جعل عنوان ملت و حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبان

جهان در سال 1945

جهان در سال ۱۹۴۵

با گسترده شدن نفوذ رسانه های فارسی زبان بیگانه و نبود رسانه های خبری بی طرف و آزاد در داخل ایران، رفته رفته برخی عبارات و اصطلاحات جعلی هم وارد واژگان سیاسی ایرانیان شد. از جمله این جعلیات، یکی هم اطلاق عنوان «ملت» یا «ملیت» به اقوام ایرانی است که پیشتر تنها در میان رسانه های طیف چپ یا تجزیه طلبان متداول بود؛ اما در حال حاضر در بسیاری از رسانه های دولتی بیگانه همچون «بی بی سی فارسی»، «رادیو زمانه»، «روز آنلاین» یا «دویچه وله فارسی» کاربرد دارد. این جعل عنوان، به صورت حساب شده و برای برخی اهداف سیاسی از پیش تعیین شده انجام می شود که در این نوشته با دلایل آن بیشتر آشنا می شویم.

ملتهای ایران یا اقوام ایرانی؟

هر دو عناوین «ملت» و «قوم» را برای گروههای انسانی بکار می برند اما این دو اصطلاح مفاهیم یکسان ندارند.

تفاوت«گروه قومی» و «ملت» در ارتباط با مفهوم دیگری به نام «کشور» یا واحد سیاسی مستقل، تعیین می شود.I ملت را صرفا به گروههایی می گویند که در کشور مستقل زیست می کنند و شاید به همین علت باشد که هیچکدام از رسانه های فارسی زبان بیگانه، برای اشاره به گروههای اتنیکی و قومی در کشورهای متبوع خویش از اصطلاح «ملت ها» استفاده نمی کنند.

مثلا هیچگاه دیده نشده که رادیو زمانه یا روز آنلاین که به هزینه دولت هلند اداره می شوند، از این القاب برای مردم هلند استفاده کنند یا صدای آمریکا و رادیو فردا به مردم ساکن در آمریکا، ملتهای آمریکا یا دویچه وله به مردم آلمان، ملتهای آلمان بگویند.

بر خلاف کشور کهن ایران – که هزاران سال سابقه تاریخی دارد – کشورهای نو ظهوری همچون آمریکا و سوییس تلفیقی از طیف متنوعی از ملتهای گوناگون هستند که پیش از تولد این کشورها حیات مستقل داشتند. این اجزای تاریخی کماکان از جنبه های مختلف، ویژگیهای خاص فرهنگی و تاریخی خود را حفظ کردند؛ با اینحال هیچکدام از گروههای قومی تشکیل دهنده ی این کشورها ملت خوانده نمی شوند؛ بلکه در تمام موارد یک ملت به نام «ملت آمریکا» یا «ملت سوییس» و یک ملیت با عنوان «آمریکایی» یا «سوییسی» وجود دارد و بقیه گروهها «ساب کالچر» (خرده فرهنگ) یا گروه قومی خوانده می شوند. در آمریکا این عنوان حتی برای گروههای سرخپوستان که پیش از تولد کشور آمریکا ملتهای مستقل بودند هم سابقه ندارد یا دستکم در ارتباط با کشور آمریکا متداول نیست.

با این تفاصیل هنوز این پرسش مطرح می شود که هدف از پافشاری بر این عنوان «ملت ها» یا «ملیت ها» برای اقوام ایرانی چیست و اساسا این موضوع چه اهمیتی می تواند داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش در مفهوم دیگری با عنوان «حق تعیین سرنوشت» نهفته است.

حق تعیین سرنوشت

«حق تعیین سرنوشت» از آن دسته مفاهیمی است که سابقه طولانی در ادبیات سیاسی جهان دارد و از نقطه نظرات گوناگون و متباین و متضادی تعریف شده؛ هر کدام از تعاریفی که از این مفهوم ارایه شده می تواند در جایگاه خود بررسی شود و مورد قبول یا رد گروههایی قرار گیرد؛ اما این مفهوم یک جنبه حقوقی هم در روابط بین الملل دارد که ما صرفا در اینجا همان یک وجه حقوقی را در نظر داریم.

در سال ۱۹۴۱ و در پی پایان یافتن جنگ جهانی دوم، نیروهای متفقین سندی را به امضا رساندند که در آن به «حق تعیین سرنوشت ملتها» اشاره شده بود؛ یک سال بعد این بیانیه به امضای ۲۶ کشور دیگر رسید و بعدها در سال ۱۹۴۵ به تصویب «منشور سازمان ملل متحد» انجامید.

در فصل یک، ماده یک، بخش دوم «منشور ملل متحد» و همچنین در «پیمان حقوق مدنی و سیاسی بین ملتها» به «حق تعیین سرنوشت ملت ها» اشاره شده؛ این حق امکان استقلال جوامع گوناگون را تحت شرایط خاص فراهم می کند. بر پایه این حق قانونی مناطقی که پیشتر مرزها و دولتهای محلی داشتند (عمدتا مستعمره ها و کلونی ها) اما هنوز به عنوان کشور شناخته نمیشدند، امکان یافتند تا به عنوان کشورهای مستقل اعلان استقلال کنند. متعاقبا از سال ۱۹۴۶ تا سال ۱۹۶۰، سی و هفت کشور جدید از داخل مستعمرات آسیایی، آفریقایی و خاورمیانه ای سر برآوردند.

حق تعیین سرنوشت در مفهوم اخیر خود – که به تشکیل واحدهای سیاسی مستقل می انجامد – صرفا برای ملت ها تعریف می شود. به عبارت دیگر تنها جوامعی که با عنوان «ملت» به رسمیت شناخته شوند حق دارند کشورهای مستقل خود را تشکیل دهند. در تعریف ملت یا مردمی که این حق برایشان متصور است، به تمام جمعیتی گفته می شود که بدون در نظر گرفتن تفاوت ها، یک سرزمین را تحت اشغال خود دارند. قوانین بین المللی گروههای قومی یا اقلیت ها را به عنوان مردم/ملت نمی شناسد.II III

از همینجا می توان به هدف جعل عنوان «ملت» یا «ملیت» – یا در شکل جدیدی که برخی رسانه ها، هر دو عنوان ملیت و قومیت (ملیت/قومیت) را برای هم معنی و مترادف نشان دادن آنها توامان می آورند – پی برد. چه اینکه اگر قرار باشد هر کدام از اجزا تشکیل دهنده ملت ایران، یک ملت مستقل شناخته شود و این عنوان را برای اشاره به اقوام ایرانی و در میان ایرانیان و در جامعه بین المللی مصطلح کنند، گام بعدی احتمالا تجزیه ایران بر پایه حق تعیین سرنوشت این ملل نو بنیاد خواهد بود.

در نظر داشته یاشیم، زمانی که حق تعیین سرنوشت برای ملتهای نوظهور به رسمیت شناخته شد، بخش اعظم جهان متشکل از مستعمرات بود و هیچکدام از این کشورها بخشی از سازمان ملل متحد نبودند. در واقع بیانیه اعطای حق تعیین سرنوشت به ملت ها و مستعمرات «به هبچ وجه به معنای حق تعیین سرنوشت به وسیله تجزیه دیگر کشورها نیست».IV

تجزیه طلبی؛ جرم یا حق قانونی؟

برخی فعالین سیاسی – از جمله حامیان حقوق بشر – تجزیه طلبی را هم بخشی از حقوق شهروندان قلمداد می کنند و به همین علت بسیاری از کسانی که در ایران جرایم تجزیه طلبانه مرتکب می شوند – علاوه بر آن عده که اساسا جرایم دیگری دارند و زندانی عقیده و وجدان لقب گرفتند. – زندانیان سیاسی و فعالین حقوق مدنی لقب می گیرند.

پاسخ به این پرسش که آیا تجزیه طلبی از حقوق قانونی افراد است یا باید جرم تلقی شود، در نظر افراد مختلف، متفاوت است؛ اما در قوانین بین المللی مشخصا از «تجزیه طلبی» با عنوان «جرم بسیار سنگین» یاد می شود.

بر طبق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری یا دادگاه جهانی، به عنوان مرجع رسمی قوانین بین الملل، «تجزیه طلبی» به عنوان یکی از «سنگین ترین جرایم» شناخته شده است. مشخصا هرگونه اقدام داخلی علیه تمامیت ارضی یک کشور یا هر گونه کوششی برای لطمه زدن به تمامیت ارضی یک کشور شامل حتی اقدامات تدرکاتی/مقدماتی به عنوان سنگین ترین جرایم در میان قوانین تمام ملل متمدن ارزیابی می شود.V

به همین شیوه، کشورها هم مکلف هستند که در جهت اخلال یا از میان بردن همبستگی ملی یا تمامیت ارضی کشورهای دیگر گام برندارند و هرگونه تلاشی در این جهت محکوم است.VI

پانویس ها

 1. Armosino, A. (2003). Hermeneutics and Inculturation. The Council for Research in Values and Philosophy. pg 100. ‘difference between ethnic group and nation, it would be the word State. Nation refers to some state, either existing or desired.’

  []

 2. Musgrave, T. (1997). Self-determination and national minorities. Oxford monographs in international law. Clarendon Press. ‘paragraph 6 of Resolution 1514(XV), whose effect precludes ethnic groups within non-self-governing territories from being considered as peoples.’

  []

 3. Gudeleviciute, V. (2005). Does the Principle of Self-determination Prevail over the Principle of Territorial Integrity?. International Journal of Baltic Law. Vytautas Magnus University School of Law. ‘under Resolution 2625(XXV) as under Resolution 1514 (XV), “a people” can be defined as the entire population of a territorial unit. Thus, both resolutions preclude ethnic groups within non-self-governing territories from being considered as “peoples”.’

