم وهم استانیهایم همه وهمه قویااعتقادداریم که روزی جمهوری آذربایجان جعلی که زمانی به زورتوسط روسهای حرامزاده ازایران جداشد،دوباره به مام میهن یعنی ایران عزیزخواهدپیوست واین عو عوی اقلیت بسیاربسیارناچیزو حقیر بنام پانترک هم بزودی تمام خواهدشد.اینهاهنوزنمیدانندکه چند نفرسران جمهوری جعلی آذربایجان مزدوران اردوغان بیسواد و عقده ای هستند وسودی برای این پان تجزیه طلبان ندارند.همه30میلیون آذری های هموطنم بلی سربازهستندولی سرباز مادرمان ایران واز ذره ذره خاکمان دفاع کرده ومشتی عناصر تجزیه طلب که ازباسن پدرشان اردوغان
  خارج شده اند رابه سزای خیانتشان بزودی خواهندرساند.زنده بادایران بزرگ وآذریهای شریف و خوار و زبون باد سران جمهوری جعلی آذربایجان و سران متعفن ترکیه جعلی،که اگر بخواهیم به مرزهای تاریخی برگردیم،ترکیه هم بایدبه مام وطن یعنی ایران بزرگ برگردد.

  نمایش  
  • ناشناس گفت:

   یاشاسین مرندی با غیرت

   نمایش  
  • ناشناس گفت:

   هنوز یک عده از همشهریهای ما در خواب غفلت هستند نمیدونند اررررردوغان خواب دیده براشون همونطور که ایلهام علیف غلام حلقه به گوش خود کرده. اما کور خوندن
   زنده باد ایران و ایرانی
   همه دوره موشهای پان حضور داشتند اما جرات ندارند
   در اصل پان تورک یا پان کورد همه اینها باید شجرشونو ببینند احتمالا یک جا تخم ترکه شون ایراد داره

   نمایش  
 • WWW.FARDA.US © 2008-2015, Project by Farda.us Hosted by Farda.us | All Images and Objects are the property of their Respective Owners