اسراييل گوه خورده احمق حمال اون اذربايجان كره خر و …

دیدگاه فرستاده شده در فیلم 300: پروژه اسرائیل برای تخریب چهره ی ایرانیان؟ (بخش نخست) نویسنده: احمد اشرفي نوشنق(اريانا).

اسراييل گوه خورده احمق حمال اون اذربايجان كره خر و الهام عليف احمق حمال گوزو هم اين فيلمو توي خوكدوني باكو اكران كرد. ترك هاي احمق خنگ ترك احمق حمال تجزيه طلب خائن نوكرصفت

تركهاي احمق همشون نوكر اسراييل هستند

احمد اشرفي نوشنق(اريانا) همینطور نوشت:

فیلم 300: پروژه اسرائیل برای تخریب چهره ی ایرانیان؟ (بخش نخست)
:cry:


فیلم 300: پروژه اسرائیل برای تخریب چهره ی ایرانیان؟ (بخش نخست)
نوید:.. ولی انقدر این یهودیا نفوذ دارند در سیاست آمریکا از طریق لابی اسراییلی و کنترل کردن رسانه ها و خریدن سناتورها و… که رییس جمهور آمریکا کاملا برده ی اینهاست!!و..
شما مسلمان نیستی ولی مسلمان زاده و دارای فرهنگ اسلامی هستی. برای لابی اسلام و عرب و مخصوصا لابی جمهوری اسلامی هم در آمریکا دلت نسوزه. کشوهای عربی و اسلامی مثل عربستان و ایران هزاران بار از اسراییل پولدارتر هستن و لابی قوی تری دارند ولی چکار میشود کرد که مردم آمریکا برخلاف ملت وحش اسلام بیشتر طرفدار اسراییل و دموکراسی هستند تا کشوهای آپارتاید و جنگ طلب و وحش اسلامی و لابی های آنها مثل ایران اسلامی و عربستان که حتی در خود کشورها به مردمشان رحم نمیکنند.خجالتم که مردم آمریکا آنهمه پولهایی را که امت اسلام خرج تروریسم ضد اسلامی میکنند در نظر نگرفته و با لابی عربی و اسلامی همراه نیمشوند. نمیشود از ملت آمریکا هم انتظار داشت که طرف امت وحش اسلام و کشتارهای آنها را بگیرند.
نوید:.. ولی انقدر این یهودیا نفوذ دارند در سیاست آمریکا از طریق لابی اسراییلی و کنترل کردن رسانه ها و خریدن سناتورها و… که رییس جمهور آمریکا کاملا برده ی اینهاست!!و..
شما مسلمان نیستی ولی مسلمان زاده و دارای فرهنگ اسلامی هستی. برای لابی اسلام و عرب و مخصوصا لابی جمهوری اسلامی هم در آمریکا دلت نسوزه. کشوهای عربی و اسلامی مثل عربستان و ایران هزاران بار از اسراییل پولدارتر هستن و لابی قوی تری دارند ولی چکار میشود کرد که مردم آمریکا برخلاف ملت وحش اسلام بیشتر طرفدار اسراییل و دموکراسی هستند تا کشوهای آپارتاید و جنگ طلب و وحش اسلامی و لابی های آنها مثل ایران اسلامی و عربستان که حتی در خود کشورها به مردمشان رحم نمیکنند.خجالتم که مردم آمریکا آنهمه پولهایی را که امت اسلام خرج تروریسم ضد اسلامی میکنند در نظر نگرفته و با لابی عربی و اسلامی همراه نیمشوند. نمیشود از ملت آمریکا هم انتظار داشت که طرف امت وحش اسلام و کشتارهای آنها را بگیرند.در آمریکا نمایندگاه پارلمان نماینده مردم آمریکا هستند و نه نماینده شیوخ و ملاهای ایران و عربستان و مجبورند خواست مردم آمریکا را در حمایت از مردم اسراییل و دولت آن اعلام کنند.


