جعل اغوزی و پاسخی اغوزمندانه

این نامه توسط تجزیه طلبان تهیه شده و جالب اینکه برایش روی یوتیوب کلیپ هم ساختند.

جعل ترکی

این یکی هم نسخه ی دیگری است که نشان می دهد آغوزها اولین کاشفان “فتوشاپ” نیستند واگر جمهوری اسلامی از این غیرتها داشت وضع مملکت دست کم در حوزه ی تجزیه طلبان و امنیت ملی این نبود!

ضمنا آغوزهای قهرمان برای پروژه های بعدی در نظر داشته باشید «ترفند» را با طای دسته دار نمی نویسند.

جعل ترک

You can leave a response, or trackback from your own site

پیوند کوتاه به این نوشته:

21 پاسخ به جعل اغوزی و پاسخی اغوزمندانه

 • ARAZ گفت:

  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي

  Pan Farsizm

  docs.google.com/fileview?id=0Bw1wMO8euj8vZDBlM2M4NzItZGEyZS00YzQzLTk5NmYtMWE3MjQwZWU0MTgx&hl=en
  keephd.com

  iran Türkleri
  bi lgicik.com/yazi/iran-turkleri-huseyin-nihal-atsiz/

  نمایش  
 • ARAZ گفت:

  فعلا که در ایستانبول در حال مزدوری هستی نوبت تو هم می رسد حیلی نگران نباش

  ____________________________________________________________________________

  استاد پورپیرا
  varli q.com/download/real/varliq67.pdf
  bilgi cik.com/yazi/iran-turkleri-huseyin-nihal-atsiz/
  niha latsiz.org/

  اینبار شونیزم فارس را به زانو در می آوریم، اینبار نشان خواهیم داد که ما از نوادگان ستارخان و بابک هستیم. اینبار نیز با اقدام مدنی و اعتراضات مسالمت آمیز چشمهای بصیر دنیا را بسوی آذربایجان سوق خواهیم داد. بگذار انسانهای آزاده دنیا در مورد ما قضاوت کنند، بگذار بدانند چه طور می شود در قرن بیست و یکم اقلیتی محدود زبان اکثریتی خاموش را به سخره بگیرد و حتی اجازه خواندن و نوشتن را نیز به او ندهد و سپس در دنیا پز حقوق بشر بدهد!!!!!
  اینبار نوبت ماست، بگذار دنیا بداند آپارتاید اگرچه در آفریقای جنوبی مرده است اما در ایران تازه جان گرفته است.

  نمایش  
 • ARAZ گفت:

  پاسخ:
  خوب جمهوری اسلامی از گرده ی شما سواری می گیردایراد ندارد طبیعتتان همین است.

  _______________________________________________________________

  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي
  پيام سکوت ملت آذربايجان :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.

