فلک یک چند ایران را اسیر ترک و تازی کرد در …

دیدگاه فرستاده شده در تجزیه طلبان پان ترک در استادیوم تبریز به شیوه ی سگان زوزه می کشند نویسنده: کاوه.

فلک یک چند ایران را اسیر ترک و تازی کرد

در ایران خوان یغما دید و تازی ترکتازی کرد

گدایی بود و با تاج شهان یک چند بازی کرد

فلک این شیرگیر اهو ،شکار گرگ و تازی کرد

وطن‌خواهی در ایران‌ خانمان‌ بردوش‌ شد چندی

بجز در سینه‌ها آتشکده ‌خاموش‌ شد چندی

بدان‌ با جان‌ پاک‌ موبدان ‌ آزارها کردند

سر گردن ‌فرازان‌ را فراز دارها کردند

که‌ تا احرار در کار آمدند و کارها کردند

به‌ شمشیر و قلم با دشمنان‌ پیکارها کردند

نخستین‌ فتح‌ و فیروزی نصیب‌ آل‌ سامان‌ شد

بدور آل‌ سامان‌ کار این‌ کشور به‌ سامان‌ شد

گه ان شد که ایرانی سبک خواند گران جانی

به‌یاد آرد زبان‌ و رسم‌ و آیین‌ نیاکانی

دگر ره‌ مادر ایران‌ ز نسل‌ پاک‌ ایرانی

مثال‌ رودکی زایید و اسماعیل‌ سامانی

پدید آمد یکی فرزند فردوسی توسی نام

سترون‌ از نظیر آوردن‌ وی مادر ایام

‌چو دید آمیخته‌ خون عجم با لوث‌ اهریمن

به‌جای خوی افرشته‌ عیان‌ آیین‌ اهریمن

‌نژادی خواست‌ نوسازد ز بیم‌ انحطاط‌ ایمن‌

سلحشور و هنرآموز و پاک‌ آیین‌ و رویین‌تن

‌پی افکند از سخن‌ کاخی ز قصر آسمان‌ برتر

در آن‌ جام‌ جم‌ و آیینه‌ی دارا و اسکندر

به‌گاه‌ نیش‌، کلک‌ آتش‌ آلودش‌ همه‌ خنجر

به‌گاه‌ نوش‌، نظم‌ شهد آمیزش‌ همه‌ شکر

چو از شهنامه‌،فردوسی چو رعدی درخروش‌ آمد

به‌ تن‌ ایرانیان‌ را خون ملیت به‌جوش‌ آمد

زبان پارسی گویا شد و تازی خموش‌ آمد

ز کنج‌ خلوت‌ دل‌ اهرمن‌ رفت‌ و سروش‌ آمد

به‌ میدان‌ دلیری تاختی بوالفارسی کردی

کسی با بیکسان‌ در روزگار ناکسی کردی

چه‌ زحمت‌ها به‌ جان‌ هموار در آن‌ سال‌ سی کردی

به‌ قول‌ خویشتن‌ زنده‌ عجم‌ زان‌ پارسی کردی

عجم‌ تا زنده‌ باشد نام‌ تو ورد زبان‌ دارد

به‌ جان‌ منت‌پذیر توست‌ این جان‌ تا که‌ جان‌ دارد “شهریار”

