پاسخ مدیر سایت: حتی نام ایران هم برای دهان کثیفت …

دیدگاه فرستاده شده در تجزیه طلبان پان ترک در استادیوم تبریز به شیوه ی سگان زوزه می کشند نویسنده: TURK.

پاسخ مدیر سایت:
حتی نام ایران هم برای دهان کثیفت بزرگ است. فعلا در همان توهم قوزقورتستان جنوبی باش تا جمهوری اسلامی سقوط کند پس از آن ما هم تکلیف خود را با امثال تو معلوم کنیم البته تو که از ترکیه مزدوری می کنی اما دستمان به رفقایت خواهد رسید
ضمنا سپاس از لینک جوکهایی که فرستادی من علاقه ای به جوکهای قومی ندارم اما چون تو اصرار داری و فرستادی, گوش می کنم.

_______________________________________________________

از لينکهاي باحال ايراني افغاني در يوتيب لذت بريد
youtube .com/watch?v=DsBZv5We3JA
araz dergisi.org/

در این لینک روح مریض و نژادپرستانه گوینده جوک و شور و شعف حضار و تماشگران گلّه نژاد پرست فارس سانان را می توانید شاهد باشید،

youtube.com/watch?v=3zjsXr0bxew&NR=1

در این لینک روح حرکت ملی مردم آذربایجان را در میدانهای فوتبال می توانید ببینید

youtube. com/watch? v=rrl3CDoOpXo
youtube.com/watch?v=I5Ffmt3DUF4

youtube.com/watch?v=Nf5HjHcxCQw
youtube.com/watch? v=cSVDpVhgwpw
youtube.com/watch?v=w3zLR1k-UFY
youtube.com/watch?v=qunefkyZb-w

در این لینک استقبال تمسخرآلود مردم آذربایجان را از احمدی نژاد در ورزشگاه تختی تبریز می توانید ببینید

youtube.com/watch? v=A3BAEw3CXEE

حمایت قاطع دانشجویان و اساتید ترک جهان ، از بیانیه 700 کلمهای

115تن از اساتید و دانشجویان ترک ،دانشگاههای ترکیه با حمایت از بیانیه‌ی 700 کلمه‌ای خواستار توقف نقض حقوق آذربایجانیان در ایران شدند .در بین امضاء کنندگان دانشجویان و اساتیدی از کشورهای آذربایجان ،ترکیه ،ایران ،قزاقستان ،قرقیزستان و ترکان آخیسکا به چشم می‌خورد.اسامی حامیان این بیانیه به شرح ذیل است :

youtube.com/watch?v=huKlZtnOzxE

اگر چه اعتراضات ملل غیر فارس در سالها گذشته حکومت فارسگرای تهران را ترسانده بود ولی اعتراضات ضد آپارتاید ملت آذربایجان کمر آنها شکست. اعتراضات خونبار را ابتدا اعراب خوزستان آغاز کردند و بعد کردستان در و از اواخر سال گذشته در حالی که بلوچستان بیرق مبارزه را در دست داشت آذربایجان مثل یک آتشفشان منفجر شد و گدازه های آن همه دنیا را درنوردید و فریاد سرکوب شده ملل غیر فارس ایران را به همه دنیا رساند و تازه بعضی ها از خواب خوش خویش بیدار شده و زیر لب زمزمه می کنند آره ما مساله ملل غیر فارس را در ایران جدی نگرفتیم.
youtube.com/watch?v=C1oon3KNXag

حرکت بیداری ملت تورک آذربایجان جنوبی به رهبری پروفسور دکتر چهرگانلی
youtube.com/watch?v=UedpcfYc2Co

حرکت بیداری ملت آذربایجان جنوبی به رهبری پروفسور دکتر چهرگانلی درتمام دنیا شاخته شده و به زودی تورکهای آذربایجان جنوبی به رهبری پروفسور دکتر چهرگانلی کشور آذربایجان جنوبی را تاسیس خواهند کرد.
youtube.com/watch?v=BcxCOCEp7xs

یــاشاسیــــن گـونـی آذربـایـجـان ملـــی اویـانیـــش حـرکـــتی
یــاشـاسیـــن ملـــی اونـــدر چــهـــرگانلـــــی
TANRI TÜRKÜ KORUSUN ve YÜCELTSİN
youtube.co m/watch?v=Gu9FpiMJqCo
youtube.c om/watch?v=BcxCOCEp7xs

منشور حقوق بشر کوروش کبیر، یاوه بزرگ

spi egel.de/international/worl d/0,1518,566027,00.html

s pieg el.de/internat ional/world/0,1518,566027-2,00.html

استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
bilgi cik.com/yazi/iran-turkleri -huseyin-nihal-atsiz/

استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
araz dergisi.org/

آذربایجان میخ آخر را بر تابوت پروژه آسیمیلاسیون زد و حالا باید همه ملل غیر فارس در ایران دست به دست هم دهند تا این تابوت متعفن و گندیده را به زباله دان تاریخ بیندازند. تا بوی آن همه جا نگرفته است!
youtube.com/watch?v=w3zLR1k-UFY

youtube.com/watch?v=BcxCOCEp7xs

اعتراضات وسیع ملت بزرگ آذربایجان جنوبی در قیام سرتاسری اول خرداد سال 1385 و نیز برگزاری سالگرد برای این مناسبت در طی سال های پس از آن این نکته مهم را به اثبات رساند که ملت بزرگ آذربایجان جنوبی در تمام حرکت های اجتماعی ـ سیاسی یکصد سال اخیر همواره طلایه دار و خط شکن بوده است.
youtube .com/watch?v=cSVDpVhgwpw

استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي

استقلال تورکهای آذربایجان جنوبی و رهایی از فاشیزم فارس
youtube .com/watch?v=Yhsndat3CJM

خاک بر سر قوم فارس که نجات دهنده آنها موسوي تورک کروبي لر وملايي مثل منتظري است.
اين قوم هندويي اصا در تاريخ قهرمان ندارد.
از لينکهاي باحال ايراني افغاني در يوتيب لذت بريد
فارسهاي افغاني نژاد هندو نصب در دنيا به تروريست مشهور شده اند
.youtu be.com/watch?v=DsBZv5We3JA

آذربایجان جنوبی
.youtub e.com/watch?v=I5Ffmt3DUF4

وقتی تورکها به فارسهای فاشیست نه منه گفت
.yo utube.com/watch?v=huKlZtnOzxE

جنایات رژیم فارسی فاشیستی ایران در آذربایجان شمالی
.ar azdergisi.org/

مرک بر رژیم فارسی فاشیستی ایران

خاک بر سر قوم فارس که نجات دهنده آنها موسوي تورک کروبي لر وملايي مثل منتظري است.
اين قوم هندويي اصا در تاريخ قهرمان ندارد.

.you tube.com/watch?v=I5Ffmt3DUF4

استقلال تورکهای آذربایجان جنوبی از رژیم فارسی فاشیستی ایران
.you tube.com/watch?v=qunefkyZb-w

شونیزم فارس کر وکور و لال است
.you tube.com/watch?v=Yhsndat3CJM

دانشگاه تبریز هارای هارای من تورکم
.yout ube.com/watch?v=7JjM6GgXk3w

دانشگاه تبریز هارای هارای من تورکم
بوزقورتهای تبریز در خیابانهای تبریز

استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
.araz der gisi.org/

قوم فارس با لهجه سی و سوم عربی پارس میکند و خود را از نژاد ساختگی آریا می دانند. جلاد مشهور این قوم کوروش نام دارد که آغازگر جنگ و خونریزی بوده و اسکندر مقدونی فقط به خاطر انتقام به سپاه کوروش حمله کرد. کوروش پسر تیمورس پادشاه توران که آلپر تونقای نام داشت و به عنوان سفیر به نزدش آمده بود را اسیر گرفت و سر برید! بعد از این عمل نکبت بار جنگ در گرفت. تیمورس شخص کوروش را اسیر گرفت و سرش را بعد از بریدن در ظرفی گذاشت و گفت ” خون جهان ریختی و سیر نشدی , اکنون خون خود بخور تا سیر شوی”.!
.you tube.com/watch?v=cSVDpVhgwpw

خاک بر سر قوم فارس که نجات دهنده آنها موسوي تورک کروبي لر وملايي مثل منتظري است.
اين قوم هندويي اصا در تاريخ قهرمان ندارد.

شهیدان آذربایجان جنوبی

مرگ بر شونیزم و فاشیزم کثیف فارس
.yo utube.com/watch?v=w3zLR1k-UFY

مرگ بر شونیزم فارس
.yout ube.com/watch?v=cSVDpVhgwpw
. .com/watch?v=7JjM6GgXk3w

سند وزارت اطلاعات جمهوری فارسی فاشیستی ایران

تقدیم به فارسهای بی فرهنگ بی هویت و بی تاریخ ممالک محروصه
.yo utube.com/user/Farsseg

فارسها فاقد هر گونه فرهنگ رقص تمدن و حتی زبان هستند
خط و زبان فارسها بر گرفته از زبان عربی می باشد. و در دنیا به لهجه 33 عربی شهرت دارد.
قوم فارس با لهجه سی و سوم عربی پارس میکند و خود را از نژاد ساختگی آریا می دانند. جلاد مشهور این قوم کوروش نام دارد که آغازگر جنگ و خونریزی بوده و اسکندر مقدونی فقط به خاطر انتقام به سپاه کوروش حمله کرد. کوروش پسر تیمورس پادشاه توران که آلپر تونقای نام داشت و به عنوان سفیر به نزدش آمده بود را اسیر گرفت و سر برید! بعد از این عمل نکبت بار جنگ در گرفت. تیمورس شخص کوروش را اسیر گرفت و سرش را بعد از بریدن در ظرفی گذاشت و گفت ” خون جهان ریختی و سیر نشدی , اکنون خون خود بخور تا سیر شوی”.!
خردوسی (فردوسی) از شاعران فاشیست این قوم می باشد. او با تحقیر ملل غیر فارس بنیانگذار شونیست و فاشیست در جغرافیای به اصطلاح ایران می باشد.
لطفا به چند بیت از اشعار ننگ نامه خردوسی توجه فرماید:
زن و اژدها هر دو در خاک به —– جهان پاک از این هر دو ناپاک به
زنان را ستایی سگان را ستای —– که یک سگ به از صد زن پارسای
پس پرده هر که دختر بود —– اگر تاجدار است بد اختر است
چون زن زاد دختر دهیدش به گرگ—– که نامش ضعیف است و ننگش بزرگ
که آن ترک بدپیشه و ریمن است —– که هم بد نژاد است و هم بد تن است
ز شیر شتر خوردن و سوسمار —– عرب را به جایی رسیده است کار
که تاج کیانی کند آرزو —– تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

از لينکهاي باحال ايراني-افغاني در يوتيمب لذت بريد

پرچم آذربایجان جنوبی در قلعه بابک
you tube.com/watch?v=UedpcfYc2Co

استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
.bi lgicik.com/yazi/iran-turkle ri-huseyin-nihal-atsiz/

خاک بر سر قوم فارس که نجات دهنده آنها موسوي تورک کروبي لر وملايي مثل منتظري است.
اين قوم هندويي اصا در تاريخ قهرمان ندارد.
.youtu be.com/watch?v=DsBZv5We3JA

