ماجد سنین منابعین زیبیل گابینان چیخیپ اله اوزووین دردیوه گلر. اولماسا …

دیدگاه فرستاده شده در جعل عنوان ملت و حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبان نویسنده: آدسیز.

ماجد سنین منابعین زیبیل گابینان چیخیپ اله اوزووین دردیوه گلر.
اولماسا سنده مغوللارین امور خارجه ویریسن که گلیپ سن بیزیم هویتیمیزی اوریسن
بیز تورک دییروخ و تورکلری ایستمیروخ
خواهش الیرم گییدون اوز اولکزه اوردا بو سوزللری یایین
ایران سیزین یوردوز دییر بیزدن ال چکین تبریز و آذربایجان سیزی آتیپ ایستمیر

ماجد منابعت به درد سطل آشغال می خوره ما تورک نیستیم و تورکها رو هم نمی خوایم
خواهش می کنم گورتونو گم کینن و به کشور خودتون برید و حرفهاتون همانجا پخش کنید
ایران وطن شما نیست از ما دست بکشید ، تبریز و آذربایجان شما را نمی خواهند

آدسیز همینطور نوشت:

جعل عنوان ملت و حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبان
پخ یه دوقوز” آلان ” کثافت سنه نه مغول توخوماسی
ایرانین پوخودا سنین باشینان اوجاده
سیکدیر گده سیکدیر


جعل عنوان ملت و حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبان
پخ یه غوغان سن ایرادا غریبه سن چونکه سن
حرامزاده مغوللارین توخوموسان سیکدیر گید اوز مغولستان اولکوه وطنیندا یاشا سورادا اول
دیوث سنین قاباقوا کیم سوموک آتیر که هافیلدیسان
سنین کیمین ایتدر یری تبریز دییر اولسن گورتولاسان آذربایجان سیزین کیمین دوقوزلاری ،حرامیلاری ایستمیر
سن حتما بیردانا کدی، بیشعور، نفهم،عقده ای، فقیر و بدبخت جانورسن که پانتورکلرینن عقده گوشایی الیرسن
حیوان کثافت


جعل عنوان ملت و حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبان
پخ یه بیز تورک دییروخ


دیدگاههای دیگر آدسیز

توهین شنیع ماموران دولتی جمهوری آذربایجان به پرچم ایران
پانتورک پخ یه سیکدیر بیز تورک دییروخ
بیز آذریوخ و ایران وطنیمیز
چوخ تورکلرین گوتونه طاماعین وار گید
اوز یوردووا بیز تورکلردن دییروخ و سیز پانتورکلرین آغزینادا سیچاروخ بولدون حرامزاده بیز سیز پانتورکلری ایستمیروخ بیز سیزین گان دوشمنیوخ

آذربایجان دشمن خونی پانتورکها است


توهین شنیع ماموران دولتی جمهوری آذربایجان به پرچم ایران
هوی بهرام ایندی سنه گورسدرم بیزیم یامانلار بتردی یا فاسلارین
سیشدیم سنین حرامزاده هیکلیوه
سنین دوقوز ننه ن که سن حرامزاده نی دوغوپ سالیپ بیزیم جانیمیزا
سیکدیر گت ننه ن دوغان کنده بیشرف سنین کیمین دوقوزلار تازالیخدا
گورد اولوپلار گیریلر آذربایجانین گوتینه بیزیم پوخیمیزی یاییلار کثافت باشلارینا
ها هر واقت بیزیم پوخو میزی یماخدان دویدوز سیکدیرین گیرین اوز یووازا
حرامزاده بهرام خفه لن اول


کوروش بزرگ و تجارت فحشا
پخ یه پاشا سنه نه بیزیم ایراندا تاریخ نه دییر
سیکدیر گید اوز مغولستان اولکوه
دوقوز گده


توهین شنیع ماموران دولتی جمهوری آذربایجان به پرچم ایران
هوی اوموت آراز اوز دیلینن دانیش نه آذربایجان دیلینن
تا بیز واروخ سیز پانتورکلر هش پوخ ییمسوز
الله سيزي محوالسين، که تبريزين آبريسين بو يالانارينان آپازميسيز
داش دوشسون سيزين کيمين آذريلره، که وطنيزي تورکيه ساتميسيز
جهنم اولون گدين کنديزه اوردا پانتورکيسن پوخلارين يين، بقيه سين ده سپين اوز باشيزا.
دوقوزلار ، حراميلار ، بيشرفلر
الله سيزين نسليزي يردن نابود السين کثافت لر
“تبريز” بيزيم شهريميزده و” ايران ” وطنيميز، وطنيميزي سيز حراميلارا ورمروخ حتي اگر مجبور اولساخ هاميزين ايپين گيروخ.

