اجر ایشان و شما با شادروان هیتلر — مطمئنا اگر …

دیدگاه فرستاده شده در داریوش همایون درگذشت نویسنده: فارس سگ کوروش زاده.

اجر ایشان و شما با شادروان هیتلر — مطمئنا اگر تو هم به همین فعالیت پان فارسگانه خودت ادامه دهی با مرحوم ادولف هیتلر و همچنین مرحوم پان سگ همایون محشور میشوی
باشد ان روز توانستید شفاعت بگیرید

فارس سگ کوروش زاده همینطور نوشت:

داریوش همایون درگذشت
ان روز خواهید دید هیتلر هم به شما فارسهای سگ دست مریزاد میگوید


دیدگاههای دیگر فارس سگ کوروش زاده

میزان خویشاوندی یا پیوستگی تبار ایرانی با گروههای ترک و دیگر ملت ها
اما در مورد ازدواج فامیلی موضوع فرق میکند
اصولا از این منظر که حقیقت امری نسبی است
شما این اجازه را به خود میدهید که اگر انچه را که برای دیگران حقیقت تلقی میشود را

نپسندیدید انچه را که خود میخواهید به عنوان حقیقت جا بزنید حال انکه ملت ها اصولی از بین

حقیقت نسبی مشخص کرده اند و به صورت قراردادی برای انها ارزش قائلند
این بحث غیرت یا همان به قول شما گیرتمند را شما شروع کردید حال میگویید اخلاق

موضوع نسبی میباشد
اینکه اخلاق و سایر مبانی ان موضوعی نسبی است در حوزه فلسفه ی اخلاق به ان پرداخته

میشود
نه برای اینکه امثال شما مسائلی جزئی از انها گزینش کنید و تعمیمی کلی دهید
شما در منطق سگی خودتان هرچیزی را خود میپندارید درست است مطلق میدانید
تناقض گویی هایتان در یک بحث منطقی چندان جالب نیست


میزان خویشاوندی یا پیوستگی تبار ایرانی با گروههای ترک و دیگر ملت ها
درود بر تو پان فارس عضیض و قرامی
اتفاقا مطالبی که تو در عنوان مطالب پان ایرانیستی در سایت قرار میدهی چندان با

ترمینولوژی لفظ پان ایرانیست
match
نیستند
ضمنا اگر با صدا کردن من به نام ایناز لذت میبری مشکلی نیست
در مورد دختران تهران هم ان طور که خبرگزاری های ایران گزارش داده اند دخترانی که به

فاحشه گی مشغول هستند فارس میباشد
تهران شهری است متعلق به تورکان که با استفاده از منطق شما فارس ها میتوان گفت بعدا

مقداری از ان فارس شده است یعنی بر اساس منطق شما مقداری فارس به این شهر تحمیل

شده است!!!
برای مشخص شدن اینکه در کدام قسمت از شهر تهران فارس های سگ بیشتری زندگی

میکنند کافیست امار گهبه گی این شهر را بررسی کنید زیرا با تراکم فارس ها رابطه ای

مستقیم دارد
به این صورت که در هر منطقه که فحشای بیشتری اتفاق میفتد فارس های بیشتری هم در انجا

سکونت دارند
امید به اینکه به جواب سوالت در مورد اینکه تهران مال تورک هاست یا فارس های سگ

است رسیده باشی
در مورد دختران نوادگان هخامنشی هم مورد اخر صحیح تر است و ان دختران بیش از حد

شنگول بوده اند و گرنه چهل و دو درصد سبب نمیشود یک انسان انسان دیگری گاز بگیرد
و این دختران از فرط خوشحالی روی سگشان بالا امده بود
با این اتفاق جواب این سوال که وقتی فارس ها میگویند کاری نکن که ان روی سگم بالا بیاد

هم مشخص شد
در واقع دانشمندان این موضوع را بررسی میکردند که ان روی سگ فارس ها چه موقع بالا

میاید
و با این اتفاق مشخص شد با نود و هشت درصد الکل ان روی سگ فارس ها بالا میاید
لذا بهتر است تو فارس کثافت طلب حتی از ودکای روسیه هم استفاده نکنی زیرا با توجه به

خلق و خوی تو بعید نیست با همان چهل و دو درصد هم ان روی سگت بالا بیاید!!!