  []

 4. Maʻoz, M. (2002). Middle Eastern Minorities and Diasporas. Sussex Academic Press. ‘Documents published about the San Francisco Conference in 1945 reveal that those who drafted the UN Charter, which declares “the right of all peoples to self-determination,” did not support self-determination by secession . There was an understanding that the right to self-determination conformed to the purposes of the Charter “only insofar as it implied the right of self-government of peoples and not the right of secession.”44 The 1960 UN Declaration on the Granting of independence to Colonial Countries talked about “the right of self-determination of all peoples,” but regarded it as incompatible with the UN Charter to discuss “any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and the territorial integrity of a country’

  []

 5. Lauterpacht, E., Greenwood, C. (1999). International Law Reports. Cambridge University Press. ‘as a formal source of international law pursuant to Article 38 (c) of the Statute of the International Court of Justice. Secession is deemed to be a most serious crime by the national legislations of civilized nations. More particularly, an inside assault on the territorial integrity of a country or an attempted assault, including preparatory actions, are categorized as one of the gravest of crimes in virtually all the criminal codes of civilized nations.’

  []

 6. Sarnoff, I. (1997). International Instruments of the United Nations. United Nations Publications. ‘refrain from any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of any other State or country.’ []
You can leave a response, or trackback from your own site

پیوند کوتاه به این نوشته:

69 پاسخ به جعل عنوان ملت و حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبان

 • hamid گفت:

  درود بر شما بابت روشنرگیتان

  نمایش  
 • sardsir گفت:

  ملیت هر کس در گذرنامه وی نوشته شده است.

  نمایش  
 • ماجد گفت:

  آذربایجان درانقلاب مشروطه ثروتمندترین ایالت ممالک محروسه بود وهمین قدرت اقتصادی اجازه می داد که یک سال تمام درمقابل قشون مستبدین مرکز مقاومت کند وازمشروطیت دفاع نماید امااکنون آذربایجان طبق آمار وزارت صنایع درمیان سی استان درمقام هفدهم قرارگرفته است و سیاست ویران سازی آن با خشکاندن دریاچه اورمیه همچنان ادامه دارد. فرق اساسی آذربایجانی ها با سایر ملیت های غیر فارس اینست که آذربایجانی ها قبل از بقدرت رسیدن رضا شاه ملیت حاکم بودند و هزار سال سابقه حکومت دارند وتضعیف اقتصادی وتحقیر فرهنگی آنان یک استراتژی استعماری بوده وهمچنان هست تا نگذارند آذربایجانی ها دوباره قدرت بگیرند .

  بیست سال پیش وضعیت اقتصادی واجتماعی کردستان ایران وکردستان عراق مشابه هم بود ولی اززمانی که کردستان عراق تحت حمایت سازمان ملل متحداستقلال نسبی بدست آورد شروع به توسعه نموده بطوریکه اکنون با کردستان ایران قابل مقایسه نیست و زبان کردی درآنجا به زبان دانشگاهی تبدیل شده است اماکردستان ایران همچنان اسیرفقر وعقب ماندگی است که نتیجه مستقیم استعمارداخلی می باشد .

  درسال 1350 هنگامیکه بحرین با انجام رفراندوم زیرنظر جامعه بین المللی ازایران جدا ومستقل شد ، جزیره متروک و بی اهمیتی بود که نود ونه درصد مردم ایران ازجدائی آنجا با خبر نشدند همین بحرین اکنون مرکز بیمه وبانکداری منطقه است و درآمد سرانه آن ده برابر درآمد سرانه ایران می باشد .

  ترکمن صحرا حاصلخیز ترین زمینهای کشاورزی را دارد اما از دوره رضا شاه به بعد ترکمن ها را سرکوب و زمینهایشان را بین سرهنگان و درباریان تقسیم کردند و جمهوری اسلامی نیز با مهاجرت دادن غیربومی ها به ترکمن صحرا ترکیب جمعیتی انجا را تغییر داده واکنون تمام کارها و زمینهای مرغوی ترکمن صحرا به شیعه های طرفدار حکومت واگذار شده است و سنی زدائی درمنطقه پیش می رود وهمه این اعمال سیاستهای استعماری می باشند .
  در کتابهای درسی فارسی، ملیت های غیرفارس را مرزداران غیور خطاب می کنند اما بلافاصله اضافه می کنند که متاسفانه قدرتهای بیگانه برای ازبین بردن وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران مرزنشینان را تحریک می کنند تا ایران را تجزیه کنند . این نوع آموزش ها ذهن کودک را ازهمان نوباوگی نسبت به ملیت های غیر فارس که اکثرا در پیرامون کشور ساکن هستند بد بین می کند وکودک تصور می کند که هرترک وکرد وبلوچ وعرب یک تجزیه طلب مادر زاد است مگراینکه غیرآنرا اثبات کند. همین آموزشهای انحرافی و نژاد پرستانه منجر به این شده است که بسیاری از روشنفکران فارس نیز دربرخورد با مساله ملی وخواسته های ملیت های غیرفارس به یک پان ایرانیست و راسیت تبدیل شوند واصول پایه ای دموکراسی را زیر پا بگذارند .بقول پیربوردیو « خشونت سمبلیک» همه جانبه اعمال می شود . وقتی یک کارگر فارس همکار ترک خود را« ترک خر» و دیگری را« تازی »یا «عرب سوسمارخور» خطاب می کند ، خشونت ملتی بر ملت دیگر را نشان می دهد که این زخم زبان ها روح و جان انسانها را آزرده می سازد و فاصله ها را بیشتر می کند.

  پس آزربایجان کردستان بلوچستان ترکمن صحرا و الاهواز مستعمره هستند و حق تعیین سرنوشت دارند!

  نمایش  
 • shenkey گفت:

  چرا اینقدر به خودت زحمت میدی و با کلمات بازی میکنی؟؟آقای محترم،چه ملت،چه ملیت،چه اقوام ایرانی و چه ملیتهای ایرانی و چه غیر ایرانی،به هر حال شما برای هیچ کس ارزش و احترامی قائل نیستید.نه برای هویتشان و نه برای زبان و فرهنگشان.بلژیک کشوری با 10 میلیون نفر ۳۵ درصر فرانسه زبا،۵۰ درصد هلندی زبان و بقیه هم آلمانی زبان،همه اینها به زبان مادری تحصیل میکنند.در آلمان قوی بنام فریز ساکن هستند که جمعیت آنها فقط ۱۰ هزار نفر است،اما دولت فدرال آلمان به همین ۱۰ هزار نفر اجازه داده به زبان مادری و با فرهنگ و آداب خود تحصیل و زندگی کنند.در کشور ایران نزدیک به ۲۰ میلیون آذری،۸ میلیون عرب،۴ میلیون کرد و ۲- میلیون بلوچ زندگی میکنند ،اما فارسها بخاطر خودخواهی،تکبر،خودشیفتگی و و و برای هیچکدام ارزش و هویتی قائل نیستند،چه از نطر اقتصادی و چه فرهنگی.شما آنها را حتی شهروند درجه دو هم بحساب نمیآورید.آنها را مسخره میکنید،تحقیر میکنید و و ،همین که صدایشان در بیاد هم بجرم تجزیه طلب،اخلالگر و محارب با خدا و خلق خدا آویزانشون میکنید.من از شما میپرسم،آیا شما حاضرید زبان و فرهنگ خود را فراموش و به زبان دیگری صحبت و تحصیل کنید؟؟شما انتظار دارید یک آذری و یا عرب و یا … خود را فارس بداند؟؟؟از این گذشته شما چکاره هستید که برای دیگران تکلیف تعیین میکنید؟؟؟طبق قانون حقوق بشر همه حق تعیین سرنوشت دارند(حتی اگر ایرانی باشند).چرا وقتی صحبت از تمدن و حقوق بشرمیشه منشور جعلی و مسخره کورش را علم میکنید،که کورش عادل بود و به همه ادیان و اقوام آزادی داد و و و،اما در چنین مواقعی کورش بی کورش؟؟؟؟مرگ خوب است برای همسایه؟؟؟؟

  نمایش  
  • Admin گفت:

   دوست عزیز این نوشته درباره زبان مادری نیست؛ درباره جعل عنوان «ملت» و دلایل آن است، که مفصلا در خود مقاله توضیح دادم. اگر در اینباره پرسشی داشتید برایم بنویسید.

   آموزش زبان مادری هم در ایران ممنوع نیست شما هر چقدر دوست داشته باشید می توانید زبان مادریتان را در ایران تدریس کنید یا آموزش ببینید.

   جمعیت آذریهای ایران هم یازده میلیون نفر است و نه بیست میلیون (سی آی ای فکت بک را ببینید) اعراب یک میلیون یا نهایتا دو میلیون تن هستند که زبانشان به دلایل مذهبی نه فقط برای خودشان که برای همه ایرانیان و در تمام مقاطع تدریس می شود. در دیگر موارد هم آموزش زبان مادری به هیچ وجه ممنوع نیست شما هر چه دوست داشتید می توانید زبان مادری تدریس یا تحصیل کنید و هیچ محدودیت قانونی در این زمینه وجود ندارد.

   درباره تمسخر و شهروندی درجه دو هم قطعا اگر چنین باشد، باید با آن مقابله شود اما این موضوع – در صورت حقیقت داشتن – هم بهانه مناسبی برای تجزیه طلبی نیست.