فیلم 300: پروژه اسرائیل برای تخریب چهره ی ایرانیان؟ (بخش نخست)
چه جالب. این هم حربه جدید جنگ افروزان مسلمان برای جنگ راه انداختن و تحریک ملت بیسواد و عقب مانده مسلمان ایرانی بر علیه اسراییل است. میدانند که خیلیهای دیگر دین اسلام را شناخته اند و حالشان از عقاید ضد انسانی و ضد اسراییل و ضد یهودی این دین به هم میخورد و میخواهند با خود را ضد دین نشان دادن و ادعاهای ملی گرایانه دوباره آتش ضدیت ملت مسلمان را با اسراییل زنده نگه دارند. واقعا که مسلمان جماعت را هر کاری که بکنند از تقیه و ریاکاری و حیوانیت دست برنمیدارد. خدا خمینی و خامنه ای را خیر بدهد که فقط اینها میدانند که چطور باید با مسلمان جماعت رفتار کرد و فقط توی سر شما حیوانات مسلمان میزنند و شیشه نوشابه در ماتحتتان میکنند. لیاقت بیشتری ندارید.
میگویند مسلمان نیستیم و کاری به دین نداریم! ولی از کلمه به کلمه نوشته های ضد یهودتان نفرت گرایی اسلامی به چشم میخورد! اگر به خاطر این فرهنگ نفرتگرایی اسلامی نبود پس چرا به فیلمهای ضد یهودی که در این سی و پنج سال در ایران اسلامی درست شده حرفی نمیزنید تا دیگران هم فیلمی در مورد شماها نسازند؟ البته این فیلم را آمریکاییها درست کرده اند نه اسراییلی ها و این دروغ بزرگ هم یک دلیل دیگر بر مسلمان و عرب بودن شماست که خمینی میگفتن هر چه فریاد است سر اسراییل بزنید و چون میخواهید بر علیه اسراییل تروریسم و کشتار راه بیندازید و میدانید دستتان به آمریکا نمیرسد میگویید این فیلم را اسراییلیها درست کرده ا ند! این دروغ هم دلیلی دیگر بر مسلمان و مذهبی بودن و شیعه بودن و طرفدرا خمینی بودن شماست.
میگویند جواب های هوی است. اگر فیلمهای ضد یهودی و ضد مسیحی و ضد آمریکایی کار شمای به اصطلاح غیر مذهبی های ایرانی نیست و کار مسلمانانی ایرانی است و شما با بقیه مسلمانان فرق داری و اهل دین اسلام نیستی پس چرا درین 35 سال به حکومت اسلامی اعتراض نکردی که چرا فیلمهای ضد یهود و ضد اسراییلی و ضد آمریکایی درست کرده و با تهییج مسلمانان ایرانی و بقیه مسلمانان عرب بمبهای انتحاری و جنگ و کشتار را بر علیه اسراییل ادامه داده.
درین 35 سال انواع حربه های اسلامگرایان را دیده ایم و این هم نوع جدیدش است که با گفتن اینکه ما اهل دین نیستیم سعی میکنند بهانه های واهی دیگری برای دشمنی با اسراییل پیدا کنند. دوستی ایران و اسراییل دیگر هرگز امکان ندارد زیرا ایران یک کشور اسلامی است با 80 ملیون مسلمان و این کشور فقط برای مسلمانان است. هر وقت ایران را مثل قبل کشوری سکولار کردید تا کشور مال تمام ساکنانش باشد و بعد هم از فرستادن سروران عربتان به جنگ با اسراییل خودداری کردید شاید بشود بحث را ادامه داد ولی فعلا بهتر است به مظلوام گرایی اسلامی خود ادامه دهید شاید سروران عربتان حاضر شدند بالاخره شما را هم جزو امت اسلام حساب کنند و اینقدر احساس حقارت نکنید. از مسلمان جماعت احمق تر و وحشی ترو نفرت انگیزتر در دنیا پیدا نمیشود. سعی کنید همینطور بمانید. خدای نکرده ممکن است عقل و شعور زیادی مغزتان را خسته کند!


دیدگاههای دیگر احمد اشرفي نوشنق(اريانا)

از اقدامات شیعیان ایرانی: خراب کردن دیوار کعبه و تبدیل حجرالاسود به سنگ کاسه توالت
کعبه ی سنگی را به تازی بنه
ز خلق و غمش وا کن گره


توهین به کورش کبیر در دانشگاه تبریز
معمولا تاجیک ها و افغانستانی ها چشم بادومی هستن والا ما ندیدیم یک قرقیز یا یک قزاق چشاش بادومی باشه … فک کنم این شما هستید که حاصل ولد و زنای مغول ها بودید وگرنه ترکها سرداران مغول ها بودن خخخ


توهین به کورش کبیر در دانشگاه تبریز
آنا تومروس یک واقعیت تاریخی است ترکان خط الفبای مخصوص خود یعنی ارخون را داشته اند زمانی که فارس ها هنوز اختراع نشده بودن چون شما هیچ خطی ندارید چشم دیدن خط ترکان رو هم ندارید بهش میگید مغولی ؟ کدوم مغولی ؟ عرضه دارید یک زبانشناس معرفی کنید تحقیقات کنه و ثابت کنه مغولی و ترکی به هم ربط داره یا نه اگه واقعیت باشه من خودم میزارم میرم سگ باز های کویر نشین بی هویت در تاریخ هیچ ارزشی ندارید هیچ هویتی براتون قائل نیستند از یونانی و عربی و ترک هرچی تاریخ نگار بوده شما را یک سری لواتکار بی هویت و بی تمدن خطاب کرده حالا عن ترکا رو میخورید هر روز