  بعد از حوادث خونبار مربوط به خلق مسلمان در سال 1359درآذربايجان،وجانباختن تعداد کثيري از مردم آذربايجان در آن حادثه تاريخي،که در نهايت به عقب نشيني توام با اعتراف به اشتباه از سوي رهبريت حرکت خلق مسلمان در آذربايجان يعني آيت الله شريعت مداري که علاوه بر مرجعيت بعنوان مردي از داخل نظام که لقب جانشين خميني را هم يدک ميکشيد،وميتوان گفت که از حيث وابستگان نظام اولين کسي بود که وقتي علم مخالفت با توتاليترهاي مذهبي به رهبريت خميني،را برافراشت ،با اولين حمله متقابل از سوي رژيم،مردم را تنها گذاشته وبراي نجات جان خود، شروع به چانه زني نموده ونهايتا تن به اعتراف و توبه داد.مردم آذربايجان با چنين تجربه اي که نشان ميدهد تغيير نظام با تکيه به وابستگان ناراضي حاکميت وکساني که از درون حاکميت ميآيند امکان پذير نيست ، تجربه تلخ وخونبار ديگري را در سال 1385 از سر گذراند ،تجربه اي که در آن ، اعتراض مدني ملت مظلوم آذربايجان به سالها توهين وتحقير از سوي رسانه هاي همواره وابسته به شوونيستها ، در ميان سکوت موذيانه وعمدي مدعيان حقوق بشر ! ودر ميان بهت وحيرت،در کوجه ها وخيابانهاي شهرهاي آذربايجان،توسط رژيم بخاک و خون کشيده شد.همانهايي که مدام آذربايجان را سر ،سبز وطن ميناميدند،و به جانفشانيها وفداکاريهاي بينظير آذربايجانيها در راه بقول آنان ايران! اعتراف و اذعان داشتند،بناگهان زبان در کام فرو بردند،وچشمها بستند،تا اين بقول آنها سر،سبز وطن!سرخ شود.تو گويي آذربايجان وآذربايجاني سرباز بي مزد ومواجب ايران است وفقط در روزهاي دشوار ايران بکار ميآيد وبعد از آن ديگر هيچ! در واقع آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد.اما مسبب اين جدايي آذربايجاني نبود بلکه کساني بودند که چشم بر جنايت رژيم در آن سال در آذربايجان بستند.نميشود آنگاه که ايران به سرباز جنگجوي غيور نياز دارد ،آذربايجاني ، هموطن غيور ،براي ايراني عنوان شود وبعد از کارزار ،سوسک شود وله شدن سزايش، يکي براي ما تعريف کندفاصله هموطن غيور تا سوسک از کجاست تا بکجا؟.آري درست ميخوانيد، آذربايجان در خرداد 1385 از ايران جدا شد. اماآذربايجان از اين جدايي شرمگين نيست وبا سري بلند به تاريخ جواب خواهد داد، چه:آنکه آذربايجان را از ايران جدا کرد آذربايجاني نبود،بلکه کساني بودند که آذربايجاني را گارگر فصلي ايران قلمداد ميکردند.با احترام به جنبش سبز ايران ،ودر پاسخ به گلايه هاي اين جنبش نسبت به نپيوستن ملّت آذربايجان به اين جنبش بايد خاطر نشان کنم باتوجه به اينکه سالهاست اين ملت را از خود جدا کرده ايد (جز در مواقع دشوار که نياز به غيرت آذربايجان ،پيدا ميکنيد) وچون فرزند خوانده ايران به وي نگريسته ودرد ورنج آنها را مربوط به خودشان دانسته وچشم بر مظالم رفته بر آنان ميبنديد،چنين انتظاري (پيوستن ملت آذربايجان به جنبش سبز)غير معقول مينمايد.که چرا وقتي شما امور مربوط به آذربايجان را به خودمربوط ندانسته ونميدانيد ،در شگفتم ،که چگونه پيام ملت آذربايجان را تابحال دريافت نکرده ايد؟پيام سکوت ملت آذربايجان به شما اين است :آذربايجان در امور داخلي ايران دخالت نميکند.
  استقلال آزادي جمهوري آذربايجان جنوبي

  نمایش  
 • تورک اوغلو گفت:

  تا توان دارید یک جایتان را پاره کنید که استقلال آذربایجان نزذیک است. ولوله افتاده است در دلتان. چنان آشوبی بر پا خواهیم کرد که یک وجب خاک هم پیدا نشود تا بر سرتان بریزید.نقشه جهان اینبار هم بدست گرگان آذربایجان تغییر خواهد یافت. حریت و استقلال منیم کاراکتریمدیر!