یاشاسین آذربایجان. وای بر پان ترکیسم ها که نمی دانند ریشه این جمعیت فقط دروغ و نفاق هست. ترکیه پرچمدار این فتنه است. ترکیه که امروز با فروش دختران و زنان خود بعنوان یکی از توریست پذیرترین کشور می خواهد جای پایی برای تسلط خئود بر کردها از طریق این شعارها داشته باشد.. وای بر شما آذری هایی که با ندانم کاری پرچم کشوری را به دست گرفته اید که تا حالا شاید سفری به این کشور بی غیرت و عثمانی نداشته باشید. ترکیه بزرگترین آرزویش رسیدن به عثمانی بزرگ هست که همیشه این فکر را از زمان سلطان خودشان که بزرگترین حرمسرای را داشته در سر داشته و دارد. و عاقبت بدست سردار بزرگ ایرانی شاه اسماعیل به نابودی رسید.. نکته اینجاست که چطور کشوری که از دیر باز تشنه خون ایرانیان هست می تواند ناجی عده ای ناقص العقل شود . اینان مثل سگانی هستند که در خانه ارباب غذا می خورند و خانه همسایه واق واق می کنند.. داش سیزین باشیزا گور کیمین بایراقین آلتینا گیرمیشیز. اونا به دختر و زن خودشون رحم نمی کنند می آیند نوکری تو را بکنند با کدامین سرمایه ملی ؟ جدا بشین باید به فکر اتاقی هایی باشین که اونجا از توریست هایی که می آیند مملکتتون ازشون پذیرایی کنید چون ترکیه فعلا با این آداب سرویس دهی می کند…
شما پان ترکیسم ها خیلی بی شعور و احمق هستین همین.. حیف این مردمان آذری که شماها با فکر پلید خود اخفالشون می کنید..

کاوه همینطور نوشت:

تجزیه طلبان پان ترک در استادیوم تبریز به شیوه ی سگان زوزه می کشند
پانترکان نماینده ی آذری ها نیستند.ما آذری های با غیرت جانمان را برای میهنمان می دهیم.پانترکانی که خودرا نماینده ی آذری ها می دانند به آریایی ها و فردوسی و کوروش توهین می کنند.این در شان آذری ها نیست.ما آذری ها خود را ایرانی می دانیم و شیفته ی فردوسی هستیم.ما بهتر است بمیریم تا تجزیه طلب باشیم.ترکان از ما نیستند.ترکان یعنی چنگیزها،یعنی تیمور ها،یعنی عثمانی های متجاوز.اینان دشمنان خونین ایرانند.ما آذری ها بس با این ترکان زورگو متفاوتیم.پانترکان به پارسیان توهین می کنند .در یکی از این وبلاگ های پانترکی دیده بودم که یک پانترک به گیلک ها نیز توهین کرده بود.گیلک ها هم میهنان ما هستند و ما آذری های با غیرت هرگز این توهین های ناموسی و زشت را نمی پذیریم.توران بزرگ و مغولستان و ترکیه در شان مانیست.مردم آذربایجان با اشعار فردوسی آرام می گیرند و این شاهکار ادبی را می ستایند و فردوسی را پدر خرد و اندیشه می دانند.آن گاه شما پانترکان به فردوسی توهین می کنید که چه؟که حقتان را پس بگیرید؟نه ،ما آذری ها ایران را میهن خود می دانیم.ترک غارتگر ما نیستیم.ما آذری هستیم.ما آریایی هستیم.ایران وطن ماست نه ترکیه. ونه توران بزرگ باهر اندازه ای .زبان ترکی از مانیست.ترکی زبان زوری ماست.فارسی زبان شعر و ادب و هنر است که زبان ماست نه زبان کسانی که روزی به میهن من حمله کردند.سعی نکنید با زبان ترکی با من حرف بزنید چراکه زبان من زبان فردوسی است.سعی نکنید که توهین کنید چراکه توهین هایتان ویرایش خواهد شد.سعی نکنید آذری ها را ترک بنامید چراکه ما خود را ترک نمی دانیم.من با هر پانترک خائنی در ستیز هستم تا به آنان بفمانم که نماینده ی من و آذری های دیگر نیستند.من خودم با ترکان واقعی آشنا ام و می دانم انسان هایی اند که ایرانی نامیدنشان توهین به آذری ها است.ایران سرای من است .چرا باید از تمدن هم نژادان خودم روی گردان شوم و به ترکان روی آورم؟چرا از زرتشت،کوروش و داریوش و مهرداد بزرگ اشکانی روی بگردانم و به چنگیز غارتگر و تیمور وحشی روی بیاورم؟چرا باید بیانیه ی آزادی کوروش را بی خیال شوم و به غارتگری ها و کشتار میلیونی چنگیز افتخار کنم؟ چرا باید زبان شعر و ادب را که ده ها شاعر بزرگ جهانی بدان زبان سروده اند غافل شوم و به زبان ترکی که فقط دده قوقود کودکانه را دارد بنازم؟نه این خواسته ای زشت و شوم است.من ترک حمله کننده به ایران نیستم.من ترک جنایتکار مقیم آلمان نیستم.من آریایی ام .من فرزند بابک آریایی ام.بابک ترک غارتگر نبود.پوریای ولی ترک متجاوز نبود.ایرانی بود.آذری بود
تمامی ایران قدیم به زبان فارسی و آذری حرف می زدند در نگاهی به شاعران چون گنجوی ؛ نسیمی ؛ خاقانی ؛ فضولی ؛……. همه این شاعران از آذربایجان ایران هم شعر فارسی دارند هم آذری ؛ آیا در آن عصر کسی به آنها به زور گفته بود که فارسی بسرایند؟ اشتباه پان ترکها که جزء خودشان کسی را قبول ندارند همین هست. آیا به نظر شما مصر امروز که عربی حرف می زند عرب هستند؟ سوریه ؟ عراق ؟ مصری ها زبان عبری داشتند و قسمتس از عراق و سوریه به زبان فارسی و بقیه عبری بودند که با حمله وحشیانه اعراب اینان هویت خود را از دست دادند و زبان عربی بجای زبان خودشان جایگزین شد.. ترکیه از قوم مغول هستند شما خودتان می توانید چهره آنها را با یک چهره آذری مقایسه کنید . اونوقت خواهید دید که چهره یک آذری همان چهره ایرانی هست و چهره ترک یک چهره شبیه مغول ها … شما با چه کسانی دشمنی می ورزید با هم نژاد و هم خون خود؟ آیا یک ایرانی را ترجیه می دهید به یک ترک ( ترکیه ) ؟ جای تاسف دارد درست است جنگ هشت ساله و انقلاب ما به نفع ترکیه تمام شده است ولی دلیل نمی شود که هویت خود را زیر سوال ببریم.. آیا دیدی که یک ترکیه ای چهارشنبه سوری برگزار کند؟ آیا دیدی که یک ترکیه ای قاشق زنی کند ( شال سالما ) ؟ آیا دیدی که یک ترکیه ای آتش روشن کند؟ آیا دیدی که یک ترکیه ای سفره هفت سین داشته باشد و تمام اقوام و فامیل هایشان دور هم جمع بشود ؟ اینها در ذات ماست ما ایرانی هستیم . شده تا بحال مهمان برایتان بیاید غیر ممکن است که اون رو خونه خود نبرید در فارسها هم همچنین هست چون خون و جوشش یکی هست . اما شما سفری بکنید به ترکیه عمرا تو رو به خانه اش دعوت کند . اینها آداب ما ایرانیهاست اینها هویت ما ایرانیهاست. حیف است که بخاطر عده ای وطن فروش که بخاطر منافع خود می خواهند ایران عزیز ما را به نفع خودشان به اجنبی بسپارند. ما ایرانیها اجازه نخواهیم داد که یک ترکیه ای به یک آذری دستور دهد که این کار را بکن آن کار را بکن . ما ایرانیها اجازه نخواهیم داد که خواهر آذری من با یک عثمانی و ترکیه ای زیر یک سقف زندگی کند. وای بر شماها چه می کنید پرچم کشوری را به دست می گیرید که از اهداف شومشان خبر ندارید. آذریها به هوش باشید ما دوباره وطن خود را با دستهای خود خواهیم ساخت نه با دست یک اجنبی . اجنبی خودش از لحاظ منابع زیرزمینی فقیر هست چطور می خواهد این همه اذری را پوشش دهد؟ ایران یک روز گاز خود را به روی ترکیه ببندد همگی دچار تلاطم می شوند تا به خودشان بیایند چطور کشوری که نمی تواند ملت خود را تامین بکند اشک تمساح برای شماها می ریزد. عاقل باشید و قول این مزدوران وطن فروش را نخورید.
سرباز وطن