   نمایش  
   • نمین لی گفت:

    admin:جمعیت تورکهای تهران-کرج-قم-گیلان-مرکزی-کردستان(قروه.بیجار.سنقر)-قزوین و همدان و… رو هم حساب کردی یا اینکه داری از خودت آمار میدی؟؟؟
    ضمنا اونجایی هم که گفتی عربها 1میلیون و نهایتا 2 میلیون هستن؛میدونی بین1 میلیون و 2 میلیون چقدر تفاوت هست؟؟!!! تکلیف خودتو مشخص کن ادمین جان

    نمایش  
 • کاربر گفت:

  شما دارید سفسطه می کنید. ماده ۳۸ مربوط به حمله ی کشورهای خارجی به یک سرزمین می شود. اما مردم آن سرزمین همیشه حق تعیین سرنوشت خویش را دارند و می توانند با رعایت موازین حقوق بین المللی اعلام استقلال کنند. چنانکه این حق برای بسیاری از ملتها و ملیتهای اروپائی به رسمیت شناخته شد و می شود و هم اکنون هم اسکاتلند که خود یک منطقه ی نیمه مستقل در بریتانیا است، به زودی وارد یک همه پرسی قانونی برای استقلال یا عدم استقلال از بریتانیا می شود. این حق دمکراتیک هر مردمی در هر گوشه ی جهان است که تصمیم بگیرند برای ملتها/ملیتهای دیگر در چهارچوب یک مرز سیاسی باقی بمانند یا نمانند و این هیچ ربطی به تجاوز نیروهای کشورهای دیگر به یک کشور ندارد.

  نمایش  
  • Admin گفت:

   دوست عزیز تمام منابع این بخش برخط است و کافی است روی پیوند کلیک کنید تا متن نوشته را ببینید. این مطلبی هم که شما اشاره می کنید عینا در یک کتاب چاپ دانشگاه کمبریج آمده و مشخصا اشاره شده که درباره «تجزیه کشور» است:

   Secession is deemed to be a most serious crime

   و همچنین مربوط به نیروهای داخلی است نه خارجی:

   an inside assault on the territorial integrity of a country or an attempted assault

   درباره کشورهای خارجی در پاراگراف پایین تراشاره کردم.

   نمایش  
 • آرش گفت:

  ملت یا قومیت یا هرچی که دوست دارید خود را بنامید: از دو جهت میتوان به این قضیه نگاه کرد:
  ۱- جدایی طلبی از دیدگاه حقوق بین الملل و از دید مجامع بین المللی که مشخصا جرم تلقی میشه و غیر قانونی است. فرض کنید ازین به بعد هر کوچه و محله هم ادعای استقلال کنند، آیا خود شما این حق را برای آنها به رسمیت میشناسید؟
  ۲- از دید مفهوم قدرت. خوشبختانه هیچ زمانی تجزیه طلبان توان ابراز وجود پیدا نکردند و نمیکنند، و اگر علنا الان مخالفت بکنند خواه نا خواه قوم قویتر پیروز میدان خواهد بود.
  پس زیادی حرص نخورید و از امکاناتی که به شهرهاتون داده شده استفاده کنید، قوم قویتر برای شما تصمیم خواهد گرفت.

  نمایش  
 • ماجد گفت:

  اولا چیزی به نام آذری نداریم! لطفا کلمات جعلی به کار نبرید! در ارتباط با جمعیت ترک در ایران هم بهتره یکم تحقیق کنی عزیزم. تو ویکی پدیای فارسی که زده ۱۵ و نیم ملیون در سال ۸۱! این که دیگه لینک فارسیه :))) .
  این رو هم مطالعه کنی بد نیست عزیزم! جمعیت به قول شما آزری رو گفته! حالا سایر ترک زبان ها رو هم بهش اضاغه کن به من بگو ببینم ریاضیت خوبه یا نه؟ :)
  ethnologue.com///15/show_country.asp?name=یر
  [azb] 23,500,000 in Iran (1997). Population includes 290,000 Afshar, 5,000 Aynallu, 7,500 Baharlu, 1,000 Moqaddam, 3,500 Nafar 1,000 Pishagchi, 3,000 Qajar, 2,000 Qaragozlu, 130,000 Shahsavani (1993). Population total all countries: 24,364,000. East and West Azerbaijan, Ardebil, Zanjan, and part of Markazi provinces. Many in a few districts of TehranTehran. Some Azerbaijani-speaking groups are in Fars Province and other parts of Iran. Also spoken in Afghanistan, Azerbaijan, Iraq, Jordan, Syria, Turkey (Asia), USA. Alternate names: Azeri, Torki. Dialects: Aynallu (Inallu, Inanlu), Karapapakh, Tabriz, Afshari (Afshar, Afsar), Shahsavani (Shahseven), Moqaddam, Baharlu (Kamesh), Nafar, Qaragozlu, Pishagchi, Bayat, Qajar. Distinctive linguistic differences between the Azerbaijani of the former USSR (North) and Iranian Azerbaijani (South) in phonology, lexicon, morphology, syntax, and loanwords. Teimurtash (7,000 in Mazanderan; possibly the same as Teimuri, Timuri, Taimouri) and Salchug (in Kerman Province) may be dialects. Qashqa’i may be a dialect. Part of the Qizilbash merchant group speak the Afshari dialect, which is strongly influenced by Persian. The dialect spoken in Syria is different from Kirkuk of Iraq, and may be closer to Turkish (Osmanli) than to Azerbaijani. There is a gradual transition of dialects from Turkish to Azerbaijani from central to western Turkey. Classification: Altaic, Turkic, Southern, Azerbaijani
  More information. ترک های ترکمن و خلج و سایر رو یادت نره/ مرسی

  نمایش  
  • Admin گفت:

   ماجد جان مقاله ویکی را در بخش جمعیت من ویرایش کرد بنابر این می دانم که لینکش فارسی است. ویکی پدیا مرجع برای جایی نیست. به مقالات ویکی می توانیداشاره کنید اما باید به منابع آن مقالات استناد کنید که در زیر نوشته ها می آید. در ویکی پدیای هم به جمعیت آذریهای ایران اشاره شده هم کل جمعیت اران و آذربایجان در شمال و جنوب آمده. (چون برخی سایتها جمعیت اران را با آذربایجان ایران جمع زدند که البته به این موضوع هم اشاره کردند.) همانطور که در کامنت پایینی هم پاسختان را نوشتم در این زمینه آمار سازمان سیا قابل استناد است.

   در مورد جعلی بودن عنوان آذری مقاله آذربایجان را از ایرانیکا ببینید. هر کس به شما گفته جعلی است، دروغ گفته.

   Āḏarī (Ar. al-āḏarīya) was the Iranian language of Azerbaijan before the spread of the Turkish language,

   نمایش  
  • آدسیز گفت:

   چوخ یین گتمه ماجد بیز اوزوموزو آذربایجانی و ایرانی بولوروخ سن اوز دیلینن دانیش
   بیز تورک دییروخ بونی بول که وطنمیزی سنین کیمین خائن لره ساتماروخ
   آذربایجانی ایرانیده
   آذربایجان ایراننان آیریلماز

   نمایش  
 • ماجد گفت:

  این مال سال ۱۹۹۷ هستش ها! که نوشته ۲۳ ملیون جمعیت ترک در ایران! حالا چقدره ؟ :)
  ethnologue.com///15/show_country.asp?name=IR

  نمایش  
  • Admin گفت:

   درود ماجد جان

   این لینکی که دادید کار نمی کند به هر روی این سایت یکبار آمار نادرست منتشر کرد و بعد آن را تصحیح کردند. در اینجا یک مقاله مفصل وجود دارد که دوستان ما با این سایت تماس گرفتند و آمارشان بروز شد. شما می توانید آمار کنونی را از صفحه اصلی آن سایت ببینید. البته باید توجه داشته باشید این سایت مربوط به چاپ کتب مذهبی است و اصلا سایت آمار نیست.

   در سی آی ای فکت بک که اطلاعات جامع کشورهای مختلف را نشان می دهد و مربوط به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، است و عموما به عنوان مرجع اطلاعات دقیق به آن استناد می شود، درصد جمعیت ایران چنین آمده:

   Ethnic groups:

   Persian 61%, Azeri 16%, Kurd 10%, Lur 6%, Baloch 2%, Arab 2%, Turkmen and Turkic tribes 2%, other 1%

   جمعیت کل ایران هم هفتاد و هشت میلیون ذکر شده. شانزده درصد هفتاد و هشت میلیون می شود همان یازده یا دوازده میلیون می شود که پیشتر نوشتم.

   Population:

   78,868,711 (July 2011 est.)

   نمایش  
  • آدسیز گفت:

   ماجد سنین منابعین زیبیل گابینان چیخیپ اله اوزووین دردیوه گلر.
   اولماسا سنده مغوللارین امور خارجه ویریسن که گلیپ سن بیزیم هویتیمیزی اوریسن
   بیز تورک دییروخ و تورکلری ایستمیروخ
   خواهش الیرم گییدون اوز اولکزه اوردا بو سوزللری یایین
   ایران سیزین یوردوز دییر بیزدن ال چکین تبریز و آذربایجان سیزی آتیپ ایستمیر

   ماجد منابعت به درد سطل آشغال می خوره ما تورک نیستیم و تورکها رو هم نمی خوایم
   خواهش می کنم گورتونو گم کینن و به کشور خودتون برید و حرفهاتون همانجا پخش کنید
   ایران وطن شما نیست از ما دست بکشید ، تبریز و آذربایجان شما را نمی خواهند

   نمایش  
 • ماجد گفت:

  ترکی خراسان قشقایی و .. رو هم اضافه کنی میبینی که در مفهوم ترک زبان! گفتن ۳۰۰۰۰۰۰۰ به هیچ عنوان اغراق نیست برادر! مشکل از جای دیگه هستش! مشکل از اینجاست که شماها سعی در کتمان این حقایق دارین و همین رفتارهاتون باعث این مشکلات امروزی شده!

