مرتضی از شیراز میخواهد که انچه را حقیقت دارد را …

دیدگاه فرستاده شده در آذربایجان چگونه ترکزبان شد نویسنده: Unknown.

مرتضی از شیراز میخواهد که انچه را حقیقت دارد را قبول کند . بر اساس نوع گفته هایش در کامنت بالا . این شما هستید که ذات خودتان نشان دادید و ثابت کردید که هر انچه را پسند دل نره وارتان باشد را قبول میکنید و میخواهید بقبولانید و برای حقیقت هیچ ارزشی قایل نیستید . خب وقتی این شما هستید که تعیین میکنید که چه مستندات با اهمیتی را ارائه دهید که بتوانید حقایق را کتمان کنید ، چگونه دیگران را ارشاد میدهید که چه چیزی را باور کنند یا نکنند ؟ .

Unknown همینطور نوشت:

آذربایجان چگونه ترکزبان شد
زبانی به نام زبان ایرانی وجود ندارد . که انرا جمع نیز ببندیم و بگوییم زبان های ایرانی . ایران اسم یک چهارچوب جغرافیایی میباشد که با گذشت زمان ، زمان به زمان کوچکتر شده است و شاید بازهم بشود . نام کشورها به هیچ عنوان مبنایی برای تعیین هویت و زبان کسانی که در چهارچوبی که ان کشور به ان نام نهاده میشود ، ندارد . بر اساس ادعاهایی که شما نره آدمین فرهنگمند و خُـشتک‌مند ارائه میدهید ، نژاد ساختگی آریایی در نفس مرزهایی میباشد که محدوده ایران را مشخص میکند و این مرزها هر قوم و گروهی را که شامل شوند ، ان قوم محکوم به آریایی شدن میباشد ! چرا که در محدوده مرزهایی زندگی میکند که متعلق به ایران است و ایران را که شما نره آدمین و وابستگانتان تعریف کرده اید که چه تحریفی را در قبالش پی بگیرید . اینکه ایران دارای وجه تسمیه ای از ایر و هر مضخرفی دارد که اگر در نهایت به آریایی بودن منسوب شود ، اشکالی ندارد . همه اقوامی که همانند قوم فارس در کشوری که ایران نامیده میشود ، دارای حقوقی هستند که برخورداری تمامی ملل از حقوق ملی خود ، ان را ایجاب میکند .


آذربایجان چگونه ترکزبان شد
مغالطه جالبیست . ابتدا میگویید که فرضا «آریانژاد» بودن مهم نیست و سپس میگویید که «آریازبان‌ویا‌آریاقوم!» بودن مهم است ! در حالیکه طبق انچه که شما گفتید ، اقوام باید بر «اساسی» از یکدیگر جدا شوند ، و شما هم این کار را کرده‌اید ، و انهم بر اساس طبقه‌بندی نژادی‌ای که گفتید مهم نیست . حال انکه نژادی هم با عنوان نژاد آریایی وجود ندارد و مخصوصا اینکه قومی به نام قوم آریایی ، سوای مخیلات شما (که با ابراز کردن عنوان قوم آریایی ، با اندکی از میزان عروج های انتزاعی ان اشنا شدیم) وجود خارجی ندارد . حال انکه احمقی که اتفاقا دانشمند مطرحی نیز باشد ، بخواهد چیزهایی خلاف واقعیت را بگوید و شما نیز قبول کنید و بر اساس ان ، دیگران را اقناع کنید که ان را تایید کنند . که این موضوع بحث دیگری دارد . و برای قبولاندن اظهارات غیرمنطقی تان ، صرفا باید به دنبال چهارپایانی از قبیله‌ی خودتان باشید . نه در پی انسانهایی که قصدشان ، کشف حقیقت است . با سخنرانی پیرامون مکتوبات احسان یار شاطر و آدمین یار قاطر ، درباره مسئله ای حرف زدید ، که خواستید که بدون انچه که برای اثبات ان لازم است ، اثباتش کنید . با لینک دادن به سایتهایی که در اینکه شما آدمین همه انها هستید ، با یکدیگر متشابه هستند . هرچند بحثم سر اینکه آدمین همه انها یکی هستند یا نیستند ، نیست ، اما با وجود پیشروی در اهداف حیوانی‌ای که در قبال ازربایجانیان در پیش گرفته‌اید ، در نهایت به انچه که شایسته انچه که در اندیشه‌های کثیفتان هست ، خواهید رسید .ایران در نهایت ، همان ایرانی نخواهد ماند که امثال شمای حیوانمند گرامی در پی ان هستید . ان هم به لطف کارهای کثیفی که انجام میدهید . فقط باعث میشوید که ایران ، ویران شود . چرا که تنها راه دستیابی ملت تورک ازربایجان به حقوق ملی خود را در این مورد خلاصه میکنید . و سپس انان را پانتورکیست خطاب میکنید تا فعالیتهایی که برای مانع شدن به رسیدن انها به حقوق به حقشان میشود را ، توجیه کنید . غافل از اینکه «چهارپا» خودتان هستید و کاری که دیر یا زود باید به انجام برسد ، تحقق خواهد یافت

