نخستین گام برای رهایی ملت ایران پذیرفتن مسئولیت اشتباه است

نمی توان یک اشتباه را با همان طرز تفکری که ایجادش کرده، جبران کرد. --انیشتین

نمی توان یک اشتباه را با همان طرز تفکری که ایجادش کرده، جبران کرد. –انیشتین

انتخاب احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان، آن هم از جانب کسانی که قرار بود گزینه های بد (در برابر گزینه های بدتر) باشند، موجی از ناامیدی و یا دستکم ناباوری در میان رای دهندگان انتخابات اخیر ایجاد کرد. پذیرش اینکه گروهی از کسانی که به عنوان اصلاح طلب از مردم رای گرفتند به جنتی رای بدهند برای این بخش بزرگ از ایرانیان آسان نیست؛ با اینحال پیش بینی چنین وضعیتی هم ابدا دشوار نبود.

انتخابات در نظام اسلامی کاربرد افیونی دارد و حاکمیت هم این موضوع را طی سی و هفت سال گذشته به فراست دریافته که می تواند با برگزاری نمایش انتخابات و طراحی گزینه های دروغین در انتخابات غیر آزاد و غیر واقعی، رمق اقشار مختلف را بگیرد و جلوی حرکتهای موثر اعتراضی را سد کند.

رهبران فکری که ما ملت در این سی و هفت سال به عنوان گروه مرجع پذیرفتیم، همان کسانی هستند که در شکل گیری وضع موجود سهم داشتند و هربار نسخه ای واحد را برای برون رفت از وضع موجود برگزیدند. این دقیقا همان تفکری است که کشور را به اینجا کشانده و همان تفکری است که قرار است ما را از شرایط کنونی نجات دهد.

تا زمانی که ملت ایران نخواهد مسئولیت اشتباهات گذشته را بپذیرد و هزینه های آن را بپردازد، هیچ تغییر حقیقی در شرایط عمومی کشور ایجاد نخواهد شد. درک عقلایی و پذیرفتن اینکه معجزات در دنیای واقعی رخ نمی دهند؛ اینکه مشکلات پیچیده لزوما راه حل های آسان مانند رای دادن به کاندیدای منتخب شورای نگهبان ندارند، و اینکه هزینه های تغییرات حقیقی سنگین است و همه ی اعضای جامعه موظف به پرداخت آن هستند، نخستین گام برای قبول اشتباه است.

پذیرفتن اشتباهات گذشته نیاز به شجاعت دارد و پرداخت هزینه های تغییرات سیاسی هم در کشوری مانند ایران، پایداری و عزم ملی می طلبد، که سر آغاز تغییرات بنیادی و بهبود وضعیت کشور خواهد بود. تردید نیست که تغییر نظام سیاسی و احقاق حاکمیت ملی در ایران به آسانی ممکن نیست؛ گروهی که سی و هفت سال بر گرده ی ملت سوار شده و امتیازت سیاسی و اقتصادی فراوانی بدست آورده، به راحتی از این امتیازات چشم پوشی نخواهد کرد؛ درخت آزادی ملت ایران با خون وطن پرستان آبیاری می شودI ؛ دیر یا زود در این راه خونهای بسیار ریخته خواهد شود و رنج های فراوانی بر ایرانیان روا می شود، اما انتهای این مسیر دشوار آزادی است.

پانویس ها

  1. The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants.–Thomas Jefferson

    درخت آزادی با خون وطن پرستان و مستبدان آبیاری می شود. –جفرسون []

You can leave a response, or trackback from your own site

پیوند کوتاه به این نوشته:

هنوز دیدگاهی برای این پست وجود دارد شما می توانید نخستین دیدگاه را بنویسید

دیدگاه خود را بنویسید

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :dance: :cry: :bow: :arrow: :angry-: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)

WWW.FARDA.US © 2008-2015, Project by Farda.us Hosted by Farda.us | All Images and Objects are the property of their Respective Owners