بابا خیلی مرخصی!!!!!!!!! پس دوق میشه دختر!!!!!!!! بچه جون دوغ …

دیدگاه فرستاده شده در ازدواج زرتشت با دختر خود پوروچیستا نویسنده: امیر قزوینلی افشارلو.

بابا خیلی مرخصی!!!!!!!!! پس دوق میشه دختر!!!!!!!!
بچه جون دوغ یا دوق در تورکی به جنس ماده که میتواند بزاید میگویند.. دوغ یعنی بزا (فرزند به دنیا بیار) و دوغتر قطعا به معنی کسی است که میتواند فرزند متولد کند یعنی جنس ماده.. میفهمی یا مثل همیشه نفهمی!!!!!! شماها ادم نمیشید و با این مغز پوکتون قطعا به زودی شبیه همنژادان کهنتون یعنی افغانهای جنایتکار میشوید البته جنایات فارسیسمها و کردیسمها ماشالا روی افانها رو سفید کرده.. خاک بر سرتون.

امیر قزوینلی افشارلو همینطور نوشت:

ازدواج زرتشت با دختر خود پوروچیستا
ببین بچه جون لطفا برای من اسم ۴تا خارجی رو نیار که شاید تو عمرشون ۱بار از ایران گذشتن.. من انقدر هوش و شعور دارم که مردم منطقه زندگی خودم رو بشناسم.. من به راحتی با دیدن چهره افراد منطقه زندگی اونها رو حدث میزنم مگر اینکه طرف تخم و تلکه جای دیگه باشه.. در افغانی زاده بودن خودتون شک نکنید.. ببین کوچولو خدا رو هم بیاری پایین واسطه بزاری اخر میفهمی داری تلاش بیخود میکنی و نمیتونی هویت و تاریخ و فرهنگ و زبان کهن ملت بزرگ و شریف تورک رو زیر سوال ببری.. من بنیاد زندگیم بر اساس انسانیت و عدل و واقعیت هست و مطمئن باش اگر به ملت کهن و تارخساز تورک ایمان نداشتم ذره ای از اصالتم دفاع نمیکردم.. در ضمن این خوی حیوانی شما و برخور پر از بخل و حسادت شماها به ملت شریف تورک است که باعث شده امثال من در مقابلتون بایستیم.. البته هرچه قدر هم به کمک حکومت بر روی اصالت ملت تورک خاکستر بریزید با ۱ نسیم دوباره پیدا خواهد شد پس احترام بزارید..


ازدواج زرتشت با دختر خود پوروچیستا
زرتشت متولد منطقه قفقاز در حدود ۵۰۰۰ سال پیش از مادری به نام تورکی *دوغدو=زاییده* قطعا از نژاد پاک تورک است و نمیتوانید او را نیز از ان خود کنید چون کل تاریخ ورود شما از افغانستان به فلات ایران کمتر از ۲۷۰۰ سال است.


دیدگاههای دیگر امیر قزوینلی افشارلو

خصوصی: پان ترک ها، ویکی پدیا و لابی آمریکایی
ادمین خوشم میاد به خاطر مغز کوچیکت کم اوردی و نظرات منو حذف کردی.. میدونی که من تاریخ رو عوض خواهم کرد و جفنگیات و توهمات فارسیسم افغانی و کردیسم پاکستانی رو به زباله دانی خواهم فرستاد.. فلات ایران قفقاز اناتولی بالکان ووووو سرزمین کهن ملت تاریخ ساز تورک است و خلیج کنگر (شما میگید فارس) متعلق به طایفه تورک کهن کنگر که بخشی از سومریان بودن است. دریای اذر=خزر=قزر=کاسار متعلق به اقوام کهن تورک قز میباشد. قفقز=قفقاز و قزوین=کاسپین و ساق قز=سقز قزاقستان=کاسستان همه و همه نیز سرزمینهای کهن تورک است.. افغانستان هم سرزمین کهن شما فارسیسمهای اواره.. البته بخش قابل توجهی از فارسهای ایران تورکهایی هستند که در زمان ساسانیان به زور فارس شدن از جمله لرها که از نظر تیپولوژی کاملا تورک هستند و ته لهجه تورکی دارند.