پیوند کوتاه به این نوشته:

بازخوری ثبت نشده به فلک یک چند ایران را اسیر ترک و تازی کرد در …

 • ARAZ گفت:

  پاسخ:
  خوب جمهوری اسلامی از گرده ی شما سواری می گیرد ایراد ندارد طبیعتتان همین است
  _______________________________________________________________________________

  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
  پيام سکوت ملت آذربايجان :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.

  بعد از حوادث خونبار مربوط به خلق مسلمان در سال 1359درآذربايجان،وجانباختن تعداد کثيري از مردم آذربايجان در آن حادثه تاريخي،که در نهايت به عقب نشيني توام با اعتراف به اشتباه از سوي رهبريت حرکت خلق مسلمان در آذربايجان يعني آيت الله شريعت مداري که علاوه بر مرجعيت بعنوان مردي از داخل نظام که لقب جانشين خميني را هم يدک ميکشيد،وميتوان گفت که از حيث وابستگان نظام اولين کسي بود که وقتي علم مخالفت با توتاليترهاي مذهبي به رهبريت خميني،را برافراشت ،با اولين حمله متقابل از سوي رژيم،مردم را تنها گذاشته وبراي نجات جان خود، شروع به چانه زني نموده ونهايتا تن به اعتراف و توبه داد.مردم آذربايجان با چنين تجربه اي که نشان ميدهد تغيير نظام با تکيه به وابستگان ناراضي حاکميت وکساني که از درون حاکميت ميآيند امکان پذير نيست ، تجربه تلخ وخونبار ديگري را در سال 1385 از سر گذراند ،تجربه اي که در آن ، اعتراض مدني ملت مظلوم آذربايجان به سالها توهين وتحقير از سوي رسانه هاي همواره وابسته به شوونيستها ، در ميان سکوت موذيانه وعمدي مدعيان حقوق بشر ! ودر ميان بهت وحيرت،در کوجه ها وخيابانهاي شهرهاي آذربايجان،توسط رژيم بخاک و خون کشيده شد.همانهايي که مدام آذربايجان را سر ،سبز وطن ميناميدند،و به جانفشانيها وفداکاريهاي بينظير آذربايجانيها در راه بقول آنان ايران! اعتراف و اذعان داشتند،بناگهان زبان در کام فرو بردند،وچشمها بستند،تا اين بقول آنها سر،سبز وطن!سرخ شود.تو گويي آذربايجان وآذربايجاني سرباز بي مزد ومواجب ايران است وفقط در روزهاي دشوار ايران بکار ميآيد وبعد از آن ديگر هيچ! در واقع آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد.اما مسبب اين جدايي آذربايجاني نبود بلکه کساني بودند که چشم بر جنايت رژيم در آن سال در آذربايجان بستند.نميشود آنگاه که ايران به سرباز جنگجوي غيور نياز دارد ،آذربايجاني ، هموطن غيور ،براي ايراني عنوان شود وبعد از کارزار ،سوسک شود وله شدن سزايش، يکي براي ما تعريف کندفاصله هموطن غيور تا سوسک از کجاست تا بکجا؟.آري درست ميخوانيد، آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد. اماآذربايجان از اين جدايي شرمگين نيست وبا سري بلند به تاريخ جواب خواهد داد، چه:آنکه آذربايجان را از ايران جدا کرد آذربايجاني نبود،بلکه کساني بودند که آذربايجاني را گارگر فصلي ايران قلمداد ميکردند.با احترام به جنبش سبز ايران ،ودر پاسخ به گلايه هاي اين جنبش نسبت به نپيوستن ملّت آذربايجان به اين جنبش بايد خاطر نشان کنم باتوجه به اينکه سالهاست اين ملت را از خود جدا کرده ايد (جز در مواقع دشوار که نياز به غيرت آذربايجان ،پيدا ميکنيد) وچون فرزند خوانده ايران به وي نگريسته ودرد ورنج آنها را مربوط به خودشان دانسته وچشم بر مظالم رفته بر آنان ميبنديد،چنين انتظاري (پيوستن ملت آذربايجان به جنبش سبز)غير معقول مينمايد.که چرا وقتي شما امور مربوط به آذربايجان را به خودمربوط ندانسته ونميدانيد ،در شگفتم ،که چگونه پيام ملت آذربايجان را تابحال دريافت نکرده ايد؟پيام سکوت ملت آذربايجان به شما اين است :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.
  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي

  نمایش  
  • آنتی تجزی طلب گفت:

   آکراد متوهم
   امروزه تصور میشود که شمال عراق و شمال سوریه و جنوب شرق آناتولی از دیرباز تاریخ کرد نشین بوده و اکراد پابه پای اقوام آسوری و سریانی و ارمنی و بابلی و سومری در بین النهرین و آناتولی و سوریه حضور داشته اند.حتی برای تثبیت این توهم عده ای از پانکردها الفبای کردی پیش از اسلام را جعل و ارائه داده اند جلب است که زبانهای پارسی و پهلوی و مادی و هخامنشی که قرنها زبان رسمی خاورمیانه بوده اند هرگزالفبای مستقلی نداشتند و از زبانهای بین النهرین و سریانی و عربی الفبای میخی و سریانی و عربی را به قرض گرفته اند حال این الفبای کهن کردی از کجا سر برآورد جای شگفتی و در عین حال اسباب خنده است.
   واقعیت این است که اکراد در اصل سکنه زاگرس بوده اند مانند الوار و لک و بختیاری و….. و با شروع فتوحات سلاجقه ترک در آناتولی( دولت روم شرقی) پای کردها به آناتولی شرقی باز شد در این هنگام کردها بعنوان مزدور در واحد های سلاجقه خدمت میکردند و بتدریج بر نیمه شرقی آناتولی که ارمنی نشین بود غلبه کرده و مهاجرت اکراد و نیز اتراک به داخل آناتولی قوت گرفت البته فتوحات اتراک سلاجقه و عثمانی به غرب آناتولی هم سرایت کرده که در آن هنگام یونانی نشین بود ودر یک هزار سال اخیر این روند ترکسازی و کردسازی در شرق و غرب آناتولی ادامه یافت تا اینکه در پایان جنگ دوم جهانی و زوال دولت عثمانی اکراد حمیدیه( تابع سلطان عبدالحمید) با اوامر ناسیونالیستهای ترک کمیته باصطلاح اتحاد و ترقی برای همیشه ارامنه را از شرق آناتولی پاکسازی کرده و صاحب اراضی و مایملک آنها شدند و در غرب آناتولی هم با کوچ اجباری ۵ میلیون یونانی به خاک اصلی یونان غرب آناتولی هم یک دست ترک نشین شد.
   در شمال عراق و شمال شرق سوریه حضور کردها به عصر هلاکو بر میگردد و تا آن موقع شهرهای عمدتا کرد نشین امروز مانند اربیل و کرکوک و دهوک وحکاری و قامشلو و حسکه و…. نه کرد نشین بلکه آسوری نشن بوده و نام آسوری این شهرها همگی دلالت بر این مطلب دارد لکن با حمله هلاکو بداخل حوزه خلافت عباسی با تحریک خواجه نصیر الدین طوسی اکراد در معیت مغولان شروع به فتح و تخریب و کشتار در مناطق مزبور زده و به تدریج این مناطق با طوایف کوچنده و جنگجویان کرد و ترکمن مجددا مسکونی گردید. پس وواقعیت این است که شمال عراق و سوریه و جنوب شرق آناتولی (ترکیه) در اصل ملک آسوری ها و سریانی ها و ارامنه بوده ودر کمتر از ۹۰۰ سال اخیر به تدریج به دست اکراد افتاده و حال اکراد از ارامنه و آسوری ها و سریانی ها بعنوان مسیحیان کرد تبار!!!!!! یاد میکنند. ودر این زمینه چیزی از پانترکها کم ندارندبا این تفاوت که پانکردها بشدت مورد حمایت مادی و معنوی از امپریالیزم و رسانه های غربی بوده و برای اهداف آتی یعنی نا امن کردن و تضعیف و تجزیه خاورمیانه برگزیده شده اند.