İran Turks Demenstration againts Fars Facisim in South Azerbaycan.
.you tube.com/watch?v=urlAYrn-WrA
İran Turks Movment in 22 May 2006- Tebrai-Koşaçay,Sulduz,Tehran,iran
yo utube.com/watch?v=ZCUSEI-XZoA
بوزقورتهای تبریز در استادیوم تختی تبریز
yo utube.com/watch?v=GBcrUfDaKLE
پرچم مقدس آذربایجان جنوبی در قلعه بابک قهرمان
استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
yout ube.com/watch?v=nxDDjk_fJWU
پرچم آذربایجان جنوبی در مراسم ازمیر تورکیه
yo utube.com/watch?v=FtWVhka_BnA
کلیپ ترکیه ای در حمایت از تورکهای آذربایجان جنوبی
yo utube.com/watch?v=16fpzC65HJM
یا می دانید بیشترین جستجو در یوتیوپ توسط فارسهای افغانی نژاد سکس است
hahahahahaahhhh
احمدی نژاد نمونه بارز فارس وحشی fars rapi segi
you tube.com/watch? v=SIXXI24lKrg
استقبال گرگهای خاکستری تورکیه از فیلم قلعه بابک
yo utube.com/watc h?v=i9AOvlV0n88
.a r azd ergisi.org/

پروفسور دکتر محمودعلی چهرگانلی رهبر آذربایجان جنوبی
yout ube.com/wat ch?v=hnz3UQr9cIk
اولتیماتم گرگهای خاکستری تورکیه به فاشیسم فارس ایران
yout ube.com/watch?v=3zCna7jN73c
نه سازش نه تسلیم نبرد با شونیزم Haray Haray Men Türkem
.yo utube.com/w atch?v=lnA-Z9lYI2o
تظاهرات تبریز در خرداد ماهTabriz Demonstration
arazd ergisi.org/

استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
yout ube.com/watc h?v=pf7FvcXCXtQ

جواب سنگین تورکهای آذربایجان به فارسگهای فاشیست
yo utube.com/watch ?v=WHiKs92Agw4

y outube.com/wat ch?v=1Ii6tbQtP18

احمدی نژاد فارس İran song demonstration
یا می دانید بیشترین جستجو در یوتیوپ توسط فارسهای افغانی نژاد سکس است
hahahahahaahhhh
خاک بر سر قوم فارس که نجات دهنده آنها موسوي تورک کروبي لر وملايي مثل منتظري است.
اين قوم هندويي اصا در تاريخ قهرمان ندارد.

yout ube.co m/watch?v=NjSsekoFiS8
استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
علی دایی در تبریز تظاهرات خیابانیAli Dai Tabriz

you tube.com /watch?v=zu6eqRlQpGM

تظاهرات تبریز علیه رژیم فارسی فاشیستی ایران
استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي

yo utube.com/watch?v=AFN8J7xy5Mo

شعار مرگ بر شونیزم فارس از دانشگاه تبریز
yo utube.com/watch?v=Qse1R7isiSw
you tube.com/watch?v=7JjM6GgXk3w

TABRİZ University 22 May 2006فرودفولادوند درتبریز
youtub e.c om/ watch?v=7JjM6GgXk3w

.ar azdergisi.org/

دیدگاههای دیگر TURK

دکتر ابراهیم میرانی چهره در نقاب خاک کشید
نویسنده ی تارنما :
پاسخ به اراجیف پانترکان راجع به فردوسی بزرگ
http://www.azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/main.htm

___________________________________________________________
تقدیم به فارسهای بی فرهنگ بی هویت و بی تاریخ ممالک محروصه
.you tube.com/use r/Farsseg

فارسها فاقد هر گونه فرهنگ رقص تمدن و حتی زبان هستند
خط و زبان فارسها بر گرفته از زبان عربی می باشد. و در دنیا به لهجه 33 عربی شهرت دارد.
قوم فارس با لهجه سی و سوم عربی پارس میکند و خود را از نژاد ساختگی آریا می دانند. جلاد مشهور این قوم کوروش نام دارد که آغازگر جنگ و خونریزی بوده و اسکندر مقدونی فقط به خاطر انتقام به سپاه کوروش حمله کرد. کوروش پسر تیمورس پادشاه توران که آلپر تونقای نام داشت و به عنوان سفیر به نزدش آمده بود را اسیر گرفت و سر برید! بعد از این عمل نکبت بار جنگ در گرفت. تیمورس شخص کوروش را اسیر گرفت و سرش را بعد از بریدن در ظرفی گذاشت و گفت ” خون جهان ریختی و سیر نشدی , اکنون خون خود بخور تا سیر شوی”.!
خردوسی (فردوسی) از شاعران فاشیست این قوم می باشد. او با تحقیر ملل غیر فارس بنیانگذار شونیست و فاشیست در جغرافیای به اصطلاح ایران می باشد.
لطفا به چند بیت از اشعار ننگ نامه خردوسی توجه فرماید:
زن و اژدها هر دو در خاک به —– جهان پاک از این هر دو ناپاک به
زنان را ستایی سگان را ستای —– که یک سگ به از صد زن پارسای
پس پرده هر که دختر بود —– اگر تاجدار است بد اختر است
چون زن زاد دختر دهیدش به گرگ—– که نامش ضعیف است و ننگش بزرگ
که آن ترک بدپیشه و ریمن است —– که هم بد نژاد است و هم بد تن است
ز شیر شتر خوردن و سوسمار —– عرب را به جایی رسیده است کار
که تاج کیانی کند آرزو —– تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

