برادر آریایی بودن عرب بودن آسیانیک بودن و بودن وبودن …

دیدگاه فرستاده شده در بی بی سی، نژاد آریایی و ایران ستیزی نویسنده: بختیاری لر.

برادر آریایی بودن عرب بودن آسیانیک بودن و بودن وبودن وووو مهم نیست
اما مهم اریایی هستی بگویی و بکوشی که هستی
اگر افغانی هستی بکوشی که باشی
مهم این است که هرآنچه هستی باشی خواه اگر پست ترین موجود باشی
پس نتیجه میشود هیچ نژادی به نژاد دیگر برتری ندارد فقط اینکه من می گویم لر هستم و لر هم پارس هست. چیزی هست که هستم و گرنه اگر عرب بودم می گفتم عرب هستم . اگر ترک بودم با افتخار می گفتم ترکم یا ….
هر مورخی برای نمونه بختیاری ها را اینگونه می دانند
از نژاد یونانی اند. مادی اند. عیلامی اند. عرب شامی اند. کردند. باکتریایی اند . باختری اند. پارسی اند. پارتی اند
خوب اما من و ما می گوییم پارسی هستیم نه اینکه پارسی برتر از بقیه باشد بلکه چیزی که هستیم بهش عشق می ورزیم خب هستیم. اگر بدترین هم باشیم باز پارسی هستیم. پارسیانی هستیم که توانستیم در برابر عرب و ترک مقاومت بیشتری کنیم

دیدگاههای دیگر بختیاری لر

پارسی خواندن کورش جعلی است یا تجزیه طلبان سایت لور مهمل می بافند؟
با سلام
آن نویسنده لر که این مطلب را نوشته می خواسته بگوید من پارسی نیستم و کورش از ماست
من خودم معتقدم نیازی نیست که آن لر با این مطالب لر بودن کورش را ثابت کند
چون من با خواندن نوشتارهای زیادی در 6 سال دروس تاریخی متوجه شدم که لر امروزی که از مرزهای کردستان تا مرزهای خلیج فارس را تشکیل می دهند ریشه آنها هم از ماد است هم از پارس. همانگونه که کورش پارسی است و او فرزند ماد و پارس است یعنی فرزند لر امروزی است. حالا دلیل بر اینکه لر از کورش و کورش از لر است به هزاران دلیل می رسد فقط متاسفانه عده ای نمی خواهند این حقیقت معلوم شود حتی برخی از لرها هم با چنین مقالاتی یک باره خود را در چاه می اندازند.
برگردم به پارسی ومادی لرها.
لرستان لر کوچک است و مادی بودنشان بسیار به حقیقت نزدیک است و بختیاری ها وممسنی ها و کهگیلویه ای ها به عنوان لر بزرگ پارسی اصیل اند. نیاز هم نیست به منبع که ود سرزمینشان که در آن هستند منبع کاملی است زبان و گویشان منبع کاملی است. آداب و رسومشان منبع کاملی است آثار تاریخی شهرها و…..
پس کورش اگر از ماد و پارس است به همین طریق از همه لرهاست.
حکومتها سعی کردند و می کنند که سرزمین لرها را کم کنند بین لرها نفاق ایجاد کنند. الان در استان اصفهان توی فریدن وفریدونشهر که مکان لرها بوده از زمان شاهعباس گرج و ترک آنجا سرازیر شدند و چون لرها هم کوچنشین بودند آنجا را تصاحب کردند آدم چی بگه.
بوشهری ها نژاد اصلی شان لر است اما با تمسخر لرها عده ای خودشان را فارس می دانند و نمی دانند که پارس بودن بهتر از فارس بودن است. چون لرها پارس اند نه فارس.
رئیس علی که خودش لر بود از بوشهر بلند شد
خون شاهی به حقیقت در پارس و ماد بود و بعد از هزار سال حکومت ترک و عرب بلاخره بین همه ایرایان که دم از فارس بود می زدند یک لر از نسل آریوبزرن شاه شد و خود را شاه نخواند و بلاخره کمی حس کردیم ایرانی هستیم هرچند که همان کسانی که دم از کورش و فارسی بودن می زنند از این لر خوششان نمی آید و مدام بدی هایش را یادآوری می کنند و عشق نادر وشاه عباس و طغرل و… را دارند.
متاسفانه همان هایی که دم از فارسی بودن می زنند که خونشان از بیگانه هاست در عصر کریم خان او را یاری ندادند و به ترکمن ها تسلیم شدند تا رشیدترین شاه ایرانی را بکشند و قاجار همه کاره ایران بشود.
و هنوز هم باور نداریم که پارس کیست و فارس کیست
کورش از لر است و لر از کورش. باوری که هست بوده و خواهد ماند
همه اقوام امروزی ایرا که با نام قوم زندگی می کنند اصالتشان از بقیه که نام قومی ندارند بیشتر است
کردها بلوچ ها لرها بختیاریها گیل ها مازنی ها…اینها ایرانی مادی و پارسیان اصیل اند و بقیه همان فارسیان اصیل اند
اما فرمول فارسی بودن چیست
گاهی خودت را نمیشناسی و از خودت بدت میاید بعد میروی کم کم زبان اصیلت را فراموش می کنی.. به او می گی آب به شو می گی شب و تا اینکه فارسی یاد بگیری یعنی زبانی که مخلوطی از عربی و ترکی و غیره است .
و اینگونه زن میگیری به بچه ات میگی فارسی حرف بزن تا ……………. بلاخره یک فارسی می شوی. اره دیگر عرب نیست بالاسرت تا تو را حقیر کند و بنده کند خودت می خواهی…
اره اکثر طوایف قومیتهای ما که ماد وپارس بودند اینگونه فارسی می شوند
اگر پارسی بود مهمه لرها پارسی اند اگر بدند باز لرها پارسی اند به خصوص بختیاری ها
گاهی می بینی از مشهد یک نفر می گه شما لرهستید و نقش تو تاریخ نداشتید و ما فارس هستیم
آخه کسی نیست بهش بگه از کجا معلومه تو خودت پارسی هستی مشهد و خراسان هزاران قوم توش آمده رفته تجاوز کردند و………به لر که در دل زادگاه ساسانیان و هخامنشیان برخواسته می گویی تو نقشی تو تاریخ نداری و نمی دانی او از نسل زاگرس و شاهان زاگرس است
آنوقت او چهره ی ترکمن افغان اوزبک خود را نماد پارسی بودن می داند
دیگه ………