داستان کشته شدن کورش بزرگ و تومروس ,ملکه ی قلابی پان ترک ها
درود بر ملت بزرگ ، شریف و مهربان تورک که اصالت نیمی از مردم ایران و اکثریت مردم تهران (توران) را تشکیل میدهد و هرکس بی خردانه به این ملت کهن و شریف توهین کند خودش را مضحکه قرار داده.
من با فارسها یا کردها دشمنی ندارم اما نمیدونم اونا دنبال چی هستن و چرا انقد زیاده خواهی میکنن. مگه نه اینه که فارسها ۲۷۰۰ سال پیش از افغانستان وارد فلات ایران شدن و کردها اکثرا ۲۰۰ سال پیش توسط صفویهای که میخواستند عراق رو کنترل کنند از عراق به ایران و ترکیه کوچانده شدن و بیشینه ای در فلات ایران و ترکیه ندارن چرا با تورکها که ساکنان کهن فلات ایران ، قفقاز، اناتولی و تروکیه (بالکان+استانبول+یونان) هستند سرجنگ و دشمنی دارن؟؟ تورکها که در قرنها فرمانروایی خود بعد از ورود شما با شاهانی از جمله سلجوقیان(فاتحان اروپا) قزنویان صفویان نادر شاه افشار و حتی قاجارها کاری با شما نداشتند و شمارو از همنژادان خود تفکیک نکردن و حتی شهرهایی مثل اصفهان و تهران را ساختند و اباد کردند. !!!


داستان کشته شدن کورش بزرگ و تومروس ,ملکه ی قلابی پان ترک ها
میدانیم که همسر پادشاه هخامنشیها *کاساندان * نامیده میشده و کاساندان یک اسم ترکیبی از واژه های تورکی به این شکل میباشد : کاس(قز) + ان + دان = به معنی شخصی از تبار قزها یا کاسها میباشد زیرا در تورکی پسوندهای *ان* + *دان* به معنی ربط دادن چیزی به جایی است. و بطور مشخص ازدواج پادشاه تازه قدرت گرفته اقوام پارس که به تازگی از محدوده افغانستان امروزی وارد فلات ایران شده بودند نیاز داشتند تا با وصلت با یکی از خانزاده های اقوام کهن فلات ایران و قفقاز یعنی تورکها (طایفه قز یا کاس) امنیت خود را تضمین کنند و از انها در برابر تهدیدها کمک بگیرند و چه بسا که هیچکدام از امپراتورهای کهن منطقه اروپا به دلیل وجود اقوام جنگجو و شجاع تورک در منطقه شمال غرب و غرب ایران نتوانستد از ان سمت به ایران نفوذ کنند و اسکندر مقدونی نیز از سمت عراق و شامات به ایران حمله کرد و به سمت مناطقی که اقوام تورک در ان ساکن بودند نرفت.
.


داستان کشته شدن کورش بزرگ و تومروس ,ملکه ی قلابی پان ترک ها
قزها یا کاسها بزرگترین و کهنترین شاخه اقوام کهن تورک

بررسی مهمترین و کهنترین شاخه اقوام تورک یعنی * قز = قاز = کاس *

این طایفه کهن و بزرگ تورک که در طول تاریخ با نامهای مختلف بر حسب لهجه های مختلف تورکی پدیدار شده و به زبان انگلیسی *کاس* و در زبان تورکی در بیشترین کاربرد *قز* نامیده میشود.

کلمه *ار* در زبان تورکی به معنی مرد یا شوهر میباشد اما در زمان التصاق به یک اسم معنی مردم میدهد.

قز+ار= قزار=قزر=قازار=خزر=قجر =ازر(در بعضی از لهجه های تورکی خ را تلفظ نمیکنند) =اذر(نام طایفه بزرگ مستقر در شمال غرب فلات ایران و قفقاز) میبینید که واژه ترکیبی *قز+ار* که به معنی مردم قز میباشد با شکلهای مختلف در مناطق مختلف زندگی این قوم کهن پدیدار شده. در ضمن به دلایل زیادی اقوام *قوم سومر= سوم+ار* بخش جدا شده ای از *قز * ها میباشد که در بیش از 7000 سال پیش در بین النهرین مستقر شده اند.