  نمایش  
 • تومروس گفت:

  پاسخ به تومروس:
  تومروس جان آذرآبادگان اگر تجزیه شدنی بود در این هفت هزار سال بسیاری سعی در تجزیه اش داشتند اساسا آنانی که به قومگرایی در ایران دامن زدند هدفشان ایجاد یک کشور جدید برای شما نبود کوشش می کردند شما را به جان حکومت مرکزی بیاندازند تا حکومت مرکزی به جای بلندپروازیها
  در عرصه ی خارجی و حمایت از تروریسم با اتباع خودش در داخل کشور درگیر شود و دیگر رمقی برای اقدامات فرامرزی نماند ,واضح تر بگویم شما قرار است به جای سربازان آمریکایی یا اسراییلی قربانی شوید! چون از نظر نویسندگان این سناریو ارزش شما به مراتب کمتر است و مانند دستمال یکبار مصرف هزینه تان می کنند.
  ترس ما هم از تجزیه ی ایران نیست , ایران مفهومی بسیار عمیق تر از آن چیزی است که تو می فهمی ,ترسی که تو می گویی به جان ما افتاده شروع برادر کشی و خشونتهای قومی در آن کشور است که بهایش را هم در درجه ی نخست شما قومگرایان می پردازید
  __________________________________________
  سلام بر شما انسان نما ها/فارسها/

  نمی دونم چی دارید که این قدر به خود می بالید.

  به هر حال زمان آزادی نزدیک است آزربایجان کردستان بلوچستان عربستان وهمه ی ملل ایران از شر شما خلاص خواهند شد و وقتی یک وجب خاک تو کویر پیدا نخواهید کرد زیر پرچم ما خواهید زیست

  فکر کنم این حرف هاتون از شدت ترس و سوزش باشه
  دلیل دیگه ای نمی بینم

  بنویسید و خوش باشید

  نمایش  
 • Pan-Turk Hunter گفت:

  آقایون، خانومای پان ترک! البته گفتن خر به شما اشکال نداره، پس ما میگیم “پان ترک خر” انگار خیلی بهتون فشار اومده که گند کثافتکاریهاتون در اومده! بابا خوب زودتر اعلام استقلال کنین که ما بدونیم اومیدم آذربایجان کیارو باید بکشیم! اتفاقا دلمون واسه یه بزن بزن سیر لک زده! زود باشین دیگه! ما که آماده ایم

  نمایش  
 • بابک ایرانی گفت:

  بهترین پاسخ برای پان ترک ها سکوت است. آذرابادگان اگه جدا شدنی بود عثمانی با اون همه سپاه 4 قرن پیش جدا کرده بود. این چهار و نفر و نصفی که پیرو مکتب پورپیراریسم (ناصر بناکننده اخراجی حزب توده به دلیل اختلاص از صندوق حزب) هستند. خدا را شکر که پدر معنوی به این حماقت نصیب دشمنان ما شده است. گاف های پورپیرار از حد گذشته و آبرویی در بین روشن فکران ندارد و دامنه کاربرد اراجیفش محدود به هفت هشت تایی عقل برگشته است
  به قول دکتر شریعتی: خدایا تو را شکر می گویم که دشمنان مرا از میان احمق ها برگزیدی
  خداجون حالا دکتر شریعتی یه چیزی گفت ولی نه دیگه اینقدر احمق

  نمایش  
 • yashar گفت:

  درود به همه پارسگ های ساخان
  خطاب به اقای Admin
  این سایت اذرگشنسب که متعلق به سگان افغان صفت ساخان کویرنشین هست اگه نبود شما از کجا میخواستین برا گفته هاتون مدرک جور کنین
  مطالب این سایت کابوس های وحشتناکی هستش که افغان های پارسگ با مصادره به نفع دارن تعبیر میکنن
  مرگ بر ایران

  نمایش  
 • elman گفت:

  درود به همه کاله ها (به ترکی همون اغوز میشه)
  مرگ بر ایران
  پارس سگای هندی نصب افغان صفت حاصل ازدواج فامیلی
  شما ها پان توله هایی هستین که حتی فاشیست بودن خودتون رو پشت اسکناسای 5 تومنی مینویسین و بهش افتخار میکنین
  شما پارسگ هایی که در سگستان خودتون تنها پارس کردن رو اموزش میبینید
  ننگتان باد ساخان های پان سگ

  نمایش  
 • kamran گفت:

  درود بر ایران آزاد و پیشرفته آینده . زمانی فرا می رسد که ایران در پی دموکراسی نوپای آینده به پیشرفت می رسه. این اصلا خیال پردازی نیست. کافی است نگاهی به دانشگاههای بزرگ دنیا بیاندازید و دانشمندان ایرانی را که از دست ندانم کاریهای جمهوری اسلامی از کشور بیرون رفته اند را ببینید.به نظر من زبان عامل وحدت بخش مهمی است.حال اگر مردم آذری زبان دوست ندارند فارسی حرف بزنند بهتر است ازسرزمین آریا خارج شوند. همانطور که گفتم ایران در پی دموکراسی نوپای آینده ره صد ساله را یکساله خواهد پیمود و کشور سعادتمندی خواهد شد. بنده در این مسئله شک ندارم. اتفاقا جمهوری اسلامی باعث شد نسل جوان بیدار شده و دنبال خرافاتی که میراث شوم قزلباشان ترک است نروند.اصلا مهم نیست که زمان آزادی و سعادت ایران آذربایجان جزو خاک ایران باشد و یا از آن جدا شده باشد.این به تصمیم خود آذری زبانان بستگی دارد.همه ایران آباد و آزاد را می خواهیم و امیدواریم با سقوط این نظام منحوس هر چه سریعتر این امر محقق شود. فقط یک سخن کوتاهی با شما آذری زبانان دارم. همانطور که خودتان می دانید بسیاری از شهرهای فارس نشین وضعیتی به مراتب بدتر از شهرهای ترک نشین دارند. همچنین مدیران ترک زبان بسیاری الان بر مسند کشور نشسته اند. من خودم نان بازو را می خورم و هیچ شغل دولتی ندارم. راستی از آن فارس مدیر مفت خور چه خیری به من رسیده که چون همزبان من است از او حمایت کنم؟ از آن ترک مدیر مفت خور چه خیری به شما ترکها رسیده که حمایتش کنید؟ ملاک پست و مقام در این کشور فقط رابطه است و بس. نه زبان در این بین نقش دارد و نه لیاقت. پس می بینیم که در این نظام جهنمی ترک و فارس و سایر اقوام با هم دارند می سوزند. آیا بهتر نیست به جای دشمنی با یکدیگر دست در دست هم این نظام را ساقط کنیم؟ اگرفکر می کنید ترکها در محرومیت هستند و فارسها در قصر زندگی می کنند سخت در اشتباهید. به عنوان مثال بگویم بنده که فارس زبان هستم بدلیل نداشتن رابطه و پارتی نتوانستم شغل دولتی مناسب پیدا کنم و از مزایای آن استفاده کنم اما همسایه ترک زبانی دارم که 8 فرزندش تماما در وزارتخانه ها و ادارات دولتی مشغولند و وضع مالی خوبی دارند.به هر حال اگر آرزوی جدایی از ایران را دارید و خودتان را آریایی نمی دانید امیدوارم به آرزویتان برسید. در ضمن اگر دقت کنید می بینید در سرزمینهای ترک زبان احدی ازفارس زبانان زندگی نمی کند یا اگر هم باشند بسیار کم تعداد هستند اما در بسیاری از استانهای فارس زبان ترکها فعالیت دارند. راستی تا به حال به سواحل نیلگون خلیج فارس رفته اید؟ آیا غروب زیبای آن را دیده اید؟ آیا نخلستانهای خوزستان را دیده اید؟آیا از معادن کویر خبر دارید؟ آیا در سرمای شدید آذربایجان وقتی از نعمت گاز استفاده می کنید نفت و گاز جنوب را شکرگزار بوده اید؟ آیا می دانید در بسیاری از کشورها چه مشکلات عدیده ای در تامین سوخت وجود دارد؟ آیا می دانید بهترین و باکیفیت ترین میگوی جهان در سواحل خلیج فارس صید می شود؟ آیا می دانید مرغوبترین پسته جهان در کویر رفسنجان و دامغان وجود دارد؟ آیا می دانید خرمای بم جزو گرانترین خرماهای جهان است؟ راستی بیایید فکر کنید شما برای ایران چه کرده اید؟ کمی تاریخ را ورق بزنید و خرافه سازیهای غزنویان، سلجوقیان و از همه وحشتناکتر صفویان را بخوانید. کمی در مورد بی لیلقتی شاهان قاجار بخوانید. آیا می دانید کمر ایران پس از خرافه سازیهای ترکان صفوی خورد شد. به هر حال سرزمین آذربایجان تا وقتی جمهوری اسلامی بر این کشور مسلط است امکان جدایی نخواهد داشت. اما پس از آزادی ایران مردمان این سرزمین با جدایی از ایران خود را از بسیاری از مزایای این سرزمین محروم خواهند کرد. مطمئن باشید ایران دموکرات و آزاد آینده برای شما بسیار بهتر و پربرکت تر از جدایی از ایران خواهد بود. با اینحال خود دانید.در صورتی که ایرانی باشید برجنوب تا شمال این سرزمین حق آب و گل دارید و در صورت جدایی ما را به خیر و شما را به سلامت. فقط مطمئن باشید فارسها از جدایی شما متضرر نمی شوند بلکه خودتان ضرر خواهید کرد.