توهین به کورش کبیر در دانشگاه تبریز
درود بر تو فارس سگ کثافت طلب گرانقدر
بهتر است از همان منظر که به خامنه ای نگاه کردی یک نگاهی هم به موضوع کسروی

داشته باشی
کسروی هم از ملت تورک بود و با توجه به نظرت، دخالت سگانی از قومک کثافت طلب

پارس بی معنی به نظر میاید و با این حساب امثال تو سگ کثافت طلب هم نبایستی چندین و

چند سایت برای کثافت طلبی ایجاد میکرد
اما گذشته از اینها خامنه ای روزگاری از ملت تورک بود اما به خاطر معاشرت با قبایل و

عشیره های فارسهای سگ کثافت طلب روحیاتش همانند شما شده است و ما اسمیله شده ها را

از خودمان نمیدانیم
موضوع اذری بودن و تورک بودن هم موضوعی است که مابین ملت تورک اذریاجان باید حل و فصل شود نه توسط زعیمان عشیره های پارس های سگ


توهین به کورش کبیر در دانشگاه تبریز
تو حیوان سگتاز فارسی خیلی بیشتر از اونچه که باید با کونت حرف میزنی
دلیل اینکه امثال شما پان فارسای سگ نظرات مخالف رو تحمل میکنید این هستش که میخواین مخالفت با شما صرفا در محدوده نظر باقی بماند و به محدوده عمل نکشد
شما توله ها باید هم تحمل نظر مخالف رو داشته باشید
دوران الان دست شماست
صرف نظر مخالف تغییری در جایگاه فعلی شما ندارد

مرگ بر پان فارسهای سگ
مرگ بر ایران پان فارسهای سگ


توهین به کورش کبیر در دانشگاه تبریز
گفتن حقیقت برای دفعات متمادی سبب کم شدن اهمیت ان نمیشود
شما پان فارس ها سگ هستید و این موضوعی است که ان را در دایراه فلسفه فارس ها باید بررسی کرد نه در دایره مسائل بی فرهنگی و فحاشی

تو که میدانی و دانسته دانسته هویت سگی خود را انکار میکنی انتظار چه داری ؟

مرگ بر پان فارس های سگ
مرگ بر ایران پان فارسهای سگ


پیوند کوتاه به این نوشته:

بازخوری ثبت نشده به اجر ایشان و شما با شادروان هیتلر — مطمئنا اگر …

 • ARAZ گفت:

  پاسخ:
  خوب جمهوری اسلامی از گرده ی شما سواری می گیرد ایراد ندارد طبیعتتان همین است
  _______________________________________________________________________________

  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
  پيام سکوت ملت آذربايجان :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.

  بعد از حوادث خونبار مربوط به خلق مسلمان در سال 1359درآذربايجان،وجانباختن تعداد کثيري از مردم آذربايجان در آن حادثه تاريخي،که در نهايت به عقب نشيني توام با اعتراف به اشتباه از سوي رهبريت حرکت خلق مسلمان در آذربايجان يعني آيت الله شريعت مداري که علاوه بر مرجعيت بعنوان مردي از داخل نظام که لقب جانشين خميني را هم يدک ميکشيد،وميتوان گفت که از حيث وابستگان نظام اولين کسي بود که وقتي علم مخالفت با توتاليترهاي مذهبي به رهبريت خميني،را برافراشت ،با اولين حمله متقابل از سوي رژيم،مردم را تنها گذاشته وبراي نجات جان خود، شروع به چانه زني نموده ونهايتا تن به اعتراف و توبه داد.مردم آذربايجان با چنين تجربه اي که نشان ميدهد تغيير نظام با تکيه به وابستگان ناراضي حاکميت وکساني که از درون حاکميت ميآيند امکان پذير نيست ، تجربه تلخ وخونبار ديگري را در سال 1385 از سر گذراند ،تجربه اي که در آن ، اعتراض مدني ملت مظلوم آذربايجان به سالها توهين وتحقير از سوي رسانه هاي همواره وابسته به شوونيستها ، در ميان سکوت موذيانه وعمدي مدعيان حقوق بشر ! ودر ميان بهت وحيرت،در کوجه ها وخيابانهاي شهرهاي آذربايجان،توسط رژيم بخاک و خون کشيده شد.همانهايي که مدام آذربايجان را سر ،سبز وطن ميناميدند،و به جانفشانيها وفداکاريهاي بينظير آذربايجانيها در راه بقول آنان ايران! اعتراف و اذعان داشتند،بناگهان زبان در کام فرو بردند،وچشمها بستند،تا اين بقول آنها سر،سبز وطن!سرخ شود.تو گويي آذربايجان وآذربايجاني سرباز بي مزد ومواجب ايران است وفقط در روزهاي دشوار ايران بکار ميآيد وبعد از آن ديگر هيچ! در واقع آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد.اما مسبب اين جدايي آذربايجاني نبود بلکه کساني بودند که چشم بر جنايت رژيم در آن سال در آذربايجان بستند.نميشود آنگاه که ايران به سرباز جنگجوي غيور نياز دارد ،آذربايجاني ، هموطن غيور ،براي ايراني عنوان شود وبعد از کارزار ،سوسک شود وله شدن سزايش، يکي براي ما تعريف کندفاصله هموطن غيور تا سوسک از کجاست تا بکجا؟.آري درست ميخوانيد، آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد. اماآذربايجان از اين جدايي شرمگين نيست وبا سري بلند به تاريخ جواب خواهد داد، چه:آنکه آذربايجان را از ايران جدا کرد آذربايجاني نبود،بلکه کساني بودند که آذربايجاني را گارگر فصلي ايران قلمداد ميکردند.با احترام به جنبش سبز ايران ،ودر پاسخ به گلايه هاي اين جنبش نسبت به نپيوستن ملّت آذربايجان به اين جنبش بايد خاطر نشان کنم باتوجه به اينکه سالهاست اين ملت را از خود جدا کرده ايد (جز در مواقع دشوار که نياز به غيرت آذربايجان ،پيدا ميکنيد) وچون فرزند خوانده ايران به وي نگريسته ودرد ورنج آنها را مربوط به خودشان دانسته وچشم بر مظالم رفته بر آنان ميبنديد،چنين انتظاري (پيوستن ملت آذربايجان به جنبش سبز)غير معقول مينمايد.که چرا وقتي شما امور مربوط به آذربايجان را به خودمربوط ندانسته ونميدانيد ،در شگفتم ،که چگونه پيام ملت آذربايجان را تابحال دريافت نکرده ايد؟پيام سکوت ملت آذربايجان به شما اين است :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.
  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي

  نمایش  
  • آنتی تجزی طلب گفت:

   آکراد متوهم
   امروزه تصور میشود که شمال عراق و شمال سوریه و جنوب شرق آناتولی از دیرباز تاریخ کرد نشین بوده و اکراد پابه پای اقوام آسوری و سریانی و ارمنی و بابلی و سومری در بین النهرین و آناتولی و سوریه حضور داشته اند.حتی برای تثبیت این توهم عده ای از پانکردها الفبای کردی پیش از اسلام را جعل و ارائه داده اند جلب است که زبانهای پارسی و پهلوی و مادی و هخامنشی که قرنها زبان رسمی خاورمیانه بوده اند هرگزالفبای مستقلی نداشتند و از زبانهای بین النهرین و سریانی و عربی الفبای میخی و سریانی و عربی را به قرض گرفته اند حال این الفبای کهن کردی از کجا سر برآورد جای شگفتی و در عین حال اسباب خنده است.
   واقعیت این است که اکراد در اصل سکنه زاگرس بوده اند مانند الوار و لک و بختیاری و….. و با شروع فتوحات سلاجقه ترک در آناتولی( دولت روم شرقی) پای کردها به آناتولی شرقی باز شد در این هنگام کردها بعنوان مزدور در واحد های سلاجقه خدمت میکردند و بتدریج بر نیمه شرقی آناتولی که ارمنی نشین بود غلبه کرده و مهاجرت اکراد و نیز اتراک به داخل آناتولی قوت گرفت البته فتوحات اتراک سلاجقه و عثمانی به غرب آناتولی هم سرایت کرده که در آن هنگام یونانی نشین بود ودر یک هزار سال اخیر این روند ترکسازی و کردسازی در شرق و غرب آناتولی ادامه یافت تا اینکه در پایان جنگ دوم جهانی و زوال دولت عثمانی اکراد حمیدیه( تابع سلطان عبدالحمید) با اوامر ناسیونالیستهای ترک کمیته باصطلاح اتحاد و ترقی برای همیشه ارامنه را از شرق آناتولی پاکسازی کرده و صاحب اراضی و مایملک آنها شدند و در غرب آناتولی هم با کوچ اجباری ۵ میلیون یونانی به خاک اصلی یونان غرب آناتولی هم یک دست ترک نشین شد.
   در شمال عراق و شمال شرق سوریه حضور کردها به عصر هلاکو بر میگردد و تا آن موقع شهرهای عمدتا کرد نشین امروز مانند اربیل و کرکوک و دهوک وحکاری و قامشلو و حسکه و…. نه کرد نشین بلکه آسوری نشن بوده و نام آسوری این شهرها همگی دلالت بر این مطلب دارد لکن با حمله هلاکو بداخل حوزه خلافت عباسی با تحریک خواجه نصیر الدین طوسی اکراد در معیت مغولان شروع به فتح و تخریب و کشتار در مناطق مزبور زده و به تدریج این مناطق با طوایف کوچنده و جنگجویان کرد و ترکمن مجددا مسکونی گردید. پس وواقعیت این است که شمال عراق و سوریه و جنوب شرق آناتولی (ترکیه) در اصل ملک آسوری ها و سریانی ها و ارامنه بوده ودر کمتر از ۹۰۰ سال اخیر به تدریج به دست اکراد افتاده و حال اکراد از ارامنه و آسوری ها و سریانی ها بعنوان مسیحیان کرد تبار!!!!!! یاد میکنند. ودر این زمینه چیزی از پانترکها کم ندارندبا این تفاوت که پانکردها بشدت مورد حمایت مادی و معنوی از امپریالیزم و رسانه های غربی بوده و برای اهداف آتی یعنی نا امن کردن و تضعیف و تجزیه خاورمیانه برگزیده شده اند.