از لينکهاي باحال ايراني-افغاني در يوتيمب لذت بريد

پرچم آذربایجان جنوبی در قلعه بابک
.youtube.com/watch?v =UedpcfYc2Co

استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
.bilgicik.com/yazi/iran-turkler i-huseyin-nihal-atsiz/

خاک بر سر قوم فارس که نجات دهنده آنها موسوي تورک کروبي لر وملايي مثل منتظري است.
اين قوم هندويي اصا در تاريخ قهرمان ندارد.
.youtube.com/watc h?v=DsBZv5We3JA

İran Turks Demenstration againts Fars Facisim in South Azerbaycan.
.youtube.com/wat ch?v=urlAYrn-WrA
İran Turks Movment in 22 May 2006- Tebrai-Koşaçay,Sulduz,Tehran,iran
.youtube.com/watch?v =ZCUSEI-XZoA
بوزقورتهای تبریز در استادیوم تختی تبریز
.youtube.com/watch ?v=GBcrUfDaKLE
پرچم مقدس آذربایجان جنوبی در قلعه بابک قهرمان
استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
.youtube.com/wa tch?v=nxDDjk_fJWU
پرچم آذربایجان جنوبی در مراسم ازمیر تورکیه
.youtube.com/watch?v= FtWVhka_BnA
کلیپ ترکیه ای در حمایت از تورکهای آذربایجان جنوبی
.youtube.com/watch ?v=16fpzC65HJM
یا می دانید بیشترین جستجو در یوتیوپ توسط فارسهای افغانی نژاد سکس است
hahahahahaahhhh
احمدی نژاد نمونه بارز فارس وحشی fars rapi segi
.youtube.com/watch? v=SIXXI24lKrg
استقبال گرگهای خاکستری تورکیه از فیلم قلعه بابک
.youtube.com/watch?v=i9 AOvlV0n88
.arazd ergisi.org/

پروفسور دکتر محمودعلی چهرگانلی رهبر آذربایجان جنوبی
.yout ube.com/watch?v=hnz 3UQr9cIk
اولتیماتم گرگهای خاکستری تورکیه به فاشیسم فارس ایران
.yout ube.com/watch?v=3zC na7jN73c
نه سازش نه تسلیم نبرد با شونیزم Haray Haray Men Türkem
.yout ube.com/watch?v=lnA-Z9 lYI2o
تظاهرات تبریز در خرداد ماهTabriz Demonstration
.araz dergisi.org/


دستگیری دو تن از فعالین پان ایرانیست
پاسخ مدیر سایت:
حتی نام ایران هم برای دهان کثیفت بزرگ است ! فعلا در همان توهم قوزقورتستان جنوبی باش تا جمهوری اسلامی سقوط کند پس از آن ما هم تکلیف خود را با امثال تو معلوم کنیم البته تو که از ترکیه مزدوری می کنی اما دستمان به رفقایت خواهد رسید
ضمنا سپاس از لینک جوکهایی که فرستادی من علاقه ای به جوکهای قومی ندارم اما چون تو اصرار داری و فرستادی, گوش می کنم _ پاینده ایران

_______________________________________________________

از لينکهاي باحال ايراني افغاني در يوتيب لذت بريد
http://www.youtube .com/watch?v=DsBZv5We3JA
http://www.araz dergisi.org/

در این لینک روح مریض و نژادپرستانه گوینده جوک و شور و شعف حضار و تماشگران گلّه نژاد پرست فارس سانان را می توانید شاهد باشید،

در این لینک روح حرکت ملی مردم آذربایجان را در میدانهای فوتبال می توانید ببینید

http://www.y outube. com/watch? v=rrl3CDoOpXo
http://www.you tube.com/watch?v=I5Ffmt3DUF4

http://www.youtube. com/watch? v=Nf5HjHcxCQw
http://www.you tube.com/watch? v=cSVDpVhgwpw
http://www.yo utube.com/watch?v=w3zLR1k-UFY
http://www.youtube. com/watch?v=qunefkyZb-w

در این لینک استقبال تمسخرآلود مردم آذربایجان را از احمدی نژاد در ورزشگاه تختی تبریز می توانید ببینید

http://www.youtube. com /watch? v=A3BAEw3CXEE

حمایت قاطع دانشجویان و اساتید ترک جهان ، از بیانیه 700 کلمهای

115تن از اساتید و دانشجویان ترک ،دانشگاههای ترکیه با حمایت از بیانیه‌ی 700 کلمه‌ای خواستار توقف نقض حقوق آذربایجانیان در ایران شدند .در بین امضاء کنندگان دانشجویان و اساتیدی از کشورهای آذربایجان ،ترکیه ،ایران ،قزاقستان ،قرقیزستان و ترکان آخیسکا به چشم می‌خورد.اسامی حامیان این بیانیه به شرح ذیل است :

http://www.youtube.co m/watch?v=huKlZtnOzxE

اگر چه اعتراضات ملل غیر فارس در سالها گذشته حکومت فارسگرای تهران را ترسانده بود ولی اعتراضات ضد آپارتاید ملت آذربایجان کمر آنها شکست. اعتراضات خونبار را ابتدا اعراب خوزستان آغاز کردند و بعد کردستان در و از اواخر سال گذشته در حالی که بلوچستان بیرق مبارزه را در دست داشت آذربایجان مثل یک آتشفشان منفجر شد و گدازه های آن همه دنیا را درنوردید و فریاد سرکوب شده ملل غیر فارس ایران را به همه دنیا رساند و تازه بعضی ها از خواب خوش خویش بیدار شده و زیر لب زمزمه می کنند آره ما مساله ملل غیر فارس را در ایران جدی نگرفتیم.
http://www.youtube.co m/watch?v=C1oon3KNXag