پیوند کوتاه به این نوشته:

بازخوری ثبت نشده به برادر آریایی بودن عرب بودن آسیانیک بودن و بودن وبودن …

 • ARAZ گفت:

  پاسخ:
  خوب جمهوری اسلامی از گرده ی شما سواری می گیرد ایراد ندارد طبیعتتان همین است
  _______________________________________________________________________________

  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
  پيام سکوت ملت آذربايجان :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.

  بعد از حوادث خونبار مربوط به خلق مسلمان در سال 1359درآذربايجان،وجانباختن تعداد کثيري از مردم آذربايجان در آن حادثه تاريخي،که در نهايت به عقب نشيني توام با اعتراف به اشتباه از سوي رهبريت حرکت خلق مسلمان در آذربايجان يعني آيت الله شريعت مداري که علاوه بر مرجعيت بعنوان مردي از داخل نظام که لقب جانشين خميني را هم يدک ميکشيد،وميتوان گفت که از حيث وابستگان نظام اولين کسي بود که وقتي علم مخالفت با توتاليترهاي مذهبي به رهبريت خميني،را برافراشت ،با اولين حمله متقابل از سوي رژيم،مردم را تنها گذاشته وبراي نجات جان خود، شروع به چانه زني نموده ونهايتا تن به اعتراف و توبه داد.مردم آذربايجان با چنين تجربه اي که نشان ميدهد تغيير نظام با تکيه به وابستگان ناراضي حاکميت وکساني که از درون حاکميت ميآيند امکان پذير نيست ، تجربه تلخ وخونبار ديگري را در سال 1385 از سر گذراند ،تجربه اي که در آن ، اعتراض مدني ملت مظلوم آذربايجان به سالها توهين وتحقير از سوي رسانه هاي همواره وابسته به شوونيستها ، در ميان سکوت موذيانه وعمدي مدعيان حقوق بشر ! ودر ميان بهت وحيرت،در کوجه ها وخيابانهاي شهرهاي آذربايجان،توسط رژيم بخاک و خون کشيده شد.همانهايي که مدام آذربايجان را سر ،سبز وطن ميناميدند،و به جانفشانيها وفداکاريهاي بينظير آذربايجانيها در راه بقول آنان ايران! اعتراف و اذعان داشتند،بناگهان زبان در کام فرو بردند،وچشمها بستند،تا اين بقول آنها سر،سبز وطن!سرخ شود.تو گويي آذربايجان وآذربايجاني سرباز بي مزد ومواجب ايران است وفقط در روزهاي دشوار ايران بکار ميآيد وبعد از آن ديگر هيچ! در واقع آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد.اما مسبب اين جدايي آذربايجاني نبود بلکه کساني بودند که چشم بر جنايت رژيم در آن سال در آذربايجان بستند.نميشود آنگاه که ايران به سرباز جنگجوي غيور نياز دارد ،آذربايجاني ، هموطن غيور ،براي ايراني عنوان شود وبعد از کارزار ،سوسک شود وله شدن سزايش، يکي براي ما تعريف کندفاصله هموطن غيور تا سوسک از کجاست تا بکجا؟.آري درست ميخوانيد، آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد. اماآذربايجان از اين جدايي شرمگين نيست وبا سري بلند به تاريخ جواب خواهد داد، چه:آنکه آذربايجان را از ايران جدا کرد آذربايجاني نبود،بلکه کساني بودند که آذربايجاني را گارگر فصلي ايران قلمداد ميکردند.با احترام به جنبش سبز ايران ،ودر پاسخ به گلايه هاي اين جنبش نسبت به نپيوستن ملّت آذربايجان به اين جنبش بايد خاطر نشان کنم باتوجه به اينکه سالهاست اين ملت را از خود جدا کرده ايد (جز در مواقع دشوار که نياز به غيرت آذربايجان ،پيدا ميکنيد) وچون فرزند خوانده ايران به وي نگريسته ودرد ورنج آنها را مربوط به خودشان دانسته وچشم بر مظالم رفته بر آنان ميبنديد،چنين انتظاري (پيوستن ملت آذربايجان به جنبش سبز)غير معقول مينمايد.که چرا وقتي شما امور مربوط به آذربايجان را به خودمربوط ندانسته ونميدانيد ،در شگفتم ،که چگونه پيام ملت آذربايجان را تابحال دريافت نکرده ايد؟پيام سکوت ملت آذربايجان به شما اين است :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.