  نمایش  
  • آدسیز گفت:

   ماجد سنین ننه وه لعنت اولسون که سن حرامزاده نی دوغوپ سالیپ بیزیم جانیمیزا
   بیز هر نه دیله دانیشاخ ایران وطنیمیزده بولدون دوقوز ایندی اول
   ایرانین داشی دوشسون سنین کیمین تفرقه سالاننارین باشینا مغول توخوماسی

   ما به هر زبانی سخن بگیم ایران وطن ماست و سنگ وطنمان را به سینه می زنیم

   نمایش  
  • آدسیز گفت:

   پانتورک بیردانا عقده ای ، کاسیپ ، بیسواد، بیشعور ، نفهمده که آذربایجان آدینان سو استفده الیر یانی سن دوقوز

   نمایش  
 • ماجد گفت:

  تجزیه طلب کسی هستش که با کارهاش و ندیدن یک قوم حالا به اصطلاح شما و ملت در اصطلاح ما کار رو به اینجا کشونده! ما تجزیه طلب نیستیم برادر! ما حقمون رو میخایم اون هم در داخل ایران! انگ زدن جایی نداره! موفق باشین

  نمایش  
  • خسرو گفت:

   ماجد جان می شود بگویی حق شما چیست که قوم فرضی ومخلوق شده در ذهن شما یعنی قوم فارس خورده است؟ اگر حق تعیین سرنوشت می گویید که شما به عنوان یک فرد ایرانی حق تعیین سرنوشت داری وملت ایران هم به عنوان یک ملت واحد از حق تعیین سرنوشت برخوردار است نقض حق تعیین سرنوشت شامل همه ایرانی ها است وصرفامشمول شما نمی شود . برای هیچ گروه جمعیتی ایرانی هم نه حقوق بشر ونه حقوق بین الملل.مستقلا حق تعیین سرنوشت قایل نیست . مثالی هم که راجع به اسکاتلند زدی بی ربط است چرا که اسکاتلند یک ملت تاریخی مستقل از انگلستان است که در یک نطام فدرال به نام بریتانیا قرار دارد.زبان مادری هم هرچه قدر عشقت می کشد برو بازبان مادریت حرف بزن ویا درمدارس خصوصی تدریسش کن .اما دولت ایران چرا وبه چه دلیل پولی را که باید صرف مسکن وبهداشت واشتغال و امنیت بکند خرج آموزش زبان مادری شما بکند .این کار غیر انسانی وعاطفی وغیر عقلانی است که از شکم فقرای ایران بزنند وبرای یک عده عاشق یک زبان خاص هزینه بکنند. راجع به هویت فرهنگی هم .شاید شما دلت می خواهد متجاوزان به مادر وخواهرانت یعنی عثمانی ها وکتاب مقدس ده ده قور قور آنان را که درستایش قاتلان اجدادت وتجاوزکنندگان به مادر وخواهرت هست را ستایش کنی این سلیقه شماست برو صبح تاشب آن ها راستایش کن ولی حق نداری دهن بقیه روببندی ودیکتاتوری راه بندازی ونگذاری مردم آذربایجان هویت تاریخی خودشان راپاسداری کنند . اما یک نکته دوست عزیز اگر آذربایجان از ایران جدا شود .برای من که کار وزندگی وزن ومادر وپدرم همه در تهران است . مشکل شخصی پیش نمی آید .اما آن آذربایجانی که پدر ومادرش ساکن ارومیه هستند در تهران خانه خریده وبازنی اصفهانی ازدواج کرده ودر اهواز کار می کند .درصورت تحقق فرض شما چه خاکی توسرش کند . به زنش بخواهد سربزند یک ویزا می خواد به پدرومادرش سر بزند یک ویزا وبه سرکارش بخواهد برود بایک ویزا البته اگر دعوای بختیاری وعرب در خوزستان برایش کاری ودعوای کرد وترک وارمنی واسوری برایش پدر ومادری وخانه پدری باقی گذاشته باشد می دانید همه این ها را از دست می دهد چون شما هویتت را می طلبی وهویت در قاموست ستایش قاتلان اجداد تت ومتجاوزان به ناموس نیاکانتت است. هویتت ستایش فرهنگ ترکی استانبولی است که صاحبان این فرهنگ همین الان هم به آذریهای ما به چشم موجوداتی درجه دوم می نگرند.می دانم چز مغلطه ونفرت پراکنی چیزی در چنته ندارید تا پاسخ دهید. اگر توانستی بدون ناسزا گویی ونفرت پراکنی قومی وجعل یک خط بنویسی وپاسخ دهی تا آخر عمر مریدت خواهم بود

   نمایش  
 • ماجد گفت:

  نه جانم اینجا کار میکنه این سایت! به هر صورت سعی کنیم همدیگر رو انکار نکنیم! گیرم ۱۱ ملیون نه اصلا ۲ ملیون! مگه آدم نیستن! اگه ایران متحد میخواین باید این تفاوت ها رو قبول کنین و ایران رو تک رنگ نبینین. مثل یک قالی خوش رنگ ببینید و این عینک تک ملت و تک زبان رو از چشماتون وردارین برادر. به امید دموکراسی و آزادی واقعی برای همه مردم دنیا

  نمایش  
  • Admin گفت:

   ماجد جان من متاسفانه نتوانستم پیوند شما را ببینم اما اینجا آمار کنونی این سایت درج شده. همانطور که می بینید یازده میلیون و دویست هزار نفر است.

   Azerbaijani, South

   Population 11,200,000 in Iran (Johnstone and Mandryk 2001), increasing. 290,000 Afshar, 5,000 Aynallu, 7,500 Baharlu, 1,000 Moqaddam, 3,500 Nafar 1,000 Pishagchi, 3,000 Qajar, 2,000 Qaragozlu, 130,000 Shahsavani (1993). Population total all countries: 12,612,660.

   در مورد بخش دوم گفته ات هم چرا قطعا آدم هستند اما شما آمار نادرست دادید که من تصحیح کردم اینکه آدم هستند دلیل به جعل آمار نمی شود.

   نمایش  
  • علي گفت:

   من اول موضعم رو به عنوان يه تبريزي روشن كنم كه مخالف پان ترك ها و كلا هر گونه پان ديگه اي هستم ولي در مورد اين كامنت ماجد بايد بگم حرفش حرف حسابه
   بايد تفاوت هارو ديد و با احترام به اون ها بتونيم به اتحاد بيشتري براي رسيدن به دموكراسي و آزادي براي ملت ايران برسيم كه يا با تغيير رژيم ممكن ميشه يا با اصلاح عميق وضعييت كنوني كه دومي به نظرم غير ممكنه
   و بايد از برچسب زدن به همديگه پرهيز كنيم و خودمون رو جاي مخاطب خودمون قرار بديم و شرايط رو بسنجيم و قضاوت كنيم
   در حال حاضر در حكومت و سيستم كنوني به اقوام ترك و كرد و بلوچ تا حدودي به عنوان شهروند درجه دو بهشون نگاه ميكنن كه باعث اين قضيه سيستم اموزش و پرورش هستش كه سياست گذاريش توسط حكومت انجام ميگيره
   در مورد حق تدريس زبان مادري در مدارس به گمونم با داشتن چنين ثروتي در كشورمون نميتونه مسئله ي پر خرجي باشه كه ادمين عزيز سير كردن شكم فقرا رو واجبتر از اون مي دونن كه اين مقايسه ي درستي نيست به نظرم
   و يه سوال داشتم از ادمين اينه كه آيا شما با نظام حاكم در كشور ايران موافق هستيد يا خير؟ ممنون ميشم جواب بديد.

   نمایش  
 • پاشا گفت:

  مردمی که درایران به زبان ترکی صحبت میکنند ملت وبیش از ۳۵ میلیون نفرهستند وقوم حاکم فعلا فارس است. انشاالله ملت ترک به حقوق خدادادی خود خواهد رسید. :oops: :oops: :oops:

  نمایش  
 • ماجد گفت:

  در ضمن آذربایجان یک کشور مستقل هستش چه بخواین چه نخواین و حق جعل اسم اون رو که دنیا با اون میشناسه رو ندارین! آران جزو محدوده ی آذربایجان تاریخی هستش و به این معنا نیست که بگین اونجا آدربایجان نیست و آرانه! مثل این میمونه که بگین زنجان آذربایجان نیست و زنجانه! عینکو وردار داداش :)

  نمایش  
  • Admin گفت:

   هیچ کشور یا هیچ هویتی به نام آذربایجانی پیش از سال 1918 وجود ندارد.

   No specifically Azerbaijani state existed before 1918, and, rather than seeing themselves as part of a continuous national tradition, like the Georgians and Armenians, the Muslims of Transcaucasia saw themselves as part of the larger Muslim world, the ummah. They were referred to as “Tatars” by the Russians; the ethnonym Azerbaijani (azarbayjanli) came into use in the prerevolutionary decades at first among urban nationalist intellectuals. Only in the Soviet period did it become the official and widely accepted name for this people

   بله امروز نام این کشور آذربایجان است اما آران نام تاریخی آن منطقه بوده و نه آذربایجان. این منطقه هیچگاه با نام آذربایجان شناخته نمی شد.

   The choice of the name Azerbaijan was controversial since the areas that comprised the region historically were not called by that name.

   نمایش  
 • پاشا گفت:

  فقط و فقط yashasin AZARBAIJAN چشم دشمنان کور. دشمنان هرچه زور میخواهند بزنند (اصلا خودشانرا پاره کنند)َAZARBAIJAN کشور است. اگر کسی نمیخواهد یا نمیتواند هضم کند تقصیر خودش است . لطفا به دکتر مراجعه نماید.