!!!؟ ADMIN ! What To Do When Its Not Your Fault !؟
according to the corrected transcript of oral evidence To be published
Admin and his Followers must have been the result of adultery or rape or their mother is a hore or all of them , Absulotely right .

Professor Iranica yareh qater and Friends .


پیوند کوتاه به این نوشته:

بازخوری ثبت نشده به مرتضی از شیراز میخواهد که انچه را حقیقت دارد را …

 • ARAZ گفت:

  پاسخ:
  خوب جمهوری اسلامی از گرده ی شما سواری می گیرد ایراد ندارد طبیعتتان همین است
  _______________________________________________________________________________

  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
  پيام سکوت ملت آذربايجان :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.

  بعد از حوادث خونبار مربوط به خلق مسلمان در سال 1359درآذربايجان،وجانباختن تعداد کثيري از مردم آذربايجان در آن حادثه تاريخي،که در نهايت به عقب نشيني توام با اعتراف به اشتباه از سوي رهبريت حرکت خلق مسلمان در آذربايجان يعني آيت الله شريعت مداري که علاوه بر مرجعيت بعنوان مردي از داخل نظام که لقب جانشين خميني را هم يدک ميکشيد،وميتوان گفت که از حيث وابستگان نظام اولين کسي بود که وقتي علم مخالفت با توتاليترهاي مذهبي به رهبريت خميني،را برافراشت ،با اولين حمله متقابل از سوي رژيم،مردم را تنها گذاشته وبراي نجات جان خود، شروع به چانه زني نموده ونهايتا تن به اعتراف و توبه داد.مردم آذربايجان با چنين تجربه اي که نشان ميدهد تغيير نظام با تکيه به وابستگان ناراضي حاکميت وکساني که از درون حاکميت ميآيند امکان پذير نيست ، تجربه تلخ وخونبار ديگري را در سال 1385 از سر گذراند ،تجربه اي که در آن ، اعتراض مدني ملت مظلوم آذربايجان به سالها توهين وتحقير از سوي رسانه هاي همواره وابسته به شوونيستها ، در ميان سکوت موذيانه وعمدي مدعيان حقوق بشر ! ودر ميان بهت وحيرت،در کوجه ها وخيابانهاي شهرهاي آذربايجان،توسط رژيم بخاک و خون کشيده شد.همانهايي که مدام آذربايجان را سر ،سبز وطن ميناميدند،و به جانفشانيها وفداکاريهاي بينظير آذربايجانيها در راه بقول آنان ايران! اعتراف و اذعان داشتند،بناگهان زبان در کام فرو بردند،وچشمها بستند،تا اين بقول آنها سر،سبز وطن!سرخ شود.تو گويي آذربايجان وآذربايجاني سرباز بي مزد ومواجب ايران است وفقط در روزهاي دشوار ايران بکار ميآيد وبعد از آن ديگر هيچ! در واقع آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد.اما مسبب اين جدايي آذربايجاني نبود بلکه کساني بودند که چشم بر جنايت رژيم در آن سال در آذربايجان بستند.نميشود آنگاه که ايران به سرباز جنگجوي غيور نياز دارد ،آذربايجاني ، هموطن غيور ،براي ايراني عنوان شود وبعد از کارزار ،سوسک شود وله شدن سزايش، يکي براي ما تعريف کندفاصله هموطن غيور تا سوسک از کجاست تا بکجا؟.آري درست ميخوانيد، آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد. اماآذربايجان از اين جدايي شرمگين نيست وبا سري بلند به تاريخ جواب خواهد داد، چه:آنکه آذربايجان را از ايران جدا کرد آذربايجاني نبود،بلکه کساني بودند که آذربايجاني را گارگر فصلي ايران قلمداد ميکردند.با احترام به جنبش سبز ايران ،ودر پاسخ به گلايه هاي اين جنبش نسبت به نپيوستن ملّت آذربايجان به اين جنبش بايد خاطر نشان کنم باتوجه به اينکه سالهاست اين ملت را از خود جدا کرده ايد (جز در مواقع دشوار که نياز به غيرت آذربايجان ،پيدا ميکنيد) وچون فرزند خوانده ايران به وي نگريسته ودرد ورنج آنها را مربوط به خودشان دانسته وچشم بر مظالم رفته بر آنان ميبنديد،چنين انتظاري (پيوستن ملت آذربايجان به جنبش سبز)غير معقول مينمايد.که چرا وقتي شما امور مربوط به آذربايجان را به خودمربوط ندانسته ونميدانيد ،در شگفتم ،که چگونه پيام ملت آذربايجان را تابحال دريافت نکرده ايد؟پيام سکوت ملت آذربايجان به شما اين است :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.
  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي

  نمایش  
  • آنتی تجزی طلب گفت:

   آکراد متوهم
   امروزه تصور میشود که شمال عراق و شمال سوریه و جنوب شرق آناتولی از دیرباز تاریخ کرد نشین بوده و اکراد پابه پای اقوام آسوری و سریانی و ارمنی و بابلی و سومری در بین النهرین و آناتولی و سوریه حضور داشته اند.حتی برای تثبیت این توهم عده ای از پانکردها الفبای کردی پیش از اسلام را جعل و ارائه داده اند جلب است که زبانهای پارسی و پهلوی و مادی و هخامنشی که قرنها زبان رسمی خاورمیانه بوده اند هرگزالفبای مستقلی نداشتند و از زبانهای بین النهرین و سریانی و عربی الفبای میخی و سریانی و عربی را به قرض گرفته اند حال این الفبای کهن کردی از کجا سر برآورد جای شگفتی و در عین حال اسباب خنده است.
   واقعیت این است که اکراد در اصل سکنه زاگرس بوده اند مانند الوار و لک و بختیاری و….. و با شروع فتوحات سلاجقه ترک در آناتولی( دولت روم شرقی) پای کردها به آناتولی شرقی باز شد در این هنگام کردها بعنوان مزدور در واحد های سلاجقه خدمت میکردند و بتدریج بر نیمه شرقی آناتولی که ارمنی نشین بود غلبه کرده و مهاجرت اکراد و نیز اتراک به داخل آناتولی قوت گرفت البته فتوحات اتراک سلاجقه و عثمانی به غرب آناتولی هم سرایت کرده که در آن هنگام یونانی نشین بود ودر یک هزار سال اخیر این روند ترکسازی و کردسازی در شرق و غرب آناتولی ادامه یافت تا اینکه در پایان جنگ دوم جهانی و زوال دولت عثمانی اکراد حمیدیه( تابع سلطان عبدالحمید) با اوامر ناسیونالیستهای ترک کمیته باصطلاح اتحاد و ترقی برای همیشه ارامنه را از شرق آناتولی پاکسازی کرده و صاحب اراضی و مایملک آنها شدند و در غرب آناتولی هم با کوچ اجباری ۵ میلیون یونانی به خاک اصلی یونان غرب آناتولی هم یک دست ترک نشین شد.
   در شمال عراق و شمال شرق سوریه حضور کردها به عصر هلاکو بر میگردد و تا آن موقع شهرهای عمدتا کرد نشین امروز مانند اربیل و کرکوک و دهوک وحکاری و قامشلو و حسکه و…. نه کرد نشین بلکه آسوری نشن بوده و نام آسوری این شهرها همگی دلالت بر این مطلب دارد لکن با حمله هلاکو بداخل حوزه خلافت عباسی با تحریک خواجه نصیر الدین طوسی اکراد در معیت مغولان شروع به فتح و تخریب و کشتار در مناطق مزبور زده و به تدریج این مناطق با طوایف کوچنده و جنگجویان کرد و ترکمن مجددا مسکونی گردید. پس وواقعیت این است که شمال عراق و سوریه و جنوب شرق آناتولی (ترکیه) در اصل ملک آسوری ها و سریانی ها و ارامنه بوده ودر کمتر از ۹۰۰ سال اخیر به تدریج به دست اکراد افتاده و حال اکراد از ارامنه و آسوری ها و سریانی ها بعنوان مسیحیان کرد تبار!!!!!! یاد میکنند. ودر این زمینه چیزی از پانترکها کم ندارندبا این تفاوت که پانکردها بشدت مورد حمایت مادی و معنوی از امپریالیزم و رسانه های غربی بوده و برای اهداف آتی یعنی نا امن کردن و تضعیف و تجزیه خاورمیانه برگزیده شده اند.