آهای اوموت آراز از زبان خودت حرف بزن نه آذربایجان
تا وفتی ما زنده ایم شما پانتورکها هیچ غلطی نمی کنید
الهی که خدا همه تان را نابود کند که آبروی تبریز را بردید
خاک برسرتان که آذری هستی وطنتان را به ترکیه فروخته اید
برید به جهنم برگردید به دهات خودتان ….
خوکها ، حرامیها ، بیشرفها
خدا نسلتان را از زمین بردارد
تبریز شهر ماست و ایران وطن ما. ما وطنمان را به حرامیها نمی دهیم حتی اگر مجبور شویم دمار از روزگارتان در می آوریم.
پانتورک کثافت ما به تو و امثال کثیفی چون تو نیازی نداریم برگرد به همان دهات خراب شده خودت تبریز و آذربایجان گنده تر از دهن نجس تو و امثال توست.


توهین شنیع ماموران دولتی جمهوری آذربایجان به پرچم ایران
پخ یمه مغول سن هش وقت آذربایجانین سسی دییرسن
حرامزاده اوز دیلینن دانیش بیشعور کدی بیسواد حامبال تولکی دوقوز
هش گور تبریزده سنین کیمین حرامزاده لری پخ یرینه گویولار که آذربایجانین دیلی اولموسان دلی حسنی

در تبریز تو رو جای آشغال هم نمیگذارند حالا شدی زبان گویای آذربایجان حسنی دیوانه


پیوند کوتاه به این نوشته:

بازخوری ثبت نشده به ماجد سنین منابعین زیبیل گابینان چیخیپ اله اوزووین دردیوه گلر. اولماسا …

 • ARAZ گفت:

  پاسخ:
  خوب جمهوری اسلامی از گرده ی شما سواری می گیرد ایراد ندارد طبیعتتان همین است
  _______________________________________________________________________________

  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
  پيام سکوت ملت آذربايجان :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.

  بعد از حوادث خونبار مربوط به خلق مسلمان در سال 1359درآذربايجان،وجانباختن تعداد کثيري از مردم آذربايجان در آن حادثه تاريخي،که در نهايت به عقب نشيني توام با اعتراف به اشتباه از سوي رهبريت حرکت خلق مسلمان در آذربايجان يعني آيت الله شريعت مداري که علاوه بر مرجعيت بعنوان مردي از داخل نظام که لقب جانشين خميني را هم يدک ميکشيد،وميتوان گفت که از حيث وابستگان نظام اولين کسي بود که وقتي علم مخالفت با توتاليترهاي مذهبي به رهبريت خميني،را برافراشت ،با اولين حمله متقابل از سوي رژيم،مردم را تنها گذاشته وبراي نجات جان خود، شروع به چانه زني نموده ونهايتا تن به اعتراف و توبه داد.مردم آذربايجان با چنين تجربه اي که نشان ميدهد تغيير نظام با تکيه به وابستگان ناراضي حاکميت وکساني که از درون حاکميت ميآيند امکان پذير نيست ، تجربه تلخ وخونبار ديگري را در سال 1385 از سر گذراند ،تجربه اي که در آن ، اعتراض مدني ملت مظلوم آذربايجان به سالها توهين وتحقير از سوي رسانه هاي همواره وابسته به شوونيستها ، در ميان سکوت موذيانه وعمدي مدعيان حقوق بشر ! ودر ميان بهت وحيرت،در کوجه ها وخيابانهاي شهرهاي آذربايجان،توسط رژيم بخاک و خون کشيده شد.همانهايي که مدام آذربايجان را سر ،سبز وطن ميناميدند،و به جانفشانيها وفداکاريهاي بينظير آذربايجانيها در راه بقول آنان ايران! اعتراف و اذعان داشتند،بناگهان زبان در کام فرو بردند،وچشمها بستند،تا اين بقول آنها سر،سبز وطن!سرخ شود.تو گويي آذربايجان وآذربايجاني سرباز بي مزد ومواجب ايران است وفقط در روزهاي دشوار ايران بکار ميآيد وبعد از آن ديگر هيچ! در واقع آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد.اما مسبب اين جدايي آذربايجاني نبود بلکه کساني بودند که چشم بر جنايت رژيم در آن سال در آذربايجان بستند.نميشود آنگاه که ايران به سرباز جنگجوي غيور نياز دارد ،آذربايجاني ، هموطن غيور ،براي ايراني عنوان شود وبعد از کارزار ،سوسک شود وله شدن سزايش، يکي براي ما تعريف کندفاصله هموطن غيور تا سوسک از کجاست تا بکجا؟.آري درست ميخوانيد، آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد. اماآذربايجان از اين جدايي شرمگين نيست وبا سري بلند به تاريخ جواب خواهد داد، چه:آنکه آذربايجان را از ايران جدا کرد آذربايجاني نبود،بلکه کساني بودند که آذربايجاني را گارگر فصلي ايران قلمداد ميکردند.با احترام به جنبش سبز ايران ،ودر پاسخ به گلايه هاي اين جنبش نسبت به نپيوستن ملّت آذربايجان به اين جنبش بايد خاطر نشان کنم باتوجه به اينکه سالهاست اين ملت را از خود جدا کرده ايد (جز در مواقع دشوار که نياز به غيرت آذربايجان ،پيدا ميکنيد) وچون فرزند خوانده ايران به وي نگريسته ودرد ورنج آنها را مربوط به خودشان دانسته وچشم بر مظالم رفته بر آنان ميبنديد،چنين انتظاري (پيوستن ملت آذربايجان به جنبش سبز)غير معقول مينمايد.که چرا وقتي شما امور مربوط به آذربايجان را به خودمربوط ندانسته ونميدانيد ،در شگفتم ،که چگونه پيام ملت آذربايجان را تابحال دريافت نکرده ايد؟پيام سکوت ملت آذربايجان به شما اين است :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.
  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي

  نمایش  
  • آنتی تجزی طلب گفت:

   آکراد متوهم
   امروزه تصور میشود که شمال عراق و شمال سوریه و جنوب شرق آناتولی از دیرباز تاریخ کرد نشین بوده و اکراد پابه پای اقوام آسوری و سریانی و ارمنی و بابلی و سومری در بین النهرین و آناتولی و سوریه حضور داشته اند.حتی برای تثبیت این توهم عده ای از پانکردها الفبای کردی پیش از اسلام را جعل و ارائه داده اند جلب است که زبانهای پارسی و پهلوی و مادی و هخامنشی که قرنها زبان رسمی خاورمیانه بوده اند هرگزالفبای مستقلی نداشتند و از زبانهای بین النهرین و سریانی و عربی الفبای میخی و سریانی و عربی را به قرض گرفته اند حال این الفبای کهن کردی از کجا سر برآورد جای شگفتی و در عین حال اسباب خنده است.
   واقعیت این است که اکراد در اصل سکنه زاگرس بوده اند مانند الوار و لک و بختیاری و….. و با شروع فتوحات سلاجقه ترک در آناتولی( دولت روم شرقی) پای کردها به آناتولی شرقی باز شد در این هنگام کردها بعنوان مزدور در واحد های سلاجقه خدمت میکردند و بتدریج بر نیمه شرقی آناتولی که ارمنی نشین بود غلبه کرده و مهاجرت اکراد و نیز اتراک به داخل آناتولی قوت گرفت البته فتوحات اتراک سلاجقه و عثمانی به غرب آناتولی هم سرایت کرده که در آن هنگام یونانی نشین بود ودر یک هزار سال اخیر این روند ترکسازی و کردسازی در شرق و غرب آناتولی ادامه یافت تا اینکه در پایان جنگ دوم جهانی و زوال دولت عثمانی اکراد حمیدیه( تابع سلطان عبدالحمید) با اوامر ناسیونالیستهای ترک کمیته باصطلاح اتحاد و ترقی برای همیشه ارامنه را از شرق آناتولی پاکسازی کرده و صاحب اراضی و مایملک آنها شدند و در غرب آناتولی هم با کوچ اجباری ۵ میلیون یونانی به خاک اصلی یونان غرب آناتولی هم یک دست ترک نشین شد.
   در شمال عراق و شمال شرق سوریه حضور کردها به عصر هلاکو بر میگردد و تا آن موقع شهرهای عمدتا کرد نشین امروز مانند اربیل و کرکوک و دهوک وحکاری و قامشلو و حسکه و…. نه کرد نشین بلکه آسوری نشن بوده و نام آسوری این شهرها همگی دلالت بر این مطلب دارد لکن با حمله هلاکو بداخل حوزه خلافت عباسی با تحریک خواجه نصیر الدین طوسی اکراد در معیت مغولان شروع به فتح و تخریب و کشتار در مناطق مزبور زده و به تدریج این مناطق با طوایف کوچنده و جنگجویان کرد و ترکمن مجددا مسکونی گردید. پس وواقعیت این است که شمال عراق و سوریه و جنوب شرق آناتولی (ترکیه) در اصل ملک آسوری ها و سریانی ها و ارامنه بوده ودر کمتر از ۹۰۰ سال اخیر به تدریج به دست اکراد افتاده و حال اکراد از ارامنه و آسوری ها و سریانی ها بعنوان مسیحیان کرد تبار!!!!!! یاد میکنند. ودر این زمینه چیزی از پانترکها کم ندارندبا این تفاوت که پانکردها بشدت مورد حمایت مادی و معنوی از امپریالیزم و رسانه های غربی بوده و برای اهداف آتی یعنی نا امن کردن و تضعیف و تجزیه خاورمیانه برگزیده شده اند.