  نمایش  
  • آدسیز گفت:

   سن دوشمنیمیز سن دوقوز سنین حرامزاده ننه ن که سنی دوغوپده دوشمنده
   الله هامیزی محو السین که ایرانا خیانت الیرسیز
   قوجا کافتار، حرامی ، بیشرف ، یاز اشکی سن بیزدن دییرسن مغول توخوماسییییییییییییییییییییییییییییییییی
   مغول توخوماسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی پاشا مغول حرامزاده توخوماسییییییییییییییییییییییییییییییده
   ننه ن حرامزاددههههههههههههههههههههههههههههههههههه
   ننه ن حرامزاده دددددددددییییییییییییییییییییییییییییییییی

   نمایش  
  • آدسیز گفت:

   پاشا=مغول توخوماسیییییییییییییییییییییییییییییییییییی
   پپپپپاشاااااااااااااااااااااااا=مغول توخوماسییییییییییییییییییییییییییییی
   پاشا= یاز اشکیییییییییییییییییییییی
   پاشا= قره ماللللللللللللللللللللللللللللللللل
   پاشا=قوجا کافتارررررررررررررررررررررر
   سن یاز اشکین نسلینن سن بیشرف
   آذربایجانان ال چک
   پانتورکلر بیزیم گوتوموزه گیریپلر گیریپلر
   پوخوموزو ییپلر ییپلر
   دوقوزلاری دوغوپلا دوغوپلار

   نمایش  
  • ایراندخت گفت:

   دقت کردید دوستان عزیز .ایرانی(ترک/کرد/ شمالی / لر و…): این پانترکیست ها چون خودشون چیزی برای افتخار کردن ندارند. همش سعی دارند از تاریخ ایران(که خوشبختانه هرگز قابل انکار نیست ) ایراد بگیرن و تاریخ رو جعل کنند. تا خودشون رو بالا ببرن. پانترکیست ها با تمامیه قوم ها و همسایگانشون سره جنگ دارن . مثل : کشتار ارامنه/ یونانی ها/ بدرفتاری با کرد های ترکیه مثل اوجالان/ حالا هم بعد از این همه محبت دیدن از ایرانیها افتادن به جون ایرانیها .( البته با المانی ها هم در برلین روابط خوبی ندارند). و چون حریف تاریخ و تمدن ایران نمیشن با وقاهت تاریخ رو میخوان جعل کنند. اگه دقت داشته باشید همیشه هم جای بحث منطقی و محترمانه وقتی کم میارن فش میدن. چون مردم ایران اصلا به اونها اهمیت نمیدن سعی میکنند. با کامنت ها و مطالب توهین امیز در سایت های ایرانی جلب توجه کنن.

   نمایش  
 • parsa گفت:

  ۸ ملیون عرب ۲۰ ملیون آذری دروغ که شاخ و دوم نداره من یک سوال دارم خط ترکها قبل از اسلام چه بوده . دشمنان ایران این ترفند را هم به کار میبرند …. کشورهای عرب خلیج فارس

  نمایش  
 • siraabi گفت:

  یکی‌ میمرد زچه درد بی‌ نوایی – یکی‌ میگفت داداش زردک میخواهی‌؟ — نه اینکه تمام مشکلات مملکت روبراه شده و دیگه تبعیض و نابرابری و ظلم و فساد و دروغ و قتل و غارت و جنایت نابود شده، فقط مونده تکلیف اقوام – ملت ‌های ایران مشخص بشه – پان ایرانیست‌ها تا کی‌ میخوان افکار فاشیستی خود رو به مردم قالب کنند؟ پدر معنویشون که هیتلر بود چند دهه پیش به درک واصل شد، آتا ترک که برادر معنویشون بود هم همینطور – فاشیزم و نژاد پرستی‌ خیلی‌ وقته به پایان رسیده حتی اگر نروژی هم باشی‌ و بیشتر از ۸۰ نفر رو بکشی باز هم افکارت بین مردم دنیا منفور است

  نمایش  
  • آدسیز گفت:

   پانتورکلر بیزیم گوتوموزه گیریپلر گیریپلر
   پوخوموزو ییپلر ییپلر
   پوخوموزو باشلارینا یاییلار یاییلار
   دوقوزلاری دوغوپلا دوغوپلار

   نمایش  
 • هیوا گفت:

  بنازم به این مقاله عمیق تان! بیشتر از چند خط نوشتن برای شما، اصراف در وقت است! بنده به عنوان یک کورد، در این مملکت صاحبخانه هستم، چه بگویید قوم فارس چه بگویید ملت فارس، چه بگویید ملیت فارس، تاثیری در آینده سیاسی این سرزمین نخواهد گذاشت دوست عزیز. این مسئله، چیزی نیست که در یک یا چند وبسایت چاره شود. تنها راه حل یک برای تعیین نظام سیاسی آینده رفراندوم است. به اعتقاد بنده، نتیجه رفراندوم هم، رای اکثریت به فدرالیسم خواهد بود. امیدوارم همه به حاکمیت صندوق رای پایبند باشیم! ترک و کورد و لر و فارس و… هیچگاه در مقابل هم نبوده اند و هیچگاه نخواهند بود. هرچند وبسایت شما بیننده چندانی ندارد، اما لطفاً با این دست مطالب سطحی، بذر اختلاف نکارید.

  نمایش  
  • Admin گفت:

   هیوا جان فدرالیسنم قومی در ایران معنایش جنگ داخلی است و ملت ایران هم چنین حماقتی مرتکب نخواهند شد. تو هم یحتمل مقاله اشتباهی خواندی چون مخاطب این مطلب دو گروه هستند نخست نظام اسلامی که بداند در سرکوب تجزیه طلبان حق مشروع و قانونی دارد و دوم رسانه های بیگانه مثل رادیو زمانه که ملتفت باشند ادامه عملکرد کنونی شان ممکن است برایشان گران تمام شود.

   مع هذا بیا همانطور که گفتی وقتمان را اسراف یه به قول تو «اصراف» نکنیم. پس به قول قوزقورتها خوش گلدیمیز.

   نمایش  
  • آدسیز گفت:

   یکه پوخلار ییرسن هیوا حیوان سنه نه مطمئنم سن بیدانا کدی بیشعورسان که سوادیندا یوخده ترکیه نی گورموسن ایندی اوز عالمینده دییرسن ترکیه طرفین ساخلاسام منی حالوا حالوا اللر
   دوقوز سنی تبریزده اشکین گوتونون یرینا گویمازلار
   سیکدیر گیت مغولستانا اوز وطنویوا ایران سنین کیمین حرامزاده لره چوخ چوخده
   حرامزادههههههههههههههههههه
   مغول توخوماسیییییییییییییییییییییییییییییی
   حیوان

   نمایش  
 • alan گفت:

  زبان فارسی که شما به آن افتخار میکنید از واژه های عربی ملت و قوم استفاده میکند اگرمیتوانید آنها را در فارسی اختراع کنید. یا از زبان ملل ایرانی به جای اعراب قرض بگیرید . زبان فارسی عملا عربی است متن مقاله خود را بخوانید ۷۱ در صد آن عربی خالص است

  نمایش  
  • Admin گفت:

   آلان جان مقاله من درباره زبان فارسی نبود اما میزان وام گیری پارسی از تازی در حدود چهل درصد واژگان روزانه است. (این مقاله و بخش منابعش راببینید). اما این موضوع ربطی به عربی بودن پارسی ندارد. زبان انگلیسی در حدود هشتاد درصد واژگانش را وام گرفته در این میان در حدود 60 درصد تمام لغات انگلیسی از لاتینی و یونانی و 90 درصد واژگان فنی اش از لاتینی آمده اما هیچ آدم عاقلی ادعا نمی کند که انگلیسی لاتینی است.

   About 80 percent of the entries in any English dictionary are borrowed, mainly from Latin. Over 60 percent of all English words have Greek or Latin roots. In the vocabulary of the sciences and technology, the figure rises to over 90 percent.

   در واقع این دستور زبان است که نوع زبان را معلوم می کند؛ وامگیری لغات در میان زبانها بسیار رایج است و عربی هم لغات زیادی از پارسی گرفته.

   نمایش  
   • TaRneghar MaRneghar گفت:

    با همه ژشت روشن‌فکری که می‌گیری، ذاتا دلقکی بیش نیستی. چه خوب است که می‌دانی که آدم‌های عاقل، چه ادعاهایی را می‌کنند تا احمق به نظر نیایند. پس با استناد به حرف خودت، باید بگوییم که تو و تمامی هم‌وندان‌ات یک احمق اوریجینال و باکیفیت هستی. چون شما و امثال حیواناتی که با شما در یک جنگل زندگی می‌کنند، به صورت غیرمستقیم ادعا میکنید که زبان تورکی، همان زبان مغولی است. چون اگر این ادعا را نمی‌کردید، نمی‌گفتید که این مغول‌ها بودند که زبان تورکی را به آزربایجانیان تحمیل کردند. چون اگر به سفلیس مغز مبتلا نبودی، آنقدر احمق نمی‌بودی که فکر نکنی که احمق هستی. ما نمی‌گوییم که زبان به اصطلاح فارسی، همان زبان عربی است. چون همه می‌دانند که این یک ادعای خلاف واقع است و اگر زبان فارسی همان زبان عربی بود، دیگر چه لزومی داشت که آن را فارسی بنامند؟! بلکه منظور ما اصل حقیقت است و حقیقت نیز این است که زبان به اصطلاح فارسی، زیرمجموعه‌ی زبان عربی است. و در واقع اصلا «زبان» نیست، بلکه یک لهجه است. آن هم نه لهجه اول یا آخر؛ بلکه لهجه 33 آن. چون اگر زبان میبود، مسلما بایستی از زبان قـــــدرتـمــنــــــد عربی مستقل میبود. در حالی که فارسی، نه یک زبان، بلکه تنها یک لهجه است که میتوان در شرایط اورژانسی، تا حدودی جملاتی با ساختار نه چندان مفهومی درست کرد. ضمنا میزان وام قرض‌الحسنه‌ای که این به اصطلاح زبانتان (و در اصل لهجه‌تان) از زبان قدرتمند عربی گرفته است، همان 60 درصد است.تمام. (منبع:همان) و نه 40 درصد. البته شما می‌توانید امیدوار باشید که با ساختن کلمات جدید و دیمی (مانند رایانه و تارنما و ارتش و تارنگار و مارنگار و سارنگار و کلا همینطوری دیمی کلمه بسازید و برید جلو) آن موقع “شاید”، من نمیدانم، اما اهوراءُ اعلم، شاید بتوانید این میزان وام قرض الحسنه را تا سقف 40% بهبود ببخشید. و من قول می‌دهم که آن موقع بدون آنکه منتظر باشم که شما و دوستانتان این موفقیت را در قالب آن به اصطلاح منابع «برخططتان» درآورید، ادعای 40% بودن را باور کنم.