از اقدامات شیعیان ایرانی: خراب کردن دیوار کعبه و تبدیل حجرالاسود به سنگ کاسه توالت
سلام انسان خداباورانسان سالمی نیست وپوچ گراست ماهرچی رونمیدونستیم ربطش میدادیم به خدامثلامانمیدانستیم که زلزله وسیل وبارون چگونه بوجودمیاد تااینکه علم به وجوداین اتفاقهادست یافت وقرآن هم هیچی به جزمزخرفات وسکس ووحشت نداره مثلا درسوره نساء آیه ۳۴گفته که زنت روبزن وودرسوره بقره نوشته خداوندآسمان رومانندسایبان برروی سرموسی وطرفدارنش قراردادوازآسمان بلدرچین بریان فرستادآخه خداآشپزخونه اش کجاست یاچاپ خونه اش کجاست که قرآنی که کتاب آسمانی روازآسمان فرستاده دست محمد


از اقدامات شیعیان ایرانی: خراب کردن دیوار کعبه و تبدیل حجرالاسود به سنگ کاسه توالت
سلام انسان خداباورانسان سالمی نیست وپوچ گراست ماهرچی رونمیدونستیم ربطش میدادیم به خدامثلامانمیدانستیم که زلزله وسیل وبارون چگونه بوجودمیاد تااینکه علم به وجوداین اتفاقهادست یافت وقرآن هم هیچی به جزمزخرفات وسکس ووحشت نداره مثلا درسوره نساء آیه ۳۴گفته که زنت روبزن وودرسوره بقره نوشته خداوندآسمان رومانندسایبان برروی سرموسی وطرفدارنش قراردادوازآسمان بلدرچین بریان فرستادآخه خداآشپزخونه اش کجاست یاچاپ خونه اش کجاست که قرآنی که کتاب آسمانی روازآسمان فرستاده دست محمد


پیوند کوتاه به این نوشته:

بازخوری ثبت نشده به اسراييل گوه خورده احمق حمال اون اذربايجان كره خر و …

 • ARAZ گفت:

  پاسخ:
  خوب جمهوری اسلامی از گرده ی شما سواری می گیرد ایراد ندارد طبیعتتان همین است
  _______________________________________________________________________________

  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
  پيام سکوت ملت آذربايجان :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.

  بعد از حوادث خونبار مربوط به خلق مسلمان در سال 1359درآذربايجان،وجانباختن تعداد کثيري از مردم آذربايجان در آن حادثه تاريخي،که در نهايت به عقب نشيني توام با اعتراف به اشتباه از سوي رهبريت حرکت خلق مسلمان در آذربايجان يعني آيت الله شريعت مداري که علاوه بر مرجعيت بعنوان مردي از داخل نظام که لقب جانشين خميني را هم يدک ميکشيد،وميتوان گفت که از حيث وابستگان نظام اولين کسي بود که وقتي علم مخالفت با توتاليترهاي مذهبي به رهبريت خميني،را برافراشت ،با اولين حمله متقابل از سوي رژيم،مردم را تنها گذاشته وبراي نجات جان خود، شروع به چانه زني نموده ونهايتا تن به اعتراف و توبه داد.مردم آذربايجان با چنين تجربه اي که نشان ميدهد تغيير نظام با تکيه به وابستگان ناراضي حاکميت وکساني که از درون حاکميت ميآيند امکان پذير نيست ، تجربه تلخ وخونبار ديگري را در سال 1385 از سر گذراند ،تجربه اي که در آن ، اعتراض مدني ملت مظلوم آذربايجان به سالها توهين وتحقير از سوي رسانه هاي همواره وابسته به شوونيستها ، در ميان سکوت موذيانه وعمدي مدعيان حقوق بشر ! ودر ميان بهت وحيرت،در کوجه ها وخيابانهاي شهرهاي آذربايجان،توسط رژيم بخاک و خون کشيده شد.همانهايي که مدام آذربايجان را سر ،سبز وطن ميناميدند،و به جانفشانيها وفداکاريهاي بينظير آذربايجانيها در راه بقول آنان ايران! اعتراف و اذعان داشتند،بناگهان زبان در کام فرو بردند،وچشمها بستند،تا اين بقول آنها سر،سبز وطن!سرخ شود.تو گويي آذربايجان وآذربايجاني سرباز بي مزد ومواجب ايران است وفقط در روزهاي دشوار ايران بکار ميآيد وبعد از آن ديگر هيچ! در واقع آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد.اما مسبب اين جدايي آذربايجاني نبود بلکه کساني بودند که چشم بر جنايت رژيم در آن سال در آذربايجان بستند.نميشود آنگاه که ايران به سرباز جنگجوي غيور نياز دارد ،آذربايجاني ، هموطن غيور ،براي ايراني عنوان شود وبعد از کارزار ،سوسک شود وله شدن سزايش، يکي براي ما تعريف کندفاصله هموطن غيور تا سوسک از کجاست تا بکجا؟.آري درست ميخوانيد، آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد. اماآذربايجان از اين جدايي شرمگين نيست وبا سري بلند به تاريخ جواب خواهد داد، چه:آنکه آذربايجان را از ايران جدا کرد آذربايجاني نبود،بلکه کساني بودند که آذربايجاني را گارگر فصلي ايران قلمداد ميکردند.با احترام به جنبش سبز ايران ،ودر پاسخ به گلايه هاي اين جنبش نسبت به نپيوستن ملّت آذربايجان به اين جنبش بايد خاطر نشان کنم باتوجه به اينکه سالهاست اين ملت را از خود جدا کرده ايد (جز در مواقع دشوار که نياز به غيرت آذربايجان ،پيدا ميکنيد) وچون فرزند خوانده ايران به وي نگريسته ودرد ورنج آنها را مربوط به خودشان دانسته وچشم بر مظالم رفته بر آنان ميبنديد،چنين انتظاري (پيوستن ملت آذربايجان به جنبش سبز)غير معقول مينمايد.که چرا وقتي شما امور مربوط به آذربايجان را به خودمربوط ندانسته ونميدانيد ،در شگفتم ،که چگونه پيام ملت آذربايجان را تابحال دريافت نکرده ايد؟پيام سکوت ملت آذربايجان به شما اين است :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.
  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي

  نمایش  
  • آنتی تجزی طلب گفت:

   آکراد متوهم
   امروزه تصور میشود که شمال عراق و شمال سوریه و جنوب شرق آناتولی از دیرباز تاریخ کرد نشین بوده و اکراد پابه پای اقوام آسوری و سریانی و ارمنی و بابلی و سومری در بین النهرین و آناتولی و سوریه حضور داشته اند.حتی برای تثبیت این توهم عده ای از پانکردها الفبای کردی پیش از اسلام را جعل و ارائه داده اند جلب است که زبانهای پارسی و پهلوی و مادی و هخامنشی که قرنها زبان رسمی خاورمیانه بوده اند هرگزالفبای مستقلی نداشتند و از زبانهای بین النهرین و سریانی و عربی الفبای میخی و سریانی و عربی را به قرض گرفته اند حال این الفبای کهن کردی از کجا سر برآورد جای شگفتی و در عین حال اسباب خنده است.
   واقعیت این است که اکراد در اصل سکنه زاگرس بوده اند مانند الوار و لک و بختیاری و….. و با شروع فتوحات سلاجقه ترک در آناتولی( دولت روم شرقی) پای کردها به آناتولی شرقی باز شد در این هنگام کردها بعنوان مزدور در واحد های سلاجقه خدمت میکردند و بتدریج بر نیمه شرقی آناتولی که ارمنی نشین بود غلبه کرده و مهاجرت اکراد و نیز اتراک به داخل آناتولی قوت گرفت البته فتوحات اتراک سلاجقه و عثمانی به غرب آناتولی هم سرایت کرده که در آن هنگام یونانی نشین بود ودر یک هزار سال اخیر این روند ترکسازی و کردسازی در شرق و غرب آناتولی ادامه یافت تا اینکه در پایان جنگ دوم جهانی و زوال دولت عثمانی اکراد حمیدیه( تابع سلطان عبدالحمید) با اوامر ناسیونالیستهای ترک کمیته باصطلاح اتحاد و ترقی برای همیشه ارامنه را از شرق آناتولی پاکسازی کرده و صاحب اراضی و مایملک آنها شدند و در غرب آناتولی هم با کوچ اجباری ۵ میلیون یونانی به خاک اصلی یونان غرب آناتولی هم یک دست ترک نشین شد.
   در شمال عراق و شمال شرق سوریه حضور کردها به عصر هلاکو بر میگردد و تا آن موقع شهرهای عمدتا کرد نشین امروز مانند اربیل و کرکوک و دهوک وحکاری و قامشلو و حسکه و…. نه کرد نشین بلکه آسوری نشن بوده و نام آسوری این شهرها همگی دلالت بر این مطلب دارد لکن با حمله هلاکو بداخل حوزه خلافت عباسی با تحریک خواجه نصیر الدین طوسی اکراد در معیت مغولان شروع به فتح و تخریب و کشتار در مناطق مزبور زده و به تدریج این مناطق با طوایف کوچنده و جنگجویان کرد و ترکمن مجددا مسکونی گردید. پس وواقعیت این است که شمال عراق و سوریه و جنوب شرق آناتولی (ترکیه) در اصل ملک آسوری ها و سریانی ها و ارامنه بوده ودر کمتر از ۹۰۰ سال اخیر به تدریج به دست اکراد افتاده و حال اکراد از ارامنه و آسوری ها و سریانی ها بعنوان مسیحیان کرد تبار!!!!!! یاد میکنند. ودر این زمینه چیزی از پانترکها کم ندارندبا این تفاوت که پانکردها بشدت مورد حمایت مادی و معنوی از امپریالیزم و رسانه های غربی بوده و برای اهداف آتی یعنی نا امن کردن و تضعیف و تجزیه خاورمیانه برگزیده شده اند.