  نمایش  
  • فارسای کوروش زاده گفت:

   خطاب به کامران پارسگ
   اخه تو چی میگی افغان
   اذری زبان ؟؟؟
   اخه پان سگ ما چیکار به مقامات دولتی داریم که اصلیتشونو به رخ میکشی
   این یک
   بعدش منظورت از سرزمین اریا چیه ؟
   این شماهای سگ خوک صفت هستین که خودتونو از نژاد ساختگی اریایی میدونین و فکر میکنین ایران کشور فارسای سگه
   شماها یی که نهایت افتخارتون کیرروش ( کوروش ) هستش درباره سرزمین حرف میزنین
   حتما تاریخ ابن خلدون رو بخونین مخصوصا اونجایی رو که نوشته
   وفی الکتب انّ ارض ایران هی ارض ترک
   اونوقت میبینید که زمینی که متعلق به فارس سگ خوک باشه وجود نداره که شماهای افغان روش سرزمین بذارین
   اما به هر حال مرگ بر ایران
   چون فارسای سگ تو اون قسمت هایی از ایران عوعو میکنن دیگه اون منطقه الوده شده
   و ما اون قسمت ها رو نمیخوایم
   پس مرگ بر ایران
   شعار هر اذری ….. مرگ بر ایرانی

   نمایش  
 • فارسای کوروش زاده گفت:

  فارسای سگ افغانی الاصل کویر نشین
  دیگه چیزی نمونده که شما پان سگا رو پیش پسرعموهاتون تو افغانستان بفرستیم تا امریکایی ها نسلتونو منقرض کنه
  فارسای سگ کویرنشینی که توحش انها بی مانند است
  و خصوصیت بارز انها عوعو کردن موقع دیدن ماه است
  اکثرا در مناطق کویری ایران یافت میشوند و این قابلیت نیز در انها وجود دارد که به لهجه های مختلف عوعو کنند
  اما به ندرت رام انها پیدا میشود و اکثرا وحشی هستند
  گاز نمیگیرند اما کم از گاز گرفتن ازار نمی رسانند
  نمونه خوک صفت فارسای سگ کشف شده است و به سرعت در حال تکثیر است دانشمندان انگشتان خود را در سوراخ هایی که این پان سگان به عمل می ایند قرار داده اند تا سرعت تکثیرشان را کم کنند
  این سگسانان بیشتر ، از بوته و ضایعات اسپرم ازدواج های فامیلی به عمل می ایند
  مرگ بر ایران

  نمایش  
 • فارسای سگ افغان گفت:

  فارس سگ خوک صفت مگس
  صدام حسین رهبر سابق عراق دايي ای به نام خيرالله طلفاح داشت كه پدر عدنان خيرالله وزير دفاع عراق بود اما صدام وقتي 11-10 ساله بود چون ناپدري داشت و او را تحمل نمي كرد،از خانه فرار كرد و به خانه دايي خود آمد. دايي او که استوار ارتش بود اما به دليل مسائل كودتا و تخلفات از ارتش اخراج شده و در مدرسه اي مشغول به تدریس شده بود تنها کسی بود که در قبيله البينجات دستش به دهانش مي رسيد و او تربیت صدام را به عهده گرفت.
  خيرالله طلفاح كتابي داشت که يكي از مطالب آن اين بود كه: من از خدا تعجب مي كنم كه چرا يهودي، مگس و فارس را خلق كرده است يعني اين ضرب المثل در عراق و كشورهاي عربي وجود دارد و نگاه آنها به فارسها اينگونه است و اينها را سه آفت طبيعت مي دادند.
  با این طرز فکر است که وقتی به صدام حسین می گویند چرا بر سر فارسها بمب شیمیایی می ریزی
  می گوید که مگر شما برای کشتن حشرات و مگس از ابزار شیمیایی استفاده نمی کنید؟

  نمایش  
 • aylar گفت:

  به سگ بودن فارس ها شاعران هم اشاراتی کرده اند. از جمله انوری که خودش فارس بود و مثل سگ پشت سر سلطان راه میافتاد- در مدح سلطان محمود غزنوی ترک میگوید
  ..
  به شگار رفت بودی
  .
  سگ خود نبرده بودی
  .
  هستم سگکی بر آستانت
  .
  خرسند زتو به استخوانی
  .
  ..
  شاملو هم در سخنرانی دانشگاه برکلی در اوریل 1989 گقت
  .
  موسیقی و اواز فارسی به هاف هاف سگ میماند.
  مرگ بر ایران

  نمایش  
 • aynaz گفت:

  واقعا حرف منتطقی ای بود :
  این حرف هاتون از شدت ترس و سوزش هستش
  دلیل دیگه ای نمیتونه باشه

  بنویسید و خوش باشید

  مرگ بر ایران

  نمایش  
 • کرد گفت:

  iهرجا رو که بگردید از سایت های عکمی تا عمومی همه میدونن که گرگ جزو سگسانان طبقه بندی میشه ترکها(اگوزها) خود را زاده یک گرگ به نام بوزقورد(+وزخورد)میدانند یعنی +وزخورد پس از مورد تجاوز قرار گرفتن حامله شده و پدران ترگ ها را در یک جای دنج +اشیده است و از نسل انها اگوز ها زاده شده اند وحالا میخواهند کشوری به نام گوزان زمین برای خود بسازند زهی خیال محال

  نمایش  
 • اگوز گفت:

  من هم با کرد موافقم این جا تو گلستان ترکمن ها به قدری کثیف اند که سالی یک بار هم تنشون حموم نمیبینه و مانند اجداد اگوزشون شپشو و بو گندو اند

  نمایش  
 • گوزقورد گفت:

  میگن اگوزها به همراه گاگوزها به همراه تنگوزها و سایر +وزها میخوان کشوری به نام گوزان زمین ایجاد کنند و در مرز اون بنویسند ورود کردها و ارمنی ها و فارسهای شونیست و یونانیها و کلا ادمیزاد ممنوع

  نمایش  
 • تلفظ زبان ترکی شبیه +وزیدن است گفت:

  هرجا رو که بگردید از سایت های عکمی تا عمومی همه میدونن که گرگ جزو سگسانان طبقه بندی میشه ترکها(اگوزها) خود را زاده یک گرگ به نام بوزقورد(گوزخورد)میدانند یعنی گوزخورد پس از مورد تجاوز قرار گرفتن حامله شده و پدران ترگ ها را در یک جای دنج ++شیده است و از نسل انها اگوز ها زاده شده اند وحالا میخواهند کشوری به نام گوزان زمین برای خود بسازند زهی خیال محال

