ویدیوی تهوع آور افغان ستیزی و نژادپرستی جمهوری اسلامی

هر زمان ستم و تعدی در جامعه ای سنت شود؛ آنگاه دامن همه ی اقشار را می گیرد و به یک گروه محدود نمی ماند؛ کما اینکه در ایران محدود نمانده. افغان ستیزی در جامعه ی ایران بصورت پدیده ی متداول و روزمره درآمده و متاسفانه مردم عادی هم اعتراضی نمی کنند. در جمهوری اسلامی غربیان فاسد و منحط قلمداد می شوند؛ یعنی واجد همان خصایصی هستند که در خود مملکت تحت اداره ی ملایان به وفور وجود دارد. یهودیان و مسیحیان و غیر مسلمانان شبهه انسان و نیمه شهروند هستند؛ بهاییان اساسا آدم محسوب نمی شوند و بی خدایان و دگر اندیشان مهدور الدم اند. در این میانه افغان ها را هم با عناوین مختلف تحقیر می کنند. گوبا دیواری کوتاه تر از دیوار این همسایه شرقی بر عقده گشایی پیدا نکردند.

دیروز خبری را خواندم که چند کودک افغان را در مدرسه مجبور به لیسیدن کاسه ی توالت کردند؛ این هم فیلم تنفر انگیزی که چند روز پیش دیدم و ماموران نظام اسلامی چند پناهجوی بینوا را تحقیر می کنند. اگر یکی از این اتفاقات برای چند پناهجو در یکی از ایالت های کشور “شیطان بزرگ”، آمریکا بیافتد؛ مردم آن ایالت، کل ایالت را روی سر دولت ایالتی یا حتی دولت فدرال خراب می کنند. متاسفانه در ایران مردم برای اعتراض به اینطور مسایل فرصت ندارند یا اصلا اهمیتی نمی دهند.

/upload/files/State-Sponsored-Racism-Iran.mp4

پیوند فایل تصویری

You can leave a response, or trackback from your own site

پیوند کوتاه به این نوشته:

یک پاسخ به ویدیوی تهوع آور افغان ستیزی و نژادپرستی جمهوری اسلامی

  • لعنت به اول و آخر همه تون گفت:

    لعنت به اول و آخر همه تون

    نمایش  
  • دیدگاه خود را بنویسید

    :wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :dance: :cry: :bow: :arrow: :angry-: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)

    WWW.FARDA.US © 2008-2015, Project by Farda.us Hosted by Farda.us | All Images and Objects are the property of their Respective Owners