    دیلدوی اهورا کمک‌حالتان. :twisted:

    نمایش  
    • آدسیز گفت:

     حیوان سن سن دوقوز قوجا کافتار
     سن مغوللارین توخوموسان کثافت خفه لن
     کدی عقده ای بیشعور عقب مانده
     یکه پوخ ییرسن تبریز سیز حرامزاده لره احتیاجی یوخده
     پانتورکلر بیزیم گوتوموزه گیریپلر گیریپلر
     پوخوموزو ییپلر ییپلر
     پوخوموزو باشلارینا یاییلار یاییلار
     دوقوزلاری دوغوپلا دوغوپلار

     نمایش  
   • جانم فدای ایران گفت:

    ممنونم ادمین عزیز از این همه شکیبایی شما در برخورد با عده ای زبان منطق نفهم.که چه شایسته جواب این جیره خواران وطن فروش را می دهید.من از مادری ترک(خراسان) و پدری یزدی متولد شده ام اما یک ایرانیم.در میان ترکان خراسان به هیچ وجه همچین افکار متعفنی رواج ندارد.این جیره خواران هستند که در صحبت هایشان نشانی هرچند اندک از منطق وجود ندارد .به گمانم اینها همه یک نفر هستند که با اسامی مختلف متن مینویسند.لعنت به تجزیه طلبان خود فروخته.زبان فارسی زبان مستفلی است که از پس قرن ها ایستادگی در برابر زبان تازی به این شکل در آمده ابله.وگرنه که هنگامی که یک عرب سخن می راند ما هم میفهمیدیم چه می گوید.از این واضح تر ابله.فارسی ریشه هندو اروپایی دارد و عربی ریشه سامی از این آشکارتر ابله برو کمی تاریخ بخوان ابله .

    نمایش  
  • آدسیز گفت:

   پخ یه دوقوز” آلان ” کثافت سنه نه مغول توخوماسی
   ایرانین پوخودا سنین باشینان اوجاده
   سیکدیر گده سیکدیر

   نمایش  
  • ایراندخت گفت:

   دقت کردید دوستان عزیز .ایرانی(ترک/کرد/ شمالی / لر و…): این پانترکیست ها چون خودشون چیزی برای افتخار کردن ندارند. همش سعی دارند از تاریخ ایران(که خوشبختانه هرگز قابل انکار نیست ) ایراد بگیرن و تاریخ رو جعل کنند. تا خودشون رو بالا ببرن. پانترکیست ها با تمامیه قوم ها و همسایگانشون سره جنگ دارن . مثل : کشتار ارامنه/ یونانی ها/ بدرفتاری با کرد های ترکیه مثل اوجالان/ حالا هم بعد از این همه محبت دیدن از ایرانیها افتادن به جون ایرانیها .( البته با المانی ها هم در برلین روابط خوبی ندارند). و چون حریف تاریخ و تمدن ایران نمیشن با وقاهت تاریخ رو میخوان جعل کنند. اگه دقت داشته باشید همیشه هم جای بحث منطقی و محترمانه وقتی کم میارن فش میدن. چون مردم ایران اصلا به اونها اهمیت نمیدن سعی میکنند. با کامنت ها و مطالب توهین امیز در سایت های ایرانی جلب توجه کنن.گ

   نمایش  
 • غوغان گفت:

  يك نمونه بارز و تمام عيار از فاشيسم پان ايرانيست.
  كلمه ايران خود يك نام جعلي بوده و هرگز در تاريخ چيزي به نام قوم يا زبان ايراني وجود نداشته و ندارد، حتي يك قوم يا قبيله با نام “ايراني” وجود خارجي نداشته.
  ايران كنوني يك كشور في الواقع فرانكشتايني و به مثابه چرخگوشت اقوام و ملل اشغالي است كه خروجي اين دستگاه مخلوطي متعفن از مردمي سرخورده، بي هويت، بي فرهنگ و بيگانه باهم هست همانطور كه هم اكنون هم ميبينيم مردم ايران(؟؟!!) همه با يكديگر احساس بيگانگي داشته و هر بلائي سرهم مياورند و اساسا معني انسانيت دوستي وطن پرستي و…. در ايران از ميان رفته است.

  نمایش  
  • خسرو گفت:

   حتما راست می گی ملت ایران باهم بیگانه اندبه خاطر همین در جنگ همه پشت به پشت هم دادند ووهر شهری هزارن شهید تقدیم ایران کرد. باهم بیگانه اند که در بازی ایران واسترالیا وقتی یک نفر تور دروازه ایران را پاره کرد وبعد ایران بازی را برد . به فاصله ده دقیقه وبی هیچ هماهنگی قبلی یک دفعه دهها میلیون نفر از ماکو تا تایباد ریختند بیرون شادی کردند .ایران هم جعلی است به خاطر همین در همه کتابهای تاریخی از 1700 و1800 سال پیش تا حال اسمش اومده ودرتمام اشعار شاعران ایران از گنجه وشروان تا غزنین وبلخ اسمش آمده . به خاطر همین است که درتمام معاهدات پانصد وسی سال گذشته از صفویه به بعد باتمام دنیا اسم ایران به کار رفته

   نمایش  
   • پاشا گفت:

    آقا خسرو کاملا درست می فرمایید . اما چه فایده من خودم ۱۸ ماه دربدترین شرایط درجبهه بودم در ایران ما ترکها حقوق انسانی وملی مان ضایع میشود حتی قوم حاکم حاضر نیست ما به حقوق اولیه خود برسیم.درصورتیکه ما همیشه درخط مقدم جبهه ها درطول تاریخ بودیم…

    نمایش  
    • خسرو گفت:

     پاشا جان اولا درود بر شما که به جبهه رفتی واز تمامیت ارضی میهنت دفاع کردی . از وجود شریفت وفداکاریت سپاسگزارم .ولی چرا از ادبیاتی استفاده می کنی که می تواند منجر به تضعیف وحدت ملی می شود .شما می گی حقوق ملی .می دانید این ادبیات می تواند فردا ایران را یوگسلاویزه کرده وفردا نتیجه اش چه خواهد بود .فرض کنید .ایران تجزیه شد .بعد آن آذربایجانی مقیم تهران چه سرنوشتی خواهد داشت شاید فکر کنید جمعیت آذربایجانی ها در تهران زیاد است ومشکلی متوجه آنها نخواهد شد ولی وقتی که قوم گرایی اوج بگیرد دیگر عصبیتها دیده ها را کور می کند .آن وقت چه بسا که اموالشان مصادره شود وقتل وتجاوز ها صورت گیرد .دوست عزیز در ارومیه و نقده چه خواهد شد؟ میان کرد وآذری .ببینید شاید بگید که ما ضد تجزیه هستیم وفدرالیسم می خواهیم یا زبان مادری ولی تا یک جایی دست شما است وقتی نفرت قومی پراکنده شد وقتی استوانه های تاریخی هویت ملی ایران نظیر کورش وفردوسی موردهدف قرار می گیرند ووقتی زبان ملی ورابط وپیوند شما وما یعنی زبان فارسی مورد هجمه وتوهین قرار می گیرد نتیجه اش فاجعه فروپاشی خواهد بود . نتیجه واگرایی قومی درایران .میلیونها آذربایجانی را آواره وفقیر وکشته وزخمی وآسیب دیده خواهد کرد . پس آذربایجانی ها باید درصف اول مبارزه با این اندیشه اهریمنی باشند .به خاطر خودشان بیشتر تا وظایف ملی شان . ضمنا می گویید حقوق اولیه . حقوق اولیه انسان . حق حیات است شما تازنده نباشی نمی توانی به زبان مادریت حرف بزنی . حقوق اولیه رعایی ازشکنجه وبردگی وکار اجباری است . چرا برحقیقت خاک بپاشیم وآموزش زبان مادری را جز حقوق اولیه بدانیم با کدام مستند حقوقی وعقلی ومنطقی

     نمایش  
     • Kamboujiyyeh گفت:

      درود بر احمق شریف گرانقدری همچون توء خسرو. واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم!!! شما چگونه میتوانی انقدر صمیمانه نگران دیگر اقوام این به اصطلاح کشور کثیف ایران باشی؟ چه خوب است که میدانی که حقوق اولیه مردم، چه معنایی دارد. اینکه یک شخص تا زمانی که زنده نباشد، نمیتواند به زبانش حرف بزند، آنچنان موضوعی بدیهی است به سان آنکه اگر گاوی مثل تو زنده نبود، نمیتوانست کامنت بالا را بنویسد. آیا میتوانست؟!!!!!! منتها نمیدانم که این موضوع چه ربطی به این دارد که با استناد به آن، دست از حقوق ملی خود برداریم و قدر ایران کثیف را بدانیم که اجازه میدهد که زبان کثیف فارسی همچنان به عنوان زبان ملی به همه تحمیل شود؟! من نمیدانم پس رسیدن مردم آزربایجان به حقوق ملی خودشان، «استوانه‌های» هویت و تاریخ شما، همچون کوروش صغیر و فیرتوسی، مربع خواهند شد یا ذوزنقه، و نمیدانم که استقلال آزربایجان جنوبی چه ضایعه بزرگی برای افراطی‌گرایان و پان‌ایرانیزمی که قصد مستحیل کردن هویت مردم آن را داشت، خواهد بود. اما من نیز به همان صمیمیت و مهر و صفایی که شما در کامنت بالا ابراز کردید و نشان دادید که چقدر به فکر سایر ملتها هستید، تا حدی که شفاف سازی کرده و میگویید که بابا! حقوق اولیه اونی نیس که شما میگید، بلکه یه چیزی دیگه ای هست و کاملا به ابعاد آن نیز اشاره میکنید تا راه صواب و ناصواب کاملا سوا شوند؛ من نیز از شما میخواهم که انقدر برای ما دل نسوزانید و نگران حقوق اولیه ما نباشید.