   نمایش  
  • کریم ناصری گفت:

   من یک مرندی هستم وهمه همشهریانم وهم استانیهایم همه وهمه قویااعتقادداریم که روزی جمهوری آذربایجان جعلی که زمانی به زورتوسط روسهای حرامزاده ازایران جداشد،دوباره به مام میهن یعنی ایران عزیزخواهدپیوست واین عو عوی اقلیت بسیاربسیارناچیزو حقیر بنام پانترک هم بزودی تمام خواهدشد.اینهاهنوزنمیدانندکه چند نفرسران جمهوری جعلی آذربایجان مزدوران اردوغان بیسواد و عقده ای هستند وسودی برای این پان تجزیه طلبان ندارند.همه30میلیون آذری های هموطنم بلی سربازهستندولی سرباز مادرمان ایران واز ذره ذره خاکمان دفاع کرده ومشتی عناصر تجزیه طلب که ازباسن پدرشان اردوغان
   خارج شده اند رابه سزای خیانتشان بزودی خواهندرساند.زنده بادایران بزرگ وآذریهای شریف و خوار و زبون باد سران جمهوری جعلی آذربایجان و سران متعفن ترکیه جعلی،که اگر بخواهیم به مرزهای تاریخی برگردیم،ترکیه هم بایدبه مام وطن یعنی ایران بزرگ برگردد.

   نمایش  
 • کریم ناصری گفت:

  من یک مرندی هستم وهمه همشهریانم وهم استانیهایم همه وهمه قویااعتقادداریم که روزی جمهوری آذربایجان جعلی که زمانی به زورتوسط روسهای حرامزاده ازایران جداشد،دوباره به مام میهن یعنی ایران عزیزخواهدپیوست واین عو عوی اقلیت بسیاربسیارناچیزو حقیر بنام پانترک هم بزودی تمام خواهدشد.اینهاهنوزنمیدانندکه چند نفرسران جمهوری جعلی آذربایجان مزدوران اردوغان بیسواد و عقده ای هستند وسودی برای این پان تجزیه طلبان ندارند.همه30میلیون آذری های هموطنم بلی سربازهستندولی سرباز مادرمان ایران واز ذره ذره خاکمان دفاع کرده ومشتی عناصر تجزیه طلب که ازباسن پدرشان اردوغان
  خارج شده اند رابه سزای خیانتشان بزودی خواهندرساند.زنده بادایران بزرگ وآذریهای شریف و خوار و زبون باد سران جمهوری جعلی آذربایجان و سران متعفن ترکیه جعلی،که اگر بخواهیم به مرزهای تاریخی برگردیم،ترکیه هم بایدبه مام وطن یعنی ایران بزرگ برگردد.

  نمایش  
  • ناشناس گفت:

   یاشاسین مرندی با غیرت

   نمایش  
  • ناشناس گفت:

   هنوز یک عده از همشهریهای ما در خواب غفلت هستند نمیدونند اررررردوغان خواب دیده براشون همونطور که ایلهام علیف غلام حلقه به گوش خود کرده. اما کور خوندن
   زنده باد ایران و ایرانی
   همه دوره موشهای پان حضور داشتند اما جرات ندارند
   در اصل پان تورک یا پان کورد همه اینها باید شجرشونو ببینند احتمالا یک جا تخم ترکه شون ایراد داره

   نمایش  
 • WWW.FARDA.US © 2008-2015, Project by Farda.us Hosted by Farda.us | All Images and Objects are the property of their Respective Owners