   نمایش  
  • کریم ناصری گفت:

   من یک مرندی هستم وهمه همشهریانم وهم استانیهایم همه وهمه قویااعتقادداریم که روزی جمهوری آذربایجان جعلی که زمانی به زورتوسط روسهای حرامزاده ازایران جداشد،دوباره به مام میهن یعنی ایران عزیزخواهدپیوست واین عو عوی اقلیت بسیاربسیارناچیزو حقیر بنام پانترک هم بزودی تمام خواهدشد.اینهاهنوزنمیدانندکه چند نفرسران جمهوری جعلی آذربایجان مزدوران اردوغان بیسواد و عقده ای هستند وسودی برای این پان تجزیه طلبان ندارند.همه30میلیون آذری های هموطنم بلی سربازهستندولی سرباز مادرمان ایران واز ذره ذره خاکمان دفاع کرده ومشتی عناصر تجزیه طلب که ازباسن پدرشان اردوغان
   خارج شده اند رابه سزای خیانتشان بزودی خواهندرساند.زنده بادایران بزرگ وآذریهای شریف و خوار و زبون باد سران جمهوری جعلی آذربایجان و سران متعفن ترکیه جعلی،که اگر بخواهیم به مرزهای تاریخی برگردیم،ترکیه هم بایدبه مام وطن یعنی ایران بزرگ برگردد.

   نمایش  
 • کریم ناصری گفت:

  من یک مرندی هستم وهمه همشهریانم وهم استانیهایم همه وهمه قویااعتقادداریم که روزی جمهوری آذربایجان جعلی که زمانی به زورتوسط روسهای حرامزاده ازایران جداشد،دوباره به مام میهن یعنی ایران عزیزخواهدپیوست واین عو عوی اقلیت بسیاربسیارناچیزو حقیر بنام پانترک هم بزودی تمام خواهدشد.اینهاهنوزنمیدانندکه چند نفرسران جمهوری جعلی آذربایجان مزدوران اردوغان بیسواد و عقده ای هستند وسودی برای این پان تجزیه طلبان ندارند.همه30میلیون آذری های هموطنم بلی سربازهستندولی سرباز مادرمان ایران واز ذره ذره خاکمان دفاع کرده ومشتی عناصر تجزیه طلب که ازباسن پدرشان اردوغان
  خارج شده اند رابه سزای خیانتشان بزودی خواهندرساند.زنده بادایران بزرگ وآذریهای شریف و خوار و زبون باد سران جمهوری جعلی آذربایجان و سران متعفن ترکیه جعلی،که اگر بخواهیم به مرزهای تاریخی برگردیم،ترکیه هم بایدبه مام وطن یعنی ایران بزرگ برگردد.

  نمایش  
  • ناشناس گفت:

   یاشاسین مرندی با غیرت

   نمایش  
  • ناشناس گفت:

   هنوز یک عده از همشهریهای ما در خواب غفلت هستند نمیدونند اررررردوغان خواب دیده براشون همونطور که ایلهام علیف غلام حلقه به گوش خود کرده. اما کور خوندن
   زنده باد ایران و ایرانی
   همه دوره موشهای پان حضور داشتند اما جرات ندارند
   در اصل پان تورک یا پان کورد همه اینها باید شجرشونو ببینند احتمالا یک جا تخم ترکه شون ایراد داره

   نمایش  
 • WWW.FARDA.US © 2008-2015, Project by Farda.us Hosted by Farda.us | All Images and Objects are the property of their Respective Owners