ترکیبات مختلف دیگر *قز* با شکلهای *قزنوی* یا *قزوین=کاسپین* یا *قاف+قز=قفقاز* و اشکال دیگر ظاهر شده و این نشان میدهد که این شاخه اصلی اقوام تورک از انزمان که تاریخ بشری قابل محاسبه باشد در دورتا دور دریای خزر یا کاسپین(قزوین) امروزی که هر دو نام این دریا با توجه به دلایل ذکر شده از نام قوم *قز=قاز=کاس* برگرفته شده.

.


داستان کشته شدن کورش بزرگ و تومروس ,ملکه ی قلابی پان ترک ها
افغانزاد فارسیسم متوهم من نواده نادر شاه افشار کبیر و بانو توموروس هستم تو کی هستی!!!
نواده مهاجران افغانی که کوروش خان که فقط به مرکز و شرق ایران در دوران کوتاهی تسلط داشت افتخار میکنی و تاریخ دروغین ساخته یهود رو برای خودت مدرک جلوه میدی؟؟
انسانیت تورکها نشان از تاریخ و فرهنگ کهن اونهاست و توهش همنژادان تو و ظلم و جنایت و فساد و قتل و … همنژادان تو نشان از بی بوته بودن است. خودتون هم میدونید تورکها سرورتون بودند و خواهند بود و این اراجیفتون نشان از عصبیت و عقده هست. ما برای عذت خود نیاز نداریم مثل شما جنایت کنیم. خداوند همیشه همراه کهنترین نژاد و زبان بشریت یعنی تورکها بوده و خواهد بود. شک نکنید.


پیوند کوتاه به این نوشته:

بازخوری ثبت نشده به بابا خیلی مرخصی!!!!!!!!! پس دوق میشه دختر!!!!!!!! بچه جون دوغ …

 • ARAZ گفت:

  پاسخ:
  خوب جمهوری اسلامی از گرده ی شما سواری می گیرد ایراد ندارد طبیعتتان همین است
  _______________________________________________________________________________

  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
  پيام سکوت ملت آذربايجان :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.

  بعد از حوادث خونبار مربوط به خلق مسلمان در سال 1359درآذربايجان،وجانباختن تعداد کثيري از مردم آذربايجان در آن حادثه تاريخي،که در نهايت به عقب نشيني توام با اعتراف به اشتباه از سوي رهبريت حرکت خلق مسلمان در آذربايجان يعني آيت الله شريعت مداري که علاوه بر مرجعيت بعنوان مردي از داخل نظام که لقب جانشين خميني را هم يدک ميکشيد،وميتوان گفت که از حيث وابستگان نظام اولين کسي بود که وقتي علم مخالفت با توتاليترهاي مذهبي به رهبريت خميني،را برافراشت ،با اولين حمله متقابل از سوي رژيم،مردم را تنها گذاشته وبراي نجات جان خود، شروع به چانه زني نموده ونهايتا تن به اعتراف و توبه داد.مردم آذربايجان با چنين تجربه اي که نشان ميدهد تغيير نظام با تکيه به وابستگان ناراضي حاکميت وکساني که از درون حاکميت ميآيند امکان پذير نيست ، تجربه تلخ وخونبار ديگري را در سال 1385 از سر گذراند ،تجربه اي که در آن ، اعتراض مدني ملت مظلوم آذربايجان به سالها توهين وتحقير از سوي رسانه هاي همواره وابسته به شوونيستها ، در ميان سکوت موذيانه وعمدي مدعيان حقوق بشر ! ودر ميان بهت وحيرت،در کوجه ها وخيابانهاي شهرهاي آذربايجان،توسط رژيم بخاک و خون کشيده شد.همانهايي که مدام آذربايجان را سر ،سبز وطن ميناميدند،و به جانفشانيها وفداکاريهاي بينظير آذربايجانيها در راه بقول آنان ايران! اعتراف و اذعان داشتند،بناگهان زبان در کام فرو بردند،وچشمها بستند،تا اين بقول آنها سر،سبز وطن!سرخ شود.تو گويي آذربايجان وآذربايجاني سرباز بي مزد ومواجب ايران است وفقط در روزهاي دشوار ايران بکار ميآيد وبعد از آن ديگر هيچ! در واقع آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد.اما مسبب اين جدايي آذربايجاني نبود بلکه کساني بودند که چشم بر جنايت رژيم در آن سال در آذربايجان بستند.نميشود آنگاه که ايران به سرباز جنگجوي غيور نياز دارد ،آذربايجاني ، هموطن غيور ،براي ايراني عنوان شود وبعد از کارزار ،سوسک شود وله شدن سزايش، يکي براي ما تعريف کندفاصله هموطن غيور تا سوسک از کجاست تا بکجا؟.آري درست ميخوانيد، آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد. اماآذربايجان از اين جدايي شرمگين نيست وبا سري بلند به تاريخ جواب خواهد داد، چه:آنکه آذربايجان را از ايران جدا کرد آذربايجاني نبود،بلکه کساني بودند که آذربايجاني را گارگر فصلي ايران قلمداد ميکردند.با احترام به جنبش سبز ايران ،ودر پاسخ به گلايه هاي اين جنبش نسبت به نپيوستن ملّت آذربايجان به اين جنبش بايد خاطر نشان کنم باتوجه به اينکه سالهاست اين ملت را از خود جدا کرده ايد (جز در مواقع دشوار که نياز به غيرت آذربايجان ،پيدا ميکنيد) وچون فرزند خوانده ايران به وي نگريسته ودرد ورنج آنها را مربوط به خودشان دانسته وچشم بر مظالم رفته بر آنان ميبنديد،چنين انتظاري (پيوستن ملت آذربايجان به جنبش سبز)غير معقول مينمايد.که چرا وقتي شما امور مربوط به آذربايجان را به خودمربوط ندانسته ونميدانيد ،در شگفتم ،که چگونه پيام ملت آذربايجان را تابحال دريافت نکرده ايد؟پيام سکوت ملت آذربايجان به شما اين است :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.
  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي

  نمایش  
  • آنتی تجزی طلب گفت:

   آکراد متوهم
   امروزه تصور میشود که شمال عراق و شمال سوریه و جنوب شرق آناتولی از دیرباز تاریخ کرد نشین بوده و اکراد پابه پای اقوام آسوری و سریانی و ارمنی و بابلی و سومری در بین النهرین و آناتولی و سوریه حضور داشته اند.حتی برای تثبیت این توهم عده ای از پانکردها الفبای کردی پیش از اسلام را جعل و ارائه داده اند جلب است که زبانهای پارسی و پهلوی و مادی و هخامنشی که قرنها زبان رسمی خاورمیانه بوده اند هرگزالفبای مستقلی نداشتند و از زبانهای بین النهرین و سریانی و عربی الفبای میخی و سریانی و عربی را به قرض گرفته اند حال این الفبای کهن کردی از کجا سر برآورد جای شگفتی و در عین حال اسباب خنده است.
   واقعیت این است که اکراد در اصل سکنه زاگرس بوده اند مانند الوار و لک و بختیاری و….. و با شروع فتوحات سلاجقه ترک در آناتولی( دولت روم شرقی) پای کردها به آناتولی شرقی باز شد در این هنگام کردها بعنوان مزدور در واحد های سلاجقه خدمت میکردند و بتدریج بر نیمه شرقی آناتولی که ارمنی نشین بود غلبه کرده و مهاجرت اکراد و نیز اتراک به داخل آناتولی قوت گرفت البته فتوحات اتراک سلاجقه و عثمانی به غرب آناتولی هم سرایت کرده که در آن هنگام یونانی نشین بود ودر یک هزار سال اخیر این روند ترکسازی و کردسازی در شرق و غرب آناتولی ادامه یافت تا اینکه در پایان جنگ دوم جهانی و زوال دولت عثمانی اکراد حمیدیه( تابع سلطان عبدالحمید) با اوامر ناسیونالیستهای ترک کمیته باصطلاح اتحاد و ترقی برای همیشه ارامنه را از شرق آناتولی پاکسازی کرده و صاحب اراضی و مایملک آنها شدند و در غرب آناتولی هم با کوچ اجباری ۵ میلیون یونانی به خاک اصلی یونان غرب آناتولی هم یک دست ترک نشین شد.
   در شمال عراق و شمال شرق سوریه حضور کردها به عصر هلاکو بر میگردد و تا آن موقع شهرهای عمدتا کرد نشین امروز مانند اربیل و کرکوک و دهوک وحکاری و قامشلو و حسکه و…. نه کرد نشین بلکه آسوری نشن بوده و نام آسوری این شهرها همگی دلالت بر این مطلب دارد لکن با حمله هلاکو بداخل حوزه خلافت عباسی با تحریک خواجه نصیر الدین طوسی اکراد در معیت مغولان شروع به فتح و تخریب و کشتار در مناطق مزبور زده و به تدریج این مناطق با طوایف کوچنده و جنگجویان کرد و ترکمن مجددا مسکونی گردید. پس وواقعیت این است که شمال عراق و سوریه و جنوب شرق آناتولی (ترکیه) در اصل ملک آسوری ها و سریانی ها و ارامنه بوده ودر کمتر از ۹۰۰ سال اخیر به تدریج به دست اکراد افتاده و حال اکراد از ارامنه و آسوری ها و سریانی ها بعنوان مسیحیان کرد تبار!!!!!! یاد میکنند. ودر این زمینه چیزی از پانترکها کم ندارندبا این تفاوت که پانکردها بشدت مورد حمایت مادی و معنوی از امپریالیزم و رسانه های غربی بوده و برای اهداف آتی یعنی نا امن کردن و تضعیف و تجزیه خاورمیانه برگزیده شده اند.

