خدعه انتخاباتی امام خامنه ای (ع) با توسل به امام نقی (ع)

از نقی (ع) روایت می کنند که به حضرت شمقدر (ص)، شتر باوفای خود و رییس جمهور محبوب و مردمی ولایت نقی، امر فرمود: پارسیان را به بیگاری بگیرید؛ مالیاتشان را افزایش دهید؛ زن و بچه شان به کنیزی و نوکری ببرید و چماقی هم در ماتحتشان فرو کنید!

شمقدر عرض کرد: یابن رسولالا! ما که فقط پولهایشان را می خواهیم بقیه مخلفاتش برای چیست؟ حضرت با استناد به علم لدنی خود فرمودند در این حکم تدبیری است که من دانم و تو ندانی!

پارسیان که از این حکم امام غافلگیر شده بودند، در چارچوب نظام مقدس نقوی و با در نظر گرفتن اصل ازلی ابدی ولایت فقیه، اعتراض کردند و انتخابات را تحریم کردند و چون نوع دیگری از مبارزات نمی شناختند در یک حرکت مبارزاتی گسترده در خانه ماندند و لنگهایشان را دراز کردند.

با بالاگرفتن اعتراضات گسترده و پادرمیانی شمقدر (ص) و دیگر صحابه، امام که دست چلاق و جان رنجوری داشت و علاوه بر آن عطوفت اسلامی و مردمسالاری دینی می نمود، برای حضور هر چه پرشکوهتر مردم پای صندوق های رای امر فرمود که حکم چماق موقتا برداشته شود و فقط همان مالیات ها را بگیرند.

در این هنگام بود که پارسیان با شعار «برادر شهیدم رایت را پس گرفتم» و با خواندن سرود «یار دبستانی» و «سر اومد زمستون، برفته چماقون» بیلاخی حواله ی براندازان و معاندان نظام کردند و مانند همیشه برای انتخاب بد بجای بدتر پای صندوق های رای حاضر شدند!

اخیرا از امام خامنه ای (ع) نقل شده که ما هم می خواهیم به نقی (ع) توسل کنیم. طیب الله انفسکم!

امام فرمودند محال است ما روی رییس جمهور مردمی خودمان را زمین بیاندازیم!

امام فرمودند محال است ما روی رییس جمهور مردمی خودمان را زمین بیاندازیم!

You can leave a response, or trackback from your own site

پیوند کوتاه به این نوشته:

هنوز دیدگاهی برای این پست وجود دارد شما می توانید نخستین دیدگاه را بنویسید

دیدگاه خود را بنویسید

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :dance: :cry: :bow: :arrow: :angry-: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)

WWW.FARDA.US © 2008-2015, Project by Farda.us Hosted by Farda.us | All Images and Objects are the property of their Respective Owners