      ضمنا یه مطلبی هم درباره این جمله ات داشتم که گفتی:
      “””شما تا زنده نباشی نمی توانی به زبان مادریت حرف بزنی”””
      ———–
      واقعا خودت به تنهایی به این نتیجه ارزشمند رسیده‌ای یا از آدمین بی‌شرف گرانقدر نیز کمک گرفته ای و مقالات برخطش را بررسی کرده ای؟ به نظرم جایزه نوبل را به خاطر این کشف ارزشمندت باید به تو بدهند! بهتره تحقیقاتتو با آدمین ادامه بدهی و این موضوع را بررسی کنی که، حالا اگه یه نفر زنده نباشه، جسدش میتونه به زبان خارجی و غیرمادری خودش حرف بزنه؟!!! :twisted:

      نمایش  
  • آدسیز گفت:

   پخ یه غوغان سن ایرادا غریبه سن چونکه سن
   حرامزاده مغوللارین توخوموسان سیکدیر گید اوز مغولستان اولکوه وطنیندا یاشا سورادا اول
   دیوث سنین قاباقوا کیم سوموک آتیر که هافیلدیسان
   سنین کیمین ایتدر یری تبریز دییر اولسن گورتولاسان آذربایجان سیزین کیمین دوقوزلاری ،حرامیلاری ایستمیر
   سن حتما بیردانا کدی، بیشعور، نفهم،عقده ای، فقیر و بدبخت جانورسن که پانتورکلرینن عقده گوشایی الیرسن
   حیوان کثافت

   نمایش  
  • جانم فدای ایران گفت:

   درود بر تو نمی فرستم ابله.
   در مورد نام ایران سخن راندی ابله.درست است که ایران از اقوام مختلفی تشکیل شده که تو ابله با بی احترامی به همه آنها این چنین گستاخ سخن گفتی.از نام ایران در بسیاری از متون استفاده میشد به گواه تاریخ برو بخوان ابله.اما در زمان رضا شاه کبیر به علت اینکه افراد ابلهی چون تو و همفکرانت فکر نژاد پرستی به ذهنشان نرسد نام رسمی این سرزمین اهورایی ازنام پرشیا که شاید گمان به این برده شود که منظور قوم فارس است به نام ایران که همه گیر تر می باشد تغییر کرد ابله.برو تاریخ بخوان ابله

   نمایش  
 • ایرج گفت:

  دوستان توجه کنند که در هیچ جای قانون اساسی حق آموزش زبا مادری یا قومی نیامده است.آنچه در اصل ۱۵ قانون اساسی آمده آزاد بودن تدریس ادبیات محلی و قومی در کنار زبان فارسی است.
  اصل ۱۵ قانون اساسی:
  زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات ومتون رسمی باید با این زبان و خط باشد(دقت کنید کلمه باید الزام آور است) ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
  باید توجه داشت آزاد بودن تدریس ادبیات محل برای دولت و حکومت الزام آور نیست بلکه به عهده خود اقوام است.
  استفاده از زبان های محلی و قومی در رسانه ها و مطبوعات نیز که در سراسر کشور آزاد است.اما باید توجه داشت که بین تدریس ادبیات یک زبان با آموزش آن زبان تفاوت اساسی وجود دارد که بعضی ها دانسته یا ندانسته به آن توجه نمیکنند.در دبیرستان آموزش زبان فارسی و ادبیات فارسی(شامل بررسی متون کهن فارسی ،اشعار ،زندگی بزرگان ادب فارسی و..)دو درس جداگانه هستند.مثلا اگر زبان ترکی را در نظر بگیریم تدریس زبان ترکی یعنی آموزش الفبا،جمله بندی،خواندن و نوشتن و…(که در قانون اساسی نیامده است) اما ادبیات ترکی مانند حیدر با با واشعار شاعران معاصر و شرح زندگی آنان و .. که میتوان به صورت شفاهی در کلاس درس به آن پرداخت.

  نمایش  
  • احمدی گفت:

   اخه عقل کل اگه مردم زبان مادریشون رو نخونن چگونه می توانند مطبوعات به زبان مادریشون رو بخونن در عراق که جمعیت کرد های انجا نصف کرد های ایران است زبان کردی زبان رسمی است وعرب ها کرد هارابه عنوان شهر وند درجه اول پذیرفتن وزبان انها راهم درمدرسه می خوانند درضمن جمعیت کردهای ایران هشت ملیون ونیم تا ده ملیون است ویکی پدیای فارسی خوب حالا بر طبق ویکی پدیایی قبل از سرشماری سال نود یعنی ۷۰ ملیون ایرانی که فارس ها نوشتند ۸ملیون کرد +۱8ملیون ترک ازری وقشقایی وخراسانی +3ملیون عرب +۴ملیون لر+۱ملیون بلوچ+۱ملیون ترکمن +۲ملیون گیلک+۳ملیون مازندرانی+حدود۱ملیون تالش وتات وغیره میشه حدود ۳۰ملیون حالا21ملیون می ماند که فارس هستند که ۲ملیون انها مهاجر افغانی هستند وایرانی به حساب نمی ایند تقریبا جمعیت فارس های بومی ایران باترک ها برابری میکند چه بسا اگر همه ملیت های دیگر دست به یکی کنند میتوانند با فارس زبانها همان کاری رابکنند که انها بامامی کنند در حال حاضر باهمه اختلافاتی که با هم داریم باید درمقابل فارسها متحد باشیم که دیگر جرئت خیانت به ما رانکنند.

   نمایش  
   • آدسیز گفت:

    پانتورکلر بیزیم گوتوموزه گیریپلر گیریپلر
    پوخوموزو ییپلر ییپلر
    پوخوموزو باشلارینا یاییلار یاییلار
    دوقوزلاری دوغوپلا دوغوپلار

    نمایش  
   • سروش گفت:

    اونجور هم که آقای زبان شناس فکر میکنن نیست شما نمیتونی لری وکردی و مازندرانی وگیلکی را از فارسی جدا کنی تمام این زبانها یا گویشها با فارسی ریشه ها وکلمات مشترک بی شماری دارن و گویشی از فارسی هستند،بخصوص من که خودم تاحد زیادی گویش لری بختیاری را بلد هستم کاملا میشه گفت که یکی از گویشهای زبان فارسی است وهر فارسی زبانی با کمی دقت کاملا متوجه کلمات لری بختیاری میشه در اکثر کلمات فقط بیان فرقی میکنه مثلا خم: خودم- خوت :خودت- ایهمه: این همه – سوده : سوخته و….
    در همون آذری هم با فارسی ریشه های مشترک زیادی هست که باعث میشه مثلا من بتونم صحبت دو آذری را تا حدی تشخیص بدم
    تازه برفرض تفاوت کامل زبانها، وای بر ملتی که گوناگونی زبان وگویش بخواد باعث پاره پاره شدنش بشه و ننگ بر تو وامثال تو وطن فروش که به بهانه زبا ن وگویش، تخم دشمنی را در میان ما وهموطنان آذریمان می افکنی و بیگمان جز عده کمی ساده اندیش و وطن فروش برای حرفهای تو ارزشی قائل نمیشوند.
    از نوع ادبیات وزبان نگارش بی ادبانه بسیاری از نوشته ها ونوع گفتار میشود فهمید که بیشتر این نوشته های تجزیه طلبانه ضد ایرانی توسط یکنفر یا یک گروه ضد وطنی نوشته شده وباز تاب افکار هموطنان آذریمان نمیباشد

    نمایش  
 • Iraniyeh Kesafateh Heyvan گفت:

  درود بر آدمین بی‌شرف ولد چموش گرانقدر.
  مطالب سایتتان را خواندم. صحنه‌شم دیدم. براستی که باید بگویم که بدبخت‌ترین آدمینی روی فضای مجازی هستی که سلول‌های مغزت بدون واسطه و دلال به روده‌ی بزرگت وصل و از آنجا تغذیه می‌شود. مزخرفاتی که اینجا نوشته‌ای، جعلیات دروغینی است که راست بودنش به بهای مزخرف بودنش است و خود این هم، به بهای ولد چموش بودنت است.
  فقط احمقی مثل خودت می‌تواند چنین جفنگیاتی را با توهم خودبرترپنداری کله‌گاویش، اساس و اعتبار علمی بدهد و آنها را جدی بگیرد. حیف به آن فضایی که توء نادان به سرزمین گا رفته و سادیستی با این همه سایت‌های پان‌ایرانیستی‌ات اشغال کرده‌ای. آرزوی موفقیت برایتان دارم و امیدوارم که علم آنقدر پیشرفت کند که جمجمه‌ی گاوی شما را تعمیر کرده و باعث شود که شما اطلاعات واقع‌بینانه‌تری را نسبت به پیرامون خود داشته باشید.
  دیلدوی اهورا کمک‌حالتان باد.