   نمایش  
  • کریم ناصری گفت:

   من یک مرندی هستم وهمه همشهریانم وهم استانیهایم همه وهمه قویااعتقادداریم که روزی جمهوری آذربایجان جعلی که زمانی به زورتوسط روسهای حرامزاده ازایران جداشد،دوباره به مام میهن یعنی ایران عزیزخواهدپیوست واین عو عوی اقلیت بسیاربسیارناچیزو حقیر بنام پانترک هم بزودی تمام خواهدشد.اینهاهنوزنمیدانندکه چند نفرسران جمهوری جعلی آذربایجان مزدوران اردوغان بیسواد و عقده ای هستند وسودی برای این پان تجزیه طلبان ندارند.همه30میلیون آذری های هموطنم بلی سربازهستندولی سرباز مادرمان ایران واز ذره ذره خاکمان دفاع کرده ومشتی عناصر تجزیه طلب که ازباسن پدرشان اردوغان
   خارج شده اند رابه سزای خیانتشان بزودی خواهندرساند.زنده بادایران بزرگ وآذریهای شریف و خوار و زبون باد سران جمهوری جعلی آذربایجان و سران متعفن ترکیه جعلی،که اگر بخواهیم به مرزهای تاریخی برگردیم،ترکیه هم بایدبه مام وطن یعنی ایران بزرگ برگردد.

   نمایش  
 • کریم ناصری گفت:

  من یک مرندی هستم وهمه همشهریانم وهم استانیهایم همه وهمه قویااعتقادداریم که روزی جمهوری آذربایجان جعلی که زمانی به زورتوسط روسهای حرامزاده ازایران جداشد،دوباره به مام میهن یعنی ایران عزیزخواهدپیوست واین عو عوی اقلیت بسیاربسیارناچیزو حقیر بنام پانترک هم بزودی تمام خواهدشد.اینهاهنوزنمیدانندکه چند نفرسران جمهوری جعلی آذربایجان مزدوران اردوغان بیسواد و عقده ای هستند وسودی برای این پان تجزیه طلبان ندارند.همه30میلیون آذری های هموطنم بلی سربازهستندولی سرباز مادرمان ایران واز ذره ذره خاکمان دفاع کرده ومشتی عناصر تجزیه طلب که ازباسن پدرشان اردوغان
  خارج شده اند رابه سزای خیانتشان بزودی خواهندرساند.زنده بادایران بزرگ وآذریهای شریف و خوار و زبون باد سران جمهوری جعلی آذربایجان و سران متعفن ترکیه جعلی،که اگر بخواهیم به مرزهای تاریخی برگردیم،ترکیه هم بایدبه مام وطن یعنی ایران بزرگ برگردد.

  نمایش  
 • WWW.FARDA.US © 2008-2015, Project by Farda.us Hosted by Farda.us | All Images and Objects are the property of their Respective Owners