حرکت بیداری ملت تورک آذربایجان جنوبی به رهبری پروفسور دکتر چهرگانلی
http://www.youtube.c om/watch?v=UedpcfYc2Co

حرکت بیداری ملت آذربایجان جنوبی به رهبری پروفسور دکتر چهرگانلی درتمام دنیا شاخته شده و به زودی تورکهای آذربایجان جنوبی به رهبری پروفسور دکتر چهرگانلی کشور آذربایجان جنوبی را تاسیس خواهند کرد.
http://www.youtube.co m/watch?v=BcxCOCEp7xs

یــاشاسیــــن گـونـی آذربـایـجـان ملـــی اویـانیـــش حـرکـــتی
یــاشـاسیـــن ملـــی اونـــدر چــهـــرگانلـــــی
TANRI TÜRKÜ KORUSUN ve YÜCELTSİN
http://www.youtube.co m/watch?v=Gu9FpiMJqCo
http://www.youtube.c om/watch?v=BcxCOCEp7xs

منشور حقوق بشر کوروش کبیر، یاوه بزرگ

http://www.spi egel.de/international/worl d/0,1518,566027,00.html

http://www.s pieg el.de/internat ional/world/0,1518,566027-2,00.html

استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
http://www.bilgi cik.com/yazi/iran-turkleri -huseyin-nihal-atsiz/

استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
http:// www.araz dergisi.org/

آذربایجان میخ آخر را بر تابوت پروژه آسیمیلاسیون زد و حالا باید همه ملل غیر فارس در ایران دست به دست هم دهند تا این تابوت متعفن و گندیده را به زباله دان تاریخ بیندازند. تا بوی آن همه جا نگرفته است!
http://www.yo utube.c om/watch?v=w3zLR1k-UFY

http://www.youtu be.com/watch?v=BcxCOCEp7xs

اعتراضات وسیع ملت بزرگ آذربایجان جنوبی در قیام سرتاسری اول خرداد سال 1385 و نیز برگزاری سالگرد برای این مناسبت در طی سال های پس از آن این نکته مهم را به اثبات رساند که ملت بزرگ آذربایجان جنوبی در تمام حرکت های اجتماعی ـ سیاسی یکصد سال اخیر همواره طلایه دار و خط شکن بوده است.
http://www.youtube .com/watch?v=cSVDpVhgwpw

استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي

استقلال تورکهای آذربایجان جنوبی و رهایی از فاشیزم فارس
http://www.youtube .com/watch?v=Yhsndat3CJM

خاک بر سر قوم فارس که نجات دهنده آنها موسوي تورک کروبي لر وملايي مثل منتظري است.
اين قوم هندويي اصا در تاريخ قهرمان ندارد.
از لينکهاي باحال ايراني افغاني در يوتيب لذت بريد
فارسهاي افغاني نژاد هندو نصب در دنيا به تروريست مشهور شده اند
http://www.youtu be.com/watch?v=DsBZv5We3JA

آذربایجان جنوبی
http://www.youtub e.com/watch?v=I5Ffmt3DUF4

وقتی تورکها به فارسهای فاشیست نه منه گفت
http://www.yo utube.com/watch?v=huKlZtnOzxE

جنایات رژیم فارسی فاشیستی ایران در آذربایجان شمالی
http://www.ar azdergisi.org/

مرک بر رژیم فارسی فاشیستی ایران

خاک بر سر قوم فارس که نجات دهنده آنها موسوي تورک کروبي لر وملايي مثل منتظري است.
اين قوم هندويي اصا در تاريخ قهرمان ندارد.

http://www.you tube.com/watch?v=I5Ffmt3DUF4

استقلال تورکهای آذربایجان جنوبی از رژیم فارسی فاشیستی ایران
http://www.you tube.com/watch?v=qunefkyZb-w

شونیزم فارس کر وکور و لال است
http://www.you tube.com/watch?v=Yhsndat3CJM

دانشگاه تبریز هارای هارای من تورکم
http://www.yout ube.com/watch?v=7JjM6GgXk3w

دانشگاه تبریز هارای هارای من تورکم
بوزقورتهای تبریز در خیابانهای تبریز

استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
http://www.araz der gisi.org/

قوم فارس با لهجه سی و سوم عربی پارس میکند و خود را از نژاد ساختگی آریا می دانند. جلاد مشهور این قوم کوروش نام دارد که آغازگر جنگ و خونریزی بوده و اسکندر مقدونی فقط به خاطر انتقام به سپاه کوروش حمله کرد. کوروش پسر تیمورس پادشاه توران که آلپر تونقای نام داشت و به عنوان سفیر به نزدش آمده بود را اسیر گرفت و سر برید! بعد از این عمل نکبت بار جنگ در گرفت. تیمورس شخص کوروش را اسیر گرفت و سرش را بعد از بریدن در ظرفی گذاشت و گفت ” خون جهان ریختی و سیر نشدی , اکنون خون خود بخور تا سیر شوی”.!
http://www.you tube.com/watch?v=cSVDpVhgwpw

خاک بر سر قوم فارس که نجات دهنده آنها موسوي تورک کروبي لر وملايي مثل منتظري است.
اين قوم هندويي اصا در تاريخ قهرمان ندارد.