  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي

  نمایش  
  • آنتی تجزی طلب گفت:

   آکراد متوهم
   امروزه تصور میشود که شمال عراق و شمال سوریه و جنوب شرق آناتولی از دیرباز تاریخ کرد نشین بوده و اکراد پابه پای اقوام آسوری و سریانی و ارمنی و بابلی و سومری در بین النهرین و آناتولی و سوریه حضور داشته اند.حتی برای تثبیت این توهم عده ای از پانکردها الفبای کردی پیش از اسلام را جعل و ارائه داده اند جلب است که زبانهای پارسی و پهلوی و مادی و هخامنشی که قرنها زبان رسمی خاورمیانه بوده اند هرگزالفبای مستقلی نداشتند و از زبانهای بین النهرین و سریانی و عربی الفبای میخی و سریانی و عربی را به قرض گرفته اند حال این الفبای کهن کردی از کجا سر برآورد جای شگفتی و در عین حال اسباب خنده است.
   واقعیت این است که اکراد در اصل سکنه زاگرس بوده اند مانند الوار و لک و بختیاری و….. و با شروع فتوحات سلاجقه ترک در آناتولی( دولت روم شرقی) پای کردها به آناتولی شرقی باز شد در این هنگام کردها بعنوان مزدور در واحد های سلاجقه خدمت میکردند و بتدریج بر نیمه شرقی آناتولی که ارمنی نشین بود غلبه کرده و مهاجرت اکراد و نیز اتراک به داخل آناتولی قوت گرفت البته فتوحات اتراک سلاجقه و عثمانی به غرب آناتولی هم سرایت کرده که در آن هنگام یونانی نشین بود ودر یک هزار سال اخیر این روند ترکسازی و کردسازی در شرق و غرب آناتولی ادامه یافت تا اینکه در پایان جنگ دوم جهانی و زوال دولت عثمانی اکراد حمیدیه( تابع سلطان عبدالحمید) با اوامر ناسیونالیستهای ترک کمیته باصطلاح اتحاد و ترقی برای همیشه ارامنه را از شرق آناتولی پاکسازی کرده و صاحب اراضی و مایملک آنها شدند و در غرب آناتولی هم با کوچ اجباری ۵ میلیون یونانی به خاک اصلی یونان غرب آناتولی هم یک دست ترک نشین شد.
   در شمال عراق و شمال شرق سوریه حضور کردها به عصر هلاکو بر میگردد و تا آن موقع شهرهای عمدتا کرد نشین امروز مانند اربیل و کرکوک و دهوک وحکاری و قامشلو و حسکه و…. نه کرد نشین بلکه آسوری نشن بوده و نام آسوری این شهرها همگی دلالت بر این مطلب دارد لکن با حمله هلاکو بداخل حوزه خلافت عباسی با تحریک خواجه نصیر الدین طوسی اکراد در معیت مغولان شروع به فتح و تخریب و کشتار در مناطق مزبور زده و به تدریج این مناطق با طوایف کوچنده و جنگجویان کرد و ترکمن مجددا مسکونی گردید. پس وواقعیت این است که شمال عراق و سوریه و جنوب شرق آناتولی (ترکیه) در اصل ملک آسوری ها و سریانی ها و ارامنه بوده ودر کمتر از ۹۰۰ سال اخیر به تدریج به دست اکراد افتاده و حال اکراد از ارامنه و آسوری ها و سریانی ها بعنوان مسیحیان کرد تبار!!!!!! یاد میکنند. ودر این زمینه چیزی از پانترکها کم ندارندبا این تفاوت که پانکردها بشدت مورد حمایت مادی و معنوی از امپریالیزم و رسانه های غربی بوده و برای اهداف آتی یعنی نا امن کردن و تضعیف و تجزیه خاورمیانه برگزیده شده اند.