   نمایش  
  • کریم ناصری گفت:

   من یک مرندی هستم وهمه همشهریانم وهم استانیهایم همه وهمه قویااعتقادداریم که روزی جمهوری آذربایجان جعلی که زمانی به زورتوسط روسهای حرامزاده ازایران جداشد،دوباره به مام میهن یعنی ایران عزیزخواهدپیوست واین عو عوی اقلیت بسیاربسیارناچیزو حقیر بنام پانترک هم بزودی تمام خواهدشد.اینهاهنوزنمیدانندکه چند نفرسران جمهوری جعلی آذربایجان مزدوران اردوغان بیسواد و عقده ای هستند وسودی برای این پان تجزیه طلبان ندارند.همه30میلیون آذری های هموطنم بلی سربازهستندولی سرباز مادرمان ایران واز ذره ذره خاکمان دفاع کرده ومشتی عناصر تجزیه طلب که ازباسن پدرشان اردوغان
   خارج شده اند رابه سزای خیانتشان بزودی خواهندرساند.زنده بادایران بزرگ وآذریهای شریف و خوار و زبون باد سران جمهوری جعلی آذربایجان و سران متعفن ترکیه جعلی،که اگر بخواهیم به مرزهای تاریخی برگردیم،ترکیه هم بایدبه مام وطن یعنی ایران بزرگ برگردد.

   نمایش  
 • کریم ناصری گفت:

  من یک مرندی هستم وهمه همشهریانم وهم استانیهایم همه وهمه قویااعتقادداریم که روزی جمهوری آذربایجان جعلی که زمانی به زورتوسط روسهای حرامزاده ازایران جداشد،دوباره به مام میهن یعنی ایران عزیزخواهدپیوست واین عو عوی اقلیت بسیاربسیارناچیزو حقیر بنام پانترک هم بزودی تمام خواهدشد.اینهاهنوزنمیدانندکه چند نفرسران جمهوری جعلی آذربایجان مزدوران اردوغان بیسواد و عقده ای هستند وسودی برای این پان تجزیه طلبان ندارند.همه30میلیون آذری های هموطنم بلی سربازهستندولی سرباز مادرمان ایران واز ذره ذره خاکمان دفاع کرده ومشتی عناصر تجزیه طلب که ازباسن پدرشان اردوغان
  خارج شده اند رابه سزای خیانتشان بزودی خواهندرساند.زنده بادایران بزرگ وآذریهای شریف و خوار و زبون باد سران جمهوری جعلی آذربایجان و سران متعفن ترکیه جعلی،که اگر بخواهیم به مرزهای تاریخی برگردیم،ترکیه هم بایدبه مام وطن یعنی ایران بزرگ برگردد.

  نمایش  
  • ناشناس گفت:

   یاشاسین مرندی با غیرت

   نمایش  
  • ناشناس گفت:

   هنوز یک عده از همشهریهای ما در خواب غفلت هستند نمیدونند اررررردوغان خواب دیده براشون همونطور که ایلهام علیف غلام حلقه به گوش خود کرده. اما کور خوندن
   زنده باد ایران و ایرانی
   همه دوره موشهای پان حضور داشتند اما جرات ندارند
   در اصل پان تورک یا پان کورد همه اینها باید شجرشونو ببینند احتمالا یک جا تخم ترکه شون ایراد داره

   نمایش  
 • WWW.FARDA.US © 2008-2015, Project by Farda.us Hosted by Farda.us | All Images and Objects are the property of their Respective Owners