   نمایش  
  • کریم ناصری گفت:

   من یک مرندی هستم وهمه همشهریانم وهم استانیهایم همه وهمه قویااعتقادداریم که روزی جمهوری آذربایجان جعلی که زمانی به زورتوسط روسهای حرامزاده ازایران جداشد،دوباره به مام میهن یعنی ایران عزیزخواهدپیوست واین عو عوی اقلیت بسیاربسیارناچیزو حقیر بنام پانترک هم بزودی تمام خواهدشد.اینهاهنوزنمیدانندکه چند نفرسران جمهوری جعلی آذربایجان مزدوران اردوغان بیسواد و عقده ای هستند وسودی برای این پان تجزیه طلبان ندارند.همه30میلیون آذری های هموطنم بلی سربازهستندولی سرباز مادرمان ایران واز ذره ذره خاکمان دفاع کرده ومشتی عناصر تجزیه طلب که ازباسن پدرشان اردوغان
   خارج شده اند رابه سزای خیانتشان بزودی خواهندرساند.زنده بادایران بزرگ وآذریهای شریف و خوار و زبون باد سران جمهوری جعلی آذربایجان و سران متعفن ترکیه جعلی،که اگر بخواهیم به مرزهای تاریخی برگردیم،ترکیه هم بایدبه مام وطن یعنی ایران بزرگ برگردد.

   نمایش  
 • کریم ناصری گفت:

  من یک مرندی هستم وهمه همشهریانم وهم استانیهایم همه وهمه قویااعتقادداریم که روزی جمهوری آذربایجان جعلی که زمانی به زورتوسط روسهای حرامزاده ازایران جداشد،دوباره به مام میهن یعنی ایران عزیزخواهدپیوست واین عو عوی اقلیت بسیاربسیارناچیزو حقیر بنام پانترک هم بزودی تمام خواهدشد.اینهاهنوزنمیدانندکه چند نفرسران جمهوری جعلی آذربایجان مزدوران اردوغان بیسواد و عقده ای هستند وسودی برای این پان تجزیه طلبان ندارند.همه30میلیون آذری های هموطنم بلی سربازهستندولی سرباز مادرمان ایران واز ذره ذره خاکمان دفاع کرده ومشتی عناصر تجزیه طلب که ازباسن پدرشان اردوغان
  خارج شده اند رابه سزای خیانتشان بزودی خواهندرساند.زنده بادایران بزرگ وآذریهای شریف و خوار و زبون باد سران جمهوری جعلی آذربایجان و سران متعفن ترکیه جعلی،که اگر بخواهیم به مرزهای تاریخی برگردیم،ترکیه هم بایدبه مام وطن یعنی ایران بزرگ برگردد.

  نمایش  
  • ناشناس گفت:

   یاشاسین مرندی با غیرت

   نمایش  
  • ناشناس گفت:

   هنوز یک عده از همشهریهای ما در خواب غفلت هستند نمیدونند اررررردوغان خواب دیده براشون همونطور که ایلهام علیف غلام حلقه به گوش خود کرده. اما کور خوندن
   زنده باد ایران و ایرانی
   همه دوره موشهای پان حضور داشتند اما جرات ندارند
   در اصل پان تورک یا پان کورد همه اینها باید شجرشونو ببینند احتمالا یک جا تخم ترکه شون ایراد داره

   نمایش  
 • WWW.FARDA.US © 2008-2015, Project by Farda.us Hosted by Farda.us | All Images and Objects are the property of their Respective Owners