   نمایش  
  • کریم ناصری گفت:

   من یک مرندی هستم وهمه همشهریانم وهم استانیهایم همه وهمه قویااعتقادداریم که روزی جمهوری آذربایجان جعلی که زمانی به زورتوسط روسهای حرامزاده ازایران جداشد،دوباره به مام میهن یعنی ایران عزیزخواهدپیوست واین عو عوی اقلیت بسیاربسیارناچیزو حقیر بنام پانترک هم بزودی تمام خواهدشد.اینهاهنوزنمیدانندکه چند نفرسران جمهوری جعلی آذربایجان مزدوران اردوغان بیسواد و عقده ای هستند وسودی برای این پان تجزیه طلبان ندارند.همه30میلیون آذری های هموطنم بلی سربازهستندولی سرباز مادرمان ایران واز ذره ذره خاکمان دفاع کرده ومشتی عناصر تجزیه طلب که ازباسن پدرشان اردوغان
   خارج شده اند رابه سزای خیانتشان بزودی خواهندرساند.زنده بادایران بزرگ وآذریهای شریف و خوار و زبون باد سران جمهوری جعلی آذربایجان و سران متعفن ترکیه جعلی،که اگر بخواهیم به مرزهای تاریخی برگردیم،ترکیه هم بایدبه مام وطن یعنی ایران بزرگ برگردد.

   نمایش  
 • کریم ناصری گفت:

  من یک مرندی هستم وهمه همشهریانم وهم استانیهایم همه وهمه قویااعتقادداریم که روزی جمهوری آذربایجان جعلی که زمانی به زورتوسط روسهای حرامزاده ازایران جداشد،دوباره به مام میهن یعنی ایران عزیزخواهدپیوست واین عو عوی اقلیت بسیاربسیارناچیزو حقیر بنام پانترک هم بزودی تمام خواهدشد.اینهاهنوزنمیدانندکه چند نفرسران جمهوری جعلی آذربایجان مزدوران اردوغان بیسواد و عقده ای هستند وسودی برای این پان تجزیه طلبان ندارند.همه30میلیون آذری های هموطنم بلی سربازهستندولی سرباز مادرمان ایران واز ذره ذره خاکمان دفاع کرده ومشتی عناصر تجزیه طلب که ازباسن پدرشان اردوغان
  خارج شده اند رابه سزای خیانتشان بزودی خواهندرساند.زنده بادایران بزرگ وآذریهای شریف و خوار و زبون باد سران جمهوری جعلی آذربایجان و سران متعفن ترکیه جعلی،که اگر بخواهیم به مرزهای تاریخی برگردیم،ترکیه هم بایدبه مام وطن یعنی ایران بزرگ برگردد.

  نمایش  
  • ناشناس گفت:

   یاشاسین مرندی با غیرت

   نمایش  
  • ناشناس گفت:

   هنوز یک عده از همشهریهای ما در خواب غفلت هستند نمیدونند اررررردوغان خواب دیده براشون همونطور که ایلهام علیف غلام حلقه به گوش خود کرده. اما کور خوندن
   زنده باد ایران و ایرانی
   همه دوره موشهای پان حضور داشتند اما جرات ندارند
   در اصل پان تورک یا پان کورد همه اینها باید شجرشونو ببینند احتمالا یک جا تخم ترکه شون ایراد داره

   نمایش  
 • WWW.FARDA.US © 2008-2015, Project by Farda.us Hosted by Farda.us | All Images and Objects are the property of their Respective Owners