  ضمنا من هم ایرانی هستم؛ اما وقتی خودم و دیگر ایرانیان را با دیگران مقایسه کردم، به نتایج ارزشمندی دست یافتم و اینکه براستی که ما ایرانی‌ها، آن‌چنان کثافتی هستیم که در وصف نمی‌گنجیم. مرگ بر من و هر ایرانی دیگر و آدمین این سایت و حتی شما دوست عزیز!

  نمایش  
  • آدسیز گفت:

   پخ يه ، آذربايجان ايرانان آيريلماز ، سيکدير گت اوز کنديوه بو لاري ياز .
   تبريزين آدين نيه کوروسان، آخه حرامزاده سنه نه يتيشر وطنوه خيانت اليرسن .
   الله آند ورم بو ساعته سيزين کيمين حراميلر و خاين لري ير اوستونن محو السين.
   سن مغول توخوماسی سان حرامزاده سنین دوقوز ننه ن سنی دوغوپ سالیپ بیزیم جانیمیزا

   نمایش  
  • آدسیز گفت:

   بی تربیت بیشعور حرامزاده بولار ندی یازمیسان
   یاز اشکی دیوث
   قره مال ،کدی، گیژ ،گوت ورن ننه وین آغزونا سیشدیم سن حرامزاده نی دوغوپ

   نمایش  
  • ایراندخت گفت:

   دقت کردید دوستان عزیز .ایرانی(ترک/کرد/ شمالی / لر و…): این پانترکیست ها چون خودشون چیزی برای افتخار کردن ندارند. همش سعی دارند از تاریخ ایران(که خوشبختانه هرگز قابل انکار نیست ) ایراد بگیرن و تاریخ رو جعل کنند. تا خودشون رو بالا ببرن. پانترکیست ها با تمامیه قوم ها و همسایگانشون سره جنگ دارن . مثل : کشتار ارامنه/ یونانی ها/ بدرفتاری با کرد های ترکیه مثل اوجالان/ حالا هم بعد از این همه محبت دیدن از ایرانیها افتادن به جون ایرانیها .( البته با المانی ها هم در برلین روابط خوبی ندارند). و چون حریف تاریخ و تمدن ایران نمیشن با وقاهت تاریخ رو میخوان جعل کنند. اگه دقت داشته باشید همیشه هم جای بحث منطقی و محترمانه وقتی کم میارن فش میدن. چون مردم ایران اصلا به اونها اهمیت نمیدن سعی میکنند. با کامنت ها و مطالب توهین امیز در سایت های ایرانی جلب توجه کنن.گ

   نمایش  
 • احمدی گفت:

  دوست عزیز توجه داشته باشد ترکی وترکمنی جزو زبانهای ترکی تبار هستند شاید باهم کلمات مشترک داشته باشند ولی باهم کاملا از نظر دستور زبان فرق دارند مانند فارسیو کردی که زبانهای ایرانی تبار می باشد ولی باهم تعداد زیادی ازکلمات مشترک ومتفاوت دارند

  نمایش  
 • […] دیگری به نام «کشور» یا واحد سیاسی مستقل، تعیین می شود.Iملت را صرفا به گروههایی می گویند که در کشور مستقل زیست […]

  نمایش  
 • اینسان گفت:

  مرزها و آدمها

  مرزها براي كيستند؟
  مرزها چيستند؟
  مرزها مخلوق كيستند؟
  پرندگان براحتي و بي هيچ مزاحمتي از مرزها ميگذرند
  گوزنها بي آنكه مرزي حس كنند شادمانه از آلاسكا به كانادا ميروند
  گرگها بي آنكه مانعي حس كنند تبّت را درمينوردند و زوزه كشان به قرقيزستان سرازير ميشوند.
  حتي مورچگان ، زنبورها و خرمگسها هم لبخندزنان به مرزهاي دست ساخته ي ما، آنانرا ميپيمايند.
  ما آدميان چه هنگام به اندازه ي اين بهايم و حشرات – كه غرور حاكي از جهلمان آنها را در نظر ما حقير نموده است- عاقل خواهيم شد.
  مرزها را ما انسانها و پدرانمان ساختيم ، آنگاه مقدسش نموديم . سياست پيشگانمان مرزها را بازيچه ي جنگ هميشگي خود براي قدرت بيشتر و دست بالاتر ساختند. ما برايشان كف ميزنيم. آنها به ما لبخند ميزنند.
  اما ظاهرا تا ما آدميان به بلوغ نرسيده ايم، اين مرزها را گريزي نيست.
  اما ميتوان هم به آنها احترام گذاشت و در عين حال جديشان نگرفت.
  ميتوان هم تورك بود و هم انسان، هم ايراني بود و هم آدمي، هم عرب بود و هم خود را متعلق به تمامي بشر دانست.
  افسوس ……..كه جهل ما را چنان كور كرده است كه نه تنها مرزهاي كشورهايمان را مقدس ميشماريم، بلكه مرزهاي استاني و شهرستاني و حتي شهرها و روستاهايمان را تافته ي جدا بافته از هم ميپنداريم.
  چه خونها كه ما انسانها با اين تفكيك من/ او و ما/ آنها از هم ريخته ايم . از هزاران سال قبل تا امروز و از امروز تا هزاران سال بعد؟
  چه زمان سير خواهد شد چشمهاي ما ، شكمهاي ما ، …آيا بايد باور كنم سخن آن فيلسوف بدبين را كه گفت: “انسان گرگ انسان است” ؟
  اما بارقه هاي اميد زنده است.
  پا روي حق همديگر نگذاريم و بقول كنفوسيوس آنچه را براي خود و ملت خود و قوم خود ميپسنديم ، براي ديگران نيز بپسنديم و بالعكس… .
  شايد آنگاه لگام بر خود زنيم و بتوانيم ديد كه منافع و سعادت تك تك ما در رعايت همديگر است
  شايد همان راهي كه اتحاديه ي اروپا را شكل ميدهد ، صد سال ديگر ما را به خود بخواند. فراموش نكنيم اتحاديه ي اروپا تنها در سايه ي احترام كامل به حقوق فرهنگي ، زباني ، اقتصادي و اجتماعي همه ي اجزاي تشكيل دهنده ي آن شكل ميگيرد و اصلا از آغاز هم بدون اين اصل اصيل امكان طرح و ظهور نداشته است.اصلي كه در جوامع توسعه نيافته نظير ايران ، گروهي با انكار آن ، ديگران را دعوت به يگانگي و وحدت ميكنند!
  شايد صد سال ديگر بايد بگدرد تا به اصول ابتدايي روابط انساني ملتزم شويم. اما ظاهرا تا آن هنگام همچنان جهل در گوشه و كنار جهان – و در اين نقطه از كره ي خاكي هم – ما را خواهد كشت، همچنان ما را خواهد تالاند، همچنان ما را با هم گلاويز خواهد كرد.
  مرزها چيستند؟
  يكبار گفتم كه مرزها تا زماني مقدس و معتبرند كه حافظ كرامت و موجوديت انسانها باشند و مرزهايي كه به مثابه ي زنجير عمل كنند ، نه مقدس ، كه محترم نيز نخواهند بود و لاجرم شكستني ميشوند.
  شايد اگر ما آدميان مرزها را جدي و مقدس نشمريم ، و قداست اصلي را به نفس آدمي -يعني تك تك خودمان- بدهيم،آنگاه آرام شويم…آرام

  نمایش  
  • سروش گفت:

   توکه اینقدر قشنگ وادبی صحبت میکنی باید بگی که نباید مرزهای جدیدی هم به بهونه آزادی اقوام درکشورایجاد کنیم وملت ایران را به بهانه آزادی مرزبندی وپاره پاره کنیم

   نمایش  
 • ایمان گفت:

  سلطنت طلبان کثیف برید گم شید
  عوضی ها
  کثافت ها
  ایران به شما شاه پرست های کثیف نیازی ندارد
  محمد رضا شاه و رضاخان سگ های کثیفی بودن
  محمود افشار هم نوچه کثیف آنها

  نمایش  
  • احمد اشرفي نوشنق(اريانا) گفت:

   خفه شو احمق
   من خودم نوكر رضا پهلوي هستم به پهلوي تعظيم ميكنم و دست فرح رو مي بوسم. من احمد اشرفي نوشنق دارم بهت هشدار ميدهم پانترك احمق عرعر نكني من نوكر هر چي شاه تو تاريخ ايران بوده هستم

   نمایش  
 • […] تجزیه کشور و تشکیل واحدهای مستقل سیاسی دارند. من پیشتر در یک نوشته توضیح دادم که چرا خانم صدر و دوستانش راست نمی گویند و حق تعیین […]

  نمایش  
 • احمد اشرفي نوشنق(اريانا) گفت:

  اين پانتركهاي احمق بايد در طويله سرنوشت خود را مشخص كنند كاه و يونجه زيادي خوردند احمق هاي دلقك
  پانترك احمق خر دلقكي به اسم حسين محمدزاده صديق معروف به دوزگون سگ ريخت افغاني پيرسگ زنجاني جانمازابكش حمالي است كه كتابهاي گوه خوري نژادپرستي اش با خايه مالي و چاپلوسي مذهبي چاپ شده و مدام عليه ايران گوه خوري مي كند. اين احمق داراي مريد و نوكري به نام اسماعيل سالاريان است كه ترك خر بيرجندي است.

  نمایش  
 • دیدگاه خود را بنویسید

  :wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :dance: :cry: :bow: :arrow: :angry-: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)

  WWW.FARDA.US © 2008-2015, Project by Farda.us Hosted by Farda.us | All Images and Objects are the property of their Respective Owners