شهیدان آذربایجان جنوبی

مرگ بر شونیزم و فاشیزم کثیف فارس
http://www.yo utube.com/watch?v=w3zLR1k-UFY

مرگ بر شونیزم فارس
http://www.yout ube.com/watch?v=cSVDpVhgwpw
http://www. .com/watch?v=7JjM6GgXk3w

سند وزارت اطلاعات جمهوری فارسی فاشیستی ایران

تقدیم به فارسهای بی فرهنگ بی هویت و بی تاریخ ممالک محروصه
http://www.yo utube.com/user/Farsseg

فارسها فاقد هر گونه فرهنگ رقص تمدن و حتی زبان هستند
خط و زبان فارسها بر گرفته از زبان عربی می باشد. و در دنیا به لهجه 33 عربی شهرت دارد.
قوم فارس با لهجه سی و سوم عربی پارس میکند و خود را از نژاد ساختگی آریا می دانند. جلاد مشهور این قوم کوروش نام دارد که آغازگر جنگ و خونریزی بوده و اسکندر مقدونی فقط به خاطر انتقام به سپاه کوروش حمله کرد. کوروش پسر تیمورس پادشاه توران که آلپر تونقای نام داشت و به عنوان سفیر به نزدش آمده بود را اسیر گرفت و سر برید! بعد از این عمل نکبت بار جنگ در گرفت. تیمورس شخص کوروش را اسیر گرفت و سرش را بعد از بریدن در ظرفی گذاشت و گفت ” خون جهان ریختی و سیر نشدی , اکنون خون خود بخور تا سیر شوی”.!
خردوسی (فردوسی) از شاعران فاشیست این قوم می باشد. او با تحقیر ملل غیر فارس بنیانگذار شونیست و فاشیست در جغرافیای به اصطلاح ایران می باشد.
لطفا به چند بیت از اشعار ننگ نامه خردوسی توجه فرماید:
زن و اژدها هر دو در خاک به —– جهان پاک از این هر دو ناپاک به
زنان را ستایی سگان را ستای —– که یک سگ به از صد زن پارسای
پس پرده هر که دختر بود —– اگر تاجدار است بد اختر است
چون زن زاد دختر دهیدش به گرگ—– که نامش ضعیف است و ننگش بزرگ
که آن ترک بدپیشه و ریمن است —– که هم بد نژاد است و هم بد تن است
ز شیر شتر خوردن و سوسمار —– عرب را به جایی رسیده است کار
که تاج کیانی کند آرزو —– تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

از لينکهاي باحال ايراني-افغاني در يوتيمب لذت بريد

پرچم آذربایجان جنوبی در قلعه بابک
http://www.you tube.com/watch?v=UedpcfYc2Co

استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
http://www.bi lgicik.com/yazi/iran-turkle ri-huseyin-nihal-atsiz/

خاک بر سر قوم فارس که نجات دهنده آنها موسوي تورک کروبي لر وملايي مثل منتظري است.
اين قوم هندويي اصا در تاريخ قهرمان ندارد.
http://www.youtu be.com/watch?v=DsBZv5We3JA

İran Turks Demenstration againts Fars Facisim in South Azerbaycan.
http://www.you tube.com/watch?v=urlAYrn-WrA
İran Turks Movment in 22 May 2006- Tebrai-Koşaçay,Sulduz,Tehran,iran
http://www.yo utube.com/watch?v=ZCUSEI-XZoA
بوزقورتهای تبریز در استادیوم تختی تبریز
http://www.yo utube.com/watch?v=GBcrUfDaKLE
پرچم مقدس آذربایجان جنوبی در قلعه بابک قهرمان
استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
http://www.yout ube.com/watch?v=nxDDjk_fJWU
پرچم آذربایجان جنوبی در مراسم ازمیر تورکیه
http://www.yo utube.com/watch?v=FtWVhka_BnA
کلیپ ترکیه ای در حمایت از تورکهای آذربایجان جنوبی
http://www.yo utube.com/watch?v=16fpzC65HJM
یا می دانید بیشترین جستجو در یوتیوپ توسط فارسهای افغانی نژاد سکس است
hahahahahaahhhh
احمدی نژاد نمونه بارز فارس وحشی fars rapi segi
http://www.you tube.com/watch? v=SIXXI24lKrg
استقبال گرگهای خاکستری تورکیه از فیلم قلعه بابک
http://www.yo utube.com/watc h?v=i9AOvlV0n88
http:// www.a r azd ergisi.org/

پروفسور دکتر محمودعلی چهرگانلی رهبر آذربایجان جنوبی
http://www.yout ube.com/wat ch?v=hnz3UQr9cIk
اولتیماتم گرگهای خاکستری تورکیه به فاشیسم فارس ایران
http://www.yout ube.com/watch?v=3zCna7jN73c
نه سازش نه تسلیم نبرد با شونیزم Haray Haray Men Türkem
http://www.yo utube.com/w atch?v=lnA-Z9lYI2o
تظاهرات تبریز در خرداد ماهTabriz Demonstration
http://www .arazd ergisi.org/

استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
http://www.yout ube.com/watc h?v=pf7FvcXCXtQ

جواب سنگین تورکهای آذربایجان به فارسگهای فاشیست
http://www.yo utube.com/watch ?v=WHiKs92Agw4

http://www.y outube.com/wat ch?v=1Ii6tbQtP18

احمدی نژاد فارس İran song demonstration
یا می دانید بیشترین جستجو در یوتیوپ توسط فارسهای افغانی نژاد سکس است
hahahahahaahhhh
خاک بر سر قوم فارس که نجات دهنده آنها موسوي تورک کروبي لر وملايي مثل منتظري است.
اين قوم هندويي اصا در تاريخ قهرمان ندارد.

http://www.yout ube.co m/watch?v=NjSsekoFiS8
استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
علی دایی در تبریز تظاهرات خیابانیAli Dai Tabriz

http://www.you tube.com /watch?v=zu6eqRlQpGM

تظاهرات تبریز علیه رژیم فارسی فاشیستی ایران
استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي

http://www.yo utube.com/watch?v=AFN8J7xy5Mo

شعار مرگ بر شونیزم فارس از دانشگاه تبریز
http://www.yo utube.com/watch?v=Qse1R7isiSw
http://www.you tube.com/watch?v=7JjM6GgXk3w

TABRİZ University 22 May 2006فرودفولادوند درتبریز
http://www.youtub e.c om/ watch?v=7JjM6GgXk3w

http://www.ar azdergisi.org/


پیوند کوتاه به این نوشته:

بازخوری ثبت نشده به پاسخ مدیر سایت: حتی نام ایران هم برای دهان کثیفت …

 • ARAZ گفت:

  پاسخ:
  خوب جمهوری اسلامی از گرده ی شما سواری می گیرد ایراد ندارد طبیعتتان همین است
  _______________________________________________________________________________

  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
  پيام سکوت ملت آذربايجان :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.

