مردم آمریکا از دستور ترامپ برای ممنوع کردن ورود ایرانیان حمایت می کنند

تصاویری مثل این تصویر قالب از مردم ایران در رسانه های آمریکایی هستند.

تصاویری مثل این تصویر قالب از مردم ایران در رسانه های آمریکایی هستند.

نخستین نظرسنجی عمومی پس از ممنوعیت ورود ایرانیان و اتباع شش کشور دیگر به آمریکا نشان می دهد که اغلب مردم آمریکا از این تصمیم حمایت می کنند.

نتایج این نظرسنجی برای کسانی که با افکار عمومی آمریکاییها آشنا هستند نباید جای تعجب داشته باشد. در طول حیات سی و هشت ساله نظام اسلامی، ملایان موفق شدند از ملت ایران چهره ی کثیف یک ملت عقب افتاده، ارتجاعی، متعصب، خرافاتی و آدمکش نمایش دهند که عملکرد آن با تمام ارزشهای دنیای آزاد و متمدن در تضاد و تعارض است. این تصویر همان چیزی است که خودشان هم سعی کردند با از میان بردن تمام آثار مدرنیته ی نیم قرن گذشته و دستاوردهای ایرانیان از دوران مشروطه در این سال ها به حقیقت تبدیل کنند.

این ملت کثیف برساخته به واسطه ی عقب افتادگی و جهالت امکان پذیرش ارزشهای جهان آزاد و دنیای نوین را ندارد. نمایندگان سیاسی و فرهنگی نظام اسلامی این وظیفه را داشته و دارند تا با نمایش عقب ماندگی های ایرانیان به دیگر جهانیان بقبولانند که این توده ی بی استعداد جز با قوانین عقب افتاده شرعی مثل قطع دست و پا، سنگسار و اعدام با جرثقیل و جز با حکومت استبدادی ملایان مدیریت نمی شوند.

در واقع ملایان از این طریق دو مقصود را حاصل می کنند: نخست اینکه جلوی اعتراض جامعه ی جهانی به قوانین قرون وسطایی و مهملات مذهبی شان را می گیرند و دوم اینکه از همدردی و همدلی دیگر مردم دنیا با این مردمی که هیچ اشتراکی با آنها ندارند، جلوگیری می کنند.

You can leave a response, or trackback from your own site

پیوند کوتاه به این نوشته:

هنوز دیدگاهی برای این پست وجود دارد شما می توانید نخستین دیدگاه را بنویسید

دیدگاه خود را بنویسید

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :dance: :cry: :bow: :arrow: :angry-: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)

WWW.FARDA.US © 2008-2015, Project by Farda.us Hosted by Farda.us | All Images and Objects are the property of their Respective Owners