   نمایش  
  • کریم ناصری گفت:

   من یک مرندی هستم وهمه همشهریانم وهم استانیهایم همه وهمه قویااعتقادداریم که روزی جمهوری آذربایجان جعلی که زمانی به زورتوسط روسهای حرامزاده ازایران جداشد،دوباره به مام میهن یعنی ایران عزیزخواهدپیوست واین عو عوی اقلیت بسیاربسیارناچیزو حقیر بنام پانترک هم بزودی تمام خواهدشد.اینهاهنوزنمیدانندکه چند نفرسران جمهوری جعلی آذربایجان مزدوران اردوغان بیسواد و عقده ای هستند وسودی برای این پان تجزیه طلبان ندارند.همه30میلیون آذری های هموطنم بلی سربازهستندولی سرباز مادرمان ایران واز ذره ذره خاکمان دفاع کرده ومشتی عناصر تجزیه طلب که ازباسن پدرشان اردوغان
   خارج شده اند رابه سزای خیانتشان بزودی خواهندرساند.زنده بادایران بزرگ وآذریهای شریف و خوار و زبون باد سران جمهوری جعلی آذربایجان و سران متعفن ترکیه جعلی،که اگر بخواهیم به مرزهای تاریخی برگردیم،ترکیه هم بایدبه مام وطن یعنی ایران بزرگ برگردد.

   نمایش  
 • کریم ناصری گفت:

  من یک مرندی هستم وهمه همشهریانم وهم استانیهایم همه وهمه قویااعتقادداریم که روزی جمهوری آذربایجان جعلی که زمانی به زورتوسط روسهای حرامزاده ازایران جداشد،دوباره به مام میهن یعنی ایران عزیزخواهدپیوست واین عو عوی اقلیت بسیاربسیارناچیزو حقیر بنام پانترک هم بزودی تمام خواهدشد.اینهاهنوزنمیدانندکه چند نفرسران جمهوری جعلی آذربایجان مزدوران اردوغان بیسواد و عقده ای هستند وسودی برای این پان تجزیه طلبان ندارند.همه30میلیون آذری های هموطنم بلی سربازهستندولی سرباز مادرمان ایران واز ذره ذره خاکمان دفاع کرده ومشتی عناصر تجزیه طلب که ازباسن پدرشان اردوغان
  خارج شده اند رابه سزای خیانتشان بزودی خواهندرساند.زنده بادایران بزرگ وآذریهای شریف و خوار و زبون باد سران جمهوری جعلی آذربایجان و سران متعفن ترکیه جعلی،که اگر بخواهیم به مرزهای تاریخی برگردیم،ترکیه هم بایدبه مام وطن یعنی ایران بزرگ برگردد.

  نمایش  
 • WWW.FARDA.US © 2008-2015, Project by Farda.us Hosted by Farda.us | All Images and Objects are the property of their Respective Owners