حمله های اینترنتی نظیر این از طریق آی پی های متعدد انجام می شود و از چند صد دلار تا چند هزار دلار خرج دارد که از جیب ملت ایران پرداخت می شود.

حمله های اینترنتی نظیر این از طریق آی پی های متعدد انجام می شود و از چند صد دلار تا چند هزار دلار خرج دارد که از جیب ملت ایران پرداخت می شود.

حمله های اینترنتی نظیر این از طریق آی پی های متعدد انجام می شود و از چند صد دلار تا چند هزار دلار خرج دارد که از جیب ملت ایران پرداخت می شود.

You can leave a response, or trackback from your own site

پیوند کوتاه به این نوشته:

هنوز دیدگاهی برای این پست وجود دارد شما می توانید نخستین دیدگاه را بنویسید

دیدگاه خود را بنویسید

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :dance: :cry: :bow: :arrow: :angry-: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)

WWW.FARDA.US © 2008-2015, Project by Tarnama.org Hosted by Live Hoster | All Images and Objects are the property of their Respective Owners