  بعد از حوادث خونبار مربوط به خلق مسلمان در سال 1359درآذربايجان،وجانباختن تعداد کثيري از مردم آذربايجان در آن حادثه تاريخي،که در نهايت به عقب نشيني توام با اعتراف به اشتباه از سوي رهبريت حرکت خلق مسلمان در آذربايجان يعني آيت الله شريعت مداري که علاوه بر مرجعيت بعنوان مردي از داخل نظام که لقب جانشين خميني را هم يدک ميکشيد،وميتوان گفت که از حيث وابستگان نظام اولين کسي بود که وقتي علم مخالفت با توتاليترهاي مذهبي به رهبريت خميني،را برافراشت ،با اولين حمله متقابل از سوي رژيم،مردم را تنها گذاشته وبراي نجات جان خود، شروع به چانه زني نموده ونهايتا تن به اعتراف و توبه داد.مردم آذربايجان با چنين تجربه اي که نشان ميدهد تغيير نظام با تکيه به وابستگان ناراضي حاکميت وکساني که از درون حاکميت ميآيند امکان پذير نيست ، تجربه تلخ وخونبار ديگري را در سال 1385 از سر گذراند ،تجربه اي که در آن ، اعتراض مدني ملت مظلوم آذربايجان به سالها توهين وتحقير از سوي رسانه هاي همواره وابسته به شوونيستها ، در ميان سکوت موذيانه وعمدي مدعيان حقوق بشر ! ودر ميان بهت وحيرت،در کوجه ها وخيابانهاي شهرهاي آذربايجان،توسط رژيم بخاک و خون کشيده شد.همانهايي که مدام آذربايجان را سر ،سبز وطن ميناميدند،و به جانفشانيها وفداکاريهاي بينظير آذربايجانيها در راه بقول آنان ايران! اعتراف و اذعان داشتند،بناگهان زبان در کام فرو بردند،وچشمها بستند،تا اين بقول آنها سر،سبز وطن!سرخ شود.تو گويي آذربايجان وآذربايجاني سرباز بي مزد ومواجب ايران است وفقط در روزهاي دشوار ايران بکار ميآيد وبعد از آن ديگر هيچ! در واقع آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد.اما مسبب اين جدايي آذربايجاني نبود بلکه کساني بودند که چشم بر جنايت رژيم در آن سال در آذربايجان بستند.نميشود آنگاه که ايران به سرباز جنگجوي غيور نياز دارد ،آذربايجاني ، هموطن غيور ،براي ايراني عنوان شود وبعد از کارزار ،سوسک شود وله شدن سزايش، يکي براي ما تعريف کندفاصله هموطن غيور تا سوسک از کجاست تا بکجا؟.آري درست ميخوانيد، آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد. اماآذربايجان از اين جدايي شرمگين نيست وبا سري بلند به تاريخ جواب خواهد داد، چه:آنکه آذربايجان را از ايران جدا کرد آذربايجاني نبود،بلکه کساني بودند که آذربايجاني را گارگر فصلي ايران قلمداد ميکردند.با احترام به جنبش سبز ايران ،ودر پاسخ به گلايه هاي اين جنبش نسبت به نپيوستن ملّت آذربايجان به اين جنبش بايد خاطر نشان کنم باتوجه به اينکه سالهاست اين ملت را از خود جدا کرده ايد (جز در مواقع دشوار که نياز به غيرت آذربايجان ،پيدا ميکنيد) وچون فرزند خوانده ايران به وي نگريسته ودرد ورنج آنها را مربوط به خودشان دانسته وچشم بر مظالم رفته بر آنان ميبنديد،چنين انتظاري (پيوستن ملت آذربايجان به جنبش سبز)غير معقول مينمايد.که چرا وقتي شما امور مربوط به آذربايجان را به خودمربوط ندانسته ونميدانيد ،در شگفتم ،که چگونه پيام ملت آذربايجان را تابحال دريافت نکرده ايد؟پيام سکوت ملت آذربايجان به شما اين است :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.
  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي

  نمایش  
  • آنتی تجزی طلب گفت:

   آکراد متوهم
   امروزه تصور میشود که شمال عراق و شمال سوریه و جنوب شرق آناتولی از دیرباز تاریخ کرد نشین بوده و اکراد پابه پای اقوام آسوری و سریانی و ارمنی و بابلی و سومری در بین النهرین و آناتولی و سوریه حضور داشته اند.حتی برای تثبیت این توهم عده ای از پانکردها الفبای کردی پیش از اسلام را جعل و ارائه داده اند جلب است که زبانهای پارسی و پهلوی و مادی و هخامنشی که قرنها زبان رسمی خاورمیانه بوده اند هرگزالفبای مستقلی نداشتند و از زبانهای بین النهرین و سریانی و عربی الفبای میخی و سریانی و عربی را به قرض گرفته اند حال این الفبای کهن کردی از کجا سر برآورد جای شگفتی و در عین حال اسباب خنده است.
   واقعیت این است که اکراد در اصل سکنه زاگرس بوده اند مانند الوار و لک و بختیاری و….. و با شروع فتوحات سلاجقه ترک در آناتولی( دولت روم شرقی) پای کردها به آناتولی شرقی باز شد در این هنگام کردها بعنوان مزدور در واحد های سلاجقه خدمت میکردند و بتدریج بر نیمه شرقی آناتولی که ارمنی نشین بود غلبه کرده و مهاجرت اکراد و نیز اتراک به داخل آناتولی قوت گرفت البته فتوحات اتراک سلاجقه و عثمانی به غرب آناتولی هم سرایت کرده که در آن هنگام یونانی نشین بود ودر یک هزار سال اخیر این روند ترکسازی و کردسازی در شرق و غرب آناتولی ادامه یافت تا اینکه در پایان جنگ دوم جهانی و زوال دولت عثمانی اکراد حمیدیه( تابع سلطان عبدالحمید) با اوامر ناسیونالیستهای ترک کمیته باصطلاح اتحاد و ترقی برای همیشه ارامنه را از شرق آناتولی پاکسازی کرده و صاحب اراضی و مایملک آنها شدند و در غرب آناتولی هم با کوچ اجباری ۵ میلیون یونانی به خاک اصلی یونان غرب آناتولی هم یک دست ترک نشین شد.
   در شمال عراق و شمال شرق سوریه حضور کردها به عصر هلاکو بر میگردد و تا آن موقع شهرهای عمدتا کرد نشین امروز مانند اربیل و کرکوک و دهوک وحکاری و قامشلو و حسکه و…. نه کرد نشین بلکه آسوری نشن بوده و نام آسوری این شهرها همگی دلالت بر این مطلب دارد لکن با حمله هلاکو بداخل حوزه خلافت عباسی با تحریک خواجه نصیر الدین طوسی اکراد در معیت مغولان شروع به فتح و تخریب و کشتار در مناطق مزبور زده و به تدریج این مناطق با طوایف کوچنده و جنگجویان کرد و ترکمن مجددا مسکونی گردید. پس وواقعیت این است که شمال عراق و سوریه و جنوب شرق آناتولی (ترکیه) در اصل ملک آسوری ها و سریانی ها و ارامنه بوده ودر کمتر از ۹۰۰ سال اخیر به تدریج به دست اکراد افتاده و حال اکراد از ارامنه و آسوری ها و سریانی ها بعنوان مسیحیان کرد تبار!!!!!! یاد میکنند. ودر این زمینه چیزی از پانترکها کم ندارندبا این تفاوت که پانکردها بشدت مورد حمایت مادی و معنوی از امپریالیزم و رسانه های غربی بوده و برای اهداف آتی یعنی نا امن کردن و تضعیف و تجزیه خاورمیانه برگزیده شده اند.

   نمایش  
  • کریم ناصری گفت:

   من یک مرندی هستم وهمه همشهریانم وهم استانیهایم همه وهمه قویااعتقادداریم که روزی جمهوری آذربایجان جعلی که زمانی به زورتوسط روسهای حرامزاده ازایران جداشد،دوباره به مام میهن یعنی ایران عزیزخواهدپیوست واین عو عوی اقلیت بسیاربسیارناچیزو حقیر بنام پانترک هم بزودی تمام خواهدشد.اینهاهنوزنمیدانندکه چند نفرسران جمهوری جعلی آذربایجان مزدوران اردوغان بیسواد و عقده ای هستند وسودی برای این پان تجزیه طلبان ندارند.همه30میلیون آذری های هموطنم بلی سربازهستندولی سرباز مادرمان ایران واز ذره ذره خاکمان دفاع کرده ومشتی عناصر تجزیه طلب که ازباسن پدرشان اردوغان
   خارج شده اند رابه سزای خیانتشان بزودی خواهندرساند.زنده بادایران بزرگ وآذریهای شریف و خوار و زبون باد سران جمهوری جعلی آذربایجان و سران متعفن ترکیه جعلی،که اگر بخواهیم به مرزهای تاریخی برگردیم،ترکیه هم بایدبه مام وطن یعنی ایران بزرگ برگردد.

   نمایش  
 • کریم ناصری گفت:

  من یک مرندی هستم وهمه همشهریانم وهم استانیهایم همه وهمه قویااعتقادداریم که روزی جمهوری آذربایجان جعلی که زمانی به زورتوسط روسهای حرامزاده ازایران جداشد،دوباره به مام میهن یعنی ایران عزیزخواهدپیوست واین عو عوی اقلیت بسیاربسیارناچیزو حقیر بنام پانترک هم بزودی تمام خواهدشد.اینهاهنوزنمیدانندکه چند نفرسران جمهوری جعلی آذربایجان مزدوران اردوغان بیسواد و عقده ای هستند وسودی برای این پان تجزیه طلبان ندارند.همه30میلیون آذری های هموطنم بلی سربازهستندولی سرباز مادرمان ایران واز ذره ذره خاکمان دفاع کرده ومشتی عناصر تجزیه طلب که ازباسن پدرشان اردوغان
  خارج شده اند رابه سزای خیانتشان بزودی خواهندرساند.زنده بادایران بزرگ وآذریهای شریف و خوار و زبون باد سران جمهوری جعلی آذربایجان و سران متعفن ترکیه جعلی،که اگر بخواهیم به مرزهای تاریخی برگردیم،ترکیه هم بایدبه مام وطن یعنی ایران بزرگ برگردد.

  نمایش  
 • WWW.FARDA.US © 2008-2015, Project by Tarnama.org Hosted by Live Hoster | All Images and Objects are the property of their Respective Owners