  هرکی این را گفته درود بر او

  نمایش  
 • کمبوجیه گفت:

  آخه شمایی که حتی به خودتون به همزبونای خودتونم رحم نمیکنید(ایشکا)حتی عرضه خلق یه اثر حتی اداره خودتونم ندارید میخوایید مستقل بشید!!؟ آخه گوزا اگه تا الانم یه نیمچه اثری مونده ازتون سر اینه که زیر سایه خایه های آریاییا هستید.به قول داداش گلم Pan-Turk Hunter مال این گوه خوریا هستید خوب بلند شید به قول خودتون معلوم اولور.خارپاره ها اسکندر گجستک-تخم ترکه محمد پاپتی-اجداد موحش موغولتون-عثمانیا با اون تکثر تعدادشون یا دنیای بی صفت تو جنگ عراق هیچ گوهی نتونسیتن بخورن.حالا شما تاپاله ها که حتی معلوم نیست چی هستید(آخه هر چند سال یه ملتی که زورش زیادتر بوده اومده اونورا توله انداخته.خودتونم نمیتونید بگید چی هستید)چکار میتونید بکنید؟ حتی عربا که یه درجه از شما نجسیشون کمتره تونستن یه قدی علم کنن(که آخرشم به گوه خوری افتادن-بگذریم که بازم دارن شاخ میشن).در کل بکیرید خواهشن خودتون درتونو بذارید یا میایم میذاریما…خواهر برادرای آریایی خودم خواهشن این داستانا همش برنامه ریزی شدست.کسایی که میترسن از عظمت کشور پاکمون یه سری ابله مثل همین ترکای بیلمیرمو میندازن جلو تا هم سرگرممون کنن از مساییل اصلی هم میخوان میزان حساسیتمونو بسنجن.با زور هیچی درست نمیشه اول باید آگاهی بره بالا تا در مسیر رسیدن به هدفمون دوباره به خاکی نزنیم که ابزار گریز ازش فقط آگاهیست.مطمئن باشید دیر نمیشه.ما قبلا چند بار نشون دادیم که از هیچی همه چیز خلق کردیم. یادتون باشه که سیمرغمون از خاکستر سر در میاره.از قدیم معروفه که هیچ ملتی ثروت رومیهارو نداره. هیچ ملتی تو سحرو جادو به مصریا نمیرسه.هیچ ملتی شهوت این عربای کثافتو نداره هیچ ملتیم قدرت ایرانیارو نداره تو تمام زمینه ها.بزرگترین افتخارمون اینه که ایرانیم.به گردن هممون این آب و خاک حق داره.پس باید با شناخت درست گذشتمون نیاکان درست کارمون و دشمنانمون که بزرگترینشون نادانیست سعی کنیم که اول سطح آگاهی خودمون بعد خانوادمون بعد اطرافیانمونو بالا ببریم تا بتونیم دینمونو ادا کنیم.وقتی تمام دنیا تو اعمال کثیفشون تو نادانیشون غرق بودن ما درست کارو یکتا پرست بودیم.الانم باید هم جسم هم روانمونو قوی کنیم تا به وقتش که خیلی نزدیکه بتونیم حق این تخمو ترکه انبیا اللهی و اعراب کثیف کف دستشون بذاریم.ایرانیا فقط زبان پارسی باید حرف بزنن.اینم همیشه یادتون باشه که بزرگترین دشمنمون که جهل و نادانی خودمون هست همیشه همراهمونه. بقیه عددی نیستن.ما خودمون شرایطمونو به این وضع رسوندیم خودمونم بدون دخالت بیگانگان همه چیزو درست میکنیم.عشق است ایرانو ایرانی که سروره :wink: :-P

  نمایش  
 • دیدگاه خود را بنویسید

  :wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :dance: :cry: :bow: :arrow: :angry-: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)

  WWW.FARDA.US © 2008-2015, Project by Farda.us Hosted by Farda.us | All Images and Objects are the property of their Respective Owners